Μια ενημερωμένη έκδοση διατίθεται για το Windows Defender των Windows Vista

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση για το Windows Defender στα Windows Vista. Η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα με τη λειτουργία υποβολής δειγμάτων κακόβουλου λογισμικού του Windows Defender. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ισχύει μόνο για την έκδοση 1.1.1505.0 του Windows Defender στα Windows Vista. Αυτό το πρόβλημα δεν εμφανίζεται στην έκδοση 1.1.1593.0 του Windows Defender στα Microsoft Windows XP. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται επίσης σε νεότερες εκδόσεις του Windows Defender για Windows XP.

Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση του Windows Defender σε Windows Vista δεν αλλάζει τις πληροφορίες έκδοσης των αρχείων του Windows Defender.

Περισσότερες πληροφορίες

Υπάρχει ένα ελάττωμα κώδικα στη λειτουργία υποβολής δειγμάτων κακόβουλου λογισμικού του Windows Defender. Το ελάττωμα αυτό εμποδίζει τη Microsoft να λαμβάνει τα ζητούμενα δείγματα από τους χρήστες του Windows Defender.

Έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση του Windows Defender ως εναλλακτική ενημερωμένη έκδοση λογισμικού στο Windows Update. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει το ελάττωμα κώδικα έτσι ώστε η Microsoft να είναι σε θέση να λαμβάνει τα ζητούμενα δείγματα. Οι διαχειριστές μπορούν να κάνουν μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Windows Defender.

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου της Ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows Vista (931099) (Αγγλική έκδοση).

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου της Ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows Vista (931099) (Ελληνική έκδοση).

Λήψη Άμεση λήψη πακέτου των Windows Vista για συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x64 (931099) (Αγγλική έκδοση).

Λήψη Άμεση λήψη πακέτου των Windows Vista για συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x64 (931099) (Ελληνική έκδοση).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή τους στο Microsoft SpyNet. Οι πελάτες μπορούν να συμμετάσχουν στο Microsoft Spynet επιλέγοντας μια δυνατότητα από τις επιλογές του Windows Defender. Το Windows Defender υποβάλλει αυτόματα αναφορά δεδομένων Microsoft Spynet στη Microsoft. Η Microsoft εξετάζει αυτά τα δεδομένα πελατών. Όταν χρειαστεί επιπλέον ανάλυση, η Microsoft ενδέχεται να στείλει μια αίτηση για δείγμα λογισμικού. Αυτή η αίτηση εμφανίζεται σε ένα παράθυρο διαλόγου του Windows Defender. Εάν υπάρξει συγκατάθεση του χρήστη, το δείγμα αποστέλλεται στη Microsoft. Στη συνέχεια, η Microsoft αναλύει τα συλλεγόμενα δείγματα για την ύπαρξη πιθανών κινδύνων. Αυτή η ανάλυση βοηθά στην προστασία των πελατών από κακόβουλο και πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό.

Για να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με δικαιώματα διαχειριστή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 931099 - Τελευταία αναθεώρηση: 1 Μαΐ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια