Διαθεσιμότητα του πακέτου συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων του Windows Vista Secure Digital (SD)

Η υποστήριξη για τα Windows Vista χωρίς κανένα service pack εγκατεστημένο έληξε στις 13 Απριλίου 2010. Για να συνεχίσετε τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows Vista με Service Pack 2 (SP2). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Microsoft: η υποστήριξη λήγει για ορισμένες εκδόσεις των Windows

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις νέες δυνατότητες και τις ενημερώσεις κώδικα που περιέχονται στο πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων των Windows Vista Secure Digital (SD).

Νέες δυνατότητες που έχουν ενεργοποιηθεί σε αυτό το πακέτο

Σε αυτό το πακέτο, ενεργοποιούνται οι ακόλουθες νέες δυνατότητες:

  • Υποστήριξη για κάρτες SD υψηλής χωρητικότητας (SDHC), που είναι 8 gigabyte (GB) ή μεγαλύτερη στα Windows Vista.
  • Υποστήριξη διπλής τάσης (1.8 τάσης και τάσης 3.3) Secure Digital/MultiMediaCards (SD MMC) κάρτες στα Windows Vista.
  • Υποστήριξη για κάρτες Secure Digital εισόδου εξόδου (SDIO) στα Windows Vista.

    Κάρτες SDIO χρησιμοποιούν μια διασύνδεση που προσθέτει λειτουργικότητα για μια μεγάλη ποικιλία συσκευών, όπως συσκευές GPS, προσαρμογείς Ethernet, Wi-Fi ή Bluetooth προσαρμογείς, μόντεμ, σαρωτές, μονάδες ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, προγράμματα ανάγνωσης γραμμικού κώδικα, IrDA προσαρμογείς, δέκτη ραδιοφώνου FM, Τηλεοπτικούς δέκτες, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, σκληροί δίσκοι και ούτω καθεξής.

Σημείωση Για να επωφεληθείτε από αυτές τις νέες δυνατότητες απαιτείται συγκεκριμένο υλικό. Για παράδειγμα, ο υπολογιστής πρέπει να έχει έναν υποστηριζόμενο ελεγκτή SD για να χρησιμοποιήσετε κάρτες SDHC, SDIO SD ή MMC.

Το ζήτημα που διορθώθηκε σε αυτό το πακέτο

Εκτός από τις νέες δυνατότητες που έχουν ενεργοποιηθεί, αυτό το πακέτο διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η κάρτα SD ενδέχεται να σταματά να ανταποκρίνεται περιστασιακά μετά την επαναφορά ενός υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista από κατάσταση αναμονής (S3) ή αδρανοποίησης (S4).


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο service pack για τα Windows Vista, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
935791 Τρόπος λήψης του τελευταίου service pack των Windows Vista

Περισσότερες πληροφορίες

Για να εγκαταστήσετε το πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων των Windows Vista SD, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows Vista (KB936825)

Download Άμεση λήψη του πακέτου KB936825.

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Vista για συστήματα 64-bit (KB936825)

Download Άμεση λήψη του πακέτου KB936825.

Ημερομηνία έκδοσης: 8 Μαΐου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 936825 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια