Αντιμετώπιση προβλημάτων εικόνας κακής ποιότητας ή καθόλου εικόνας ή προβλημάτων στην εκκίνηση λογισμικού LifeCam

Συμπτώματα

Όταν ξεκινάτε το λογισμικό Microsoft LifeCam, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • Η εστίαση στο βίντεο ή την ακίνητη εικόνα δεν είναι σωστή.
 • Δεν εμφανίζεται η προεπισκόπηση του βίντεο.
 • Βλέπετε μια μαύρη οθόνη.
 • Το λογισμικό σταματά να ανταποκρίνεται (κολλάει ή παγώνει).
 • Παρουσιάζονται παρεμβολές στην εικόνα.
 • Το λογισμικό δεν ξεκινά καθόλου. Δεν συμβαίνει τίποτα όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε το λογισμικό.
 • Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Σφάλμα: Απαιτείται ελάχιστη ανάλυση 800x600 και χρώμα 16-bit
Σημείωση Αυτά τα ζητήματα δεν θα πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο στη χρήση της LifeCam με το Live Windows Messenger ή με προγράμματα Messenger άλλων εταιρειών.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Αν η εστίαση της εικόνας δεν είναι σωστή και χρησιμοποιείτε μια LifeCam με δακτύλιο μη αυτόματης εστίασης στον φακό, προσπαθήστε να ρυθμίσετε την εστίαση χειροκίνητα.

Βήμα 1: Λήψη και εγκατάσταση του πιο πρόσφατου λογισμικού

Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του λογισμικού LifeCam, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft Hardware στο Web:
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Λογισμικό για τα προϊόντα επικοινωνίας μέσω internet της Microsoft (webcam και ακουστικά) (Software for Microsoft internet communications (webcam and headset) products).
 3. Στο πλαίσιο Επιλογή τύπου προϊόντος (Select type of product), επιλέξτε Webcams.
 4. Στο πλαίσιο Επιλογή του προϊόντος (Select your product), επιλέξτε το προϊόν σας LifeCam.
 5. Στο πλαίσιο Επιλογή λειτουργικού συστήματος (Select your operating system), επιλέξτε την έκδοση των Windows.
 6. Στο πλαίσιο Επιλογή της γλώσσας του λειτουργικού σας συστήματος (Select your operating system language), κάντε κλικ στην κατάλληλη γλώσσα.
 7. Κάντε κλικ στην εντολή Go.
 8. Κάντε κλικ στη σύνδεση για να κάνετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του λογισμικού LifeCam.

Βήμα 2: Εγκατάσταση του πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης βίντεο για τον προσαρμογέα βίντεο

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού βίντεο για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της πιο πρόσφατης έκδοσης προγράμματος οδήγησης βίντεο για το υλικό βίντεο. Για να δείτε εάν οι κατάλληλες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης είναι διαθέσιμες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Windows Update στο Web: Για να προσδιορίσετε το όνομα και τον κατασκευαστή του υλικού βίντεο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το Εργαλείο διάγνωσης για το DirectX (DirectX Diagnostic Tool).
  • Στα Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί , πληκτρολογήστε dxdiag στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
  • Στα Windows XP και σε προγενέστερες εκδόσεις, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dxdiag και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οθόνη (Display).
 3. Στην ενότητα Συσκευή (Device), ανατρέξτε στο πεδίο Όνομα (Name) και στο πεδίο Κατασκευαστής (Manufacturer) για να προσδιορίσετε το όνομα και τον κατασκευαστή της συσκευής βίντεο.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος (Exit), για να κλείσετε το Εργαλείο διάγνωσης για το DirectX (DirectX Diagnostic Tool).
Σημείωση Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναφορές" για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον υπολογιστή ή του κατασκευαστή της κάρτας γραφικών.

Βήμα 3: Προσαρμογή ρυθμίσεων οθόνης

Το λογισμικό LifeCam απαιτεί κάρτα γραφικών και οθόνη που να μπορούν να λειτουργού με ανάλυση τουλάχιστον 800x600 σε "Πολλά χρώματα" (High Color). Ρυθμίστε την ανάλυση οθόνης των Windows στα 800 x 600 σε "Πολλά χρώματα" (High Color) και στη συνέχεια δοκιμάστε το λογισμικό.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το στοιχείο Ιδιότητες: Οθόνη (Display Properties) ή το στοιχείο Ρυθμίσεις οθόνης (Display Settings) στον πίνακα ελέγχου (Control Panel).
  • Στα Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε εξατομίκευση (personalization) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εξατομίκευση (Personalization) της λίστας Προγράμματα (Programs).
  • Στα Windows XP και σε προγενέστερες εκδόσεις των Windows, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση και θέματα (Appearance and Themes).
 2. Πραγματοποιήστε ένα από τα παρακάτω:
  • Στα Windows Vista, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις οθόνης (Display Settings).
  • Στα Windows XP και σε παλαιότερες εκδόσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση (Display).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings).
 4. Μετακινήστε το ρυθμιστικό της περιοχής Ανάλυση (Resolution) ή το ρυθμιστικό της περιοχής Ανάλυση οθόνης (Screen Resolution) στη ρύθμιση 800 x 600 pixel.
 5. Στο πλαίσιο Χρώματα (Colors) ή στο πλαίσιο Ποιότητα χρώματος (Color quality), κάντε κλικ στο κουμπί Μέγιστη (Highest).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
 7. Όταν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

Βήμα 4: Μειώστε τη ρύθμιση επιτάχυνσης υλικού (μόνο για τα Windows XP)

Για να προσδιορίσετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον προσαρμογέα βίντεο ή με το πρόγραμμα οδήγησης βίντεο, μειώστε τη ρύθμιση επιτάχυνσης υλικού γραφικών. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot).
 4. Σύρετε το ρυθμιστικό Επιτάχυνση υλικού (Hardware Acceleration) στα αριστερά. Η ρύθμιση Επιτάχυνση υλικού (Hardware Acceleration) δεν πρέπει να μειωθεί σε λιγότερες από τρεις θέσεις από τη δεξιά πλευρά. Η ρύθμιση Επιτάχυνση υλικού (Hardware Acceleration) πρέπει να είναι η εξής:
  Απενεργοποιήστε όλες τις επιταχύνσεις δρομέα και σύνθετης σχεδίασης. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να διορθώσετε προβλήματα σχεδίασης
  Αν μειώσετε τη ρύθμιση Επιτάχυνση υλικού (Hardware Acceleration), ενδέχεται να αντιμετωπίσετε περισσότερα προβλήματα με την απόδοση του βίντεο.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
Σημείωση Εάν μείωση της επιτάχυνσης υλικού επιλύει το ζήτημα, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης της κάρτας γραφικών σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναφορές" σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας, για να αποκτήσετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης κάρτας γραφικών. Θα πρέπει να προσέξετε ότι σε περίπτωση που μειώσετε την επιτάχυνση υλικού, ορισμένα παιχνίδια ενδέχεται να μην λειτουργούν. Επίσης, ίσως δείτε ότι ορισμένα εφέ της LifeCam δεν λειτουργούν σωστά. Επομένως, είναι σημαντικό να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό και προγράμματα οδήγησης κάρτας γραφικών.

Βήμα 5: Παραγματοποιήστε μια διαδικασία καθαρής εκκίνησης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης μιας διαδικασίας καθαρής εκκίνησης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να το προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

331796 Τρόπος εκτέλεσης μιας διαδικασίας καθαρής εκκίνησης για την αποτροπή παρεμβολών στο παιχνίδι ή σε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή από προγράμματα που εκτελούνται στο παρασκήνιο

Αναφορές

Για πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή του υλικού σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 933310 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Μαΐ 2010 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια