Πακέτο εγκατάστασης RC2 του Windows PowerShell 1.0 RC1 του Windows Vista και Windows Server 2008

Ισχύει για: Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-VWindows Server 2008 Enterprise without Hyper-VWindows Server 2008 for Itanium-Based Systems

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτό το άρθρο περιγράφει το πακέτο εγκατάστασης για Windows PowerShell 1.0 Release Candidate (RC) 2 στο Microsoft Windows Vista RC1 και Microsoft Windows Server 2008 εσωτερικής προγραμματιστής διακομιστή (Αναγνωριστικά) Δόμηση 5600.

Αυτό το πακέτο εγκατάστασης εγκαθιστά την έκδοση αγγλικής γλώσσας του RC2 του Windows PowerShell 1.0. Λειτουργεί μόνο σε εκδόσεις αγγλικής γλώσσας (en-US) των Windows Vista RC1 και Windows Server 2008. Δεν υπάρχουν μεταφρασμένες εκδόσεις του RC2 του Windows PowerShell 1.0 είναι διαθέσιμες για την έκδοση RC1 του Windows Vista ή Windows Server 2008 Αναγνωριστικά 5600.

Μεταφρασμένες και εκδόσεις αγγλικής γλώσσας από την έκδοση Windows PowerShell 1.0 στα πακέτα Web (RTW) είναι διαθέσιμη για τα Windows XP με Service Pack 2 και Windows Server 2003 με Service Pack 1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση αγγλικής γλώσσας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

926139 των Windows PowerShell 1.0 αγγλική εγκατάσταση πακέτων για Windows Server 2003 Service Pack 1 και για το Windows XP Service Pack 2

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφρασμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

926140 το Windows PowerShell 1.0 μεταφρασμένο πακέτο εγκατάστασης για τον Windows Server 2003 με Service Pack 1 και για τα Windows XP με Service Pack 2

Προσοχή Πριν να εγκαταστήσετε το RC2 του Windows PowerShell 1.0, καταργήστε την εγκατάσταση όλων των προηγούμενων εκδόσεων του Windows PowerShell 1.0. Διαφορετικά, η εγκατάσταση αποτυγχάνει.

Περισσότερες πληροφορίες


Το Microsoft Windows PowerShell είναι ένα νέο κέλυφος γραμμής εντολών και μια γλώσσα δέσμης ενεργειών που έχει σχεδιαστεί για διαχείριση συστήματος και για αυτοματοποίηση. Ενσωματωμένο στο .NET Framework, Windows PowerShell επιτρέπει τους επαγγελματίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ και τους προγραμματιστές να ελέγχουν και να αυτοματοποιούν τη διαχείριση των Windows και εφαρμογές.

Περιλαμβάνει το Windows PowerShell:
 • Περισσότερα από 130 εργαλεία γραμμής εντολών (που ονομάζεται "cmdlets") για την εκτέλεση κοινών εργασιών διαχείρισης του συστήματος, όπως η Διαχείριση υπηρεσιών, διεργασιών, αρχεία καταγραφής συμβάντων, πιστοποιητικών, μητρώου και χρήση των οργάνων διαχείρισης των Windows (WMI).
 • Εργαλεία γραμμής εντολών που έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολο να μάθετε και εύκολο στη χρήση με τυπικές συμβάσεις ονομασίας και κοινές παραμέτρους και απλά εργαλεία για ταξινόμηση, φιλτράρισμα και μορφοποίηση δεδομένων και αντικειμένων.
 • Υποστήριξη για υπάρχουσες γλώσσες δέσμης ενεργειών και υπάρχοντα εργαλεία της γραμμής εντολών και πολλές εκδόσεις των Windows, συμπεριλαμβανομένων των Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista™ και Windows Server με την κωδική ονομασία "Longhorn".
 • Δυνατότητες που επιτρέπουν στους χρήστες να μεταβαίνουν χώρων αποθήκευσης δεδομένων, όπως το μητρώο και των χώρων αποθήκευσης πιστοποιητικών, σαν να ήταν ένα σύστημα αρχείων.
 • Τυπικά βοηθητικά προγράμματα για τη διαχείριση των δεδομένων των Windows σε καταστήματα και μορφές, όπως το Active Directory Service Interfaces (ADSI), των οργάνων διαχείρισης των Windows (WMI), το μοντέλο αντικειμένου στοιχείου (COM) αντικείμενα, ActiveX Data Objects (ADO), HTML και XML.
 • Εξελιγμένη έκφραση ανάλυση και επεξεργασία αντικειμένου .NET Framework στη γραμμή εντολών, συμπεριλαμβανομένων των pipelining αντικειμένων βοηθήσει τους επαγγελματίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ να εργάζεστε πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά.
 • Μια επεκτάσιμη διασύνδεση που επιτρέπει σε ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού και εταιρικοί προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες cmdlets ώστε να ικανοποιεί τις μοναδικές απαιτήσεις διαχείρισης εφαρμογών και συστήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows PowerShell, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες Web:

Απαιτήσεις συστήματος

 • Τα Windows Vista RC1 ή Windows Server 2008 Αναγνωριστικά build 5600
Windows PowerShell απαιτεί το Microsoft .NET Framework 2.0, που περιλαμβάνεται στην έκδοση RC1 του Windows Vista και Windows Server 2008 Αναγνωριστικά Δόμηση 5600.

Εάν οποιαδήποτε έκδοση του Windows PowerShell 1.0 είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή, πρέπει να καταργήσετε την εγκατάστασή του. Διαφορετικά, η εγκατάσταση αποτυγχάνει.

Κατάργηση της εγκατάστασης του Windows PowerShell

Πριν από την εγκατάσταση του RC2 του Windows PowerShell 1.0, πρέπει να απεγκαταστήσετε τις εκδόσεις του Windows PowerShell 1.0 στον υπολογιστή.
Για να καταργήσετε την εγκατάσταση άλλων εκδόσεων του Windows PowerShell 1.0:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηStart button , πληκτρολογήστε appwiz.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στη λίστα Κατάργηση εγκατάστασης ή αλλαγή προγράμματος , κάντε δεξιό κλικ στο Windows PowerShell(TM) 1.0και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση εγκατάστασης/Αλλαγή.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να καταργήσετε τα Windows PowerShell(TM) 1.0.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του RC2 του Windows PowerShell 1.0.


Απαιτείται επανεκκίνηση μόνο όταν χρησιμοποιούνται αρχεία που γίνεται εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης που χρησιμοποιούνται από ένα άλλο πρόγραμμα. Αυτό το σενάριο παρουσιάζεται μόνο όταν η ίδια έκδοση του Windows PowerShell έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή και δεν έχει να απεγκαταστήσετε. Εάν αυτά τα αρχεία που χρησιμοποιούνται, εμφανίζεται μια προτροπή επανεκκίνησης, εκτός εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης εκτελείται σε κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.

Φακέλους εγκατάστασης

RC2 του Windows PowerShell 1.0 είναι εγκατεστημένο στους ακόλουθους φακέλους. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θέση.

X86 εκδόσεις των Windows, RC2 του Windows PowerShell 1.0 είναι εγκατεστημένα στον ακόλουθο φάκελο, όπου % windir % αντιπροσωπεύει το φάκελο συστήματος των Windows (συνήθως C:\Windows):
%windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0
Σε x64 και Itanium εκδόσεις των Windows, οι εκδόσεις 32-bit και 64-bit εκδόσεις του RC2 του Windows PowerShell 1.0 είναι εγκατεστημένα από προεπιλογή στις ακόλουθες θέσεις, όπου % windir % αντιπροσωπεύει το φάκελο συστήματος των Windows (συνήθως C:\Windows):
 • Η έκδοση 64-bit του Windows PowerShell είναι εγκατεστημένο στον παρακάτω φάκελο:
  %windir%\system32\WindowsPowerShell\V1.0
 • Η έκδοση 32-bit του Windows PowerShell είναι εγκατεστημένο στον παρακάτω φάκελο:
  %windir%\Syswow64\WindowsPowerShell\V1.0
Αρχεία πόρων είναι εγκατεστημένα σε έναν υποφάκελο συγκεκριμένης τοπικής ρύθμισης του φακέλου εγκατάστασης, όπως c:\windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\en-US.

Έγγραφα που έχουν εγκατασταθεί στον υποφάκελο έγγραφα του φακέλου εγκατάστασης σε έναν υποφάκελο συγκεκριμένης τοπικής, όπως c:\windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Documents\en-US.

Εντοπισμός του Windows PowerShell

Προγράμματα να προσδιορίσετε αν το Windows PowerShell είναι εγκατεστημένο σε υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista RC1 ή Windows Server 2008 Αναγνωριστικά Δόμηση 5600 ελέγχοντας την τιμή της καταχώρησης μητρώου εγκατάσταση :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\1\<LCID>\Install

Όπου < LCID > είναι το Αναγνωριστικό τοπικών ρυθμίσεων του συστήματος σε δεκαεξαδική μορφή, όπως 0409 για en-US.Εάν η τιμή της εγκατάστασης είναι 1, το Windows PowerShell είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

Άμεση λήψη του Windows PowerShell

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Windows PowerShell 1.0 (RC2) για τα Windows Vista RC1 και Windows Server 2008 Αναγνωριστικά build 5600, εκδόσεις που βασίζονται σε x86

Download Άμεση λήψη πακέτου του Windows PowerShell 1.0 RC2 για τα Windows Vista και τον Windows Server "Longhorn" - x86.

Windows PowerShell 1.0 (RC2) για τα Windows Vista RC1 και Windows Server 2008 Αναγνωριστικά build 5600, εκδόσεις που βασίζονται σε x64

Download Άμεση λήψη πακέτου του Windows PowerShell 1.0 RC2 για τα Windows Vista και τον Windows Server "Longhorn" - x64.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες αρχείων

Τα ακόλουθα αρχεία περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση:
 • About_alias.help.txt
 • About_arithmetic_operators.help.txt
 • About_array.help.txt
 • About_assignment_operators.help.txt
 • About_associative_array.help.txt
 • About_automatic_variables.help.txt
 • About_break.help.txt
 • About_command_search.help.txt
 • About_command_syntax.help.txt
 • About_comparison_operators.help.txt
 • About_continue.help.txt
 • About_core_commands.help.txt
 • About_display.xml.help.txt
 • About_environment_variable.help.txt
 • About_escape_character.help.txt
 • About_execution_environment.help.txt
 • About_filter.help.txt
 • About_flow_control.help.txt
 • About_for.help.txt
 • About_foreach.help.txt
 • About_function.help.txt
 • About_globbing.help.txt
 • About_history.help.txt
 • About_if.help.txt
 • About_line_editing.help.txt
 • About_location.help.txt
 • About_logical_operator.help.txt
 • About_method.help.txt
 • About_pssnapins.help.txt
 • About_namespace.help.txt
 • About_object.help.txt
 • About_operator.help.txt
 • About_parameter.help.txt
 • About_parsing.help.txt
 • About_path_syntax.help.txt
 • About_pipeline.help.txt
 • About_property.help.txt
 • About_provider.help.txt
 • About_quoting_rules.help.txt
 • About_redirection.help.txt
 • About_ref.help.txt
 • About_regular_expression.help.txt
 • About_reserved_words.help.txt
 • About_scope.help.txt
 • About_script_block.help.txt
 • About_shell_variable.help.txt
 • About_signing.help.txt
 • About_special_characters.help.txt
 • About_switch.help.txt
 • About_system_state.help.txt
 • About_types.help.txt
 • About_commonparameters.help.txt
 • About_where.help.txt
 • About_while.help.txt
 • About_wildcard.help.txt
 • Default.help.txt
 • Microsoft.powershell.commands.management.dll
 • Microsoft.powershell.commands.management.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.commands.utility.dll
 • Microsoft.powershell.commands.utility.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.consolehost.dll
 • Microsoft.powershell.consolehost.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.security.dll
 • Microsoft.powershell.security.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll
 • Microsoft.powershell.commands.utility.resources.dll
 • Microsoft.powershell.consolehost.resources.dll
 • Microsoft.powershell.security.resources.dll
 • System.management.automation.resources.dll
 • System.management.automation.dll
 • System.management.automation.dll-help.xml
 • Dotnettypes.format.ps1xml
 • Filesystem.format.ps1xml
 • Registry.format.ps1xml
 • Certificate.format.ps1xml
 • Help.format.ps1xml
 • Types.ps1xml
 • Powershellcore.format.ps1xml
 • Powershelltrace.format.ps1xml
 • Pwrshmsg.dll
 • Pwrshsip.dll
 • Powershell.exe
 • Powershell.exe.mui
 • Pscustomsetuputil.exe
 • Pssetupnativeutils.exe
 • Profile.ps1
 • Releasenotes.rtf
 • Gettingstarted.rtf
 • Userguide.rtf
 • Quadfold.rtf