Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0 είναι διαθέσιμη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0. Αυτό το άρθρο περιγράφει επίσης τις άμεσες επιδιορθώσεις και τις ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Περισσότερες πληροφορίες

Αριθμοί δομών και ονόματα αρχείων

Ο αριθμός build για τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0 είναι 3.0.5300.1561. Αυτός ο αριθμός δομής είναι ο αριθμός δομής για το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Microsoft Office Outlook. Επίσης, αυτός ο αριθμός δομής είναι ο αριθμός δομής για διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM. Τα ονόματα αρχείων για τα πακέτα συνάθροισης ενημερώσεων είναι τα εξής:
 • CRM3.0-KB927751-Server-ENU.exe
 • CRM3.0-KB927751-Client-ENU.exe
Σημείωση Το σύμβολο κράτησης θέσης ENU αντιπροσωπεύει τη συντομογραφία για την έκδοση γλώσσας που μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε.

Ενημέρωση συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0

Η συνάθροιση ενημερώσεων 2 περιέχει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση, συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

922815 ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0 είναι διαθέσιμη

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων 2. Επομένως, θα πρέπει να αντίγραφα ασφαλείας των παρακάτω βάσεων δεδομένων πριν να εγκαταστήσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων 2:
 • OrganizationName_MSCRM
 • OrganizationName_Metabase

Προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση των επειγουσών επιδιορθώσεων που είναι μεταγενέστερα της συνάθροισης ενημέρωσης 2

Συνάθροιση ενημέρωσης 2 δημιουργεί μια νέα βασική γραμμή κώδικα. Επομένως, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο πριν να εγκαταστήσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις που είναι διαθέσιμες μετά τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 τη συνάθροιση ενημερώσεων 2.

Τα Εργαλεία "επίλυσης του θέματος θερινής ώρας"

Η συνάθροιση ενημερώσεων 2 περιέχει τα Εργαλεία "επίλυσης του θέματος θερινής ώρας" που περιγράφονται στα άρθρα της Γνωσιακής βάσης 925874 και 932984. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

925874 μια ενημερωμένη έκδοση για τις αλλαγές θερινής ώρας 2007 είναι διαθέσιμη για το Microsoft Dynamics CRM 3.0, καθώς και για το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Outlook

932984 πώς μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές θερινής ώρας 2007, χρησιμοποιώντας τον Οδηγό ζώνες ώρας ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Dynamics CRM 3.0

Εάν δεν έχετε εκτελέσει τον οδηγό του Microsoft Dynamics CRM 3.0 ενημέρωσης της ζώνης ώρας που περιγράφεται στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης 932984, συνιστάται να εκτελέσετε αυτόν τον οδηγό. Στη συνέχεια, εάν οι οντότητες του Microsoft Dynamics CRM περιέχουν σημάνσεις ημερομηνίας ή περιέχουν σημάνσεις ώρας, αυτές οι οντότητες θα προσαρμοστούν σωστά για θερινή ώρα.

Ενημέρωση των αρχείων για να σας βοηθήσει Microsoft Dynamics CRM

Για να αποκτήσετε τα πιο πρόσφατα αρχεία Βοήθειας του Microsoft Dynamics CRM για Microsoft Dynamics CRM 3.0, πρέπει να εγκαταστήσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων 3. Τα πιο πρόσφατα αρχεία Βοήθειας είναι συσκευασμένες με συνάθροιση ενημερώσεων 3.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

935364 η συνάθροιση ενημερώσεων 3 είναι διαθέσιμη για το Microsoft Dynamics CRM 3.0

Κινέζικη και ιαπωνική έκδοση

Συναθροίσεις ενημερώσεων έχουν σχεδιαστεί για τις ακόλουθες εκδόσεις του Microsoft Dynamics CRM 3.0:
 • Απλοποιημένα κινεζικά
 • Ιαπωνικά

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition για υπηρεσίες παροχής

Συναθροίσεις ενημερώσεων έχουν σχεδιαστεί για το Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition για υπηρεσίες παροχής.

Πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για την ενημέρωση συμβατότητας του Microsoft Office Outlook

Η συνάθροιση ενημερώσεων 2 είναι συμβατή με το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για την ενημέρωση συμβατότητας του Microsoft Office Outlook. Ωστόσο, η συνάθροιση ενημερώσεων 2 δεν παρέχει συμβατότητα μεταξύ του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Outlook και των παρακάτω προγραμμάτων:
 • Windows Vista
 • Οι οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2007

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Outlook συμβατότητα με τα Windows Vista και με το 2007 προγράμματα του Office, ανατρέξτε στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για την ενημέρωση συμβατότητας του Outlook. Τα πακέτα του προγράμματος-πελάτη τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 περιλαμβάνουν επιδιορθώσεις για το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για την ενημέρωση συμβατότητας του Outlook Εάν είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή-πελάτη.

Για να κάνετε λήψη του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για την ενημέρωση συμβατότητας του Outlook, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Σημαντικά ζητήματα που επιδιορθώνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0

Η συνάθροιση ενημερώσεων 2 περιέχει επιδιορθώσεις για τα βασικά θέματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
918990 αντιμετωπίζετε χρονικά όρια ή έχει αργές επιδόσεις αφού αλλάξετε ένα ρόλο ασφαλείας ή αφού εισαγάγετε ένα αρχείο προσαρμογής στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

920135 μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε μια προσαρμογή στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "το επιλεγμένο αρχείο προσαρμογής δεν συμμορφώνεται με το απαιτούμενο σχήμα αρχείου προσαρμογής"

920859 μήνυμα λάθους όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Δεν έχετε επαρκή δικαιώματα για πρόσβαση στο αντικείμενο του Microsoft CRM ή να εκτελέσει την απαιτούμενη λειτουργία"

921065 τις υπηρεσίες Internet Information Services σταματά να ανταποκρίνεται σε ένα διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM 3.0

921235 αντιμετωπίζετε χρονικά όρια ή αργές επιδόσεις όταν εκχωρείτε εκ νέου καρτέλες από ένα χρήστη σε έναν άλλο χρήστη στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

923281 ο υπολογιστής-πελάτης σταματά να ανταποκρίνεται κατά την προσπάθειά σας να εργαστείτε χωρίς σύνδεση ή για να εκτελέσετε τη λειτουργία "Συγχρονισμός Outlook με CRM" στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Outlook

925437 μήνυμα λάθους όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το πρόγραμμα-πελάτη Web του Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Δεν έχετε επαρκή δικαιώματα"

925505 το Microsoft Outlook παύει να ανταποκρίνεται όταν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί εντολής στη γραμμή εργαλείων του Microsoft Dynamics CRM

925874 μια ενημερωμένη έκδοση για τις αλλαγές θερινής ώρας 2007 είναι διαθέσιμη για το Microsoft Dynamics CRM 3.0, καθώς και για το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Outlook

928272 το outlook τερματίζεται απροσδόκητα όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Εργασία χωρίς σύνδεση" του προγράμματος-πελάτη φορητού υπολογιστή του Microsoft Dynamics CRM για Outlook

929488 μήνυμα λάθους όταν επισυνάπτετε ένα αρχείο .docx σε μια καρτέλα στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Αποτυχία αποστολής αρχείου"

931270 μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Microsoft Office Outlook: "του Microsoft Office Outlook αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση"

932984 πώς μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές θερινής ώρας 2007, χρησιμοποιώντας τον Οδηγό ζώνες ώρας ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Dynamics CRM 3.0

Εκτενή θέματα που επιδιορθώνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0

Η συνάθροιση ενημερώσεων 2 περιέχει επιδιορθώσεις για τα εκτενή θέματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
894183 μήνυμα λάθους όταν εφαρμόζετε ένα συμβάν PreCreate επεξήγησης για μια οντότητα στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Server δεν ήταν δυνατό να διαβάσει την αίτηση"

913275 ούτε το συμβάν επεξήγησης PreSetState ούτε το συμβάν επεξήγησης PostSetState εκτελείται όταν ένας χρήστης έχει απενεργοποιηθεί στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

915722 αντιμετωπίζετε χαμηλότερες επιδόσεις από τυπική στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 όταν εκτελείται η εργασία MSCRM αποθηκευμένη διαδικασία Priming

917348 δεν μπορείτε να ρυθμίσετε μια σχέση στο παράθυρο διαλόγου "Σχέση: λογαριασμό σε λογαριασμό" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

917797 η καρτέλα "Σημειώσεις" δεν εμφανίζει τον τίτλο μιας σημείωσης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

918745 ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετίζεται λανθασμένα με μια εκστρατεία μάρκετινγκ στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook

918786 Α γρήγορη εκστρατεία συσχετίζει έναν αριθμό τηλεφώνου με επαφές που δεν έχουν αριθμό τηλεφώνου στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

918990 αντιμετωπίζετε χρονικά όρια ή έχει αργές επιδόσεις αφού αλλάξετε ένα ρόλο ασφαλείας ή αφού εισαγάγετε ένα αρχείο προσαρμογής στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

919008 τις καρτέλες που συσχετίζονται με ένα λογαριασμό παιδιού δεν εμφανίζονται όταν ορίζετε την επιλογή "Συμπερίληψη" σε "This μόνο εγγραφή," σε "Σχετικές καρτέλες" ή σε "Όλες συνδεδεμένες καρτέλες" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

919152 συμβάν του OnChange για ένα πεδίο σε μια φόρμα δεν εμφανίζεται όπως αναμένεται όταν χρησιμοποιείτε το Βοηθό φόρμας για να συμπληρώσετε το πεδίο στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

919177 μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε την καρτέλα "Αντιστοίχιση" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "σφάλμα δόμησης ερωτήματος που. Δεν υπάρχει χαρακτηριστικό"

919354 δεν μπορείτε να δημιουργήσετε δραστηριότητες παρακολούθησης από μια φόρμα δραστηριότητας στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 αφού εγκαταστήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση 912153

919419 διπλότυπο ουρά στοιχεία δημιουργούνται αφού λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας έχει σταλεί σε μια ουρά στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

920135 μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε μια προσαρμογή στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "το επιλεγμένο αρχείο προσαρμογής δεν συμμορφώνεται με το απαιτούμενο σχήμα αρχείου προσαρμογής"

920815 δεν μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν άλλο λογαριασμό χρήστη όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Αποστολή διαφημιστικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

920859 μήνυμα λάθους όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Δεν έχετε επαρκή δικαιώματα για πρόσβαση στο αντικείμενο του Microsoft CRM ή να εκτελέσει την απαιτούμενη λειτουργία"

920929 ο κάτοχος της προσφοράς, της παραγγελίας ή του τιμολογίου δεν συμφωνεί με τον κάτοχο της ευκαιρίας όταν προσθέτετε μια προσφορά, μια παραγγελία ή ένα τιμολόγιο σε μια ευκαιρία στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

921065 τις υπηρεσίες Internet Information Services σταματά να ανταποκρίνεται σε ένα διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM 3.0

921235 αντιμετωπίζετε χρονικά όρια ή αργές επιδόσεις όταν εκχωρείτε εκ νέου καρτέλες από ένα χρήστη σε έναν άλλο χρήστη στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

921261 στη λειτουργία "ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω συγχώνευσης αλληλογραφίας" δεν λειτουργεί όπως αναμένεται όταν διανέμετε μια δραστηριότητα εκστρατείας με το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Microsoft Office Outlook

921290 η εστίαση μπορεί να παραμείνει στο πεδίο αναζήτησης όταν χρησιμοποιείτε το Βοηθό φόρμας για να επιλέξετε μια τιμή για το πεδίο αναζήτησης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

921621 , μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε μια γρήγορη εκστρατεία, ακόμα και αν συνδεθείτε με το Microsoft Dynamics CRM 3.0 ως χρήστης που δεν διαθέτει δικαιώματα για την οντότητα εκστρατεία

921653 το πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Dynamics CRM για το Outlook σταματά να ανταποκρίνεται όταν προβιβάζετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

922530 μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε μια ευκαιρία από μια επαφή στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "η εγγραφή που ζητήσατε δεν είναι διαθέσιμη"

922662 που δεν είναι δυνατό να αλλάξετε ή να διαγράψετε μια σχέση πελάτη που έχει δημιουργηθεί από κάποιον άλλο χρήστη στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

922807 δεν είναι δυνατό να αναζητάτε λέξεις που περιέχονται στο πλαίσιο "λέξεις-κλειδιά" στην οντότητα "διαφημιστικά έντυπα" όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

922840 μήνυμα λάθους όταν αλλάζετε την προβολή του ημερολογίου σας στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Έρχεται σε διένεξη με μια άλλη συνάντηση στο ημερολόγιό σας"

922953 πληροφορίες ιδιοτήτων λείπει από το παράθυρο διαλόγου "< οντότητα > Ιδιότητες" κατά την προσπάθειά σας να προβάλετε τις ιδιότητες μιας οντότητας στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

923057 Α επαφής ή υποψήφιου πελάτη δεν εντοπίζεται όταν χρησιμοποιείτε το πεδίο "πλήρες όνομα" στη δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

923071 μήνυμα λάθους όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση με το πρόγραμμα-πελάτη φορητού υπολογιστή του Microsoft Dynamics CRM για Microsoft Office Outlook: "τα δεδομένα που πληκτρολογήσατε για ένα ή περισσότερα πεδία είναι πολύ μεγάλο. Η εγγραφή θα αποθηκευτεί στο CRM με περικοπή δεδομένων"

923074 λίστα των δραστηριοτήτων δεν είναι ταξινομημένη με αλφαβητική σειρά όταν χρησιμοποιείτε τη στήλη "σχετικά με" για να ταξινομήσετε τη λίστα στην εφαρμογή Web του Microsoft Dynamics CRM 3.0

923168 μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε το πακέτο μετεγκατάστασης δεδομένων για Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Αποτυχία για να εγκαταστήσετε το απαιτούμενο πίνακες βάσεων δεδομένων"

923258 η ιδιότητα invariantname έχει προσαρμοστεί απροσδόκητα όταν προσαρμόζετε το χαρακτηριστικό statuscode μιας οντότητας στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

923278 ο Βοηθός φόρμας δεν εμφανίζει τα δεδομένα όταν δημιουργείτε μια δραστηριότητα παρακολούθησης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

923281 ο υπολογιστής-πελάτης σταματά να ανταποκρίνεται κατά την προσπάθειά σας να εργαστείτε χωρίς σύνδεση ή για να εκτελέσετε τη λειτουργία "Συγχρονισμός Outlook με CRM" στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Outlook

923387 μήνυμα λάθους όταν προβάλετε μια αναφορά στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Η δυνατότητα:"Αναφορά ιστορικού στιγμιότυπα"δεν υποστηρίζεται σε αυτήν την έκδοση των υπηρεσιών αναφοράς."

923613 Βοήθεια δεν είναι διαθέσιμη για το φάκελο αναφορές του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Outlook

923818 οι αλλαγές στην επιλογή του τύπου της συμπεριφοράς σε μια οντότητα σχέσης δεν αποθηκεύονται μετά την εισαγωγή προσαρμογών στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

923999 το αρχείο προσαρμογή που έχει εξαχθεί δεν περιέχει ένα πεδίο σχέσης ακόμη και εάν ορίσετε το επίπεδο απαίτησης "Επαγγελματική απαιτείται" ή "Business προτεινόμενα" για αυτό το πεδίο σχέσης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

924105 δεν μπορείτε να προβάλετε τις σχετικές καρτέλες που συσχετίζονται με ένα λογαριασμό παιδιού και οι οποίες είναι περισσότερα από ένα επίπεδο βαθιά στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

924309 οι αλλαγές για τις καρτέλες ουρά και το προϊόν δεν εμφανίζονται αφού αλλάξετε αυτές τις καρτέλες για εργασία χωρίς σύνδεση του προγράμματος-πελάτη φορητού υπολογιστή Microsoft CRM για Outlook

924343 , ενδέχεται να αντιμετωπίσετε χαμηλές επιδόσεις όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τα στοιχεία σε ένα μενού στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

924369 μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε μια προβολή προσαρμοσμένης αναζήτησης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας. Κωδικός σφάλματος: 0x80040248 "

924371 μήνυμα λάθους όταν εκτελείτε μια αναφορά στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Παρουσιάστηκε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα κατά την επεξεργασία της αναφοράς. (rsInternalError)"

924383 δεν είναι δυνατό να μετακινείστε σε μια σελίδα Τμήματος Web με το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Outlook

924425 η ιστοσελίδα "Διαθέσιμες ώρες" αργά συμπληρώνεται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Εύρεση διαθέσιμων ωρών" στην ιστοσελίδα "Προγραμματισμός δραστηριότητας εξυπηρέτησης" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

924454 εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν εκτελείτε μια λύση που ορίζει την κατάσταση της αίτησης ή της απόκρισης για μια οντότητα στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Αυτή η μέθοδος μπορεί να κληθεί μόνο στο πλαίσιο της αίτησης υπηρεσίας web"

924803 μήνυμα λάθους όταν εκτελείτε τη λειτουργία "Συγχρονισμός Outlook με CRM" στο του υπολογιστή-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Outlook: "ο συνδεδεμένος χρήστης δεν έχει τα κατάλληλα δικαιώματα ασφαλείας για να προβάλει αυτές τις καρτέλες ή να πραγματοποιήσει την καθορισμένη ενέργεια"

924879 Deactivated καρτέλες προσαρμοσμένων οντοτήτων είναι ορατές απροσδόκητα στη συσχετισμένη προβολή στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

924882 αντιμετωπίζετε διάφορα προβλήματα εάν η λίστα σχέσεων είναι μεγαλύτερη από μία σελίδα όταν προσπαθείτε να προβάλετε σχέσεις ευκαιρίας στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

924896 εμφανίζεται μήνυμα λάθους αν προσπαθήσετε να επιλέξετε μια δεύτερη γραμμή στο πρόγραμμα εξεργασίας προβολών στη δυνατότητα "Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης" ή τη δυνατότητα προσαρμογής στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης"

924997 ένα συμβάν επεξήγησης δεν εκτελείται όπως αναμενόταν όταν προκύπτει το συμβάν επεξήγησης λόγω ενός κανόνα ροής εργασίας στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

925163 τα δικαιώματα κοινής χρήσης από τη δευτερεύουσα καρτέλα λείπουν μετά τη συγχώνευση δύο καρτελών που περιέχουν διαφορετικά δικαιώματα κοινής χρήσης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

925233 την τιμή της ιδιότητας "Searchable" δεν εισάγεται όταν εισάγετε προσαρμογές που περιέχουν την ιδιότητα "Searchable" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

925437 μήνυμα λάθους όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το πρόγραμμα-πελάτη Web του Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Δεν έχετε επαρκή δικαιώματα"

Πλαίσιο 925473 , μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα όλων των χρηστών συστήματος όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Εύρεση διαθέσιμου χρόνου" στο παράθυρο διαλόγου "Προγραμματισμός δραστηριότητας εξυπηρέτησης" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

925505 το Microsoft Outlook παύει να ανταποκρίνεται όταν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί εντολής στη γραμμή εργαλείων του Microsoft Dynamics CRM

925532 μήνυμα λάθους όταν παρακολουθείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μορφής εμπλουτισμένου κειμένου στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Outlook: "Παρουσιάστηκε σφάλμα την προώθηση αυτού του στοιχείου στο Microsoft CRM"

925536 μήνυμα λάθους όταν μετακινήστε από τα αποτελέσματα μιας προβολής που περιέχει μια στήλη που έχει τύπο ntext: "Παρουσιάστηκε σφάλμα SQL Server. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας κωδικός σφάλματος: 0x80044150 "

925540 μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να προβάλετε τη δεύτερη σελίδα δραστηριότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Μη έγκυρο όρισμα"

925541 δεν είναι δυνατό να επιλέξετε προσφορές στη λίστα "Τύπος καρτέλας" παρόλο που έχετε δικαιώματα ανάγνωσης για προσφορές στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

925780 η υπηρεσία παροχής Βιβλίου διευθύνσεων του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Outlook ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ώρες για να συγχρονιστεί εάν υπάρχουν πολλές καρτέλες σε οντότητες στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

925874 μια ενημερωμένη έκδοση για τις αλλαγές θερινής ώρας 2007 είναι διαθέσιμη για το Microsoft Dynamics CRM 3.0, καθώς και για το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Outlook

926009 εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσθέτετε ένα μέλος σε μια λίστα μάρκετινγκ στο προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Outlook

926162 κώδικα HTML του εμφανίζεται αντί για ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες στη γραμμή θέματος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Αποστολή διαφημιστικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

926581 μια διαδικασία ροής εργασίας που χρησιμοποιεί πεδία δυναμικών δεδομένων για την ημερομηνία δεν μπορεί να ανακτήσει την ημερομηνία στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

926811 το outlook σταματά να ανταποκρίνεται όταν αντιστοιχίζετε μια ή περισσότερες εργασίες σε άλλο χρήστη του προγράμματος-πελάτη φορητού υπολογιστή του Microsoft Dynamics CRM για Outlook

927114 μια ενέργεια δεν εκτελείται όταν δημιουργείτε έναν κανόνα ροής εργασίας που χρησιμοποιεί την επιλογή "Αναμονή για χρονόμετρο" για να εκτελεστεί η ενέργεια στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

927205 ένα κόκκινο αγγλικό ερωτηματικό εμφανίζεται αντί για το εικονίδιο "Πελάτης" για ένα λογαριασμό ή μια επαφή στην περίπτωση: νέο παράθυρο διαλόγου στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

927206 μια λίστα καταχωρήσεων που περιέχουν χαρακτήρες φινλανδική ή Νορβηγική δεν ταξινομούνται όπως αναμένεται στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

927207 συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει λανθασμένο τύπο περιεχομένου δηλώσεις, όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια εξωτερική διεύθυνση στο Microsoft Dynamics CRM

927667 την εισαγωγή προσαρμογών ιστοσελίδα δεν κλείνει όπως αναμενόταν όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε προσαρμογές στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 μετά την εγκατάσταση του Internet Explorer 7

927854 αντιμετωπίζετε χαμηλές επιδόσεις κατά την προσπάθειά σας να φορτώσει τις φόρμες του Microsoft Dynamics CRM 3.0

927875 μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να συγχωνεύσετε εγγραφές στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα"

928272 το outlook τερματίζεται απροσδόκητα όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Εργασία χωρίς σύνδεση" του προγράμματος-πελάτη φορητού υπολογιστή του Microsoft Dynamics CRM για Outlook

928463 ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποστέλλεται σε ένα λογαριασμό όταν χρησιμοποιείτε την εντολή "Αποστολή διαφημιστικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

928593 μήνυμα λάθους όταν θα επαναλάβετε την εισαγωγή μιας προσαρμογής στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "το επιλεγμένο αρχείο προσαρμογής δεν συμμορφώνεται με το απαιτούμενο σχήμα αρχείου προσαρμογής"

928958 μήνυμα λάθους όταν κάνετε συγχώνευση λογαριασμών ή επαφών στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "μια καρτέλα με αυτές τις τιμές υπάρχει ήδη. Δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί διπλότυπη καρτέλα"

929082 υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Dynamics CRM 3.0 για τη Δυτική Αυστραλία θερινή ώρα δοκιμαστικής έκδοσης

929147 τις επαφές που προσθέσατε στην καρτέλα "άλλες επαφές" για μια προσφορά ή μια παραγγελία λείπουν μετά τη συγχώνευση επαφών στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

929148 μια προεπιλεγμένη τιμή δεν συμπληρώνεται σε ένα πεδίο λίστας επιλογών όταν δημιουργείτε μια δραστηριότητα παρακολούθησης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

929350 δεν μπορείτε να προβάλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρακολουθείται από το CRM στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης 917277

929421 ο φόρος δεν θεωρείται όταν το Microsoft Dynamics CRM 3.0 υπολογίζει το εκτεταμένο ποσό για ένα προϊόν ευκαιρίας

929488 μήνυμα λάθους όταν επισυνάπτετε ένα αρχείο .docx σε μια καρτέλα στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Αποτυχία αποστολής αρχείου"

929634 μετά την αναβάθμιση του Microsoft CRM 1.2 σε Microsoft Dynamics CRM 3.0, δεν είναι δυνατό να μετονομάσετε ή διαγράψετε τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά που περιέχουν εκτεταμένους χαρακτήρες στα ονόματά τους σχήματος

929692 ορισμένοι χρήστες να προσθέσετε νέες επαφές σε μια εγγραφή μετά την απενεργοποίηση της καρτέλας στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

929904 μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει συνημμένα στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Ο διακομιστής δεν ήταν δυνατό να επεξεργαστεί την αίτηση" ή "εξωτερικό στοιχείο δημιούργησε μια εξαίρεση"

931270 μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Microsoft Office Outlook: "του Microsoft Office Outlook αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση"

931996 μήνυμα λάθους όταν ενημερώνετε μια δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Λήξης χρονικού ορίου του διακομιστή SQL"

932984 πώς μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές θερινής ώρας 2007, χρησιμοποιώντας τον Οδηγό ζώνες ώρας ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Dynamics CRM 3.0

933064 μήνυμα λάθους όταν κάνετε κλικ σε μια σχετική οντότητα σε μια φόρμα προσαρμοσμένης οντότητας στην τουρκική έκδοση του Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Bir hata olustu. Daha fazla bilgi icin σύστημα yöneticinize basvurun"

934738 μήνυμα λάθους κατά την επεξεργασία μιας σημείωσης, μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης 917797 στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Σφάλμα στη σελίδα"

938238 , μπορείτε να διαβάσετε τις δραστηριότητες ενός λογαριασμού ακόμη και αν δεν έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

Άμεσες επιδιορθώσεις και ενημερώσεις που πρέπει να ενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο

Η συνάθροιση ενημερώσεων 2 περιέχει άμεσες επιδιορθώσεις και ενημερώσεις που πρέπει να ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο ή να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο. Αυτές οι επείγουσες επιδιορθώσεις και αυτές οι ενημερώσεις περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης.

Επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 1 που πρέπει να ενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο

Σημείωση Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως τη συνάθροιση ενημερώσεων 1 και έχετε ενεργοποιήσει με μη αυτόματο τρόπο αυτές τις επείγουσες επιδιορθώσεις και αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο τους, όταν εφαρμόζετε τη συνάθροιση ενημερώσεων 2.
911022 δεν είναι δυνατό να περιορίσετε τους χρήστες από δεδομένα εκτύπωσης στο Microsoft CRM 3.0 ή εξαγωγή δεδομένων από το Microsoft CRM 3.0 στο Microsoft Excel

911520 δραστηριότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποστέλλονται αυτόματα στους παραλήπτες όταν διανέμετε δραστηριότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια εκστρατεία στο Microsoft Dynamics CRM

912061 η ορισμένα πεδία δεν είναι διαθέσιμα ως κριτήρια αναζήτησης κατά τη χρήση πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης του Microsoft Dynamics CRM 3.0

912153 όταν δημιουργείτε μια δραστηριότητα απόκρισης σε εκστρατεία παρακολούθησης ή μια δραστηριότητα εξυπηρέτησης παρακολούθησης στο Microsoft Dynamics CRM, το πεδίο "Πελάτης" δεν συμπληρώνεται αυτόματα με το αρχικό όνομα λογαριασμού

913645 τα πεδία "Γονικός λογαριασμός" και "Γονικός πελάτης" δεν είναι διαθέσιμες κατά την προσπάθειά σας για τη μαζική επεξεργασία πολλές καρτέλες επαφής ή πολλές εγγραφές λογαριασμού στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

917098 δεν είναι δυνατό να μετονομάσετε μια οντότητα εκστρατείας ή τα χαρακτηριστικά οντοτήτων στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

917545 μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να προβάλετε το ημερολόγιο εξυπηρέτησης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "δημιουργήθηκε μια εξαίρεση που δεν επιλύθηκε κατά την εκτέλεση της τρέχουσας αίτησης web"

919534 φόρμες του Microsoft Outlook εμφανίζονται αντί για την αναμενόμενη φόρμες Web του Microsoft Dynamics CRM 3.0 στο προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Outlook

Επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 που πρέπει να ενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο

919419 διπλότυπο ουρά στοιχεία δημιουργούνται αφού λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας έχει σταλεί σε μια ουρά στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

923818 οι αλλαγές στην επιλογή του τύπου της συμπεριφοράς σε μια οντότητα σχέσης δεν αποθηκεύονται μετά την εισαγωγή προσαρμογών στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

Πλαίσιο 925473 , μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα όλων των χρηστών συστήματος όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Εύρεση διαθέσιμου χρόνου" στο παράθυρο διαλόγου "Προγραμματισμός δραστηριότητας εξυπηρέτησης" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

925780 η υπηρεσία παροχής Βιβλίου διευθύνσεων του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Outlook ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ώρες για να συγχρονιστεί εάν υπάρχουν πολλές καρτέλες σε οντότητες στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

917348 δεν μπορείτε να ρυθμίσετε μια σχέση στο παράθυρο διαλόγου "Σχέση: λογαριασμό σε λογαριασμό" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

929634 μετά την αναβάθμιση του Microsoft CRM 1.2 σε Microsoft Dynamics CRM 3.0, δεν είναι δυνατό να μετονομάσετε ή διαγράψετε τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά που περιέχουν εκτεταμένους χαρακτήρες στα ονόματά τους σχήματος

921235 αντιμετωπίζετε χρονικά όρια ή αργές επιδόσεις όταν εκχωρείτε εκ νέου καρτέλες από ένα χρήστη σε έναν άλλο χρήστη στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

921065 τις υπηρεσίες Internet Information Services σταματά να ανταποκρίνεται σε ένα διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM 3.0

Τρόπος λήψης της συνάθροισης ενημερώσεων

Πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Microsoft Office Outlook

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Download Άμεση λήψη του πακέτου CRM3.0-KB927751-Client-ENU.exe.

Ημερομηνία έκδοσης:, 25 Ιουνίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε Microsoft Dynamics CRM 3.0 για να εφαρμόσετε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Εάν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες αρχείων

Η αγγλική έκδοση αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Zώνη ώρας στο στοιχείο Hμερομηνία και ώρα " στον πίνακα ελέγχου.

Διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 3.0

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
Action.jsΔεν ισχύει26,36714-Mar-200719:05
Activity.jsΔεν ισχύει8,59514-Mar-200719:05
Alllookups.xmlΔεν ισχύει18,68613-Feb-200723:59
Appgrid.cssΔεν ισχύει1,86914-Mar-200719:05
Appgrid.htcΔεν ισχύει11,81714-Mar-200719:05
Autoshow.htcΔεν ισχύει9,56914-Mar-200719:05
Blank.aspxΔεν ισχύει9814-Mar-200719:05
Category_followup.htcΔεν ισχύει6,96714-Mar-200719:05
Clientcontrol.htcΔεν ισχύει4,94614-Mar-200719:05
Controls.cssΔεν ισχύει3,17714-Mar-200719:05
Crmbulkmailservice.exe3.0.5300.15582,854,76015-Mar-200704:29
Crmcache.dll3.0.5300.1558301,41615-Mar-200704:29
Crmmetadatacache.dll3.0.5300.1558204,13615-Mar-200704:29
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583,422,05615-Mar-200704:31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586,759,78415-Mar-200704:31
Crmrichclientsync.dll3.0.5300.15583,157,35215-Mar-200704:29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769,89615-Mar-200704:30
Crmworkflowservice.exe3.0.5300.15583,903,33615-Mar-200704:29
Customizations.xsdΔεν ισχύει54,36314-Mar-200719:05
Duration.htcΔεν ισχύει9,74514-Mar-200719:05
Edit.aspxΔεν ισχύει7,81514-Mar-200719:05
Fileupload.jsΔεν ισχύει1,40514-Mar-200719:05
Form.crm.htcΔεν ισχύει9,82514-Mar-200719:05
Global.jsΔεν ισχύει19,44814-Mar-200719:05
Grid.cssΔεν ισχύει1,76314-Mar-200719:05
Img.lu.htcΔεν ισχύει17,85414-Mar-200719:05
Detail.rdl κατάστασης τιμολογίουΔεν ισχύει63,64414-Mar-200719:05
Status.rdl τιμολογίουΔεν ισχύει31,99614-Mar-200719:05
Listaction.jsΔεν ισχύει8,74814-Mar-200719:05
Lookupdialogsappgrid.jsΔεν ισχύει4,67714-Mar-200719:05
Manageattribute.aspxΔεν ισχύει12,75614-Mar-200719:05
Manageattribute.jsΔεν ισχύει15,56814-Mar-200719:05
Menu.htcΔεν ισχύει13,02614-Mar-200719:05
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558689,51215-Mar-200704:18
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558288,10415-Mar-200704:17
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1558370,02415-Mar-200704:19
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891,49615-Mar-200704:19
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726,37615-Mar-200704:17
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222,56815-Mar-200704:18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558968,04015-Mar-200704:17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382,31215-Mar-200704:17
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883,30415-Mar-200704:20
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165,22415-Mar-200704:20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320,87215-Mar-200704:20
Microsoft.crm.platform.bulkoperationcontrolassembly.dll3.0.5300.155838,24815-Mar-200704:17
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850,53615-Mar-200704:20
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.15581,221,99215-Mar-200704:18
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1558247,14415-Mar-200704:18
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247,14415-Mar-200704:20
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1558308,58415-Mar-200704:18
Microsoft.crm.se.timezonesettings.exe3.0.5300.1558410,98415-Mar-200704:18
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.admintool.dll3.0.5300.1558673,12815-Mar-200704:17
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.timezoneupdatepatch.exe3.0.5300.155816,23215-Mar-200704:18
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854,63215-Mar-200704:20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161,12815-Mar-200704:20
Microsoft.crm.tools.workflowlibrary.dll3.0.5300.1558275,81615-Mar-200704:18
Microsoft.crm.webservices.dll3.0.5300.1558456,04015-Mar-200704:17
Mscrm30manageaccountandcontactparentrelationships.exe3.0.5300.155871,01615-Mar-200704:18
Mscrmfastreassign.exe3.0.5300.155875,11215-Mar-200704:18
Mscrmrenameattributes.exe3.0.5300.155854,63215-Mar-200704:18
Notes.cssΔεν ισχύει80014-Mar-200719:05
Notes.htcΔεν ισχύει16,90921-Mar-200719:32
Notesprint.cssΔεν ισχύει45914-Mar-200719:05
Pkgutil.cmdΔεν ισχύει11323-Mar-200716:24
Popupmenu.jsΔεν ισχύει5,04314-Mar-200719:05
Print.cssΔεν ισχύει1,07814-Mar-200719:05
Print_dlg.aspxΔεν ισχύει8,82214-Mar-200719:05
Relatedinformation.htcΔεν ισχύει8,60714-Mar-200719:05
Pipeline.rdl πωλήσεωνΔεν ισχύει108,50614-Mar-200719:06
Select.htcΔεν ισχύει14,68014-Mar-200719:05
Detail.rdl όγκου δραστηριότητας εξυπηρέτησηςΔεν ισχύει100,12314-Mar-200719:06
Volume.rdl δραστηριότητα εξυπηρέτησηςΔεν ισχύει65,80614-Mar-200719:06
Sfautil.jsΔεν ισχύει40214-Mar-200719:05
Showusage.aspxΔεν ισχύει1,63714-Mar-200719:05
Showusage.jsΔεν ισχύει91214-Mar-200719:05
Stage.aspxΔεν ισχύει78814-Mar-200719:05
Startendduration.jsΔεν ισχύει9,73114-Mar-200719:05
Syscustutil.jsΔεν ισχύει5,83114-Mar-200719:05
Systemsettings.aspxΔεν ισχύει33,57914-Mar-200719:05
Table.dtm.htcΔεν ισχύει13,28814-Mar-200719:05
Util.jsΔεν ισχύει20,38114-Mar-200719:05
Viewmanager.jsΔεν ισχύει13,64614-Mar-200719:05
Workflow.dll3.0.5300.15584,126,05615-Mar-200704:29
Edit.aspxΔεν ισχύει4,57714-Mar-200719:05
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165,22415-Mar-200704:19
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854,63215-Mar-200704:20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161,12815-Mar-200704:19
Util.jsΔεν ισχύει1,52414-Mar-200719:05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375,56017-Nov-200504:39
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180,64817-Nov-200504:38
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318,21617-Nov-200504:39
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143,78417-Nov-200504:38
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.11,219,33617-Nov-200504:39
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1244,48817-Nov-200504:39
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244,48817-Nov-200504:39
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1305,92817-Nov-200504:39
Crmdbhotfix.dll3.0.5300.1605105,83228-Mar-200710:45
Kb911321_client.dll3.0.5300.155860,77615-Mar-200704:26
Kb911322_client.dll3.0.5300.155858,72815-Mar-200704:26
Kb913954_client.dll3.0.5300.155896,10415-Mar-200704:26
Kb914644_client.dll3.0.5300.155889,44815-Mar-200704:26
Kb914799_client.dll3.0.5300.155862,31215-Mar-200704:26
Kb915024_client.dll3.0.5300.155875,62415-Mar-200704:26
Kb915722_client.dll3.0.5300.1558106,85615-Mar-200704:26
Kb915799_client.dll3.0.5300.155863,84815-Mar-200704:26
Kb916629_client.dll3.0.5300.155875,11215-Mar-200704:26
Kb917098_client.dll3.0.5300.155997,64022-Mar-200715:36
Kb917109_client.dll3.0.5300.155861,28815-Mar-200704:26
Kb917536_client.dll3.0.5300.155883,81615-Mar-200704:26
Kb918990_client.dll3.0.5300.155869,48015-Mar-200704:26
Kb919008_client.dll3.0.5300.155890,98415-Mar-200704:26
Kb919429_client.dll3.0.5300.155863,33615-Mar-200704:26
Kb922807_client.dll3.0.5300.155865,89615-Mar-200704:26
Kb923057_client.dll3.0.5300.155878,69615-Mar-200704:26
Kb923074_client.dll3.0.5300.155862,31215-Mar-200704:26
Kb924105_client.dll3.0.5300.155891,49615-Mar-200704:26
Kb924371_client.dll3.0.5300.155892,00815-Mar-200704:26
Kb924882_client.dll3.0.5300.155865,89615-Mar-200704:26
Kb925163_client.dll3.0.5300.155869,48015-Mar-200704:26
Kb925473_client.dll3.0.5300.155869,99215-Mar-200704:26
Kb925874_client.dll3.0.5300.1558122,72815-Mar-200704:26

Πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Microsoft Office Outlook

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
Action.jsΔεν ισχύει26,36714-Mar-200719:05
Activity.jsΔεν ισχύει8,59514-Mar-200719:05
Alllookups.xmlΔεν ισχύει18,68613-Feb-200723:59
Appgrid.cssΔεν ισχύει1,86914-Mar-200719:05
Appgrid.htcΔεν ισχύει11,81714-Mar-200719:05
Autoshow.htcΔεν ισχύει9,56914-Mar-200719:05
Blank.aspxΔεν ισχύει9814-Mar-200719:05
Category_followup.htcΔεν ισχύει6,96714-Mar-200719:05
Clientcontrol.htcΔεν ισχύει4,94614-Mar-200719:05
Controls.cssΔεν ισχύει3,17714-Mar-200719:05
Crmaddin.dll3.0.5300.15581,182,56815-Mar-200704:30
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583,422,05615-Mar-200704:31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586,759,78415-Mar-200704:31
Crmoutlookproxy.dll3.0.5300.15581,405,28815-Mar-200704:29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769,89615-Mar-200704:30
Customizations.xsdΔεν ισχύει54,36314-Mar-200719:05
Duration.htcΔεν ισχύει9,74514-Mar-200719:05
Edit.aspxΔεν ισχύει7,81514-Mar-200719:05
Form.crm.htcΔεν ισχύει9,82514-Mar-200719:05
Global.jsΔεν ισχύει19,42814-Mar-200719:05
Grid.cssΔεν ισχύει1,76314-Mar-200719:05
Img.lu.htcΔεν ισχύει17,85414-Mar-200719:05
Lookupdialogsappgrid.jsΔεν ισχύει4,67714-Mar-200719:05
Menu.htcΔεν ισχύει13,02614-Mar-200719:05
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558599,40015-Mar-200704:19
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558292,20015-Mar-200704:18
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1558410,98415-Mar-200704:20
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891,49615-Mar-200704:20
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726,37615-Mar-200704:18
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222,56815-Mar-200704:19
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5300.155883,30415-Mar-200704:18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558738,66415-Mar-200704:17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382,31215-Mar-200704:18
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883,30415-Mar-200704:20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320,87215-Mar-200704:21
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850,53615-Mar-200704:20
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247,14415-Mar-200704:20
Notes.cssΔεν ισχύει80014-Mar-200719:05
Notes.htcΔεν ισχύει16,90921-Mar-200719:32
Notesprint.cssΔεν ισχύει45914-Mar-200719:05
Pkgutil.cmdΔεν ισχύει11323-Mar-200716:24
Popupmenu.jsΔεν ισχύει5,04314-Mar-200719:05
Print.cssΔεν ισχύει1,07814-Mar-200719:05
Print_dlg.aspxΔεν ισχύει8,82214-Mar-200719:05
Relatedinformation.htcΔεν ισχύει8,60714-Mar-200719:05
Select.htcΔεν ισχύει14,68014-Mar-200719:05
Sfautil.jsΔεν ισχύει40214-Mar-200719:05
Stage.aspxΔεν ισχύει78814-Mar-200719:05
Syncqueue.dll3.0.5300.1558396,13615-Mar-200704:29
Table.dtm.htcΔεν ισχύει13,28814-Mar-200719:05
Util.jsΔεν ισχύει1,52414-Mar-200719:05
Viewmanager.jsΔεν ισχύει13,64614-Mar-200719:05
Edit.aspxΔεν ισχύει4,57714-Mar-200719:05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375,57617-Nov-200504:42
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180,66417-Nov-200504:42
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318,23217-Nov-200504:42
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143,80017-Nov-200504:42
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244,50417-Nov-200504:42

Περισσότερες πληροφορίες

Γνωστά ζητήματα

Προγράμματα τρίτων κατασκευαστών

Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα τρίτου κατασκευαστή το οποίο καταχωρεί το αρχείο Microsoft.Crm.MetadataService.dll για την καθολική cache συγκροτήσεων (GAC), ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ζήτημα στο Microsoft Dynamics CRM μετά την εγκατάσταση αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων. Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, εάν κάνετε αποθήκευση μιας οντότητας ή ενός χαρακτηριστικού ή ενημέρωση μιας οντότητας ή ενός χαρακτηριστικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του ζητήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

934690 μήνυμα λάθους κατά την αποθήκευση ή την ενημέρωση μιας οντότητας ή ενός χαρακτηριστικού στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας"

Εξαγωγή και εισαγωγή προσαρμογών

Εάν οι προσαρμογές εξάγονται από ένα διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM που έχει εγκατεστημένη μια συνάθροιση ενημερώσεων, δεν μπορείτε να εισαγάγετε τις προσαρμογές σε ένα διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM που δεν έχει εγκατεστημένη την ίδια συνάθροιση ενημερώσεων. Εάν προσπαθείτε να εισαγάγετε προσαρμογές με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το επιλεγμένο αρχείο σχήματος δεν συμφωνεί με τη μορφή που ζητήθηκε. Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την επικύρωση σχήματος στη γραμμή 37977, θέση 16.
Επομένως, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι και οι δύο διακομιστές έχουν την ίδια συνάθροιση ενημερώσεων εγκατεστημένο όταν μεταφέρετε τις προσαρμογές μεταξύ δύο διακομιστών.

Διαγράψτε τα προσωρινά αρχεία Internet

Ίσως χρειαστεί να διαγράψετε τα προσωρινά αρχεία Internet αφού εφαρμόσετε τις επιδιορθώσεις. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Windows Internet Explorer.
 2. Στο μενού Εργαλεία , κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internetκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή αρχείων.

Μηνύματα σφάλματος

Μήνυμα σφάλματος 1

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows


Όταν εγκαθιστάτε τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η εφαρμογή δημιούργησε μια εξαίρεση που δεν ήταν δυνατό να χειρίζεται. Αναγνωριστικό διεργασίας 0x4f4 (1268), αναγνωριστικό νήματος = 0xe7c (3708).
Αυτό το ζήτημα σχετίζεται με την ενημερωμένη έκδοση θερινής ώρας που περιλαμβάνεται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται για έναν από τους παρακάτω λόγους.

Αιτία 1

Λείπει ένα κλειδί μητρώου. Απαιτείται αυτό το κλειδί μητρώου από το αρχείο TimeZoneUpdatePatch.exe. Το αρχείο TimeZoneUpdatePatch.exe εκτελείται ως δευτερεύουσα διεργασία της εγκατάστασης συνάθροιση ενημερώσεων 2. Ανατρέξτε στη λύση 1 αργότερα σε αυτήν την ενότητα.

Αιτία 2

Από το αρχείο TimeZoneUpdatePatch.exe, ζητείται ένα κλειδί μητρώου άγνωστο. Το αρχείο TimeZoneUpdatePatch.exe εκτελείται ως δευτερεύουσα διεργασία της εγκατάστασης συνάθροιση ενημερώσεων 2. Ανατρέξτε στη λύση 2 παρακάτω σε αυτήν την ενότητα.

Σημείωση Ζώνες ώρας αποθηκεύονται στο μητρώο στην παρακάτω θέση:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time ζώνες

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 1

 1. Αντιγράψτε τις τιμές του κλειδιού μητρώου ζώνης ώρας σε ένα αρχείο κειμένου. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών.
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Χρησιμοποιήστε την ίδια εντολή σε ένα άλλο διακομιστή Microsoft Dynamics CRM στον οποίο τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 εγκαταστάθηκε με επιτυχία.
 3. Εγκατάσταση του αρχείου Windiff.exe. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.
  Εγκατάσταση από το CD της έκδοσης των Windows
  1. Τοποθετήστε τα παράθυρα έκδοση CD-ROM στη μονάδα δίσκου.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση στο CDκαι, στη συνέχεια, ανοίξτε το φάκελο Support\Tools.
  3. Κάντε διπλό κλικ στο Setup.exeκαι, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
  Εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης της Microsoft
  Για τα Windows XP Service Pack 2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της MIcrosoft στο Web:Για Windows Server 2003 Service Pack 1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 4. Για να συγκρίνετε τα αρχεία TimeZoneRegInfo.txt, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Windiff.
 5. Συγκρίνετε τα αρχεία TimeZoneRegInfo.txt για να καθορίσετε ποιες ζώνες ώρας δεν διαθέτουν μια καταχώρηση ευρετηρίου για μια συγκεκριμένη ζώνη ώρας. Ζώνες ώρας που δεν διαθέτουν μια καταχώρηση ευρετηρίου έχουν τιμή DWORD. Στη συνέχεια, ανοίξτε το μητρώο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη σωστή τιμή. Για να ανοίξετε το μητρώο, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεσηκαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε regedit.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 2

 1. Αντιγράψτε τις τιμές του κλειδιού μητρώου ζώνης ώρας σε ένα αρχείο κειμένου. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών.
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Χρησιμοποιήστε την ίδια εντολή σε ένα άλλο διακομιστή Microsoft Dynamics CRM στον οποίο τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 εγκαταστάθηκε με επιτυχία.
 3. Κάντε λήψη του αρχείου Windiff.exe. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 4. Για να συγκρίνετε τα αρχεία TimeZoneRegInfo.txt, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Windiff.
 5. Στο αρχείο TimeZoneRegInfo.txt για το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM στον οποίο τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 εγκαταστάθηκε με επιτυχία, αναζητήστε ζώνες ώρας που είναι άγνωστο. Για παράδειγμα, το ακόλουθο κλειδί μητρώου εμποδίζει τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 που εγκαθίσταται με επιτυχία:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jerusalem, χειμερινή ώρα
 6. Εξαγωγή του κλειδιού μητρώου Άγνωστη ζώνη ώρας για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το κλειδί μητρώου, κάντε κλικ στο αρχείοκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή. Αποθηκεύστε το κλειδί μητρώου ως αρχείο .reg.
 7. Ξεκινήστε ξανά την εγκατάσταση της συνάθροισης ενημερώσεων 2.
 8. Όταν η συνάθροιση ενημερώσεων 2 εγκαταστάθηκε με επιτυχία, εισαγάγετε το κλειδί μητρώου Άγνωστη ζώνη ώρας στο μητρώο. Για να γίνει αυτό, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που δημιουργήσατε στο βήμα 6 παραπάνω σε αυτήν την ενότητα.

Μήνυμα σφάλματος 2

Όταν εγκαθιστάτε τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το πρόγραμμα Εγκατάστασης απέτυχε να ενημερώσει τη βάση δεδομένων. Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης διακόπηκε. Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης πελατών.
Διαφορετικά, το αρχείο καταγραφής εγκατάστασης ενδέχεται να περιέχει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
(Σφάλμα) Η προετοιμασία απέτυχε με κωδικό 64541 ενημερωμένη έκδοση DB. Συναρτήσεις: Το αρχείο CCompActionBase::ValidateDBUpdateInstall: c:\bt\716\src\crmse\installer\mscrmcustom\ccompactionbase.cpp γραμμή: 758

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή είναι εγκατεστημένη η υποδομή μετεγκατάστασης δεδομένων.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου " Προσθαφαίρεση προγραμμάτων ", κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Υποδομή μετεγκατάστασης δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM .
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Μήνυμα σφάλματος 3

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων 2, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το πρόγραμμα Εγκατάστασης απέτυχε να ενημερώσει τη βάση δεδομένων. Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης διακόπηκε. Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης πελατών.
Επιπλέον, οι ακόλουθες πληροφορίες καταγράφεται στο αρχείο KB927751_err.log στο διακομιστή Microsoft Dynamics CRM: Σημείωση αυτό το αρχείο καταγραφής βρίσκεται στο φάκελο % windir %. Συνήθως, αυτός ο φάκελος είναι ο φάκελος C:\Windows.

Αιτία 1

Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται επειδή ένα μεγάλο αριθμό επαφών ενημερώνονται από την επείγουσα επιδιόρθωση 923057. Η επείγουσα επιδιόρθωση 923057 περιλαμβάνεται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Αιτία 2

Αυτό το ζήτημα προκύπτει συνήθως εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Το σύστημα αναβαθμίστηκε από Microsoft CRM 1.2 σε Microsoft Dynamics CRM 3.0.
 • Τα προσαρμοσμένα πεδία δημιουργήθηκαν στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 για εργασία μη προσαρμοσμένα πεδία δραστηριοτήτων ενός συγκεκριμένου τύπου στο Microsoft CRM 1.2.
Η παρουσία αυτών των πεδίων αποτρέπει την εγκατάσταση άμεσης επιδιόρθωσης 913954. Η άμεση επιδιόρθωση 913954 περιλαμβάνεται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 1

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows


Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αυξήστε την τιμή DWORD για την καταχώρηση μητρώου HotfixDBTimeout. Αυτή η καταχώρηση μητρώου βρίσκεται στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
Η τιμή που ορίζετε για την τιμή DWORD εξαρτάται από τον αριθμό των επαφών στη βάση δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM. Ωστόσο, μην ορίζετε υψηλότερη τιμή από τη δεκαδική τιμή του 65535 επειδή η συνάθροιση ενημερώσεων 2 δεν αναγνωρίζει δεκαδικές τιμές μεγαλύτερες του 65535. Για να αλλάξετε την τιμή DWORD της καταχώρησης μητρώου HotfixDBTimeout, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regeditκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Εάν η καταχώρηση μητρώου HotfixDBTimeout δεν υπάρχει, μεταβείτε στο βήμα 3. Εάν η καταχώρηση μητρώου HotfixDBTimeout υπάρχει ήδη, μεταβείτε στο βήμα 5.
 3. Στο μενού Επεξεργασία , επιλέξτε Δημιουργίακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD.
 4. Πληκτρολογήστε HotfixDBTimeoutκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο HotfixDBTimeoutκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή δεκαδική βάση, πληκτρολογήστε 65000 στο πλαίσιο δεδομένα τιμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.


  Σημείωση Εγκαταστάσεων επειγουσών επιδιορθώσεων αναγνωρίζουν μόνο δεκαδικές τιμές μεταξύ 0 και 65535. Η τιμή δηλώνει τα δευτερόλεπτα, το πρόγραμμα θα αναμονής για απόκριση σε ένα ερώτημα πριν λάβετε το μήνυμα λάθους. Μπορείτε να αφήσετε αυτήν την τιμή αφού εγκαταστήσετε με επιτυχία τη συνάθροιση ενημερώσεων 2.
 7. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος για να κλείσετε τον Επεξεργαστή μητρώου.
Εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε το μήνυμα σφάλματος αφού ακολουθήσετε τα βήματα για να αλλάξετε την τιμή DWORD της καταχώρησης μητρώου HotfixDBTimeout, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε την τιμή DWORD της καταχώρησης μητρώου OLEDBTimeout. Αυτή η καταχώρηση μητρώου βρίσκεται στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MSCRM
Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regeditκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Εάν η καταχώρηση μητρώου OLEDBTimeout δεν υπάρχει, μεταβείτε στο βήμα 3. Εάν η καταχώρηση μητρώου OLEDBTimeout υπάρχει ήδη, μεταβείτε στο βήμα 5.
 3. Στο μενού Επεξεργασία , επιλέξτε Δημιουργίακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD.
 4. Πληκτρολογήστε OLEDBTimeoutκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο OLEDBTimeoutκαι κατόπιν επιλέξτε Τροποποίηση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή δεκαδική βάση, πληκτρολογήστε 65000 στο πλαίσιο δεδομένα τιμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Η τιμή δηλώνει τα δευτερόλεπτα, το πρόγραμμα θα αναμονής για απόκριση σε ένα ερώτημα πριν λάβετε το μήνυμα λάθους. Εάν η τιμή DWORD της καταχώρησης μητρώου OLEDBTimeout δεν έχει ρυθμιστεί, το προεπιλεγμένο χρονικό όριο είναι 30 δευτερόλεπτα.
 7. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος για να κλείσετε τον Επεξεργαστή μητρώου.
 8. Εγκαταστήσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για Microsoft Dynamics CRM ξανά στο διακομιστή Microsoft Dynamics CRM.
 9. Αλλάξτε την τιμή της καταχώρησης μητρώου OLEDBTimeout σε μια τιμή μεταξύ 30 και 300.

  Σημείωση Αφού εγκαταστήσετε με επιτυχία τη συνάθροιση ενημερώσεων 2, συνιστάται να αλλάξετε την τιμή αυτής της καταχώρησης μητρώου σε μια δεκαδική τιμή μεταξύ 30 και 300. Αυτό βοηθάει στην αποτροπή προβλημάτων επιδόσεων, επειδή οι μεγαλύτερες τιμές επιτρέπουν μεγάλη διάρκεια εκτέλεσης ερωτημάτων Microsoft SQL Server από το Microsoft Dynamics CRM για να συνεχίσετε χωρίς να λήξει το χρονικό όριο. Μεγάλη διάρκεια εκτέλεσης ερωτημάτων SQL Server ενδέχεται να προκαλέσει SQL Server να εμποδίσει την εκτέλεση άλλων ερωτημάτων.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 2

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, διαγράψτε τα χαρακτηριστικά, εάν δεν περιλαμβάνουν τιμές. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων MSCRM όσο και τη μετα-βάση.
 2. Εκκίνηση του Microsoft Dynamics CRM, προσαρμογές, κάντε κλικ, κάντε κλικ στην εργασίακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 3. Διαγράψτε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  • CFIDirectionCode
  • CFIScheduledDurationMinutes
  • CFIStatusCode
  • CFDScheduledEnd
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευσηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση , να διαγράψετε τα χαρακτηριστικά από την οντότητα εργασιών.
 5. Προσπαθήστε να εγκαταστήσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
887283 Microsoft Business Solutions CRM επειγουσών επιδιορθώσεων και ενημερωμένων πακέτο λογισμικού ονομασία προτύπων

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 927751 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια