Περιγραφή του προγράμματος "Εύκολη μεταφορά των Windows" (Windows Easy Transfer) για τα Windows Vista

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά την αναβάθμιση σε Windows Vista, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα "Εύκολη μεταφορά των Windows" (Windows Easy Transfer) για να μεταφέρετε αρχεία και ρυθμίσεις από έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Microsoft Windows σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista. Όταν χρησιμοποιείτε την "Εύκολη μεταφορά των Windows" (Windows Easy Transfer), μπορείτε να αποφασίσετε τι θα μεταφέρετε στα Windows Vista. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μέθοδο μεταφοράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "Εύκολη μεταφορά των Windows" (Windows Easy Transfer) για να μεταφέρετε τα ακόλουθα αρχεία και ρυθμίσεις:
 • Αρχεία και φακέλους
 • Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Επαφές και μηνύματα
 • Ρυθμίσεις προγραμμάτων
 • Λογαριασμούς χρηστών και ρυθμίσεις
 • Ρυθμίσεις και "αγαπημένα" του Internet
 • Μουσική
 • Εικόνες και βίντεο
Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "Εύκολη μεταφορά των Windows" (Windows Easy Transfer) για τη μετακίνηση αρχείων προγραμμάτων. Η "Εύκολη μεταφορά των Windows" (Windows Easy Transfer) είναι σε θέση να μετακινεί μόνο δεδομένα και ρυθμίσεις προγράμματος. Για να μεταφέρετε τις ρυθμίσεις ενός προγράμματος στα Windows Vista, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμμ στον υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista πριν από την εκτέλεση της "Εύκολης μεταφοράς των Windows" (Windows Easy Transfer). Ακόμη, η "Εύκολη μεταφορά των Windows" (Windows Easy Transfer) δεν μεταφέρει κανένα αρχείο συστήματος όπως γραμματοσειρές και προγράμματα οδήγησης. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά προσαρμοσμένες γραμματοσειρές και ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης στα Windows Vista.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "Εύκολη μεταφορά των Windows" (Windows Easy Transfer) για να μεταφέρετε αρχεία και ρυθμίσεις από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) ή μια νεότερη έκδοση των Windows 2000
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ή νεότερες εκδόσεις των Windows XP
 • Windows Vista
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους μεταφοράς δεδομένων για να μεταφέρετε αρχεία και ρυθμίσεις από ένα αναγνωρισμένο λειτουργικό σύστημα στα Windows Vista:
 • Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για τη σύνδεση του υπολογιστή που βασίζεται στα Windows με τον υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista.
 • Δημιουργήστε μια σύνδεση δικτύου μεταξύ του υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP και του υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista.
 • Χρησιμοποιήστε αφαιρούμενα μέσα, όπως μια μονάδα δίσκου USB flash σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο. Μπορείτε να συνδέσετε οποιοδήποτε από αυτά τα μέσα με τον υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP και τον υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista.
 • Χρησιμοποιήστε μια συσκευή εγγραφής CD ή DVD στον υπολογιστή που βασίζεται στα Windows και ένα κενό μέσο, έτσι ώστε να μπορέσετε να κάνετε εγγραφή των αρχείων και των ρυθμίσεων σε ένα δίσκο. Στη συνέχεια, μπορείτε να μεταφέρετε τα αρχεία και τις ρυθμίσεις στα Windows Vista
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Η προηγούμενη τοποθεσία Web ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:
 • Τρόπος αυτοματοποίησης της ανάπτυξης των Windows Vista
 • Βέλτιστες πρακτικές που μπορείτε χρησιμοποιήσετε στη διάρκεια μιας ανάπτυξης των Windows Vista
 • Δείγμα δεσμών ενεργειών μετεγκατάστασης
 • Συμβατότητα προγράμματος
 • Απεικόνιση
 • Απομακρυσμένη ανάπτυξη των Windows Vista
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 928635 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια