Μήνυμα λάθους όταν το πρόγραμμα-πελάτης SoftGrid προσπαθεί να εκκινήσει μια εφαρμογή: "Κωδικός σφάλματος: xxxxxx-xxxxxx0A-20000194"

Συμπτώματα

Το πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft SoftGrid προσπαθεί να εκκινήσει μια εφαρμογή. Ωστόσο, η προσπάθεια δεν είναι επιτυχής και εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Το πρόγραμμα-πελάτης SoftGrid δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσουν < Όνομα_εφαρμογής >.
Το πακέτο που ζητήθηκε δεν βρέθηκε στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων του συστήματος ή τα αρχεία που σχετίζονται με αυτό το πακέτο δεν βρέθηκε στο διακομιστή. Αναφέρετε τον παρακάτω κωδικό σφάλματος στο διαχειριστή του συστήματός σας.
Κωδικός σφάλματος: xxxxxx xxxxxx0A-20000194
Μια καταχώρηση που μοιάζει με το εξής ενδέχεται να εμφανιστούν στο αρχείο καταγραφής SoftGrid πρόγραμμα-πελάτη (Sftlog.txt):
Μια καταχώρηση που μοιάζει με το εξής ενδέχεται να εμφανιστούν στο αρχείο καταγραφής SoftGrid εικονικός διακομιστής εφαρμογής (Sft-server.log):

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει αν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες είναι αληθής:
 • Προσπαθείτε να ξεκινήσετε μια εφαρμογή με δυνατότητα SoftGrid, η οποία δεν έχει προστεθεί στην κονσόλα διαχείρισης της SoftGrid.
 • Το αρχείο .sft που καθορίζεται στο αρχείο .osd δεν υπάρχει μέσα στη δομή του καταλόγου περιεχομένων.
 • Η διαδρομή ή το όνομα του αρχείου .sft που καθορίζεται από τη Σχετική διαδρομή του αρχείου Softricity καταχώρηση δεν είναι έγκυρη.
 • Η πολιτική της υπηρεσίας παροχής που καθορίζεται στο αρχείο .osd δεν υπάρχει.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν λύσεις για κάθε αιτία που αναφέρεται στην ενότητα "Αιτία".
 • Προσπαθείτε να ξεκινήσετε μια εφαρμογή με δυνατότητα SoftGrid, η οποία δεν έχει προστεθεί στην κονσόλα διαχείρισης της SoftGrid

  Υπάρχουν δύο συνθήκες υπό τις οποίες μπορείτε να δοκιμάσετε να ξεκινήσετε με επιτυχία μια εφαρμογή με δυνατότητα SoftGrid, η οποία δεν έχει προστεθεί στην κονσόλα διαχείρισης της SoftGrid:
  • Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .osd από μια εφαρμογή με δυνατότητα SoftGrid.
  • Κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση μιας εφαρμογής με δυνατότητα SoftGrid που έχει καταργηθεί από τη Διαχείριση υπολογιστή-πελάτη SoftGrid.

   Σημείωση Η συντόμευση δεν καταργείται κατά την εφαρμογή με δυνατότητα SoftGrid καταργείται από τη Διαχείριση υπολογιστή-πελάτη SoftGrid. Η συντόμευση δεν καταργείται εάν με μη αυτόματο τρόπο αντιγράψετε τη συντόμευση σε μια εναλλακτική θέση όταν προστίθεται η εφαρμογή Διαχείριση υπολογιστή-πελάτη SoftGrid. Όταν η εφαρμογή είναι νεότερη έκδοση καταργούνται, Διαχείριση υπολογιστή-πελάτη SoftGrid δεν γνωρίζει την εναλλακτική θέση και δεν καταργείται η συντόμευση.
 • Το αρχείο .sft που καθορίζεται στο αρχείο .osd δεν υπάρχει μέσα στη δομή του καταλόγου περιεχομένων

  Το αρχείο .sft δεν υπάρχει μέσα στη δομή του καταλόγου περιεχομένων. Αυτό το αρχείο .sft καθορίζεται στο χαρακτηριστικό HREF του στοιχείου CODEBASE του αρχείου .osd.

  Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο. Το αρχείο .osd έχει ρυθμιστεί όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:
  HREF="rtsp://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.v1.sft"
  Ο κατάλογος περιεχομένου έχει ρυθμιστεί όπως στο παράδειγμα παρακάτω διαδρομή:
  C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content
  Σε αυτό το σενάριο, Microsoft SoftGrid δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει την εφαρμογή, εάν δεν υπάρχει το αρχείο sft_ea70.v1.sft στον υποκατάλογο Softricity στην ακόλουθη διαδρομή του καταλόγου περιεχομένων:
  C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content\Softricity
  .
 • Η διαδρομή ή το όνομα του αρχείου .sft που καθορίζεται από το "Softricity σχετική διαδρομή αρχείου" δεν είναι έγκυρη

  Η Σχετική διαδρομή του αρχείου Softricity πρέπει να περιέχει μόνο στον υποκατάλογο του περιεχομένου καταλόγου και το όνομα του αρχείου .sft. Για παράδειγμα, το όνομα του αρχείου .sft είναι example.sft και υπάρχει μέσα στον υποκατάλογο Παράδειγμα εφαρμογές του καταλόγου περιεχομένου. Εάν ο κατάλογος περιεχομένου είναι C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content, η Σχετική διαδρομή του αρχείου Softricity είναι Applications\example.sft παράδειγμα. Εάν ο κατάλογος περιεχομένου είναι \\SERVERNAME\content, η Σχετική διαδρομή του αρχείου Softricity εξακολουθεί να είναι Applications\example.sft παράδειγμα.

  Για να επαληθεύσετε ότι η σχετική διαδρομή περιέχει μόνο στον υποκατάλογο του περιεχομένου καταλόγου και το όνομα του αρχείου .sft, ακολουθήστε τα εξής βήματα: βήματα:
  1. Από τα εργαλεία διαχείρισης, ξεκινήστε την Κονσόλα διαχείρισης της SoftGrid.
  2. Ανάπτυξη Συστημάτων SoftGrid< όνομα_διακομιστή > πακέτα < έκδοση πακέτου της εφαρμογής που δεν ξεκινά > .
  3. Κάντε διπλό κλικ το πακέτο έκδοση της εφαρμογής που δεν ξεκινά.
  4. Βεβαιωθείτε ότι η Σχετική διαδρομή του αρχείου Softricity περιέχει μόνο στον υποκατάλογο του περιεχομένου καταλόγου και το όνομα του αρχείου .sft.
 • Η πολιτική της υπηρεσίας παροχής που καθορίζεται στο αρχείο .osd δεν υπάρχει

  Η πολιτική της υπηρεσίας παροχής που ?Customer = καθορίζει δεν υπάρχει. Αυτή η πολιτική παροχής που καθορίζεται στο χαρακτηριστικό HREF του στοιχείου CODEBASE του αρχείου .osd

  Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο. SoftGrid το περιβάλλον σας διαθέτει πολλές πολιτικές παροχής όπως η υπηρεσία παροχής προεπιλεγμένη και μια προσαρμοσμένη πολιτική παροχής που ονομάζεται ανώνυμος. Επιπλέον, πρέπει να ρυθμίσετε ένα αρχείο .osd για να χρησιμοποιήσετε την ανώνυμη πολιτική παροχής. Σε αυτό το σενάριο, το. Το χαρακτηριστικό HREF του στοιχείου CODEBASE του αρχείου .osd πρέπει να εμφανίζεται όπως στο ακόλουθο παράδειγμα.

  HREF="rtsp://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.v1.sft?Customer=Anonymous"
  Σημείωση Εάν το όνομα της υπηρεσίας παροχής πολιτικής που ακολουθεί ?Customer = δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της εφαρμογής Microsoft SoftGrid.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 930614 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια