Δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα μετά την αναβάθμιση σε Windows Vista

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις μεθόδους για να χρησιμοποιήσετε όταν έχετε πρόβλημα κατά την απεγκατάσταση ενός προγράμματος στα Windows Vista μετά την αναβάθμιση του υπολογιστή από προηγούμενη έκδοση των Windows. Όταν το πρόγραμμα ή το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι συμβατό με τα Windows Vista, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα. Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για την απεγκατάσταση του προγράμματος.

Συμπτώματα

Μετά την αναβάθμιση σε Windows Vista από μια προηγούμενη έκδοση των Windows, δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα. Αυτό το ζήτημα προκύπτει είτε χρησιμοποιείτε τα προγράμματα και δυνατότητες του πίνακα ελέγχου ή το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν το πρόγραμμα ή το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι συμβατό με τα Windows Vista.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά που παρουσιάζονται.

Μέθοδος 1: Χρήση του στοιχείου πίνακα ελέγχου προγράμματα και δυνατότητες για την απεγκατάσταση του προγράμματος

Εάν δεν έχετε ήδη προσπαθήσει να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο πίνακα ελέγχου " προγράμματα και δυνατότητες " για να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηthe Start button , πληκτρολογήστε appwiz.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί appwiz.cpl στη λίστα προγραμμάτων .

  User Account Control permission Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ή κάντε κλικ στο κουμπί συνέχεια.
 2. Κάντε δεξιό κλικ το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  Σημείωση Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή κατάργησης της εγκατάστασης και την αλλαγή ή την Κατάργηση εγκατάστασης/Αλλαγή από το αναδυόμενο μενού όταν κάνετε δεξί κλικ σε άλλα προγράμματα.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την απεγκατάσταση του προγράμματος.

Μέθοδος 2: Απεγκατάσταση του προγράμματος με χρήση του αρχικού αρχείου προγράμματος εγκατάστασης του προγράμματος

Εάν το πρόγραμμα δεν εμφανίζεται στο προγράμματα και δυνατότητες, ίσως μπορέσετε να το απεγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Ξεκινήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας το μενού "Έναρξη"

Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας το μενού "Έναρξη", ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηthe Start button , κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματακαι, στη συνέχεια, εντοπίστε το φάκελο του προγράμματος.
 2. Κάντε κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης σε αυτόν το φάκελο.

  User Account Control permission Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την απεγκατάσταση του προγράμματος.

Εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης από το φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος

Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης από το φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηthe Start button , και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα του προγράμματος στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης .
 2. Κάντε δεξιό κλικ το πρόγραμμα στη λίστα προγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα θέσης αρχείου.
 3. Εντοπίστε το πρόγραμμα εγκατάστασης και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ.

  User Account Control permission Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την απεγκατάσταση του προγράμματος.

Εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης από το μέσο εγκατάστασης του προγράμματος

Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν υπάρχει στο μενού "Έναρξη" ή στο φάκελο εγκατάστασης, ενδέχεται να μπορείτε να το βρείτε στο μέσο εγκατάστασης του προγράμματος. Για παράδειγμα, το μέσο μπορεί να είναι ένα CD ή DVD.

Εάν λάβετε ένα μήνυμα λάθους όταν εκτελείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Χρησιμοποιήστε το Βοηθό συμβατότητας προγράμματος για να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος

Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν λειτουργεί σωστά, ο Βοηθός συμβατότητας προγραμμάτων μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα. Για να χρησιμοποιήσετε το Βοηθό συμβατότητας προγράμματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επανεγκατάσταση χρήση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

  User Account Control permission Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την απεγκατάσταση του προγράμματος.

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του αρχικού προγράμματος εγκατάστασης για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συμβατότητας

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του αρχικού προγράμματος εγκατάστασης για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συμβατότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα " συμβατότητα ".
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση αυτού του προγράμματος σε λειτουργία συμβατότητας .
 4. Στη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Των Windows XP (Service Pack 2)και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε διπλό κλικ το πρόγραμμα εγκατάστασης.

  User Account Control permission Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την απεγκατάσταση του προγράμματος.

Μέθοδος 3: Χρήση του πακέτου .msi του προγράμματος για την απεγκατάσταση του προγράμματος

Για να χρησιμοποιήσετε το πακέτο .msi του προγράμματος για την απεγκατάσταση του προγράμματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηthe Start button , πληκτρολογήστε %windir%\Installer στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Ανοίγει το φάκελο Installer.
 2. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στη στήλη όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα.
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου " θέμα ", πληκτρολογήστε 340 στο πλαίσιο Πλάτος επιλεγμένης στήλης (σε pixel) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά για να εμφανιστούν δίπλα σε όλα τα αρχεία .msi τα θέματα.
 5. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .msi του προγράμματος.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την απεγκατάσταση του προγράμματος.

Μέθοδος 4: Χρήση πακέτου .msi του προγράμματος με την καταγραφή προγράμματος εγκατάστασης ενεργοποιημένη

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής της διαδικασίας απεγκατάστασης του προγράμματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηthe Start button , πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης , κάντε δεξιό κλικ στο cmd.exe στη λίστα προγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής

  User Account Control permission Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ή κάντε κλικ στο κουμπί συνέχεια.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε msiexec /x < packagename > / lv * "% userprofile%\desktop\msi.log", όπου < packagename > είναι η διαδρομή και το όνομα του αρχείου .msi για το πρόγραμμα που προσπαθείτε να απεγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπερυψωμένη γραμμή εντολών των Windows Vista, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την απεγκατάσταση του προγράμματος.
 4. Ανοίξτε το. αρχείο msi.log στην επιφάνεια εργασίας σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο καταγραφής για να διερευνήσετε ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία απεγκατάστασης του προγράμματος.

  Σημείωση Εάν η διαδικασία απεγκατάστασης παρουσιάσει σφάλμα, δημιουργήστε ένα αντίγραφο του αρχείου καταγραφής πριν να ολοκληρώσετε ή να ακυρώσετε τη διαδικασία απεγκατάστασης. Στη συνέχεια μπορείτε να αναθεωρήσετε το αρχείο καταγραφής στο σημείο όπου προέκυψε το σφάλμα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της καταγραφής, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

314852 τον τρόπο ενεργοποίησης των Windows Installer σύνδεση στα Windows XP

Μέθοδος 5: Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του προμηθευτή του προγράμματος

Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του προμηθευτή του προγράμματος. Ο προμηθευτής μπορεί να παρέχει ένα πρόγραμμα απεγκατάστασης, ένα ενημερωμένο πακέτο .msi ή οδηγίες μη αυτόματης κατάργησης.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 927395 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια