Σύνδεση Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection) (Terminal Services Client 6.0)

Περίληψη

Αυτό το άρθρο ασχολείται με την ενημερωμένη έκδοση για το πρόγραμμα-πελάτη του Remote Desktop Connection 6.0, η οποία σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε τις νέες δυνατότητες των υπηρεσιών Terminal Services. Οι δυνατότητες αυτές παρουσιάζονται στα Windows Vista και στο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server 2008 με κωδικό όνομα "Longhorn" από έναν υπολογιστή που εκτελεί ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Microsoft Windows Server 2003 με Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows Server 2003 με Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP με Service Pack 2 (SP2)
Το πρόγραμμα-πελάτης του Remote Desktop Connection 6.0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με παλαιότερους terminal server ή με απομακρυσμένες επιφάνειες εργασίας όπως και πριν. Ωστόσο, οι νέες δυνατότητες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο θα είναι διαθέσιμες μόνο όταν ο απομακρυσμένος υπολογιστής χρησιμοποιεί Windows Vista ή Windows Server 2008.

Πληροφορίες για ενημερωμένες εκδόσεις

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων του Terminal Services Client 6.0 για Windows Server 2003 (KB925876) (Αγγλική έκδοση).

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων του Terminal Services Client 6.0 για Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία x64 (KB925876) (Αγγλική έκδοση).

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων του Terminal Services Client 6.0 για Windows XP (KB925876) (Αγγλική έκδοση).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων του Terminal Services Client 6.0 για Windows XP (KB925876) (Ελληνική έκδοση).

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων του Terminal Services Client 6.0 για Windows XP, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία x64 (KB925876) (Αγγλική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 28 Νοεμβρίου 2006

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Περισσότερες πληροφορίες

Η ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη του Remote Desktop Connection 6.0 περιέχει τις ακόλουθες νέες δυνατότητες.

Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή

Στην απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας, ο έλεγχος ταυτότητας διακομιστή επιβεβαιώνει ότι συνδέεστε με το σωστό απομακρυσμένο υπολογιστή ή διακομιστή. Αυτό το μέτρο ασφαλείας σας εμποδίζει να συνδεθείτε με ένα διαφορετικό υπολογιστή ή διακομιστή με τον οποίο σκοπεύετε να συνδεθείτε. Σας εμποδίζει επίσης να αποκαλύψετε κατά λάθος εμπιστευτικές πληροφορίες.


Από προεπιλογή, ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη ενεργοποιείται για τη σύνδεση. Ωστόσο, εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας χρήστη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Επικοινωνία (Communications) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές (Options)και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
Οι τρεις διαθέσιμες επιλογές ελέγχου ταυτότητες είναι οι εξής:
 • Σύνδεση ακόμα και αν αποτύχει ο έλεγχος ταυτότητας (Always connect, even if authentication fails)
  Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα μπορείτε να συνδεθείτε ακόμα και όταν η Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την ταυτότητα του απομακρυσμένου υπολογιστή.
 • Προειδοποίηση αν αποτύχει ο έλεγχος ταυτότητας (Warn me if authentication fails)
  Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας δεν θα είναι σε θέση να επαληθεύσει την ταυτότητα του απομακρυσμένου υπολογιστή. Αυτή η επιλογή σας προειδοποιεί έτσι ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε αν θα συνεχίσετε με τη σύνδεση.
 • Να μην γίνεται σύνδεση αν αποτύχει ο έλεγχος ταυτότητας (Don’t connect if authentication fails)
  Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε όταν η Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την ταυτότητα του απομακρυσμένου υπολογιστή.

Ανακατεύθυνση πόρων

Η ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη Remote Desktop Connection 6.0 σας βοηθά να ανακατευθύνετε συσκευές "Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας" (Plug and Play), οι οποίες υποστηρίζουν την ανακατεύθυνση.

Για να ανακατευθύνετε μια συσκευή "Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας" (Plug and Play), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Επικοινωνία (Communications) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection).
 2. Κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές (Options), έπειτα στην καρτέλα Τοπικοί Πόροι (Local Resources), στη συνέχεια, στην επιλογή Περισσότερα (More) και, τέλος, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Συσκευές τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας που υποστηρίζονται (Supported Plug and Play devices).

Διακομιστές πύλης TS (TS Gateway servers)

Ένας διακομιστής πύλης TS είναι ένας τύπος πύλης που δίνει τη δυνατότητα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να συνδέονται με απομακρυσμένους υπολογιστές σε ένα εταιρικό δίκτυο. Αυτοί οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται από οποιονδήποτε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας μια σύνδεση στο Internet. Η πύλη TS χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο RDP (Remote Desktop Protocol) μαζί με το πρωτόκολλο HTTPS για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια πιο ασφαλή, κρυπτογραφημένη σύνδεση.

Ωστόσο, οι παλαιότερες εκδόσεις της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection) δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης με απομακρυσμένους υπολογιστές μέσα από τείχη προστασίας και συσκευές μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή η θύρα 3389 συνήθως αποκλείεται για τη βελτίωση της ασφάλειας του δικτύου. Η θύρα 3389 είναι αυτή που χρησιμοποιείται για συνδέσεις απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Ωστόσο, ένας διακομιστής πύλης TS χρησιμοποιεί τη θύρα 443. Η θύρα 443 μεταδίδει δεδομένα μέσω μιας διοχέτευσης SSL (Secure Sockets Layer).

Τα πλεονεκτήματα ενός διακομιστή πύλης TS είναι τα ακόλουθα:
 • Ενεργοποιεί συνδέσεις απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας σε ένα εταιρικό δίκτυο από το Internet χωρίς να δημιουργεί σύνδεση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN).
 • Ενεργοποιεί συνδέσεις σε απομακρυσμένους υπολογιστές μέσα από τείχη προστασίας.
 • Σας βοηθά να κάνετε κοινή χρήστη μιας σύνδεσης δικτύου με άλλα προγράμματα, τα οποία εκτελούνται στον υπολογιστή. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τη σύνδεση της υπηρεσίας παροχής Internet (ISP) αντί για το εταιρικό δίκτυο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της απομακρυσμένης σύνδεσης.
Για να καθορίσετε ένα διακομιστή πύλης TS, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Επικοινωνία (Communications) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection).
 2. Κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές (Options), έπειτα στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
  Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση αυτών των ρυθμίσεων διακομιστή πύλης TS (Use these TS Gateway server settings), πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή στο πλαίσιο Όνομα διακομιστή (Server name) και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους σύνδεσης από τη λίστα Μέθοδοι σύνδεσης (Logon methods):
  • Να μου επιτραπεί να επιλέξω αργότερα (Allow me to select later)
   Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης κατά τη σύνδεση.
  • Να ζητείται κωδικός πρόσβασης (Ask for password)
   Αυτή η επιλογή σας ζητά κωδικό πρόσβασης κατά τη σύνδεση.
  • Έξυπνη κάρτα
   Αυτή η επιλογή σας ζητά να τοποθετήσετε μια έξυπνη κάρτα κατά τη σύνδεση.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή επιλέξτε ή κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Παράκαμψη διακομιστή πύλης TS για τοπικές διευθύνσεις (Bypass TS Gateway server for local addresses). Με την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, εμποδίζετε την ανακατεύθυνση της κυκλοφορίας από και προς τις διευθύνσεις τοπικού δικτύου μέσω του διακομιστή πύλης TS. Αυτό κάνει τη σύνδεση πιο γρήγορη.

Απομακρυσμένα προγράμματα υπηρεσιών Terminal Services

Τα "Απομακρυσμένα προγράμματα" (Remote Programs) είναι μια δυνατότητα των υπηρεσιών Windows Server Terminal Services, η οποία δίνει στους υπολογιστές-πελάτες τη δυνατότητα να συνδέονται με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή και να χρησιμοποιούν προγράμματα που είναι εγκατεστημένα σε αυτόν. Για παράδειγμα, ένας χώρος εργασίας ενδέχεται να έχει έναν απομακρυσμένο υπολογιστή με τον οποίο μπορούν να συνδέονται οι υπάλληλοι και να χρησιμοποιούν το Microsoft Word. Ένας διαχειριστής πρέπει πρώτα να δημοσιεύει τα προγράμματα έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά οι τελικοί χρήστες. Η εμπειρία είναι ίδια με τη χρήση ενός προγράμματος που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Η δυνατότητα "Απομακρυσμένα προγράμματα" (Remote Programs) διευκολύνει τη διαχείριση ενός συστήματος, επειδή υπάρχει μόνο ένα αντίγραφο ενός προγράμματος για αναβάθμιση ή συντήρηση, αντί για πολλά αντίγραφα τα οποία είναι εγκατεστημένα σε μεμονωμένους υπολογιστές.

Επέκταση οθόνης

Η Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection) υποστηρίζει οθόνες υψηλής ανάλυσης, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα επέκτασης σε πολλές οθόνες. Ωστόσο, η συνολική ανάλυση όλων των οθονών πρέπει να είναι κάτω από 4096 x 2048 pixel. Οι οθόνες πρέπει να έχουν την ίδια ανάλυση. Επιπλέον, οι οθόνες πρέπει να είναι στοιχισμένες η μία δίπλα στην άλλη.

Για να επεκτείνετε την επιφάνεια εργασίας του απομακρυσμένου υπολογιστή σε πολλές οθόνες, πληκτρολογήστε Mstsc /span σε μια γραμμή εντολών.

Οπτικές βελτιώσεις

Η "Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας" (Remote Desktop Connection) υποστηρίζει τώρα χρώματα 32-bit και εξομάλυνση γραμματοσειράς.


Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα χρώματος 32-bit, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Επικοινωνία (Communications) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection).
 2. Κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές (Options), έπειτα στην καρτέλα Εμφάνιση (Display)και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Βέλτιστη ποιότητα (Highest Quality) (32 bit) στη λίστα Χρώματα (Colors).
Για να ενεργοποιήσετε την εξομάλυνση γραμματοσειρών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Επικοινωνία (Communications) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection).
 2. Κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές (Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Εμπειρία (Experience) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εξομάλυνση γραμματοσειρών (Font smoothing).

Γνωστά ζητήματα

Εάν εγκαταστήσετε μια νέα έκδοση του Remote Desktop Client 6.0 που κυκλοφόρησε πριν από τις 24 Απριλίου 2007, σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Server 2003 with Service Pack 1 και, στη συνέχεια, κάνετε αναβάθμιση σε Windows Server 2003 με Service Pack 2, ίσως αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα ζητήματα:
 1. Το πρόγραμμα-πελάτης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop) 6.0 (KB925876) δεν εμφανίζεται στο στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) στον υπολογιστή που βασίζεται στο Windows Server 2003 Service Pack 2. Επομένως, δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop) 6.0 (KB925876).
 2. Τα αρχεία που σχετίζονται με το Remote Desktop Client 6.0 δεν είναι πλέον υπογεγραμμένα.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα στην περίπτωση που δεν έχετε εγκαταστήσει το Windows Server 2003 Service Pack 2, καταργήστε την εγκατάσταση της έκδοσης του Remote Desktop Client 6.0 που κυκλοφόρησε πριν από τις 24 Απριλίου 2007, εγκαταστήστε την έκδοση του Remote Desktop Client 6.0 που κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου 2007 και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το Windows Server 2003 Service Pack 2.

Εάν έχετε εγκατεστημένο το Windows Server 2003 Service Pack 2, επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα-πελάτη απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop) 6.0.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 925876 - Τελευταία αναθεώρηση: 1 Μαΐ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια