Τα γνωστά θέματα γραφικών τα οποία ενδέχεται να αντμετωπίσετε κατά την αναπαραγωγή του Flight Simulator X


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτό το άρθρο περιγράφει τα γνωστά θέματα που σχετίζονται με τα γραφικά και τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την αναπαραγωγή του Microsoft Flight Simulator X.

Περισσότερες πληροφορίες


Γενικές πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγκατάσταση των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης

Εάν προκύπτουν προβλήματα με γραφικά, μαύρη (κενή) οθόνη ή χαμηλές επιδόσεις στον Flight Simulator X, κάντε λήψη και, στη συνέχεια, εγκατασταστήστε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης οθόνης.

Η κάρτα βίντεο σας επιτρέπει να βλέπετε τα γραφικά στην οθόνη. Ένα πρόγραμμα οδήγησης είναι ένα κομμάτι λογισμικού που δίνει στο λειτουργικό σύστημα (Microsoft Windows) τη δυνατότητα επικοινωνίας με το υλικό στον υπολογιστή. Ένα πρόγραμμα οδήγησης ενεργεί ως μετατροπέας μεταξύ του υλικού και του λειτουργικού συστήματος. Το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για την κάρτα οθόνης σας μπορεί να δώσει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης χρήσης των δυνατοτήτων της κάρτας οθόνης με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων του παιχνιδιού. Γενικά, οι εταιρείες κυκλοφορούν τακτικά προγράμματα οδήγησης για κάρτες, για να συμβαδίζουν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες τεχνολογίες λογισμικού.

Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης, επικοινωνήστε με τον κατασκευστή του υπολογιστή ή του υλικού οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναφορές" για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή του υλικού οθόνης ή του υπολογιστή. Για να δείτε εάν οι κατάλληλες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης είναι διαθέσιμες για λήψη, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Windows Update της Microsoft στο Web:
Για να προβάλετε ένα βίντεο σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης καρτών οθόνης από την τοποθεσία του Windows Update στο Web, ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες".

Για να προσδιορίσετε το όνομα και τον κατασκευαστή του προσαρμογέα οθόνης που διαθέτετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows XP:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
  dxdiag και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οθόνη (Display).
 3. Στην περιοχή Συσκευή (Device), αναζητήστε τα στοιχεία Όνομα (Name) και Κατασκευαστής (Manufacturer).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος (Exit).

Για να προσδιορίσετε το όνομα και τον κατασκευαστή του προσαρμογέα οθόνης που διαθέτετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Vista:
 1. Ανοίξτε το Εργαλείο διάγνωσης για το DirectX (DirectX Diagnostic Tool). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε dxdiag στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
  dxdiag.exe της λίστας Προγράμματα (Programs).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οθόνη (Display).
 3. Στην περιοχή Συσκευή (Device), αναζητήστε τα στοιχεία Όνομα (Name) και Κατασκευαστής (Manufacturer).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος (Exit).

Μηνύματα λάθους υλικού γραφικών

Μήνυμα λάθουςΕπίλυση
Τα τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης της κάρτας οθόνης που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να αναγκάσουν τον υπολογιστή σας να σταματήσει να ανταποκρίνεται κατά την εκτέλεση του Flight Simulator. Κάντε κλικ στην επιλογή "Ναι" (Yes) για να αναζητήσετε νέα προγράμματα οδήγησης ή στην επιλογή "Όχι" για να συνεχίσετε.

(The drivers currently installed for your video card may cause your computer to stop responding when Flight Simulator is running. Click Yes to search for newer drivers, or No to continue.)
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού γραφικών που χρησιμοποιείτε για να ρωτήσετε πώς θα αποκτήσετε και θα εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης του υλικού γραφικών που διαθέτετε. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή υλικού, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναφορές". Για να δείτε εάν οι κατάλληλες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης είναι διαθέσιμες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Windows Update στο Web: Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των νεότερων προγραμμάτων οδήγησης χρησιμοποιώντας την τοποθεσία του Windows Update στο Web, ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες".
Το Flight Simulator δεν λειτουργεί με την κάρτα οθόνης που διαθέτετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για την κάρτα οθόνης σας. Το Flight Simulator θα τερματιστεί τώρα.

(Flight Simulator is not working with your video card. Verify that you have the latest video card drivers installed for your video card. Flight Simulator will now exit.)
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει, εάν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Η κάρτα οθόνης που χρησιμοποιείτε δεν πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για το Flight Simulator X.
 • Το Flight Simulator X δεν είναι σε θέση να προετοιμάσει σωστά το DirectDraw ή το Direct3D για να εμφανίσει το παιχνίδι.
 • Η εγκατάσταση του DirectX καταστράφηκε.
Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Προσδιορίστε αν ο προσαρμογέας γραφικών του υπολογιστή έχει μνήμη 32 megabyte (MB) ή μεγαλύτερη. Για να το κάνετε αυτό σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 98 ή Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dxdiag και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
   OK.
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οθόνη (Display).
  3. Στο πεδίο Συσκευή (Device), βεβαιωθείτε ότι η τιμή Συνολική μνήμη κατά προσέγγιση (Approx. Total Memory) είναι 32 MB ή μεγαλύτερη.
 • Για να το κάνετε αυτό σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows Vista, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ανοίξτε το Εργαλείο διάγνωσης για το DirectX (DirectX Diagnostic Tool). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί
   Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε dxdiag στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
   dxdiag.exe της λίστας Προγράμματα (Programs).
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οθόνη (Display).
  3. Στο πεδίο Συσκευή (Device), βεβαιωθείτε ότι η τιμή Συνολική μνήμη κατά προσέγγιση (Approx. Total Memory) είναι 32 MB ή μεγαλύτερη.
  Ο προσαρμογέας γραφικών πρέπει να έχει μνήμη 32 MB για να λειτουργήσει σωστά το Flight Simulator X. Εάν ο προσαρμογέας γραφικών δεν διαθέτει μνήμη 32 MB, πρέπει να αναβαθμίσετε το υλικό γραφικών ώστε να εκτελεί το Flight Simulator X. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή του υλικού, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναφορές".

  Σημείωση Η τιμή της μνήμης γραφικών που εμφανίζεται στο Εργαλείο διάγνωσης για το DirectX (DirectX Diagnostic Tool) ενδέχεται να είναι ελαφρά μικρότερη από την πραγματική συνολική τιμή, επειδή το Εργαλείο διάγνωσης για το DirectX (DirectX Diagnostic Tool) χρησιμοποιεί μια μικρή ποσότητα από τη μνήμη γραφικών.
 • Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Επιτάχυνση Direct3D (Direct3D Acceleration) της δυνατότητας Microsoft DirectX. Για να το κάνετε αυτό σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 98 ή Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dxdiag και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
   OK.
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οθόνη (Display).
  3. Δίπλα στην επιλογή Επιτάχυνση Direct3D (Direct3D Acceleration), κάντε κλικ στο στην εντολή
   Ενεργοποίηση (Enable) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή
   Έξοδος (Exit).
   Σημείωση Τα Windows Vista ενεργοποιούν αυτόματα την επιτάχυνση Direct 3D, εφόσον υποστηρίζεται από την οθόνη και το πρόγραμμα οδήγησης.
   Για να μάθετε τον τρόπο ενεργοποίησης της δυνατότητας Επιτάχυνση Direct3D (Direct3D Acceleration), κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή (Play) για να προβάλετε αυτήν την επίδειξη πολυμέσων ροής:
 • Εγκαταστήστε την νεότερη έκδοση του DirectX στον υπολογιστή. Για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του DirectX, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Μicrosoft στο Web (στα αγγλικά):
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, πρέπει να εφαρμόσετε βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για να προσδιορίσετε την πραγματική αιτία του ζητήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση αυτού του θέματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
191660 Παιχνίδια: Οι δυνατότητες DirectDraw ή Direct3D δεν είναι διαθέσιμες κατά την έναρξη παιχνιδιών για Windows

Γενικά θέματα γραφικών

Ο φορητός υπολογιστής λειτουργεί σε κατάσταση λειτουργίας πλήρους οθόνης

Οι κάρτες οθόνης σε ορισμένους φορητούς υπολογιστές μπορεί να σας επιτρέψουν να επιλέξετε μια τιμή ανάλυσης μεγαλύτερη από αυτήν που μπορεί να υποστηρίξει η οθόνη LCD. Σε αυτές τις περιπτώσεις η προβολή ίσως περικοπεί κατά την εκτέλεση του Flight Simulator σε κατάσταση λειτουργίας πλήρους οθόνης. Για να δείτε την εικόνα σε πλήρη οθόνη, μειώστε την ανάλυση ή χρησιμοποιήστε την κατάσταση λειτουργίας με παράθυρα (πιέστε ALT+ENTER). Οι ενημερωμένες εκδόσεις προγράμματος οδήγησης δεν επιλύουν αυτό το ζήτημα.

Πιέστε ALT+TAB

Αν πιέσετε ALT+TAB για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ του Flight Simulator X και άλλων προγραμμάτων θα ελαχιστοποιηθεί η προβολή του Flight Simulator X στη γραμμή εργασιών. Σε ορισμένες εμφανίσεις, το Flight Simulator X ενδέχεται να μην επαναφέρεται στην επιφάνεια εργασίας ή να καθυστερεί πολύ η επαναφορά του. Για να ενεργοποιήσετε τη σωστή συμπεριφορά, τερματίστε το Flight Simulator X και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Οπτική εμπειρία με επεξεργαστές AMD

Η αρχική οπτική εμπειρία σε έναν υπολογιστή που διαθέτει επεξεργαστή AMD ενδέχεται να είναι κατώτερη από την αναμενόμενη. Για να βελτιώσετε την οπτική εμπειρία, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Η τροποποίηση αυτών των ρυθμίσεων ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις.
 1. Στην κύρια οθόνη, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή (Customize).
 3. Μετακινήστε το Καθολικό (Global)ρυθμιστικό σε μία ή δύο καρτέλες στα δεξιά.

Ζητήματα γραφικών που σχετίζονται με το υλικό

ATI

Για να κάνετε λήψη καρτών οθόνης ATI, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της ATI Technologies Inc στο Web (στα αγγλικά): Όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα οθόνης ATI Radeon X1800 CrossFire Edition, η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει ή να εμφανίζεται μαύρη.

NVIDIA

Για λήψη καρτών οθόνης NVIDIA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της NVIDIA Corporation στο Web (στα αγγλικά): Όταν χρησιμοποιείτε κάρτες οθόνης NVIDIA, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Τα πυροτεχνήματα παρουσιάζουν εμφανή, τετράγωνα περιγράμματα και δεν έχουν ομαλή εμφάνιση όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα οθόνης NVIDIA GeForce2. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται με όλες τις εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης.
 • Τα παράθυρα του De Havilland Beaver εμφανίζονται αδιαφανή στα κοντινά πλάνα σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν τις κάρτες οθόνης NVIDIA GeForce2.
 • Τα "Δελφίνια" (Dolphins) ενδέχεται να μην εμφανίζονται στις "Αποστολές" (Missions) σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν τις κάρτες οθόνης GeForce2 GTS ή GeForce2 Pro 32 MB.
NVIDIA MX 4000, NVIDIA MX 440, NVIDIA MX 420, NVIDIA MX 400, NVIDIA MX 100 και NVIDIA MX 200


Κατά την αναπαραγωγή του Flight Simulator X, οι επιδόσεις του παιχνιδιού είναι χαμηλές ή παρουσιάζουν διακοπές. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, δοκιμάστε να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της NVIDIA στο Web (στα αγγλικά):Εάν το ζήτημα εξακολουθήσει να υφίσταται, μειώστε τις ρυθμίσεις του παιχνιδιού στο ελάχιστο. Για να το κάνετε αυτό, ξεκινήστε το παιχνίδι, κάντε κλικ στην ενότητα Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επαναφορά προεπιλογών (Reset Defaults). Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, δοκιμάστε να μειώσετε τις επιλογές ρυθμίσεων στην οθόνη "Ρύθμιση" (Setting) μετακινώντας το ρυθμιστικό τελείως αριστερά.

S3 UniChrome

Σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν τις κάρτες οθόνης VIA S3 UniCrome, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Τα ειδικά εφέ (πυροτεχνήματα, φωτιά, κλπ) δεν εμφανίζονται σωστά σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν κάρτες οθόνης S3 UniChrome.
 • Το παιχνίδι εκτελείται αργά
 • Παρουσιάζεται σφάλμα κατά την εκκίνηση του παιχνιδιού. "Εντοπίστηκε μη έγκυρο υλικό, το Flight Simulator δεν θα λειτουργήσει με την κάρτα οθόνης σας. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης οθόνης. Το Flight Simulator θα τερματιστεί τώρα" (Invalid hardware drive detected, flight simulator will not work with your video card verify that you have latest video card driver installed, Flight simulator will now exit)
Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, κάντε λήψη των νεότερων προγραμμάτων οδήγησης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της S3 Graphics Co., Ltd στο Web (στα αγγλικά): Εάν τα ζητήματα εξακολουθήσουν να υφίστανται, αναβαθμίστε την κάρτα οθόνης που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες "Πρόσθετες πληροφορίες" και "Αναφορές".

S3 Deltachromes

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της κάρτας οθόνης S3 Deltachromes, δοκιμάστε να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης. Εάν το ζήτημα εξακολουθήσει να υφίσταται, ίσως χρειαστεί να αναβαθμίσετε την κάρτα οθόνης σας.

Intel 945, Intel 815, Intel 915 και Intel 845

Εάν αντιμετωπίζετε χαμηλές επιδόσεις κατά τη χρήση μιας από τις ακόλουθες κάρτες οθόνης της Intel, ρυθμίστε τις επιλογές του παιχνιδιού σε
Προεπιλογές (Defaults):
 • Intel 945
 • Intel 815
 • Intel 915
 • Intel 845
Για να το κάνετε αυτό, ξεκινήστε το παιχνίδι, κάντε κλικ στην ενότητα Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επαναφορά προεπιλογών (Reset Defaults). Εάν το ζήτημα εξακολουθήσει να υφίσταται, δοκιμάστε να μειώσετε τις ρυθμίσεις από την οθόνη ρυθμίσεων, μετακινώντας τες τελείως αριστερά. Εάν το ζήτημα εξακολουθήσει να υφίσταται, ίσως χρειαστεί να αναβαθμίσετε την κάρτα οθόνης. Αυτό το ζήτημα οφείλεται στα προγράμματα οδήγησης κάρτας οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης της κάρτας οθόνης ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες".

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης των προγραμμάτων οδήγησης προσαρμογέα γραφικών, χρησιμοποιώντας την τοποθεσία του Windows Update στο Web, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή (Play) για να προβάλετε αυτήν την παρουσίαση πολυμέσων ροής:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης του υλικού γραφικών που διαθέτετε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Επιπλέον, μπορείτε να προβάλετε και να συγκρίνετε δυνατότητες και τιμές διαφορετικών καρτών οθόνης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Αφού ανοίξετε αυτήν την τοποθεσία Web, πληκτρολογήστε
graphics adapter στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Αναφορές


Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με έναν κατασκευαστή υλικού ή λογισμικού γραφικών, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στη λίστα που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
65416 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

60781 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.