Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων συνδεσιμότητας δικτύου στον Internet Explorer

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων συνδεσιμότητας δικτύου στον Internet Explorer.

Περισσότερες πληροφορίες

Βήμα 1. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία των Αυτοματοποιημένων υπηρεσιών αντιμετώπισης προβλημάτων της Microsoft

Μπορείτε να δοκιμάστε τις Αυτοματοποιημένες υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων της Microsoft, ως ένα πρώτο βήμα για τη διάγνωση και την επιδιόρθωση συνηθισμένων προβλημάτων συνδεσιμότητας δικτύου στον Internet Explorer. Θα πρέπει να εκτελέσετε και τα δύο προγράμματα αντιμετώπισης προβλημάτων για να εξακριβώσετε ότι το πρόβλημά σας έχει επιλυθεί.
Αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων με την υπηρεσία τείχους προστασίας των WindowsΒελτίωση των επιδόσεων και της ασφάλειας στον Internet Explorer
Εάν τα αυτοματοποιημένα προγράμματα αντιμετώπισης προβλημάτων επιδιορθώσουν τα προβλήματα, έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες σας με αυτό το άρθρο. Εάν τα προγράμματα αντιμετώπισης προβλημάτων δεν επιδιορθώσου τα προβλήματα συνδεσιμότητας, συνεχίστε στο Βήμα 2.

Βήμα 2. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο διαγνωστικών δικτύου

Το εργαλείο διαγνωστικών δικτύου που είναι μέρος των Windows Vista έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει τη σύνδεση δικτύου για σφάλματα. Το εργαλείο διαγνωστικών δικτύου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσετε εάν τα προγράμματα που σχετίζονται με το δίκτυο λειτουργούν σωστά. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer και προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα που προκαλεί προβλήματα σύνδεσης δικτύου.
 2. Στη σελίδα που εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος του Internet Explorer, κάντε κλικ στη σύνδεση Διάγνωση προβλημάτων σύνδεσης (Diagnose Connection Problems).
Το εργαλείο διαγνωστικών δικτύου θα εκτελεστεί. Όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του εργαλείου, θα αναφέρει ένα από τα παρακάτω αποτελέσματα:
 • Δεν ήταν δυνατή η εύρεση προβλήματος.
 • Εντοπίστηκε ένα πρόβλημα. Επιπλέον, το εργαλείο θα παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το ζήτημα χρησιμοποιώντας το εργαλείο διαγνωστικών δικτύου, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα με μη αυτόματο τρόπο. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην ενότητα "Μη αυτόματη αντιμετώπιση του προβλήματος".

Βήμα 3. Μη αυτόματη αντιμετώπιση του προβλήματος

Μέθοδος 1: Δοκιμή άλλα τοποθεσιών που γνωρίζετε ότι λειτουργούν σωστά

Εκκινήστε τον Internet Explorer και εισαγάγετε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις στη γραμμή διευθύνσεων στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης:Εάν δεν αντιμετωπίσετε προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου όταν πληκτρολογείτε μία από αυτές τις διευθύνσεις στη γραμμή διευθύνσεων, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον ιδιοκτήτη της τοποθεσίας Web όπου αντιμετωπίζετε το πρόβλημα. Η τοποθεσία μπορεί να είναι προσωρινά εκτός σύνδεσης ή να αντιμετωπίζει άλλα δικά της προβλήματα.

Ωστόσο, εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου όταν πληκτρολογείτε μία από αυτές τις διευθύνσεις στη γραμμή διευθύνσεων, ενδέχεται να υπάρχει διένεξη με άλλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στο σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, μεταβείτε στη μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια που συνδέουν τον υπολογιστή με το Internet ή με το οικιακό σας δίκτυο είναι σωστά τοποθετημένα. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές δικτύου που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας είναι ενεργοποιημένες και λειτουργούν σωστά. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να επαληθεύσετε τη σύνδεση δικτύου, ανάλογα με την περίπτωσή σας.
Βήμα 1: Ελέγξτε το εξωτερικό μόντεμ DSL, το καλωδιακό μόντεμ ή τη συνδεσιμότητα του μόντεμ μέσω κλήσης

Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό μόντεμ, ελέγξτε τα εξής:
 1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που συνδέει το μόντεμ με την πρίζα είναι σωστά συνδεδεμένο. Το καλώδιο κατά πάσα πιθανότητα θα συνδέεται σε μια υποδοχή τηλεφώνου ή σε μια καλωδιακή πρίζα.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που συνδέει τον υπολογιστή με το μόντεμ είναι σωστά συνδεδεμένο και στις δύο άκρες και ότι το βύσμα σε κάθε άκρη έχει τοποθετηθεί σωστά κάνοντας "κλικ", εφόσον πρόκειται για καλώδιο δικτύου. Τα καλώδια δικτύου μοιάζουν με τηλεφωνικά καλώδια αλλά είναι πιο χοντρά και τα βύσματά τους είναι μεγαλύτερα.
 3. Εάν το καλώδιο που συνδέει το εξωτερικό μόντεμ με τον υπολογιστή είναι καλώδιο USB, θα πρέπει να εκτελέσετε ορισμένους επιπλέον ελέγχους. Ένα καλώδιο USB θα διαθέτει διαφορετικές συνδέσεις σε κάθε άκρο του καλωδίου. Η μία άκρη θα είναι ορθογώνια και επίπεδη ενώ η άλλη θα είναι τετράγωνη με κλίσεις στις δύο γωνίες της. Για να επαληθεύσετε μια σύνδεση USB, δοκιμάστε τα εξής:
  1. Εάν το μόντεμ είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή μέσω διανομέα USB, δοκιμάστε να παρακάμψετε τον διανομέα USB. Μπορείτε να παρακάμψετε τον διανομέα USB συνδέοντας το καλώδιο από τη συσκευή απευθείας σε μία από τις θύρες USB του υπολογιστή.
  2. Εάν το μόντεμ είναι συνδεδεμένο σε μία από τις μπροστινές θύρες του υπολογιστή σας, δοκιμάστε να συνδέσετε το καλώδιο USB σε μία από τις πίσω θύρες του υπολογιστή. Ορισμένοι υπολογιστές δεν παρέχουν επαρκή ισχύ στις μπροστινές θύρες USB. Αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα με τη σύνδεση του μόντεμ.
Βήμα 2: Ελέγξτε τις συνδέσεις της εσωτερικής συσκευής μόντεμ
Εάν το μόντεμ που χρησιμοποιείτε για σύνδεση στο Internet είναι εσωτερικό, θα πρέπει να υπάρχει μόνο ένα καλώδιο που βγαίνει από τη συσκευή μόντεμ. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που συνδέει το μόντεμ με την πρίζα είναι συνδεδεμένο σωστά και στις δύο άκρες. Το καλώδιο κατά πάσα πιθανότητα θα συνδέεται σε μια υποδοχή τηλεφώνου ή μια καλωδιακή πρίζα.
Βήμα 3: Ελέγξτε τη συνδεσιμότητα του οικιακού δικτύου
Εάν ο υπολογιστής συνδέεται στον Internet μέσω οικιακού δικτύου, συνιστούμε να ελέγξετε τα στοιχεία της ακόλουθης λίστας, ανάλογα με την περίπτωσή σας.
 • Ασύρματη σύνδεση

  Εάν ο υπολογιστής χρησιμοποιεί ασύρματη σύνδεση για το οικιακό δίκτυο, συνιστούμε να διαβάσετε τα παρακάτω άρθρα στην τοποθεσία "Βοήθεια και διαδικασίες για τα Windows Vista":
 • Ενσύρματη σύνδεση

  Εάν ο υπολογιστής χρησιμοποιεί ενσύρματη σύνδεση (γνωστή και ως σύνδεση Ethernet), συνιστούμε να διαβάσετε την ενότητα "Δεν μπορώ να συνδεθώ στο οικιακό μου δίκτυο" στο παρακάτω άρθρο με τίτλο "Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου και προβλημάτων σύνδεσης":Εάν χρειάζεστε επιπλέον καθοδήγηση σχετικά με συγκεκριμένες ρυθμίσεις παραμέτρων δικτύου, ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού ή δικτύου, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υλικού δικτύου που χρησιμοποιείτε.

  Σημείωση Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για να επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα σύνδεσης.

Μέθοδος 4: Άλλα ζητήματα συνδεσιμότητας ή ζητήματα που σχετίζονται με το δίκτυο

Μια πιθανή αιτία προβλημάτων συνδεσιμότητας είναι ότι το δίκτυο ή η σύνδεση Internet που χρησιμοποιείτε αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Μπορείτε να το ελέγξετε αυτό, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων:
Βήμα 1.Επανεκκινήστε το μόντεμ ή το δρομολογητή
Μερικές φορές υπάρχει πιθανότητα οι ρυθμίσεις IP ή οι ρυθμίσεις παραμέτρων δικτύου που λαμβάνετε από την υπηρεσία παροχής Internet είναι εσφαλμένες ή πρέπει να ενημερωθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σύνδεση μεταξύ του μόντεμ και της υπηρεσίας παροχής Internet ενδέχεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις του μόντεμ ή του δρομολογητή, πρέπει να επανεκκινήσετε τη συσκευή. Η επανεκκίνηση της συσκευής θα δημιουργήσει επίσης μια νέα σύνδεση με την υπηρεσία παροχής Internet. Χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να επανεκκινήσετε το μόντεμ, ανάλογα με τον τύπο του μόντεμ που διαθέτετε.

Εξωτερικό μόντεμ

Για να επανεκκινήσετε ένα εξωτερικό μόντεμ, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο που συνδέει τον υπολογιστή ή τον δρομολογητή σας με το μόντεμ. Αυτό μπορεί να είναι ένα καλώδιο USB ή ένα καλώδιο δικτύου.
 2. Κλείστε το μόντεμ. Εάν το μόντεμ δεν διαθέτει κουμπί ενεργοποίησης, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος από το πίσω μέρος του μόντεμ ή βγάλτε το από την πρίζα.
 3. Περιμένετε για λίγα δευτερόλεπτα, ενεργοποιήστε το μόντεμ, συνδέστε ξανά το μόντεμ, συνδέστε ξανά το καλώδιο από τον υπολογιστή ή τον δρομολογητή στο μόντεμ και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 4. Ελέγξτε ξανά τη σύνδεση για να ελέγξετε εάν έχετε πρόσβαση στο Internet.
Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου, προχωρήστε στο βήμα 2.

Εσωτερικό μόντεμ

Για να επανεκκινήσετε ένα εσωτερικό μόντεμ, πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, μεταβείτε στο βήμα 2.
Βήμα 2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας ή του δρομολογητή
Εάν συνδέεστε στο Internet μέσω δρομολογητή, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις παραμέτρων και θα πρέπει να τις ενημερώσετε. Για να προσδιορίσετε εάν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα συνδεσιμότητας δικτύου εξαιτίας κακής ρύθμισης παραμέτρων ή εξαιτίας ενός προβλήματος του δρομολογητή, μπορείτε να παρακάμψετε τον δρομολογητή και να συνδέσετε απευθείας τον υπολογιστή σας με το μόντεμ.

Προσοχή Εάν συνδέσετε τον υπολογιστή σας απευθείας με το Internet ενδέχεται να είναι ευάλωτος σε επιθέσεις. Για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από επιθέσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο ένα τείχος προστασίας στον υπολογιστή σας. Για πληροφορίες σχετικά με το Τείχος προστασίας των Windows που περιλαμβάνεται στα Windows Vista, ανατρέξτε στην ενότητα "Τείχος προστασίας των Windows".

Τείχος προστασίας των Windows

Τα Windows Vista περιλαμβάνουν ένα τείχος προστασίας που ονομάζεται Τείχος προστασίας των Windows. Από προεπιλογή, το Τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένο. Ωστόσο, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι το Τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένο πριν συνδέσετε τον υπολογιστή σας με το Internet. Για να επιβεβαιώσετε ότι το Τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία του Πίνακα Ελέγχου, πληκτρολογήστε ασφάλεια (security).
 3. Στα αποτελέσματα της αναζήτησης που εμφανίζονται, κάντε κλικ στο εικονίδιο ή στη σύνδεση του Κέντρου ασφάλειας (Security Center). Στο παράθυρο που εμφανίζεται, θα δείτε τέσσερις γραμμές με τίτλο Τοίχος προστασίας (Firewall), Αυτόματη ενημέρωση (Automatic updating), Προστασία από κακόβουλο λογισμικό (Malware protection) και Άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας (Other security settings).
 4. Κάντε κλικ στο δεξιό βέλος της γραμμής Τείχος προστασίας (Firewall) για να αναπτύξετε τη γραμμή. Η ανεπτυγμένη γραμμή θα εμφανίσει μία από τις ακόλουθες τρεις επιλογές:
  1. Εάν η γραμμή του τείχους προστασίας είναι πράσινη, σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας.
  2. Εάν η γραμμή του τείχους προστασίας είναι κόκκινη, ενδέχεται να δείτε ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι Το Τείχος προστασίας των Windows είναι απενεργοποιημένο (Windows Firewall is turned off). Για να ενεργοποιήσετε το Τείχος προστασίας των Windows και για να γίνει πράσινη η γραμμή του στοιχείου Τείχος προστασίας (Firewall) στο κέντρο ασφάλειας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση τώρα (Turn on now).
  3. Εάν η γραμμή του τοίχους προστασίας είναι κόκκινη και το μήνυμα αναφέρει ένα πρόβλημα με κάποιο πρόγραμμα τοίχους προστασίας τρίτου κατασκευαστή, συνιστούμε να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή σας από το δίκτυο και να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του προγράμματος τείχους προστασίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης του προγράμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τείχος προστασίας των Windows στα Windows Vista, επισκεφθείτε τις παρακάτω τοποθεσίες "Βοήθεια των Windows και διαδικασίες" στο web:
 • Για να διαβάσετε το άρθρο, "Τείχος προστασίας: συνήθεις ερωτήσεις"επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Για να διαβάσετε το άρθρο, "Τι είναι ένα τείχος προστασίας;" επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Τείχος προστασίας των Windows, διαβάστε το άρθρο, "Τείχος προστασίας των Windows: προτεινόμενες συνδέσεις" στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση μεταξύ του Τείχους προστασίας των Windows και του Κέντρου ασφάλειας των Windows στα Windows Vista, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

  929462 Περιγραφή της σχέσης μεταξύ του Τείχους προστασίας των Windows και του Κέντρου ασφάλειας των Windows στα Windows Vista

Όταν θα έχετε συνδέσει απευθείας τον υπολογιστή με το μόντεμ, δοκιμάστε τον Internet Explorer. Εάν έχετε τώρα πρόσβαση σε τοποθεσίες Web στις οποίες προηγουμένως δεν είχατε, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή σας για βοήθεια σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων της συσκευής. Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση σε τοποθεσίες Web, μεταβείτε στο βήμα 3.
Βήμα 3. Ελέγξτε τη συμβατότητα μεταξύ των συσκευών
Για να λειτουργούν σωστά ένα μόντεμ ή ένας προσαρμογέας δικτύου στα Windows Vista, θα πρέπει να είναι συμβατό με τα Windows Vista. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει τα προγράμματα οδήγησης συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα Windows Vista για να επικοινωνήσει με τη συσκευή. Για να διαπιστώσετε εάν το μόντεμ ή ο προσαρμογέας δικτύου που χρησιμοποιείτε είναι συμβατός με τα Windows Vista, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε το μοντέλο του προσαρμογέα που διαθέτει ο υπολογιστής. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε διαχείριση συσκευών (device manager) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Κάντε κλικ στην καταχώρηση για τη Διαχείριση συσκευών (Device Manager) που εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης.
 3. Αναπτύξτε την καταχώρηση για τον τύπο της συσκευής που αναζητάτε. Για παράδειγμα, αναπτύξτε το στοιχείο Προσαρμογείς δικτύου (Network adapters).

  Σημείωση Ο συγκεκριμένος τύπος συσκευής που θα πρέπει να αναζητήσετε καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο συνδέετε τον υπολογιστή με το Internet. Για παράδειγμα, εάν συνδέεστε στον Internet μέσω σύνδεσης ασύρματου δικτύου, θα πρέπει να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με κάποιον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου και θα πρέπει να αναπτύξετε το στοιχείο Προσαρμογείς δικτύου (Network adapters).
 4. Σημειώστε τις καταχωρήσεις που εμφανίζονται στους προσαρμογείς δικτύου.
 5. Σε έναν άλλον υπολογιστή, εκκινήστε τον Internet Explorer.
 6. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη διεύθυνση και πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Αναζητήστε τον προσαρμογέα δικτύου που σημειώσατε στο βήμα 4. Οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτήν την τοποθεσία web θα σας ενημερώσουν για την συμβατότητα του προσαρμογέα δικτύου με τα Windows Vista.
Εάν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τον τύπο του μόντεμ ή του προσαρμογέα δικτύου που διαθέτει ο υπολογιστής σας ή εάν αυτή η συσκευή αναφέρει ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή OEM ή τον προμηθευτή του υλικού από τον οποίο προμηθευτήκατε αυτόν τον προσαρμογέα.

Για πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή του υλικού σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία web:Εάν η συσκευή που αναζητάτε είναι εσωτερικό μόντεμ DSL ή εσωτερικό καλωδιακό μόντεμ, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία παροχής Internet που σας παρείχε το μόντεμ. Ορισμένα πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν +είναι οι εξής:
 • Το μόντεμ ή ο προσαρμογέας δικτύου απουσιάζει από την Διαχείριση συσκευών (Device Manager).
 • Το μόντεμ ή ο προσαρμογέας δικτύου αναφέρεται ως Άγνωστη συσκευή (Unknown Device) ή με ένα γενικό όνομα όπως Προσαρμογέας Ethernet (Ethernet Adapter) ή Ελεγκτής απλών επικοινωνιών PCI (PCI Simple Communications Controller).
 • Το μόντεμ ή ο προσαρμογέας δικτύου έχει επισημανθεί με ένα κόκκινο X ή με ένα κίτρινο θαυμαστικό.
Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου όταν έχετε εξακριβώσει ότι το μόντεμ ή ο προσαρμογέας δικτύου είναι συμβατός με τα Windows Vista και ότι τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης της συσκευής έχουν εγκατασταθεί, μεταβείτε στο βήμα 4.
Βήμα 4. Δημιουργήστε ένα ένα σημείο επαναφοράς συστήματος πριν κάνετε επαναφορά του πρωτοκόλλου Winsock
Σημαντικό Πριν ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Επαναφορά του πρωτοκόλλου Winsock", συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Επαναφορά συστήματος" στα Windows Vista για να δημιουργήστε ένα σημείο επαναφοράς στον υπολογιστή. Αυτό θα σας επιτρέψει να επαναφέρετε τον υπολογιστή στο χρονικό σημείο πριν εφαρμοστούν οποιεσδήποτε αλλαγές, σε περίπτωση που αυτές οι αλλαγές δημιουργήσουν νέα προβλήματα.

Δημιουργία ενός σημείου επαναφοράς συστήματος

Για να δημιουργήσετε ένα σημείο επαναφοράς συστήματος χρησιμοποιώντας την Επαναφορά συστήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Στο παράθυρο εργασιών, κάντε κλικ στη σύνδεση Προστασία συστήματος (System protection). Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (Create) στην κάτω δεξιά γωνία του παράθυρου διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Προστασία συστήματος (System Protection) πληκτρολογήστε ένα κατάλληλο όνομα στο πλαίσιο. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Υπολογιστής πριν από τις αλλαγές δικτύου και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).
 5. Μόλις το σημείο επαναφοράς δημιουργηθεί επιτυχώς, εμφανίζεται η παρακάτω ειδοποίηση:
  Η δημιουργία του σημείου επαναφοράς ολοκληρώθηκε με επιτυχία
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ δύο φορές.
Επαναφορά του πρωτοκόλλου Winsock

Μία άλλη πιθανή αιτία προβλημάτων συνδεσιμότητας δικτύου είναι η εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων ή η καταστροφή του πρωτοκόλλου Winsock στον υπολογιστή. Αυτό το πρωτόκολλο χρησιμοποιείται από τα Windows για επικοινωνία με άλλους υπολογιστές και για πρόσβαση σε πόρους στο Internet, όπως σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε τοποθεσίες web. Εάν υπάρχει πρόβλημα με το Winsock, τα Windows Vista δεν θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.

Προειδοποίηση Τα προγράμματα που έχουν πρόσβαση ή που παρακολουθούν το Internet, όπως τα προγράμματα εντοπισμού ιών, τα προγράμματα τείχους προστασίας και οι υπολογιστές-πελάτες μεσολάβησης, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά κατά την επαναφορά του πρωτοκόλλου Winsock. Εάν διαθέτετε κάποιο πρόγραμμα το οποίο δεν λειτουργεί πια σωστά μετά την εκτέλεση αυτών των βημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί να καταργήσετε την εγκατάστασή του και να το εγκαταστήσετε ξανά για να επαναφέρετε τη λειτουργικότητά του ή ίσως χρειαστεί να επισκευάσετε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασής του.

Όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία η δημιουργία του σημείου επαναφοράς, κάντε επαναφορά των ρυθμίσεων παραμέτρων του πρωτοκόλλου Winsock στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του. Για να επαναφέρουμε εμείς τις ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου Winsock για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Αν θέλετε να επιλύσετε το πρόβλημα χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Μέθοδος 5: Αυτόματη αντιμετώπιση προβλημάτων στα Windows 7

Χρήση των προγραμμάτων αντιμετώπισης προβλημάτων των Windows 7
Από προεπιλογή, τα Windows 7 περιλαμβάνουν τα εξής προγράμματα αντιμετώπισης προβλημάτων του Internet Explorer σε μια νέα εγκατάσταση:
 • Επιδόσεις του Internet Explorer
 • Ασφάλεια του Internet Explorer
Εκτέλεση των προγραμμάτων αντιμετώπισης προβλημάτων του Internet Explorer
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Στο στοιχείο Σύστημα και ασφάλεια (System and Security), κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση και διόρθωση προβλημάτων (Find and Fix problems).
 4. Στο τμήμα του παραθύρου Εργασίες (Tasks), κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλων (View All).
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιδόσεις του Internet Explorer (Internet Explorer Performance).
 6. Στο νέο παράθυρο, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  Σημείωση Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων εκτελείται και επιδιορθώνει αυτόματα όλα τα ζητήματα που εντοπίζονται.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).

Αυτόματη επίλυση

Για να επαναφέρετε αυτόματα τις παραμέτρους του πρωτοκόλλου Winsock, κάντε κλικ στη σύνδεση Επιδιόρθωση του προβλήματος (Fix this problem). Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό επίλυσης.
Σημειώσεις
 • Αυτή η αυτόματη επίλυση Fix it δεν λειτουργεί στα Windows 7. Εάν εργάζεστε σε έναν υπολογιστή ο οποίος εκτελεί οποιαδήποτε έκδοση των Windows 7, ακολουθήστε τη μέθοδο 4 στην προηγούμενη ενότητα.
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση Fix it σε μια μονάδα flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη στον υπολογιστή που εμφανίζει το πρόβλημα.


Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".

Επίλυση από το χρήστη

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στο πεδίο Έναρξη αναζήτησης (Start Search), πληκτρολογήστε cmd.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στην καταχώρηση cmd που εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator). Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα εξής και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  netsh winsock reset
  Στη συνέχεια, θα πρέπει να εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:
  Επιτυχής επαναφορά του καταλόγου Winsock. Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να ολοκληρωθεί η επαναφορά.
 4. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Σημείωση Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση (Access Denied)" αντί του μηνύματος που αναφέρεται στο βήμα 3, δεν έχει γίνει σωστός προβιβασμός της γραμμής εντολών. Σε αυτήν την περίπτωση, κλείστε το παράθυρο της γραμμής εντολών και επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3. Βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε σωστά το βήμα 2.


Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Δοκιμάστε ξανά τον Internet Explorer για να εξακριβώσετε εάν εξακολουθούν να εμφανίζονται προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου, ελέγξτε τα περιεχόμενα του αρχείου Hosts.

Έλεγχος των περιεχομένων του αρχείου Hosts
Ένα αρχείο Hosts χρησιμοποιείται από το TCP/IP για την παροχή μιας μεθόδου για τη συσχέτιση μιας συγκεκριμένης διεύθυνσης Internet με μία διεύθυνση IP. Παρόλο που το αρχείο χρησιμοποιείται για έγκυρους σκοπούς, το κακόβουλο λογισμικό όπως λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και λογισμικό spyware, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το αρχείο για ύποπτους σκοπούς. Ο σκοπός των καταχωρήσεων που ενσωματώνονται στο αρχείο Hosts από κακόβουλο λογισμικό είναι η παρεμπόδιση επίσκεψης σε ορισμένες τοποθεσίες web. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να επισκεφθείτε μια τοποθεσία web όπου μπορείτε να ενημερώσετε τις υπογραφές του λογισμικού εντοπισμού ιών ή όπου έχετε πρόσβαση σε ενημερώσεις. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει παραβίαση του υπολογιστή. Επιπλέον, δεν έχετε πρόσβαση στα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να το διορθώσετε.

Σημείωση Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να προστεθούν έγκυρες καταχωρήσεις από διαχειριστές συστήματος ή να έχετε προσθέσει εσείς οι ίδιοι αυτές τις καταχωρήσεις. Εάν μετονομάσετε ένα αρχείο Hosts, οι συσχετισμοί σε αυτό το αρχείο θα πάψουν να λειτουργούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος ή το διαχειριστή του δικτύου.

Για να προσδιορίσετε το κατά πόσο τα προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου που αντιμετωπίζετε προκαλούνται από καταχωρήσεις στο αρχείο Hosts, θα πρέπει να βρείτε και να μετονομάσετε αυτό το αρχείο ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η χρήση των καταχωρίσεων που περιέχει.
Για να επαναφέρουμε εμείς το αρχείο Hosts στην προεπιλογή για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Για να επαναφέρετε το αρχείο Hosts στην προεπιλογή εσείς οι ίδιοι, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".
Αυτόματη επίλυση
Για να επαναφέρετε αυτόματα το αρχείο Hosts στις προεπιλεγμένες τιμές, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση".

Σημείωση Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε CD και εκτελέστε την αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Στη συνέχεια, μεταβείτε παρακάτω στο τέλος της ενότητας "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".

Επίλυση από το χρήστη

Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές του αρχείου Hosts από μόνοι σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε προγράμματα οδήγησης (drivers) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search), και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Κάντε κλικ στην καταχώρηση προγράμματα οδήγησης (drivers) που εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Το εικονίδιο δίπλα στο στοιχείο προγράμματα οδήγησης (drivers) θα είναι ένας φάκελος.
 3. Εμφανίζεται ένα παράθυρο που εμφανίζει Windows > system32 > προγράμματα οδήγησης στη γραμμή διευθύνσεων στο επάνω μέρος. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο etc.
 4. Εντοπίστε και κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο hosts και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename).
 5. Πληκτρολογήστε oldhosts και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εάν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue):
  Πρέπει να επιβεβαιώσετε αυτήν τη λειτουργία.
  Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι θα εφαρμοστεί η αλλαγή.
 7. Δοκιμάστε τον Internet Explorer.
Ελέγξτε εάν έχει γίνει επαναφορά της ρύθμισης παραμέτρων του πρωτοκόλλου Winsock και του αρχείου HOSTS. Εάν το ζήτημα επιλύθηκε, έχετε τελειώσει με αυτήν την ενότητα. Εάν δεν έχει γίνει επαναφορά του πρωτοκόλλου Winsock ή του αρχείου HOSTS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 936211 - Τελευταία αναθεώρηση: 28 Ιουλ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια