Γραμματοσειρές που εγκαθίστανται με τις οικογένειες προγραμμάτων του Office 2007 και τα προγράμματα του Office 2007

Για το Microsoft Office 2003, Microsoft Office XP και το Microsoft Office 2000 έκδοση αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 837463 .

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά την εγκατάσταση μιας οικογένειας προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 ή ενός προγράμματος του Office 2007, οι γραμματοσειρές είναι εγκατεστημένες. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις γραμματοσειρές που εγκαθίστανται με μιας εγκατάστασης του Office 2007.

Σημείωση Οι επιλογές εγκατάστασης που επιλέγετε καθορίζουν τις συγκεκριμένες γραμματοσειρές που εγκαθίστανται. Όλες οι διαθέσιμες γραμματοσειρές δεν εγκαθίστανται κατά την εκτέλεση μιας τυπικής εγκατάστασης του Office 2007.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις γραμματοσειρές που εγκαθίστανται με το Microsoft Office Professional Plus 2007.

Σημείωση Άλλες εγκαταστάσεις Office 2007, όπως το Microsoft Office Basic 2007 και Microsoft Word 2007 εγκαταστήσετε μια μικρότερη επιλογή από αυτές τις γραμματοσειρές.

ΑρχείοΌνομα γραμματοσειράς
AGENCYB.TTFΟργανισμός FB έντονα (TrueType)
AGENCYR.TTFΟργανισμός FB (TrueType)
ALGER.TTFΑλγερίας (TrueType)
ANTQUAB.TTFBook Antiqua Bold (TrueType)
ANTQUABI.TTFΒιβλίο Antiqua έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
ANTQUAI.TTFΠλάγια γραφή του βιβλίου Antiqua (TrueType)
ARIALN.TTFΝα περιορίσετε Arial (TrueType)
ARIALNB.TTFArial στενή Bold (TrueType)
ARIALNBI.TTFArial στενό έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
ARIALNI.TTFΠλάγια Arial στενό (TrueType)
ARIALUNI.TTFΗ Arial Unicode MS (TrueType)
ARLRDBD.TTFArial στρογγυλεμένο MT Bold (TrueType)
BASKVILL.TTFΠαλιά όψη Baskerville (TrueType)
BAUHS93.TTFBauhaus 93 (TrueType)
BELL.TTFMT Bell (TrueType)
BELLB.TTFBell MT Bold (TrueType)
BELLI.TTFΠλάγια γραφή Bell MT (TrueType)
BERNHC.TTFBernard MT συμπυκνωμένη (TrueType)
BKANT.TTFBook Antiqua (TrueType)
BOD_B.TTFBodoni MT έντονα (TrueType)
BOD_BI.TTFBodoni MT Bold (TrueType) πλάγια γραφή
BOD_BLAI.TTFBodoni MT μαύρο πλάγια γραφή (TrueType)
BOD_BLAR.TTFΜαύρο Bodoni MT (TrueType)
BOD_CB.TTFBodoni MT συμπυκνωμένη Bold (TrueType)
BOD_CBI.TTFBodoni MT συμπυκνωμένη (TrueType) έντονη γραφή πλάγια γραφή
BOD_CI.TTFBodoni MT συμπυκνωμένη πλάγια γραφή (TrueType)
BOD_CR.TTFBodoni MT συμπυκνωμένη (TrueType)
BOD_I.TTFΠλάγια γραφή Bodoni MT (TrueType)
BOD_PSTC.TTFΑφίσα Bodoni MT συμπιεσμένα (TrueType)
BOD_R.TTFBodoni MT (TrueType)
BOOKOS.TTFBookman Old Style (TrueType)
BOOKOSB.TTFBookman Old Style, έντονη γραφή (TrueType)
BOOKOSBI.TTFBookman παλιό στυλ έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
BOOKOSI.TTFΠαλαιά Ιταλικά στυλ Bookman (TrueType)
BRADHITC.TTFΟ Bradley χέρι ITC
BRITANIC.TTFΈντονη Britannic (True Type)
BRLNSB.TTFΒερολίνο Sans FB Bold (TrueType)
BRLNSDB.TTFΒερολίνο Sans FB Demi Bold (TrueType)
BRLNSR.TTFΒερολίνο Sans FB (TrueType)
BROADW.TTFBroadway (TrueType)
BRUSHSCI.TTFΠλάγια γραφή MT δέσμη ενεργειών πινέλου (TrueType)
BSSYM7.TTFBookshelf Symbol 7 (TrueType)
CALIBRI.TTFCalibri (TrueType)
CALIBRIB.TTFΈντονη γραφή Calibri (TrueType)
CALIBRII.TTFΠλάγια γραφή Calibri (TrueType)
CALIBRIZ.TTFΈντονη γραφή πλάγια γραφή Calibri (TrueType)
CALIFB.TTFCalifornian FB έντονα (TrueType)
CALIFI.TTFΠλάγια γραφή FB californian (TrueType)
CALIFR.TTFCalifornian FB (TrueType)
CALIST.TTFCalisto MT (TrueType)
CALISTB.TTFCalisto MT έντονα (TrueType)
CALISTBI.TTFCalisto MT Bold (TrueType) πλάγια γραφή
CALISTI.TTFΠλάγια γραφή Calisto MT (TrueType)
CAMBRIA.TTCCambria & Cambria Math (TrueType)
CAMBRIAB.TTFCambria έντονης γραφής (TrueType)
CAMBRIAI.TTFΠλάγια γραφή Cambria (TrueType)
CAMBRIAZ.TTFCambria έντονης γραφής (TrueType) πλάγια γραφή
CANDARA.TTFCandara (TrueType)
CANDARAB.TTFCandara Bold (TrueType)
CANDARAI.TTFΠλάγια γραφή Candara (TrueType)
CANDARAZ.TTFCandara έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
CASTELAR.TTFCastellar (TrueType)
CENSCBK.TTFSchoolbook αιώνα (TrueType)
CENTAUR.TTFCentaur (TrueType)
CENTURY.TTFΑιώνα (TrueType)
CHILLER.TTFΨύκτης (TrueType)
COLONNA.TTFColonna MT (TrueType)
CONSOLA.TTFConsolas (TrueType)
CONSOLAB.TTFConsolas με έντονη γραφή (TrueType)
CONSOLAI.TTFΠλάγια γραφή Consolas (TrueType)
CONSOLAZ.TTFConsolas έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
CONSTAN.TTFContantia (TrueType)
CONSTANB.TTFContantia Bold (TrueType)
CONSTANI.TTFΠλάγια γραφή Contantia (TrueType)
CONSTANZ.TTFContantia έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
COOPBL.TTFCooper μαύρο (TrueType)
COPRGTB.TTFCopperplate Gothic Bold (TrueType)
COPRGTL.TTFCopperplate Gothic φωτός (TrueType)
CORBEL.TTFCorbel (TrueType)
CORBELB.TTFCorbel Bold (TrueType)
CORBELI.TTFΠλάγια γραφή Corbel (TrueType)
CORBELZ.TTFCorbel έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
CURLZ___.TTFCurlz MT (TrueType)
ELEPHNT.TTFΕλέφαντα (TrueType)
ELEPHNTI.TTFΠλάγια γραφή ελέφαντα (TrueType)
ENGR.TTFΧαράκτες (TrueType)
ERASBD.TTFΈντονη ITC εποχές (TrueType)
ERASDEMI.TTFITC Demi εποχές (TrueType)
ERASLGHT.TTFITC φωτός εποχές (TrueType)
ERASMD.TTFΜεσαία ITC εποχές (TrueType)
FELIXTI.TTFFelix τίτλων (TrueType)
FORTE.TTFForte (TrueType)
FRABK.TTFΒιβλίο Franklin Gothic (TrueType)
FRABKIT.TTFΠλάγια γραφή βιβλίο Franklin Gothic (TrueType)
FRADM.TTFDemi Franklin Gothic (TrueType)
FRADMCN.TTFFranklin Gothic Demi προϋπόθεση (TrueType)
FRADMIT.TTFFranklin Gothic πλάγια Demi (TrueType)
FRAHV.TTFΧοντρό Franklin Gothic (TrueType)
FRAHVIT.TTFΈντονη πλάγια γραφή Franklin Gothic (TrueType)
FRAMDCN.TTFΜεσαία προϋπόθεση Franklin Gothic (TrueType)
FREESCPT.TTFΥπέρτατη δέσμης ενεργειών (TrueType)
FRSCRIPT.TTFΓαλλικά, MT δέσμης ενεργειών (TrueType)
FTLTLT.TTFΦως Footlight MT (TrueType)
GARA.TTFGaramond (TrueType)
GARABD.TTFGaramond Bold (TrueType)
GARAIT.TTFΠλάγια γραφή Garamond (TrueType)
GIGI.TTFGigi (TrueType)
GILBI___.TTFΣτάσιμων Sans MT Bold (TrueType) πλάγια γραφή
GILB____.TTFΣτάσιμων Sans MT έντονα (TrueType)
GILC____.TTFΣτάσιμων Sans MT συμπυκνωμένη (TrueType)
GILI____.TTFΣτάσιμων χωρίς πλάγια γραφή MT (TrueType)
GILLUBCD.TTFΣτάσιμων Sans Ultra έντονη συμπυκνωμένη (TrueType)
GILSANUB.TTFΣτάσιμων Sans Ultra Bold (TrueType)
GIL_____.TTFΣτάσιμων Sans MT (TrueType)
GLECB.TTFGloucester MT επιπλέον συμπυκνωμένη (TrueType)
GLSNECB.TTFΣτάσιμων Sans MT Ext συμπυκνωμένη Bold (TrueType)
GOTHIC.TTFGothic αιώνα (TrueType)
GOTHICB.TTFΈντονη Gothic αιώνα (TrueType)
GOTHICBI.TTFGothic έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType) αιώνα
GOTHICI.TTFGothic αιώνα (TrueType) πλάγια γραφή
GOUDOS.TTFΠαλιό στυλ Goudy (TrueType)
GOUDOSB.TTFGoudy παλαιού στυλ έντονης γραφής (TrueType)
GOUDOSI.TTFΠαλαιά Ιταλικά στυλ Goudy (TrueType)
GOUDYSTO.TTFΕνισχυμένο Goudy (TrueType)
HARLOWSI.TTFΣυμπαγές Harlow (TrueType) πλάγια γραφή
HARNGTON.TTFHarrington (TrueType)
HATTEN.TTFHaettenschweiler (TrueType)
HTOWERT.TTFΚείμενο μεγάλου μεγέθους Tower (TrueType)
HTOWERTI.TTFΚείμενο με υψηλή Tower (TrueType) πλάγια γραφή
IMPRISHA.TTFΑποτύπωμα MT σκιάς (TrueType)
INFROMAN.TTFΑνεπίσημο Roman (TrueType)
ITCBLKAD.TTFBlackadder ITC (TrueType)
ITCEDSCR.TTFΔέσμη ενεργειών Edwardian ITC (TrueType)
ITCKRIST.TTFKristen ITC (TrueType)
JOKERMAN.TTFJokerman (TrueType)
JUICE___.TTFΧυμός ITC (TrueType)
KUNSTLER.TTFΗ δέσμη ενεργειών Kunstler (TrueType)
LATINWD.TTFΜεγάλη Λατινική (TrueType)
LBRITE.TTFΦωτεινό Lucida (TrueType)
LBRITED.TTFΦωτεινό Lucida Demibold (TrueType)
LBRITEDI.TTFΦωτεινό πλάγια Demibold Lucida (TrueType)
LBRITEI.TTFΠλάγια γραφή Lucida φωτεινό (TrueType)
LCALLIG.TTFΚαλλιγραφικό Lucida πλάγια γραφή (TrueType)
LFAX.TTFΤακτική φαξ Lucida (TrueType)
LFAXD.TTFDemibold Lucida φαξ (TrueType)
LFAXDI.TTFΠλάγια γραφή Demibold Lucida φαξ (TrueType)
LFAXI.TTFΠλάγια γραφή Lucida φαξ (TrueType)
LHANDW.TTFΠλάγια γραφή Lucida χειρογράφου (TrueType)
LSANS.TTFLucida Sans κανονική (TrueType)
LSANSD.TTFLucida Sans Ρωμαϊκό Demibold (TrueType)
LSANSDI.TTFLucida χωρίς πλάγια γραφή Demibold (TrueType)
LSANSI.TTFLucida χωρίς πλάγια γραφή (TrueType)
LTYPE.TTFLucida Sans γραφομηχανής τακτικά (TrueType)
LTYPEB.TTFLucida Sans γραφομηχανής Bold (TrueType)
LTYPEBO.TTFLucida Sans Typewriter Bold Oblique (TrueType)
LTYPEO.TTFLucida Sans Αμβλεία γραφομηχανής (TrueType)
MAGNETOB.TTFΟπτικο Bold (TrueType)
MAIAN.TTFMaiandra GD (TrueType)
MATURASC.TTFMatura MT δέσμη ενεργειών κεφαλαίων (TrueType)
MISTRAL.TTFMistral (TrueType)
MOD20.TTFΣύγχρονη Αρ. 20 (TrueType)
MSMINCHO.TTFMS Mincho (TrueType)
MTCORSVA.TTFΓραμματοσειρά Μonotype Corsiva (TrueType)
MTEXTRA.TTFMT Extra (TrueType)
NIAGENG.TTFNiagara χαράζεται (TrueType)
NIAGSOL.TTFΣυμπαγές Niagara (TrueType)
OCRAEXT.TTFOCR A Extended (TrueType)
OLDENGL.TTFΠαλιό MT αγγλικό κείμενο (TrueType)
ONYX.TTFOnyx (TrueType)
OUTLOOK.TTFMS Outlook (TrueType)
PALSCRI.TTFPalace MT δέσμης ενεργειών (TrueType)
PAPYRUS.TTFPapyrus (TrueType)
PARCHM.TTFΧαρτί (TrueType)
PERBI___.TTFPerpetua έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
PERB____.TTFPerpetua Bold (TrueType)
PERI____.TTFΠλάγια γραφή Perpetua (TrueType)
PERTIBD.TTFPerpetua τίτλων MT Bold (TrueType)
PERTILI.TTFPerpetua τίτλων MT φωτός (TrueType)
PER_____.TTFPerpetua (TrueType)
PLAYBILL.TTFPlaybill (TrueType)
POORICH.TTFΚακή ο Γιώργος (TrueType)
PRISTINA.TTFPristina (TrueType)
RAGE.TTFΠλάγια γραφή Rage (TrueType)
RAVIE.TTFRavie (TrueType)
REFSAN.TTFΑναφέρονται σε MS Sans Serif (TrueType)
REFSPCL.TTFΑναφορά MS ειδικότητα (TrueType)
ROCCB___.TTFRockwell συμπυκνωμένη (TrueType)
ROCC____.TTFRockwell συμπυκνωμένη Bold (TrueType)
ROCK.TTFRockwell (TrueType)
ROCKB.TTFRockwell Bold (TrueType)
ROCKBI.TTFRockwell έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
ROCKEB.TTFRockwell πολύ έντονη (TrueType)
ROCKI.TTFRockwell πλάγια γραφή (TrueType)
SCHLBKB.TTFΈντονη Schoolbook αιώνα (TrueType)
SCHLBKBI.TTFΈντονη πλάγια Schoolbook αιώνα (TrueType)
SCHLBKI.TTFΠλάγια γραφή Schoolbook αιώνα (TrueType)
SCRIPTBL.TTFΔέσμη ενεργειών MT Bold (TrueType)
SEGOEUI.TTFSegoe UI (TrueType)
SEGOEUIB.TTFSegoe UI έντονα (TrueType)
SEGOEUII.TTFΠλάγια γραφή Segoe UI (TrueType)
SEGOEUIZ.TTFSegoe UI έντονη γραφή πλάγια γραφή (TrueType)
SHOWG.TTFShowcard Gothic (TrueType)
SNAP____.TTFΣυγκράτηση ITC (TrueType)
STENCIL.TTFΣτάμπο (TrueType)
TCBI____.TTFTw Cen MT Bold (TrueType) πλάγια γραφή
TCB_____.TTFTw Cen MT έντονα (TrueType)
TCCB____.TTFTw Cen MT συμπυκνωμένη Bold (TrueType)
TCCEB.TTFTw Cen MT συμπυκνωμένη πολύ έντονη (TrueType)
TCCM____.TTFTw Cen MT συμπυκνωμένη (TrueType)
TCMI____.TTFΠλάγια γραφή του tw Cen MT (TrueType)
TCM_____.TTFTw Cen MT (TrueType)
TEMPSITC.TTFTempus Sans ITC (TrueType)
VINERITC.TTFΧέρι viner ITC (TrueType)
VIVALDII.TTFΠλάγια γραφή Vivaldi (TrueType)
VLADIMIR.TTFΗ δέσμη ενεργειών Vladimir (TrueType)
WINGDNG2.TTFWingdings 2 (TrueType)
WINGDNG3.TTFWingdings 3 (TrueType)
Εάν αναζητάτε δωρεάν γραμματοσειρές, γραμματοσειρές shareware ή εμπορικές γραμματοσειρές, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web του Microsoft τυπογραφία:Αυτή η τοποθεσία Web περιέχει συνδέσεις σε τίτλους ειδήσεων τυπογραφίας και τυπογραφία επαφές. Αυτή η τοποθεσία Web περιέχει επίσης μια ενημερωμένη βάση δεδομένων με περισσότερες από 600 τοποθεσίες Web που σχετίζονται με τον τύπο και σχετικά με την τυπογραφία.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 924623 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια