Τρόπος απενεργοποίησης του IPv6 ή των στοιχείων του στα Windows

Σημαντικό Πρωτόκολλο Internet έκδοση 6 (IPv6) είναι υποχρεωτικό μέρος των Windows Vista και νεότερες εκδόσεις των Windows. Δεν συνιστάται η απενεργοποίηση IPv6 ή των στοιχείων του. Εάν το κάνετε, ορισμένα στοιχεία των Windows ενδέχεται να μην λειτουργούν. Επιπλέον, εκκίνηση του συστήματος θα καθυστερήσει για 5 δευτερόλεπτα αν το IPv6 είναι απενεργοποιημένος από εσφαλμένα, ορίζοντας τη ρύθμιση μητρώου DisabledComponents σε τιμή 0xfffffff. Η σωστή τιμή πρέπει να είναι 0xff. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ερώτηση "Τι είναι οι συστάσεις της Microsoft σχετικά με την απενεργοποίηση IPv6?" στο IPv6 για τα Microsoft Windows: συνήθεις ερωτήσεις.

Αυτόματη απενεργοποίηση ή εκ νέου ενεργοποίηση του IPv6 ή των στοιχείων του

Κάντε κλικ στο κουμπί " λήψη " για τη διαδικασία που θέλετε να εκτελέσετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση ή Άνοιγμα στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου , και στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό εύκολη ενημέρωση κώδικα.

Απενεργοποίηση IPv6Προτίμηση IPv4 έναντι IPv6 σε πολιτικές προθέματοςΑπενεργοποίηση IPv6 σε όλες τις διασυνδέσεις μη διοχέτευσηςΑπενεργοποίηση IPv6 σε όλες τις διασυνδέσεις διοχέτευσηςΑπενεργοποίηση IPv6 σε διασυνδέσεις μη διοχέτευσης (εκτός από βρόχο επιστροφής) και στη διασύνδεση διοχέτευσης IPv6

Εκ νέου ενεργοποίηση IPv6Προτίμηση IPv6 έναντι IPv4 στις πολιτικές προθέματοςΕκ νέου ενεργοποίηση IPv6 σε όλες τις διασυνδέσεις μη διοχέτευσηςΕκ νέου ενεργοποίηση IPv6 σε όλες τις διασυνδέσεις διοχέτευσηςΕκ νέου ενεργοποίηση IPv6 σε διασυνδέσεις μη διοχέτευσης και σε διασυνδέσεις διοχέτευσης IPv6

Σημειώσεις για τον Οδηγό

Περισσότερες πληροφορίες

Ανατρέξτε στην ενότητα KB3014406 Εάν παρουσιαστεί καθυστέρηση εκκίνησης, αφού απενεργοποιήσετε το IPv6 στα Windows 7 SP1 ή Windows Server 2008 R2 SP1.


Απενεργοποίηση IPv6
Απενεργοποίηση του IPv6 σε έναν συγκεκριμένο προσαρμογέα δικτύου


Προτίμηση IPv6 έναντι IPv4 στις πολιτικές προθέματος


Εκ νέου ενεργοποίηση IPv6 σε όλες τις διασυνδέσεις μη διοχέτευσης


Εκ νέου ενεργοποίηση IPv6 σε όλες τις διασυνδέσεις διοχέτευσης


Ενεργοποιήστε ξανά όλες τις διασυνδέσεις IPv6 εκτός από τη διασύνδεση βρόχου IPv6

Από προεπιλογή, το πρωτόκολλο διοχέτευσης 6to4 είναι ενεργοποιημένο στα λειτουργικά συστήματα Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 και Windows Server 2008 όταν εκχωρείται σε μια διασύνδεση μια δημόσια διεύθυνση IPv4 (δηλαδή, μια διεύθυνση IPv4 που δεν συμπεριλαμβάνεται στο εύρος 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 ή 192.168.0.0/16). 6to4 αντιστοιχίζει αυτόματα μια διεύθυνση IPv6 για το 6to4 διοχέτευση διασύνδεσης για κάθε τέτοια διεύθυνση που έχει αντιστοιχιστεί και 6to4 θα καταχωρήσουν δυναμικά αυτές οι διευθύνσεις IPv6 στο διακομιστή DNS που έχει ανατεθεί. Εάν αυτή η συμπεριφορά δεν είναι επιθυμητή, συνιστάται να απενεργοποιήσετε διασυνδέσεις διοχέτευσης IPv6 από κεντρικούς υπολογιστές που έχουν επηρεαστεί.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 929852 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια