Κωδικός προσαρμοσμένη ενέργεια του Windows Installer πρέπει να είναι συμβατή με την αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων στα Windows Vista

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία αποτροπής εκτέλεσης δεδομένων (DEP) στα Windows Vista. Κωδικός προσαρμοσμένη ενέργεια του Microsoft Windows Installer πρέπει να είναι συμβατή με το DEP στα Windows Vista.

Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνολογία DEP στα Windows Vista δεν επιτρέπει την εκτέλεση κώδικα σε μη εκτελέσιμη μνήμη. Τα δυαδικά αρχεία συστήματος των Windows Vista, όπως ο Windows Installer (Msiexec.exe), εκτελούνται με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα DEP. Εάν τον κωδικό για μια προσαρμοσμένη ενέργεια του Windows Installer δεν είναι συμβατή με το DEP, η διαδικασία του Windows Installer τερματίζεται απροσδόκητα. Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης και τον κωδικό προσαρμοσμένης ενέργειας δεν εκτελείται.Κωδικός προσαρμοσμένη ενέργεια πρέπει να είναι συμβατό με τη δυνατότητα DEP. Πρέπει να ελέγξετε κωδικό προσαρμοσμένης ενέργειας σε ένα σύστημα που βασίζεται στα Windows Vista που έχει ενεργοποιημένη τη δυνατότητα DEP. Οι προγραμματιστές του Windows Installer. Επιπλέον, οι προγραμματιστές πρέπει να χρησιμοποιείτε Microsoft Visual Studio 8.0 ή νεότερη έκδοση για να βεβαιωθείτε ότι έχει μεταγλωττιστεί κωδικό προσαρμοσμένης ενέργειας ώστε να είναι συμβατές με τη δυνατότητα DEP.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 929710 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια