Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του περιβάλλοντος μεμονωμένης μετατροπής του Microsoft Office για το πακέτο συμβατότητας για μορφές αρχείων Word, Excel και PowerPoint 2007

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η δυνατότητα "Περιβάλλον μεμονωμένης μετατροπής του Microsoft Office" (MOICE) που προστίθεται στο πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office για μορφές αρχείων Word, Excel, και PowerPoint 2007 χρησιμοποιείται για να ανοίγονται με πιο ασφαλή τρόπο αρχεία δυαδικής μορφής των Word, Excel, και PowerPoint.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από τον κίνδυνο, γενικά μην ανοίγετε αρχεία που λαμβάνετε ως συνημμένα μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αν τα μηνύματα αυτά φτάνουν απροσδόκητα. Επίσης, μην ανοίγετε αρχεία που λαμβάνετε ως συνημμένα σε περίπτωση που τα αρχεία προέρχονται από πρόσωπο που δεν γνωρίζετε.

Αν πρέπει να ανοίξετε τα συνημμένα, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα MOICE για να μειωθεί ο κίνδυνος για την ασφάλεια. Η δυνατότητα MOICE μπορεί αν βοηθήσει να μειωθεί η επίδραση των επιθέσεων που προέρχονται μέσω αρχείων δυαδικής μορφής των Word, Excel, ή PowerPoint. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα MOICE όταν υποπτεύεστε ότι βρίσκεστε υπό άμεση επίθεση και δεν έχετε ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση της ευπάθειας.

Η δυνατότητα MOICE χρησιμοποιεί τους μετατροπείς συστήματος του Microsoft Office 2007 για να μετατρέψει τα αρχεία δυαδικής μορφής του Office σε αρχεία μορφής Open XML του Office. Αυτή η διαδικασία βοηθά στην απομάκρυνση της πιθανής απειλής που μπορεί να υπάρξει αν τα έγγραφα ανοιχτούν στη δυαδική μορφή. Επιπλέον, η δυνατότητα MOICE μετατρέπει τα εισερχόμενα αρχεία σε μεμονωμένο περιβάλλον. Αυτό βοηθά στην προστασία του υπολογιστή από πιθανή απειλή.

Σημείωση Η δυνατότητα MOICE υποστηρίζεται μόνο όταν χρησιμοποιείται μαζί με το Microsoft Office 2003 ή μαζί με την οικογένεια προγραμμάτων του Office 2007. Η δυνατότητα MOICE δεν υποστηρίζεται για καμία άλλη έκδοση του Microsoft Office.

Η δυνατότητα MOICE υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές εγγράφων:

 • .doc
 • .ppt (PowerPoint cannot open the type of file represented by file_name .ppt)
 • .pot
 • .pps
 • .xls
 • .xlt
 • .xla

Εγκατάσταση του MOICE

Προϋποθέσεις

Εγκατάσταση του MOICE

Για να εγκαταστήσετε το MOICE, επισκεφθείτε την τοποθεσία του Microsoft Update, και στη συνέχεια εγκαταστήστε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που συνιστώνται: Επιπλέον, εγκαταστήστε τις ενημερωμένες εκδόσεις που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base):

934391 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για προγράμματα του Office 2007: 18 Μαίου 2007 (934391)

934390 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για προγράμματα του Office 2007: 18 Μαίου 2007 (934390)

934395 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για προγράμματα του Office 2007: 18 Μαίου 2007 (934395)

Ενεργοποίηση του MOICE

Το MOICE πρέπει να είναι το καταχωρημένο πρόγραμμα διαχείρισης για τη μορφή εγγράφων όταν χρησιμοποιείτε το MOICE. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το MOICE για κάθε μορφή εγγράφου που υποστηρίζεται, πρέπει να εκτελέσετε την κατάλληλη εντολή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να εκτελέσετε τις εντολές:
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε την εντολή και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Πληκτρολογήστε την εντολή σε μια γραμμή εντολών.
 • Εκτελέστε τις εντολές σε ένα αρχείο δέσμης.
 • Ωθήστε τις εντολές χρησιμοποιώντας Πολιτική ομάδας.


  Σημείωση Η μέθοδος της Πολιτικής ομάδας (Group Policy) πρέπει να ολοκληρωθεί από διαχειριστή.
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την εντολή για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας MOICE για τις υποστηριζόμενες μορφές εγγράφων:
Επέκταση ονόματος αρχείου για υποστηριζόμενη μορφή εγγράφουΕντολή που θα χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα MOICE ώστε να είναι το καταχωρημένο πρόγραμμα διαχείρισηςΕντολή που θα χρησιμοποιηθεί για να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα MOICE ως καταχωρημένο πρόγραμμα διαχείρισης
.docASSOC .doc=oice.word.documentASSOC .doc=Word.Document.8
.xlsASSOC .XLS=oice.excel.sheet ASSOC .xls=Excel.Sheet.8
.xltASSOC .XLT=oice.excel.templateASSOC .xlt=Excel.Template
.xlaASSOC .XLA=oice.excel.addinASSOC .xla=Excel.Addin
.ppt (PowerPoint cannot open the type of file represented by file_name .ppt)ASSOC .PPT=oice.powerpoint.showASSOC .ppt=PowerPoint.Show.8
.potASSOC .POT=oice.powerpoint.templateASSOC .pot=PowerPoint.Template.8
.ppsASSOC .PPS=oice.powerpoint.slideshowASSOC .pps=PowerPoint.SlideShow.8
Σημείωση Αν το Microsoft Office 2003 αναβαθμιστεί σε νεότερη έκδοση, ίσως χρειαστεί να επανασυνδέσετε τις επεκτάσεις ονομάτων αρχείων χρησιμοποιώντας τις εντολές που περιγράφονται σε αυτόν τον πίνακα.

Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας MOICE για ένα τύπο αρχείου, το MOICE θα προσπαθήσει να επικυρώσει το αρχείο όταν ανοιχτεί για πρώτη φορά. Αν παρουσιαστεί σφάλμα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους.

Συνιστώμενη μέθοδος ανάπτυξης

Εκτός από τη χρήση της δυνατότητας MOICE, συνιστάμε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μητρώου για να εμποδίσετε να ανοίγονται τύποι αρχείων που θέλετε να περνούν μέσω του MOICE.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του μητρώου ώστε να αποτρέπεται το άνοιγμα αρχείων .ppt, .pox ή .pps, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
922847 Παρουσιάζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε έναν τύπο αρχείου που έχει αποκλειστεί από τη ρύθμιση πολιτικής του μητρώου σας στο PowerPoint 2007 ή το PowerPoint 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του μητρώου ώστε να αποτρέπεται το άνοιγμα αρχείων .doc, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
922849 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα τύπο αρχείου που έχει αποκλειστεί από τη ρύθμιση πολιτικής του μητρώου σας στο Word 2007 ή το Word 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του μητρώου ώστε να αποτρέπεται το άνοιγμα αρχείων .xls, .xlt και .xla, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
922848 Παρουσιάζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε έναν τύπο αρχείου που έχει αποκλειστεί από τις ρυθμίσεις πολιτικής του μητρώου σας στο Excel 2007 ή το Excel 2003

Ζητήματα που μπορεί να προκύψουν όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα MOICE

 • Από προεπιλογή, η δυνατότητα MOICE παύει να προσπαθεί να μετατρέψει ένα αρχείο αν η διαδικασία μετατροπής διαρκέσει περισσότερο από 45 δευτερόλεπτα. Για να προσαρμόσετε την τιμή του χρονικού ορίου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
   Regedit, και κάντε κλικ στο κουμπί
   OK.
  2. Αναπτύξτε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\OICE
  3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο OICE, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New), και κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD (DWORD Value).
  4. Πληκτρολογήστε MaxConvTime, και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ονομάσετε τη νέα τιμή.
  5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο
   MaxConvTime, και κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε την τιμή του χρονικού ορίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK. (Η τιμή του χρονικού ορίου εμφανίζεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.)
  7. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα MOICE για να ανοίξετε μια παρουσίαση του PowerPoint που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το Microsoft PowerPoint 97 ή παλαιότερη έκδοση του PowerPoint.
 • Αφού χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα MOICE για να μετατρέψετε ένα αρχείο, η προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης είναι ο φάκελος %temp% όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Επίσης ο φάκελος %temp% είναι ο προεπιλεγμένος φάκελος όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο.
 • Όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή μπορούν να δουν τα αρχεία του φακέλου %temp%.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα MOICE για να μετατρέψετε ένα αρχείο, το αρχείο μετατροπής αποθηκεύεται στο φάκελο %temp%. Το αρχείο μετατροπής δεν διαγράφεται από το φάκελο %temp% όταν κλείσετε το αρχείο. Αν ανοίξετε το αρχείο πολλές φορές, το αρχείο μετατρέπεται πολλές φορές. Επιπλέον, στο φάκελο %temp% αποθηκεύονται περισσότερα του ενός αντίγραφα του αρχείου. Αν κάνατε αλλαγές στο πρώτο αντίγραφο του εγγράφου, το δεύτερο αντίγραφο του εγγράφου δεν θα περιέχει τις αλλαγές.
 • Από προεπιλογή, το ισχύον πρόγραμμα ανοίγει αφού πρώτα η δυνατότητα MOICE ολοκληρώσει τη μετατροπή του αρχείου. Τότε το αρχείο μετατροπής ανοίγει. Για να εμποδίσετε το άνοιγμα του ισχύοντος προγράμματος, χρησιμοποιήστε την ετικέτα –noapp όταν πληκτρολογείτε την εντολή MOICE. Η ετικέτα –noapp είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ολοκληρώσετε μετατροπές δέσμης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μετατροπές δέσμης, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 • Τα δεδομένα έξυπνης ετικέτας αφαιρούνται από τις παρουσιάσεις PowerPoint όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα MOICE για να μετατρέψετε μια παρουσίαση που περιέχει έξυπνες ετικέτες.
 • Οι μακροεντολές αφαιρούνται από τα αρχεία όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα MOICE για να μετατρέψετε αρχεία που περιέχουν μακροεντολές.
 • Όταν ανοίγετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση μέσα από ένα αρχείο που μετατράπηκε με τη δυνατότητα MOICE, το συνδεδεμένο αρχείο δεν μετατρέπεται μέσω της δυνατότητας MOICE.
 • Τα ενσωματωμένα έγγραφα δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν.
 • Τα έγγραφα που χρησιμοποιούν διαχείριση δικαιωμάτων δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν.
 • Τα έγγραφα που χρησιμοποιούν κωδικό πρόσβασης δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν.
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα
  Επεξεργασία εγγράφου στο Όνομα_προγράμματος(Edit Document in Microsoft Office
  Program_Name)
  του Microsoft SharePoint όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα MOICE για να μετατρέπετε αρχεία του Office.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 935865 - Τελευταία αναθεώρηση: 5 Ιουν 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια