Πληροφορίες ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών για τα Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 και Windows 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών των Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, και Windows 7. Παραθέτει λίστα με συνδέσεις τεκμηρίωσης σχετικά με την παραχώρηση πολλαπλών αδειών χρήσης (volume licensing) και την ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών έκδοση 2.0.

Κλειδί υπηρεσίας διαχείρισης κλειδιών (KMS)

Το κλειδί υπηρεσίας διαχείρισης κλειδιών (KMS) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση του KMS σε υπολογιστή που ελέγχεται από τον υπεύθυνο IT μιας εταιρείας. Η εταιρεία σας μπορεί να φιλοξενήσει KMS εσωτερικά για να ενεργοποιούνται αυτόματα οι υπολογιστές που εκτελούν λειτουργικά συστήματα των Windows. Για να χρησιμοποιήσετε KMS, πρέπει να έχετε περισσότερους από 25 υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους. Οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν το KMS απαιτείται να ενεργοποιηθούν εκ νέου με σύνδεση στο δίκτυο της εταιρείας σας κάθε 180 μέρες τουλάχιστον. Προς το παρόν, το KMS εκτελείται σε έναν τοπικό υπολογιστή που εκτελεί λειτουργικό σύστημα βασισμένο στα Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, ή Windows Server 2008. Ένα κλειδί KMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση έξι συστημάτων κεντρικού υπολογιστή KMS. Μπορείτε, ωστόσο, να ζητήσετε επιπλέον συστήματα κεντρικού υπολογιστή KMS χρησιμοποιώντας τα Κέντρα υποστήριξης ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών.

Αριθμός κλειδί πολλαπλής ενεργοποίησης (MAK)

Ο αριθμός κλειδί πολλαπλής ενεργοποίησης (MAK) μπορεί να ενεργοποιήσει είτε ένα μεμονωμένο υπολογιστή είτε μία ομάδα υπολογιστών με απευθείας σύνδεση σε διακομιστές της Μicrosoft. Ένα MAK μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση των Windows, εάν δεν είστε συνδεδεμένοι σε εταιρικό δίκτυο. Ένα MAK μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε ομαδική έκδοση των Windows. Επίσης, μετά την ενεργοποίηση των Windows χρησιμοποιώντας MAK, δεν χρειάζεται να τα ενεργοποιήσετε εκ νέου. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε περισσότερους ΜΑΚ μέσω τηλεφώνου, και θα δημιουργηθεί μία κλιμακούμενη διαδικασία για την ολοκλήρωση του αιτήματος. Η διαδικασία διαρκεί επτά εργάσιμες ημέρες για να ολοκληρωθεί.

Περισσότερες πληροφορίες

Η Microsoft περιλαμβάνει τεχνολογία ενεργοποίησης προϊόντος σε ορισμένα προϊόντα που πωλούνται μέσω OEM, με λιανική πώληση και από κανάλια παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης . Το λειτουργικό σύστημα των Windows απαιτεί παραχώρηση πολλαπλών αδειών χρήσης στους πελάτες να χρησιμοποιούν έναν νέο τύπο ενεργοποίησης που ονομάζεται ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών.

Η ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών αποτελεί ευέλικτη λύση που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών να ενεργοποιήσουν με ασφάλεια και ευκολία υπολογιστές που εκτελούν Windows. Η τεχνολογία ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών παρουσιάστηκε στα Windows Vista. Στο μέλλον, θα χρησιμοποιείται για όλα τα προϊόντα της Microsoft. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: http://www.microsoft.com/licensing/resources/vol/default.mspx

Windows Vista και Windows Server 2008


Οι παρακάτω συνδέσεις περιέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών στα Windows Vista και Windows Server 2008.
 • Ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών 2.0 για Windows Vista και Windows Server 2008

  Υπάρχει συλλογή τεκμηρίωσης σχετικά με την ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών έκδοση 2.0 των Windows Vista που παρέχει καθοδήγηση για τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και τη λειτουργικότητα. Περιλαμβάνει Οδηγό αναφοράς 2.0 ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών , Ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών σε Server 2008 και άλλο υλικό υποστήριξης. Ο Οδηγός λειτουργιών 2.0 ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών περιέχει πληροφορίες για την αντιμετώπιση συνηθισμένων ζητημάτων σχετικά με την ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών έκδοση 2.0. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριλαμβάνεται όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με την ενεργοποίηση του κλειδιού πολλαπλής ενεργοποίησης (ΜΑΚ), την ενεργοποίηση του κλειδιού υπηρεσίας διαχείρισης κλειδιών (KMS), ανάκτηση από κατάσταση μειωμένης λειτουργίας και ανάκτηση από κατάσταση μη γνησιότητας. Για να προβάλετε αυτήν την τεκμηρίωση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών έκδοση 2.0

  Αυτός ο οδηγός παρέχει απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών έκδοση 2.0. Για να προβάλετε τις συνήθεις ερωτήσεις, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Τεκμηρίωση ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών

  Αυτά τα έγγραφα παρέχουν καθοδήγηση για τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και τη λειτουργικότητα για την ενεργοποίηση ομαδικών εκδόσεων των Windows Vista και Windows Server 2008. Για να προβάλετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη αυτού του οδηγού, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Εκπομπή TechNet: Κατανόηση της ενεργοποίησης και επικύρωσης των Windows Vista και Windows Server 2008

  Πρόκειται για εκπομπή της τεχνικής εξέτασης της ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών και Επικύρωσης για τα Windows Vista και Windows Server 2008. Για να προβάλετε την εν λόγω εκπομπή, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Επιταχυντής λύσεων της Microsoft για επαγγελματική ανάπτυξη της επιφάνειας εργασίας (BDD)

  Αυτή η τεκμηρίωση παρέχει πληροφορίες ιστορικού και συγκεκριμένες οδηγίες σε ομάδες επιδιόρθωσης υποδομών σχετικά με την εγκατάσταση και διαχείριση των τεχνολογιών της ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών για τα Windows Vista. Για να προβάλετε αυτήν την τεκμηρίωση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Windows 7 και Windows Server 2008 R2

Οι ακόλουθες συνδέσεις περιέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών 2.0 στα Windows 7 και Windows Server 2008 R2.
 • Πόροι ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών για τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Χρησιμοποιήστε αυτούς τους πόρους στην ενεργοποίηση του προϊόντος Windows για να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τη διαδικασία ενεργοποίησης σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Περιλαμβάνουν το Φύλλο δεδομένων σχετικά με τις βελτιώσεις στην ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών στα Windows 7, τον Οδηγό σχεδιασμού ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών , και λοιπή τεκμηρίωση υποστήριξης. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: http://technet.microsoft.com/el-gr/library/dd996588.aspx
 • Οδηγός τεχνικής αναφοράς ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών R2 Windows Server 2008 και Windows 7
  Αυτός ο οδηγός αναφοράς απευθύνεται σε στελέχη τεχνολογιών πληροφορικής (ΙΤ) οι εταιρείες των οποίων σχεδιάζουν υλοποιήσεις των εκδόσεων ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών των λειτουργικών συστημάτων Windows 7 και Windows Server 2008 R2. Συνοδεύει τον Οδηγό σχεδιασμού ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών , τον Οδηγό υλοποίησης της ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών, και τον Οδηγό λειτουργιών της ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών. Για να προβάλετε αυτή την τεκμηρίωση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: http://technet.microsoft.com/el-gr/library/ee355153.aspx
 • Βίντεο - βασικές αρχές της ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών
  Αυτή η επίδειξη παρέχει διαφωτιστικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης Ομαδικού Προγράμματος Αδειών κατά την υλοποίηση των Windows 7 και Windows Server 2008. Για να προβάλετε αυτό το βίντεο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: http://technet.microsoft.com/el-gr/dd936198.aspx
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 929712 - Τελευταία αναθεώρηση: 4 Μαΐ 2010 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια