Επιλογές εγκατάστασης για εκδόσεις 64-bit των Windows Vista για καταναλωτές

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τις εκδόσεις 32-bit των Windows Vista, κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
932616 Επιλογές εγκατάστασης για εκδόσεις των Windows Vista (μόνο 32-bit) για καταναλωτές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο εξετάζει τις επιλογές εγκατάστασης για εκδόσεις 64-bit των Windows Vista για καταναλωτές. Αυτό το άρθρο δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για το Windows Vista Starter, για το Windows Vista Enterprise ή για εκδόσεις των Windows Vista που εγκαθιστάτε χρησιμοποιώντας άδειες χρήσης βάσει ποσότητας της Microsoft.

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσετε για την εγκατάσταση της έκδοσης 64-bit των Windows Vista εξαρτάται από τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:
 • Το λειτουργικό σας σύστημα λειτουργεί στα 32-bit ή τα 64-bit; Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον ορισμό ενός λειτουργικού συστήματος 64-bit, στην ενότητα "Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της έκδοσης 64-bit των Windows Vista".
 • Έχετε άδεια αναβάθμισης των Windows Vista ή πλήρη άδεια χρήσης του προϊόντος; Αυτή αναφέρεται στο κάλυμμα του κουτιού του προϊόντος και στην απόδειξη ηλεκτρονικής πώλησης.
 • Η έκδοση των Windows Vista που αγοράσατε υποστηρίζει αναβάθμιση για την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που είναι εγκατεστημένη αυτή τη στιγμή;
 • Θέλετε να διατηρήσετε τα προσωπικά αρχεία, τις ρυθμίσεις και τα προγράμματα; Ή μήπως προτιμάτε να εκτελέσετε καθαρή εγκατάσταση των Windows Vista;

Περισσότερες πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες για τον τρόπο εγκατάστασης της έκδοσης 64-bit των Windows Vista

Ορισμοί

 • Αναβάθμιση σε Windows Vista Η αναβάθμιση σε Windows Vista διατηρεί τα προσωπικά αρχεία, ρυθμίσεις και προγράμματα που είναι εγκατεστημένα τη συγκεκριμένη στιγμή. Μπορείτε να αναβαθμίσετε ορισμένες μόνο εκδόσεις των Windows σε ορισμένες εκδόσεις των Windows Vista. Ανατρέξτε στις ατομικές διαδρομές αναβάθμισης παρακάτω σε αυτό το άρθρο για να βρείτε αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για το τρέχον λειτουργικό σας σύστημα.
 • Προσαρμοσμένη εγκατάσταση ή "καθαρή εγκατάσταση" των Windows Vista Μια προσαρμοσμένη εγκατάσταση των Windows Vista δεν διατηρεί τα προσωπικά αρχεία, ρυθμίσεις και προγράμματα που είναι εγκατεστημένα τη συγκεκριμένη στιγμή. Η προσαρμοσμένη εγκατάσταση είναι επίσης γνωστή ως "καθαρή εγκατάσταση." Τα Windows Vista εγκαθίστανται χωρίς προγράμματα άλλων κατασκευαστών. Μπορείτε να εκτελέσετε προσαρμοσμένη εγκατάσταση των Windows Vista χρησιμοποιώντας είτε μια άδεια αναβάθμισης είτε μια πλήρης άδεια χρήσης προϊόντος. Ωστόσο, εάν είστε κάτοχος άδειας αναβάθμισης, πρέπει να επιλέξετε το στοιχείο Προσαρμοσμένη (Custom) από το μενού επιλογών εγκατάστασης για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια. Σημειώστε τη συγκεκριμένη διαδρομή αναβάθμισης για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης αυτού του τύπου εγκατάστασης
 • Η έκδοση αναβάθμισης των Windows Vista Μια έκδοση αναβάθμισης των Windows Vista είναι μια άδεια χρήσης που σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε τα Windows Vista μόνο σε περίπτωση που είστε ήδη κάτοχος μιας άδειας χρήσης για μια συμβατή έκδοση των Windows. Σε αυτές τις συμβατές εκδόσεις περιλαμβάνονται οι εκδόσεις των Windows Vista, των Microsoft Windows XP ή του Microsoft Windows 2000. Μπορείτε να εκτελέσετε εγκατάσταση αναβάθμισης ή προσαρμοσμένη εγκατάστασης στα Windows Vista, χρησιμοποιώντας μια άδεια αναβάθμισης.
 • Λειτουργικό σύστημα 64-bit Τα Windows XP Professional x64 ήταν το πρώτο λειτουργικό σύστημα 64-bit των Windows που διατέθηκε στο ευρύ κοινό. Τα Windows Vista διαθέτουν έκδοση 64-bit για κάθε προϊόν που διατίθεται στους καταναλωτές. Σε αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εκδόσεις:
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  Οι εκδόσεις 64-bit εκμεταλλεύονται τις νέες CPU 64-bit οι οποίες κατασκευάζονται και διατίθενται στους περισσότερους νέους υπολογιστές.


  Οι περισσότεροι χρήστες των Windows XP διαθέτουν λειτουργικά συστήματα 32-bit για τις ακόλουθες εκδόσεις:
  • Windows XP Home
  • Windows XP Professional
  • Windows Media Center Edition
  Παρόλο που μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα λειτουργικό σύστημα 32-bit σε έναν υπολογιστή με CPU 64-bit , δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε λειτουργικό σύστημα 64-bit σε έναν υπολογιστή με CPU 32-bit.
 • Αναβάθμιση ενός λειτουργικού συστήματος 32-bit σε λειτουργικό σύστημα 64-bit Εάν αγοράσετε μια έκδοση αναβάθμισης 64-bit των Windows Vista με την πρόθεση να την εγκαταστήσετε σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί ένα λειτουργικό σύστημα 32-bit, πρέπει να εγκαταστήσετε τα Windows Vista, ξεκινώντας τον υπολογιστή από το DVD εγκατάστασης των Vista 64-bit.

  Σημαντικό Μην καταργήσετε το προηγούμενο λειτουργικό σύστημα προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση των Windows Vista. Αυτό συμβαίνει επειδή το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista πρέπει να επιβεβαιώσει η άδεια χρήσης του τρέχοντος λειτουργικού σας συστήματος υποστηρίζει την εγκατάσταση μιας αναβαθμισμένης έκδοσης 64-bit.
 • Εκδόσεις "N" των Windows Vista Οι εκδόσεις "N" των Windows XP και των Windows Vista δεν περιλαμβάνουν το Windows Media Center. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε εγκατάσταση αναβάθμισης μιας έκδοσης "N" των Windows. Άντ' αυτού, πρέπει να εκτελέσετε μια προσαρμοσμένη εγκατάσταση.

Τρόπος διαπίστωσης αν ο υπολογιστής σας εκτελεί έκδοση 32-bit ή 64-bit του λειτουργικού συστήματος των Windows XP

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης αν ο υπολογιστής σας εκτελεί έκδοση 32-bit ή 64-bit των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
827218 Τρόπος διαπίστωσης αν ο υπολογιστής σας εκτελεί έκδοση 32-bit ή 64-bit του λειτουργικού συστήματος των Windows

Λειτουργικά συστήματα που δικαιούνται άδεια αναβάθμισης σε Windows Vista

Τα ακόλουθα εγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα δικαιούνται εγκατάσταση αναβάθμισης σε Windows Vista:
 • Windows 2000
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Home
 • Windows XP Media Center
 • Windows XP Tablet PC
 • Windows XP Professional x64
 • Windows Vista Home Basic (32-bit και 64-bit)
 • Windows Vista Home Premium (32-bit και 64-bit)
 • Windows Vista Business (32-bit και 64-bit)
 • Windows Vista Ultimate (32-bit και 64-bit)
Ωστόσο, ανάλογα με τη δική σας επιλογή εγκατάστασης, ίσως χρειαστεί η εκτέλεση καθαρής εγκατάστασης. Σημειώστε τη διαδρομή αναβάθμισης που παρατίθεται παρακάτω σε αυτό το άρθρο, για τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για την τρέχουσα εγκατεστημένη έκδοση των Windows.

Επιλογές εγκατάστασης

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις διάφορες επιλογές εγκατάστασης. Η εγκατάστασή σας εξαρτάται από το τρέχον εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

Εγκατάσταση έκδοσης 64-bit των Windows Vista σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί έκδοση 32-bit των Windows XP ή των Windows 2000

Οι περισσότεροι χρήστες των Windows XP και των Windows 2000 διαθέτουν την έκδοση 32-bit αυτών των λειτουργικών συστημάτων. Για παράδειγμα, τα προγράμματα Windows 2000, Windows XP Home, Windows Tablet Edition και Windows Media Center Edition διατίθενται μόνο σε εκδόσεις 32-bit. Για αυτά τα λειτουργικά συστήματα, δεν υπάρχει διαθέσιμη διαδρομή εγκατάστασης αναβάθμισης κατά την αναβάθμιση από λειτουργικό σύστημα 32-bit σε λειτουργικό σύστημα 64-bit. Ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε μια προσαρμοσμένη εγκατάσταση που χρησιμοποιεί μια άδεια αναβάθμισης.

Μετά την αγορά του DVD των Windows Vista, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων και των ρυθμίσεων, χρησιμοποιώντας το Windows XP Backup.

  Σημείωση Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Windows Easy Transfer. Αυτό το πρόγραμμα αντιγράφων ασφαλείας είναι διαθέσιμο στο DVD των Windows Vista. Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση που βρίσκεται στο DVD των Windows Vista 32-bit εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Windows Easy Transfer για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε έκδοση 32-bit των Windows.
 2. Τοποθετήστε την έκδοση 64-bit των Windows Vista στη μονάδα δίσκου DVD του συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista από το DVD, όταν σας ζητηθεί.

  Σημείωση Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista, πρέπει να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από το DVD των Windows Vista έκδοσης 64-bit. Το πακέτο εγκατάστασης δεν λειτουργεί σε λειτουργικό σύστημα 32-bit.
 4. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε τύπο εγκατάστασης στη διάρκεια της εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista, θυμηθείτε να επιλέξετε το στοιχείο Προσαρμοσμένη (Custom).
 5. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα από τη θέση των αντιγράφων ασφαλείας τους.

Εγκατάσταση μιας έκδοσης 64-bit των Windows Vista σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows XP Professional x64

Οι χρήστες των Windows XP Professional x64 μπορούν να αγοράσουν μια άδεια αναβάθμισης για την έκδοση 64-bit των Windows Vista. Ωστόσο, πρέπει να εκτελέσουν μια καθαρή εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος.


Μετά την αγορά ενός DVD αναβάθμισης σε Windows Vista, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον υπολογιστή που θέλετε να αναβαθμίσετε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για να αποκτήσετε το εργαλείο "Σύμβουλος Αναβάθμισης" (Upgrade Advisor) των Windows Vista (στα αγγλικά):
 2. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας προσωπικών αρχείων και ρυθμίσεων, χρησιμοποιώντας το Windows Easy Transfer. Αυτό το πρόγραμμα αντιγράφων ασφαλείας βρίσκεται στο DVD των Windows Vista. Για να αντιγράψετε αρχεία και ρυθμίσεις, τοποθετήστε το DVD των Windows Vista στη διάρκεια της εκτέλεσης των Windows XP Professional x64 και όταν εμφανιστεί η σελίδα Εγκατάσταση των Windows (Install Windows), κάντε κλικ στη σύνδεση Μεταφορά αρχείων και ρυθμίσεων από άλλο υπολογιστή (Transfer files and settings from another computer).
 3. Τοποθετήστε το DVD της έκδοσης αναβάθμισης για την έκδοση 64-bit των Windows Vista κατά την εκτέλεση της τρέχουσας έκδοσης των Windows XP Professional x64. Η "Αυτόματη εκτέλεση" (Autorun) θα ξεκινήσει αυτόματα το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) ή μπορείτε εκτελέσετε το πρόγραμμα Setup.exe με μη αυτόματο τρόπο, από το το ριζικό κατάλογο του DVD.
 4. Ολοκληρώστε τα βήματα του προγράμματος εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista.
 5. Για να επαναφέρετε προσωπικά αρχεία και ρυθμίσεις μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί
  Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
  Windows Easy Transfer.

Εγκατάσταση μιας έκδοσης 64-bit των Windows Vista σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί έκδοση 32-bit των Windows Vista

Εάν έχετε αγοράσει μια άδεια αναβάθμισης μαζί με το DVD των Windows Vista, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.
Μέθοδος 1
Αγοράστε μια πλήρη έκδοση των Windows Vista 64-bit.
Μέθοδος 2
 1. Καταργήστε την έκδοση 32-bit των Windows Vista.
 2. Εγκαταστήστε τα Windows XP.
 3. Εγκαταστήστε την έκδοση 64-bit των Windows Vista, χρησιμοποιώντας μια από τις μεθόδους εγκατάστασης που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο.
Εάν έχετε αγοράσει μια πλήρη άδεια μαζί με το DVD των Windows Vista, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων και των ρυθμίσεων, χρησιμοποιώντας το Windows Easy Transfer. Το πρόγραμμα "Εύκολη μεταφορά των Windows" (Windows Easy Transfer) υπάρχει διαθέσιμο στο DVD των Windows Vista. Ωστόσο, για την τρέχουσα εγκατεστημένη έκδοση 32-bit των Windows Vista πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση που υπάρχει στο DVD των Windows Vista.
 2. Τοποθετήστε την έκδοση 64-bit των Windows Vista στη μονάδα δίσκου DVD του συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista από το DVD, όταν σας ζητηθεί.

  Σημείωση Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista, πρέπει να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από το DVD των Windows Vista έκδοσης 64-bit. Το πακέτο εγκατάστασης δεν λειτουργεί σε λειτουργικό σύστημα 32-bit.
 4. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε τύπο εγκατάστασης στη διάρκεια της εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista, θυμηθείτε να επιλέξετε το στοιχείο Προσαρμοσμένη (Custom).
 5. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα από τη θέση των αντιγράφων ασφαλείας τους.

Εγκατάσταση έκδοσης 64-bit των Windows Vista σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί διαφορετική έκδοση 64-bit των Windows Vista

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση σε έκδοση των Windows Vista με περισσότερες δυνατότητες.

Η ακόλουθη λίστα παραθέτει τις διαθέσιμες διαδρομές αναβάθμισης από 64-bit σε 64-bit:
 • Windows Vista Home Basic σε Windows Vista Premium
 • Windows Vista Home Basic σε Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium σε Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business σε Windows Vista Ultimate
Μετά την αγορά ενός DVD αναβάθμισης σε Windows Vista, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον υπολογιστή που θέλετε να αναβαθμίσετε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web για να αποκτήσετε το εργαλείο "Σύμβουλος Αναβάθμισης" (Upgrade Advisor) των Windows Vista (στα αγγλικά):
 2. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά" (Backup and Restore) των Windows Vista.
 3. Τοποθετήστε το DVD της έκδοσης αναβάθμισης για την έκδοση 64-bit των Windows Vista κατά την εκτέλεση της τρέχουσας έκδοσης των Windows Vista.
 4. Η "Αυτόματη εκτέλεση" (Autorun) θα ξεκινήσει αυτόματα το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista ή μπορείτε εκτελέσετε το πρόγραμμα setup.exe με μη αυτόματο τρόπο, από το το ριζικό κατάλογο του DVD.
 5. Ολοκληρώστε τα βήματα του προγράμματος εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
930891 Όταν τοποθετήσετε ένα DVD των Windows Vista 64-bit μέσα σε ένα λειτουργικό σύστημα 32-bit, η λειτουργία αποτυγχάνει

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 932795 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιουλ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια