Η μετατροπή πολυμέσων με προστασία DRM δεν είναι δυνατή στον Windows Media Player 11

Συμπτώματα

Ο Microsoft Windows Media Player 11 ενδέχεται να μην είναι σε θέση να μετατρέψει πολυμέσα με προστασία DRM (digital rights management) έτσι ώστε να χωρούν σε μια φορητή συσκευή πολυμέσων.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να παρουσιαστεί επειδή τα αρχεία με προστασία DRM δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Αυτή συμπεριφορά ενδέχεται επίσης να παρουσιαστεί επειδή τα αρχεία με προστασία DRM δεν είναι δυνατό να κωδικοποιηθούν εκ νέου με την ίδια μορφή, χρησιμοποιώντας διαφορετικό ρυθμό μετάδοσης bit.

Αυτή συμπεριφορά ενδέχεται να παρουσιαστεί ακόμα και όταν αποκτήσετε μια άδεια χρήσης από την υπηρεσία παροχής του περιεχομένου για την αντιγραφή των αρχείων. Αυτή συμπεριφορά παρουσιάζεται επίσης σε μουσικά αρχεία που έχουν αντιγραφεί από ένα CD ήχου σε αρχεία Windows Media Audio (WMA), ενεργοποιώντας την επιλογή "Αντιγραφή μουσικής με προστασία" (Copy protect music).

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Τα αρχεία ήχου του Windows Media με προστασία DRM και τα αρχεία βίντεο του Windows Media με προστασία DRM δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν. Για να επιλύσετε αυτόν τον περιορισμό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Μέθοδος 1: Απενεργοποιήστε την επιλογή "Αντιγραφή μουσικής με προστασία" (Copy protect music) και, στη συνέχεια, αντιγράψτε ξανά το περιεχόμενο

 1. Κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή εργαλείων του Windows Media Player, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή
  Εργαλεία (Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο
  Επιλογές (Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Rip Music.
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου
  Αντιγραφή μουσικής με προστασία (Copy protect music).
 4. Επαναλάβετε την αντιγραφή της μουσικής.

Μέθοδος 2: Απενεργοποίηση της μετατροπής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μετατροπή για μια συσκευή όταν η συσκευή υποστηρίζει την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων στην αρχική τους κατάσταση. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή εργαλείων του Windows Media Player, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή
  Εργαλεία (Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο
  Επιλογές (Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευές (Devices).
 3. Επιλέξτε μια συσκευή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ποιότητα (Quality)και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Μετατροπή αρχείων μουσικής, εικόνων, βίντεο και τηλεόρασης όπως απαιτείται (Convert music, pictures, videos, and TV shows as required).

Μέθοδος 3: Απενεργοποιήστε την επιλογή "Αντιγραφή μουσικής με προστασία" (Copy protect music) και, στη συνέχεια, επαναλάβετε την εγγραφή και την αντιγραφή του περιεχόμενου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή περιεχομένου σε ένα CD ήχου και, στη συνέχεια, να αντιγράψετε εκ νέου το CD ήχου σε αρχεία ήχου του Windows Media χωρίς προστασία ή σε αρχεία MP3 χωρίς προστασία. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έχετε δικαιώματα εγγραφής μουσικής με προστασία DRM σε CD ήχου. Μετά την εγγραφή και την αντιγραφή του πολυμέσου, ο Windows Media Player είναι σε θέση να μετατρέψει το πολυμέσο για τη συσκευή σας.

Σημείωση Κατά την εγγραφή περιεχομένου σε ένα CD ήχου και, στη συνέχεια, την εκ νέου αντιγραφή του σε ένα αρχείο ήχου του Windows Media ή σε ένα αρχείο MP3, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να μειωθεί. Αυτή η μείωση της ποιότητας του ήχου γίνεται πιο ευδιάκριτη όταν χρησιμοποιείτε μειωμένο ρυθμό μετάδοσης bit σε σύγκριση με το ρυθμό μετάδοσης bit που χρησιμοποιείται στο πρωτότυπο αρχείο.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία ήχου και βίντεο με προστασία DRM, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να τα προβάλετε στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
307689 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Περιορισμός ψηφιακών δικαιωμάτων" (Digital Rights Restriction) κατά την προσπάθειά σας να μετατρέψετε αρχεία ήχου με άδεια χρήσης

307692 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να μετατρέψετε ένα αρχείο ήχου με άδεια χρήσης: Η μετατροπή του αρχείου δεν είναι δυνατή εξαιτίας περιορισμού των ψηφιακών δικαιωμάτων του

303271 Το Windows Media Player δεν μετατρέπει αρχεία DRM στη φορητή συσκευή σας

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 925706 - Τελευταία αναθεώρηση: 7 Δεκ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια