Το αναγνωριστικό συμβάντος 7000 ή 7026 έχει καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής του συστήματος σε έναν υπολογιστή με Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 ή Windows Server 2008

Συμπτώματα

Το αναγνωριστικό συμβάντος 7000 ή 7026 έχει καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής του συστήματοςσε κάποιον υπολογιστή με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει αν μια συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή αλλά είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία του προγράμματος οδήγησης της συσκευής. Για παράδειγμα, τα παρακάτω συμβάντα καταγράφονται όταν ο υπολογιστής δεν έχει παράλληλη θύρα, μονάδα DVD ή μονάδα CD.

Σε υπολογιστή με Windows 7 ή Windows Server 2008 R2

Σε έναν υπολογιστή με Windows Vista ή Windows Server 2008

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
Για να επιλύσετε το πρόβλημα που περιγράφεται στο παράδειγμα στην ενότητα "Συμπτώματα", απενεργοποιήστε την υπηρεσία Cdrom ή Parport στο μητρώο για να σταματήσει η καταγραφή των σφαλμάτων.


Για να απενεργοποιήσουμε εμείς την υπηρεσία Cdrom ή Parport στο μητρώω, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση (Fix it). Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download), κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση (Run) και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση".
Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από το χρήστη

Για να γίνει αυτό, αλλάξτε την τιμή των παρακάτω δευτερευόντων κλειδιών μητρώου σε 3 (Μη αυτόματο) ή 4 (Απενεργοποιημένο):
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom
  Όνομα: Έναρξη (Start)
  Τύπος: (Type) REG_DWORD
  Δεδομένα: 3 ή 4
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\parport
  Όνομα: Έναρξη (Start)
  Τύπος: (Type) REG_DWORD
  Δεδομένα: 3 ή 4
Σημείωση: Αν το παραπάνω μητρώο έχει αλλάξει σε 4 (Απενεργοποιημένο), δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σχετική συσκευή επειδή δεν έχει φορτωθεί ένα πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται στη συσκευή. Γι' αυτό, αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να έχει τιμή 3 (Μη αυτόματο).

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Αναφορές

935497 Μήνυμα σφάλματος σε υπολογιστή με Windows Vista ή Windows Server 2008 που δεν διαθέτει παράλληλη θύρα: "Η υπηρεσία προγράμματος οδήγησης παράλληλης θύρας δεν μπορεί να ξεκινήσει"
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 933757 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Δεκ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Foundation

Σχόλια