Ενημερωμένη έκδοση για Windows Vista για τη βελτίωση της διαδικασίας ενεργοποίησης και την επικύρωση προϊόντων

Ισχύει για: Windows Vista UltimateWindows Vista Ultimate 64-bit EditionWindows Vista Enterprise

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Microsoft κυκλοφόρησε αυτή η ενημερωμένη έκδοση για να κάνετε πιο κατανοητό, η διαδικασία ενεργοποίησης και επικύρωσης των Windows Vista. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη, παρέχοντας επιπλέον πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε ορισμένα θέματα που αναγνωρίστηκαν κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης και επικύρωσης των Windows Vista.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο service pack για τα Windows Vista, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
935791 Τρόπος λήψης του τελευταίου service pack των Windows Vista
Για πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Περισσότερες πληροφορίες


Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν για το χρήστη που μπορεί να βοηθήσει τις διαδικασίες ενεργοποίησης και επικύρωσης των Windows Vista. Το βελτιωμένη οδηγιών που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση της Βοήθειας διευκολύνουν το χρήστη για την ενεργοποίηση και την επικύρωση των Windows Vista. Παρέχονται συνδέσεις για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. Οι συνδέσεις αυτές βοηθούν τον χρήστη για να επιλύσετε ζητήματα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά ή για να ζητήσετε βοήθεια από τη Microsoft.

Πληροφορίες λήψης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Τα Windows Vista για υπολογιστές 32-bit (όλες οι γλώσσες)

Download Άμεση λήψη του πακέτου.

Τα Windows Vista για υπολογιστές 64-bit (όλες οι γλώσσες)

Download Άμεση λήψη του πακέτου.
Ημερομηνία έκδοσης:, 10 Ιουλίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Αναφορές


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βασική ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft