Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων ασυμβατότητας προγραμμάτων που ενδέχεται να σταματήσει το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows Vista

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να σταματήσει το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows Vista, επειδή ένα πρόγραμμα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή δεν είναι συμβατό με τα Windows Vista.

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε τα Windows Vista, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ενδέχεται να υποδεικνύει ότι ένα πρόγραμμα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή δεν είναι συμβατό με τα Windows Vista. Όταν συμβεί αυτό, λαμβάνετε ένα "ολικός αποκλεισμός" ή "Μερικός αποκλεισμός".

Ολικός αποκλεισμός

Όταν παρουσιάζεται ο ολικός αποκλεισμός, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εμποδίζει να συνεχίσετε μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα. Ο ολικός αποκλεισμός παρουσιάζεται επειδή το πρόγραμμα εγκατάστασης έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα με τον υπολογιστή σας που θα αφήσετε τα Windows Vista σε κατάσταση κατεστραμμένης, εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) συνεχίζεται. Δεν είναι δυνατό να επιλέξετε Επόμενο για να συνεχίσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows Vista. Η μόνη σας επιλογή είναι να κλείσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup).

Μερικός αποκλεισμός

Όταν παρουσιάζεται ο Μερικός αποκλεισμός, το πρόγραμμα Εγκατάστασης εντόπισε ένα πρόγραμμα ή υπολογιστής υλικού στον υπολογιστή σας που δεν θα λειτουργήσουν σωστά μετά την εγκατάσταση των Windows Vista. Ωστόσο, το πρόγραμμα ή το υλικό που εντοπίστηκε δεν θα εξαχθούν από το λειτουργικό σύστημα σε κατεστραμμένη κατάσταση. Μπορείτε να κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να συνεχίσετε την εγκατάσταση των Windows Vista. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι το πρόγραμμα ή το υλικό που εντοπίστηκε δεν θα λειτουργούν σωστά μετά την εγκατάσταση των Windows Vista.

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει μια ολικός αποκλεισμός ή ένας Μερικός αποκλεισμός, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του λογισμικού από όλα τα προγράμματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στα Windows Vista για να επαληθεύσετε τη συμβατότητα με τα Windows Vista. Συχνά, ο προμηθευτής του λογισμικού θα είναι σε θέση να επιλύσετε το θέμα ασυμβατότητας παρέχοντας μια από τις παρακάτω λύσεις:
  • Μια ενημερωμένη έκδοση για να κάνετε την τρέχουσα έκδοση του προγράμματος συμβατή με τα Windows Vista.
  • Μια έκδοση του προγράμματος που να είναι συμβατό με τα Windows Vista.
  • Πληροφορίες σχετικά με αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων, για να καταστεί το πρόγραμμα συμβατό με τα Windows Vista.

Βήμα 3: Την απεγκατάσταση του προγράμματος

Εάν το πρόγραμμα έχει ως αποτέλεσμα μια ολικός αποκλεισμός κατά τη διαδικασία εγκατάστασης των Windows Vista, πρέπει να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα, για να μπορείτε να συνεχίσετε την εγκατάσταση των Windows Vista.
Επανεγκατάσταση προγράμματος και ενεργοποίησης
Πρέπει να γνωρίζετε ότι, αν σκοπεύετε να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα μετά την εγκατάσταση των Windows Vista και αφού έχετε επιλύσει το ζήτημα συμβατότητας, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ξανά το πρόγραμμα μετά την επανεγκατάσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ενεργοποίηση ενδέχεται να αποτύχει αν ο προμηθευτής του λογισμικού δεν επιτρέπει την εγκατάσταση του προγράμματος σε ένα νέο λειτουργικό σύστημα.

Η ενεργοποίηση είναι μια διαδικασία που να εγγυάται ότι το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε είναι άδεια για να εκτελέσετε στον υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένο. Συνήθως, η ενεργοποίηση απαιτεί ότι είναι επικοινωνία με την τοποθεσία Web του προμηθευτή του λογισμικού μέσω Internet για να επαληθεύσετε την εγκυρότητα της εγκατάστασης του προγράμματος. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης για το πρόγραμμα του προμηθευτή του λογισμικού, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Windows Vista και θέματα συμβατότητας προγραμμάτων, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

931359 Τρόπος προσδιορισμού της ύπαρξης ζητημάτων συμβατότητας προγραμμάτων πριν από την εγκατάσταση των Windows Vista

931361 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να αποτρέψουν τη σωστή εγκατάσταση σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista ένα πρόγραμμα

931362 εξελιγμένες μεθόδους για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα πρόγραμμα που δεν λειτουργεί όπως αναμένεται μετά την εγκατάστασή του στα Windows Vista

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 931360 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια