Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε συμπτώματα που σχετίζονται με τη διαχείριση ενέργειας σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Vista

Συμπτώματα

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα που σχετίζονται με τη διαχείριση ενέργειας σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Vista:
 • Δεν μπορείτε να σβήσετε τον υπολογιστή.
 • Δεν μπορείτε να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι οι καταστάσεις αναμονής ή αδρανοποίησης.
 • Τα Windows Vista δεν επαναφέρονται με επιτυχία από κατάσταση αναμονής.
 • Ορισμένες συσκευές δεν λειτουργούν σωστά όταν μετά την επαναφορά των Windows Vista από κατάσταση αναμονής.
 • Αντιμετωπίζετε αστάθεια στα Windows Vista όταν χρησιμοποιείτε μια επιλογή εξοικονόμησης ενέργειας.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει εάν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Το BIOS του υπολογιστή δεν είναι συμβατό με τα Windows Vista ή είναι παλαιού τύπου.
 • Έχει γίνει επιλογή εσφαλμένων ρυθμίσεων στο BIOS του υπολογιστή.
 • Έχει γίνει εγκατάσταση μη συμβατού λογισμικού εξοικονόμησης ενέργειας στα Windows Vista.
Σημείωση Τα Windows Vista υποστηρίζουν μόνο υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένο ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) BIOS.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Ενημέρωση του BIOS

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή η πιο πρόσφατη έκδοση του BIOS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Msinfo32.exe για να προσδιορίσετε την έκδοση του BIOS. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε msinfo32 στο πλαίσιο
  Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή msinfo32 της λίστας Προγράμματα (Programs).

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες συστήματος (System Information), κάντε κλικ στην επιλογή Σύνοψη συστήματος (System Summary) στο αριστερό παράθυρο.
 3. Στο δεξιό παράθυρο, εξετάστε την τιμή που εμφανίζεται δίπλα στο στοιχείο Έκδοση/Ημερομηνία BIOS (BIOS Version/Date).
 4. Δοκιμάστε να εντοπίσετε μια ενημερωμένη έκδοση του BIOS για τον υπολογιστή. Για να το κάνετε αυτό, κάντε ένα από τα εξής:
  • Επισκεφθείτε την τοποθεσία υποστήριξης στο Web του κατασκευαστή του υπολογιστή ή επικοινωνήστε μαζί του για να διαπιστώσετε αν υπάρχει διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση του BIOS για τον υπολογιστή.
  • Επισκεφθείτε την τοποθεσία υποστήριξης στο Web του κατασκευαστή της μητρικής πλακέτας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή για να διαπιστώσετε αν υπάρχει διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση του BIOS για τη μητρική πλακέτα.
  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τους κατασκευαστές υλικού υπολογιστών, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου της παρακάτω λίστας, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  65416 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

  60781 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

  60782 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
 5. Εάν εντοπίσετε μια ενημερωμένη έκδοση του BIOS, εξετάστε την τεκμηρίωση ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να εξακριβώσετε αν η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει αλλαγές για την επίλυση του προβλήματος διαχείρισης ενέργειας.

  Σημείωση Ορισμένες φορές, η τεκμηρίωση ενδέχεται να μην περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με όλες τις αλλαγές που περιλαμβάνει η ενημερωμένη έκδοση του BIOS.
 6. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ενημερωμένων εκδόσεων του BIOS που προτείνεται από τον κατασκευαστή για να ενημερώσετε το BIOS του υπολογιστή.

Βήμα 2: Εξέταση των ρυθμίσεων του BIOS

Η ύπαρξη εσφαλμένων ρυθμίσεων του BIOS ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα εκκίνησης ή προβλήματα τερματισμού στα Windows Vista. Εξετάστε τις ρυθμίσεις του BIOS για να εξακριβώσετε αν το BIOS έχει ρυθμιστεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σωστές ρυθμίσεις για το BIOS του υπολογιστή, επικοινωνήστε με τον κατασκευστή του υπολογιστή.

Σημείωση Αν και αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο σενάριο, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ζητήματα εκκίνησης του υπολογιστή όταν επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παραμέτρων του BIOS. Κατά συνέπεια, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή προτού τροποποιήσετε το BIOS.

Βήμα 3: Αντιμετώπιση προβλημάτων σε προγράμματα διαχείρισης ενέργειας άλλων κατασκευαστών

Εξετάστε τον υπολογιστή για να εξακριβώσετε αν υπάρχουν εγκατεστημένα οποιαδήποτε προγράμματα διαχείρισης ενέργειας άλλων κατασκευαστών. Ορισμένες φορές, ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα και μια έκδοση του BIOS δεν λειτουργεί με άλλα λειτουργικά συστήματα ή εκδόσεις του BIOS. Για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, απενεργοποιήστε ή καταργήστε τα προγράμματα διαχείρισης ενέργειας που δεν έχουν σχεδιαστεί για τα Windows Vista. Επισκεφθείτε την τοποθεσία υποστήριξης στο Web του κατασκευαστή του προγράμματος για να εξακριβώσετε αν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα υποστηρίζεται στα Windows Vista.


Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τους κατασκευαστές προγραμμάτων υπολογιστών, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου της παρακάτω λίστας, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
65416 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

60781 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 927393 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Μαρ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια