Μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ακίνητου ειδώλου δεν αναγνωρίζεται από τα Windows Vista

Συμπτώματα

Όταν συνδέετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ακίνητου ειδώλου σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Vista, η φωτογραφική μηχανή δεν αναγνωρίζεται. Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
  • Το παράθυρο αυτόματης αναπαραγωγής (AutoPlay) δεν εμφανίζεται.
  • Το παράθυρο αυτόματης αναπαραγωγής (AutoPlay) εμφανίζεται. Ωστόσο, η επιλογή Εισαγωγή φωτογραφιών και βίντεο (Import Pictures and Videos) δεν είναι διαθέσιμη.
  • Η φωτογραφική μηχανή δεν παρατίθεται στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή από κάμερα ή σαρωτή (Import from Camera or Scanner) στη "Συλλογή φωτογραφιών των Windows Vista" (Windows Vista Photo Gallery).

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί το πρότυπο WIA (Microsoft Windows Image Acquisition) για τη μεταφορά φωτογραφιών στον υπολογιστή. Τα Windows Vista χρησιμοποιούν το πρότυπο WPD (Windows Portable Devices) αντί για το πρότυπο WIA για την εισαγωγή φωτογραφιών και βίντεο. Το πρότυπο WPD υποστηρίζει πολλές συσκευές και επιλογές σύνδεσης συσκευών.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ρυθμίστε τη φωτογραφική μηχανή ώστε να χρησιμοποιεί το πρότυπο PTP (Picture Transfer Protocol) αντί του προτύπου WIA. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της φωτογραφικής μηχανής ώστε να χρησιμοποιεί το πρότυπο PTP, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κατόχου της φωτογραφικής μηχανής. Ή, επισκεφθείτε την τοποθεσία του κατασκευαστή της φωτογραφικής μηχανής στο Web.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 927836 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Ιουλ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια