Απαιτήσεις χώρου στο σκληρό δίσκο για το Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει το χώρο ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο που απαιτείται κατά την εγκατάσταση του Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) σε έναν υπολογιστή που εκτελεί ήδη το Windows Server 2003.

Ο ακόλουθος πίνακας αναφέρει τις απαιτήσεις χώρου ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο για το Windows Server 2003 SP2.

Σημαντικό Ο πίνακας περιέχει του ελεύθερου χώρου που απαιτείται για την εγκατάσταση του Windows Server 2003 SP2. Πριν να εγκαταστήσετε το Windows Server 2003 SP2, βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χώρο στο δίσκο για την ικανοποίηση της απαίτησης αυτής.
ΧώροςΑπαιτείται ελεύθερος χώρος στο δίσκο, εάν εγκαθιστάτε το Windows Server 2003 SP2 από κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυοΑπαιτείται ελεύθερος χώρος στο δίσκο, εάν εγκαθιστάτε το Windows Server 2003 SP2 από το CD του Windows Server 2003 SP2
Μέγιστη service pack μέγεθος *600 MB1,750 MB
Μέγιστος χώρος εργασίας **256 MB256 MB
Μέγιστη χρήση σκληρό δίσκο κατά τη διάρκεια του SP2 εγκατάσταση ***1.200 MB2,900 MB
* Μέγιστη service pack μέγεθος περιλαμβάνει το μέγεθος των αρχείων του service pack και το μέγεθος του φακέλου %Windir%\Servicepackfiles, αυτό μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των αρχιτεκτονικών.
** Μέγιστος χώρος εργασίας είναι ο εικονικός χώρος που απαιτείται για την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης.
Μέγιστη χρήση περιλαμβάνει εικονικό χώρο που χρησιμοποιείται από το service pack, τα προσωρινά αρχεία, προσωρινοί φάκελοι και ο φάκελος αντιγράφων ασφαλείας που χρησιμοποιείται για την απεγκατάσταση.

Το πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα συστήματος είναι ο τόμος του δίσκου που περιέχει τα αρχεία υλικού που απαιτούνται για την εκκίνηση των Windows. Για παράδειγμα, το πρωτεύον διαμέρισμα του συστήματος περιέχει το αρχείο Ntldr, το αρχείο Boot.ini και το αρχείο Ntdetect.com. Επίσης, πρέπει να έχετε 30 megabyte (MB) ελεύθερου χώρου στο πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα του συστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος για το Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Server 2003 SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 926029 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια