Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX είναι ανενεργά κατά την πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer 7

Συμπτώματα

Στον Windows Internet Explorer 7, αποκτάτε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX. Ωστόσο, το στοιχείο ελέγχου ActiveX είναι απενεργοποιημένο. Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Εγκαθιστάτε ένα πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων δέσμης ενεργειών στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, εγκαθιστάτε το Microsoft Script Debugger.
 • Στον Internet Explorer, καταργείτε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απενεργοποίηση του εντοπισμού σφαλμάτων σε δέσμες ενεργειών (Internet Explorer) (Disable Script Debugging (Internet Explorer)) στην περιοχή Αναζήτηση (Browsing) της καρτέλας Για προχωρημένους (Advanced) της ενότητας
  Επιλογές Internet (Internet Options).
Σημείωση Ένα ανενεργό στοιχείο ελέγχου ActiveX δεν θα ανταποκριθεί σε αλληλεπίδραση του χρήστη.

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν ο Internet Explorer δεν αξιολογεί σωστά τις αλλαγές που κάνετε στη ρύθμιση Απενεργοποίηση του εντοπισμού σφαλμάτων σε δέσμες ενεργειών (Internet Explorer) (Disable Script Debugging (Internet Explorer)) .

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εγκασταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση συμπεριλήφθηκε πρώτα στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS07-027 (KB931768).
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
931768 MS07-027: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση
Απενεργοποίηση του εντοπισμού σφαλμάτων σε δέσμες ενεργειών (Internet Explorer) (Disable Script Debugging (Internet Explorer)) είναι ενεργοποιημένη στον Internet Explorer 7.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Περισσότερες πληροφορίες

Το πρόβλημα που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα" ενδέχεται να προκύψει ακόμα και όταν η ιστοσελίδα συμμορφώνεται με την τεκμηρίωση του MSDN που αφορά τον τρόπο αυτόματης ενεργοποίησης στοιχείων ελέγχου ActiveX.

Σημείωση Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αυτόματης ενεργοποίησης στοιχείων ελέγχου ActiveX, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft MSDN στο Web (στα αγγλικά):

Βήματα για την αναπαραγωγή του προβλήματος

 1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer 7.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 3. Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου
  Απενεργοποίηση του εντοπισμού σφαλμάτων σε δέσμες ενεργειών (Internet Explorer) (Disable Script Debugging (Internet Explorer)).
 4. Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων σε δέσμες ενεργειών. Για να κάνετε λήψη του προγράμματος Microsoft Script Debugger που είναι συμβατό με τα Microsoft Windows NT 4.0 και νεότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος των Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 5. Επισκεφθείτε μια τοποθεσία Web στην οποία τα στοιχεία ελέγχου ActiveX ενεργοποιούνται αυτόματα. Για παράδειγμα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSN στο Web, η οποία χρησιμοποιεί στοιχεία ελέγχου ActiveX που ενεργοποιούνται αυτόματα (στα αγγλικά):
 6. Κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό σφαλμάτων στον για δέσμες ενεργειών στον Internet Explorer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία καταγραφής του MSDN στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 929864 - Τελευταία αναθεώρηση: 3 Φεβ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια