Ενημερωμένα μετα-δεδομένα πληροφορίες στη συλλογή φωτογραφιών των Windows ή στη συλλογή φωτογραφιών των Windows Live ενδέχεται να μην εμφανίζεται όταν προβάλλετε το αρχείο σε άλλο πρόγραμμα

Συμπτώματα

Όταν ενημερώνετε τις λέξεις-κλειδιά, χαρακτηρισμούς και άλλες πληροφορίες μετα-δεδομένων στη συλλογή φωτογραφιών των Windows ή στη συλλογή φωτογραφιών του Windows Live, οι ενημερωμένες πληροφορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται όταν προβάλετε το αρχείο σε άλλο πρόγραμμα.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες είναι αληθής:
  • Το αρχείο είναι μόνο για ανάγνωση.
  • Ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζει μετα-δεδομένων.
  • Συλλογή φωτογραφιών των Windows ή τη συλλογή φωτογραφιών των Windows Live είναι δυνατή η εγγραφή στο αρχείο για άλλο λόγο.

Περισσότερες πληροφορίες

Κατά την ενημέρωση πληροφοριών μετα-δεδομένων στη συλλογή φωτογραφιών των Windows ή στη συλλογή φωτογραφιών του Windows Live, οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη συλλογή φωτογραφιών των Windows ή στη συλλογή φωτογραφιών του Windows Live. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη συλλογή φωτογραφιών των Windows ή στη συλλογή φωτογραφιών των Windows Live ακόμα και όταν ισχύουν οι συνθήκες που περιγράφονται στην ενότητα "Αιτία". Επομένως, εάν ενημερωμένες πληροφορίες μετα-δεδομένων δεν εμφανίζεται σε ένα άλλο πρόγραμμα, μπορείτε ακόμα να προβάλετε τις πληροφορίες στη συλλογή φωτογραφιών των Windows ή στη συλλογή φωτογραφιών του Windows Live.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 929465 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια