Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα του Office 2007: "Το πρόγραμμα εγκατάστασης είναι δυνατό να συνεχίσει"

Συμπτώματα

Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office 2007, το πρόγραμμα δεν έχει εγκατασταθεί. Επιπλέον, λαμβάνετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους, ανάλογα με την έκδοση των Microsoft Windows που χρησιμοποιείτε:

Microsoft Windows XP και Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να συνεχίσουν εξαιτίας των παρακάτω σφαλμάτων:
Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σε έναν υπολογιστή, ο υπολογιστής πρέπει να εκτελεί τουλάχιστον Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σε ένα διακομιστή, ο διακομιστής πρέπει να εκτελεί τουλάχιστον Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
Διορθώστε τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω και εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης.
Τα Windows 2000
Σφάλμα
Το καθορισμένο πρόγραμμα απαιτεί νεότερη έκδοση των Windows.
Microsoft Windows NT 4.0
Setup.exe - το σημείο εισαγωγής δεν βρέθηκε
Το σημείο εισόδου διαδικασία CheckTokenMembership δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί στη βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης ADVAPI32.dll.
Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows Millenium Edition
Σφάλμα έναρξης προγράμματος - απαίτηση. Το αρχείο DLL, ένα ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ. DLL, δεν βρέθηκε.
ή
Σφάλμα κατά το καθορισμένο πρόγραμμα απαιτεί νεότερη έκδοση των Windows.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα του Office 2007 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 ή παλαιότερες εκδόσεις
 • Microsoft Windows Server 2003 (αρχική έκδοση)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT 4.0 ή παλαιότερες εκδόσεις
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition ή προηγούμενες εκδόσεις
 • Τα Microsoft Windows 95
 • Οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα που δεν υποστηρίζεται

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το πρόγραμμα του Office 2007 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows:
 • Τα Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 ή νεότερες εκδόσεις
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 ή νεότερες εκδόσεις

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows XP Service Pack 2 ή νεότερες εκδόσεις, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

322389 τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack των Windows XP

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Server 2003 Service Pack 1 ή νεότερες εκδόσεις, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

889100 Τρόπος λήψης του τελευταίου service pack για Windows Server 2003

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 924459 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 4

Σχόλια