Περιγραφή της οικογένειας προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 1

Σύνοψη

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα service pack για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του service pack και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης μιας λίστας ζητημάτων τα οποία επιδιορθώνονται από το service pack. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση του service pack και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το service pack.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) περιέχει σημαντικές βελτιώσεις ασφαλείας, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Ορισμένες ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται με την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 SP1 κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις. Η οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 SP1 συνδυάζει τις επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε μία ενημερωμένη έκδοση.

Λεπτομέρειες του Service pack

Λίστα με δυνατότητα λήψης για τα ζητήματα που επιδιορθώνει το service pack

Διατίθεται ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel που περιέχει μια λίστα με τα ζητήματα οικογένεια προγραμμάτων του 2007 Microsoft Office που επιδιορθώνονται από το SP1 για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007.

Σημείωση Το βιβλίο εργασίας έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Το βιβλίο εργασίας δεν θα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:


Download Άμεση λήψη του πακέτου του 2007 Office Service Pack 1 Changes_all.xls.

Ημερομηνία έκδοσης:, 11 Δεκεμβρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας που σχετίζονται με αυτό το service pack

Το SP1 για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 σχετίζεται με τα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας:
934233 MS07-023: θέματα ευπάθειας στο Microsoft Excel θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

934873 MS07-025: ένα θέμα ευπάθειας στο Microsoft Office θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

936227 MS07-042: ένα θέμα ευπάθειας στο Microsoft XML Core Services θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

936542 MS07-036: ένα θέμα ευπάθειας στο Microsoft Excel θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνει αυτό το service pack

Το SP1 για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 περιλαμβάνει τις εξής παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις:
932080 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για προγράμματα του Office 2007: 9 Απριλίου 2007

933493 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook 2007: 13 Απριλίου 2007

933688 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2007 Office system: 8 Μαΐου 2007

934062 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2007 Office system: 8 Μαΐου 2007

934173 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Word 2007: 8 Μαΐου 2007

934390 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για προγράμματα του Office 2007: 18 Μαΐου 2007

934391 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για προγράμματα του Office 2007: 18 Μαΐου 2007

934393 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το σύστημα Office 2007: 8 Μαΐου 2007

934395 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για προγράμματα του Office 2007: 18 Μαΐου 2007

934670 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2007: 8 Μαΐου 2007

935569 μήνυμα λάθους όταν ξεκινάτε ένα πρόγραμμα του Office 2007 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Outlook 2007 με Business Contact Manager: "έκδοση της εφαρμογής Office δεν συμφωνεί με το"

936056 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για διακομιστές με σύστημα Microsoft Office 2007: 14 Αυγούστου 2007

936509 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2007: 10 Ιουλίου 2007

936514 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2007 Office system και το πακέτο συμβατότητας για το 2007 Office system: 10 Ιουλίου 2007

936646 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Publisher 2007: 10 Ιουλίου 2007

936864 περιγραφή του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης για το Office 2007: 17 Ιουνίου 2007

936960 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το σύστημα Microsoft Office 2007: 14 Αυγούστου 2007

937608 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook 2007: 10 Ιουλίου 2007

938190 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2007: 4 Ιουνίου 2007

Γνωστά ζητήματα

953147 την οικογένεια προγραμμάτων Office 2007 Service Pack 1 δεν λαμβάνονται πλήρως στο WSUS

942101 εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εφαρμόσετε τα πακέτα του για το 2007 Office Service Pack 1 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Windows XP Service Pack 2

942620 εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε τους διακομιστές του Microsoft Office 2007 Service Pack 1 σε έναν υπολογιστή που δεν διαθέτει Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 εγκατεστημένο

942995 σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση ενός service pack του Office 2007 ή να ενημερώσετε ένα Office 2007

943081 όταν προβάλλετε οποιοδήποτε σύστημα 2007 Office update Service Pack 1 στην ενότητα "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον πίνακα ελέγχου, ο τίτλος της ενημερωμένης έκδοσης περιέχει εσφαλμένους χαρακτήρες

943082 μετά την ακύρωση της εγκατάστασης της οικογένειας προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 1, ορισμένα τμήματα του service pack παραμένουν στον υπολογιστή

943087 η διακοπή λειτουργίας εργαλείο σάρωση εγγράφων όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο για τη σάρωση ενός εγγράφου μετά την εγκατάσταση του 2007 Office το Suite Service Pack 1

946205 μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα μεταγλωττισμένο αρχείο βάσης δεδομένων ή έργου στην Access 2007: "Αυτή η βάση δεδομένων είναι σε μη αναγνωριζόμενη μορφή"

938574 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του προγράμματος Input Method Editor (Ιαπωνικά) 2007: 20 Ιουνίου 2007

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε το SP1 για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007

Το SP1 για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 βρίσκεται στο Κέντρο λήψης της Microsoft. Για να κάνετε λήψη αυτού του service pack και να αποκτήσετε οδηγίες εγκατάστασης και στρατηγικές ανάπτυξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε το Microsoft Office Language Pack 2007 SP1

Για πλήρη λειτουργικότητα οικογένεια προγραμμάτων Microsoft Office 2007, εγκαταστήστε το Microsoft Office Language Pack 2007 SP1 αν χρησιμοποιήσετε το πολύγλωσσο πακέτο περιβάλλοντος χρήστη (MUI). Για να κάνετε λήψη του Microsoft Office Language Pack 2007 SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Πληροφορίες κατάργησης


Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου για να καταργήσετε αυτό το service pack. Για να καταργήσετε το SP1 για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 από τον υπολογιστή σας, πρέπει να καταργήσετε την οικογένεια προγραμμάτων του Office 2007. Στη συνέχεια, επανεγκαταστήστε την οικογένεια προγραμμάτων του Office 2007, χρησιμοποιώντας το αρχικό 2007 CD της οικογένειας προγραμμάτων του Office.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

873125 δεν μπορείτε να καταργήσετε service pack για προϊόντα του Office 2003 ή 2007 Office προϊόντα

Τρόπος διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το service pack

Το service pack περιέχει αρχεία με τις εκδόσεις που παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες.

Σημείωση Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτό το service pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων στους πίνακες.

Για να προσδιορίσετε αν τα αρχεία που παρατίθενται στους πίνακες είναι ήδη εγκατεστημένα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ξεκινήστε το Σύντροφο αναζήτησης. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

    Σημείωση Εάν ξεκινήσει το Windows Desktop Search, κάντε κλικ στο κουμπί κάντε κλικ εδώ, για να χρησιμοποιήσετε το Σύντροφο αναζήτησης.
  2. Στο παράθυρο " Αποτελέσματα αναζήτησης ", κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα αρχεία και τους φακέλους στο παράθυρο του Συντρόφου αναζήτησης .
  3. Στο πλαίσιο ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου , πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
  4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που εντοπίσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
  5. Στις καρτέλες Γενικά και έκδοση , εξετάστε τις ιδιότητες αρχείου του αρχείου που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
SP1 οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007
MAINMUIsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
MAINWWsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Acacedao.dll12.0.6211.1000
Accwiz.dll12.0.6211.1000
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acewss.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Cnfnot32.exe_000412.0.6211.1000
Collimp.dll12.0.6211.1000
Contab32.dll12.0.6211.1000
Contactpicker.dll12.0.6211.1000
Dlgsetp.dll12.0.6211.1000
Drat.exe12.0.6211.1000
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Emsmdb32.dll12.0.6211.1000
Excel.exe12.0.6214.1000
Exsec32.dll12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Form.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Graph.exe12.0.6214.1000
Groove.exe12.0.6211.1000
Grooveaccountmgr.dll12.0.6211.1000
Grooveaudio.dll12.0.6211.1000
Grooveauditservice.exe12.0.6211.1000
Grooveautoproxy.dll12.0.6211.1000
Groovecalendartool.dll12.0.6211.1000
Grooveclean.exe12.0.6211.1000
Groovecommoncomponents.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsservices.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll12.0.6211.1000
Groovecomponentmgr.dll12.0.6211.1000
Groovecrypto.dll12.0.6211.1000
Groovedataviewertool.dll12.0.6211.1000
Groovedocumentsharetool.dll12.0.6211.1000
Groovefetchservices.dll12.0.6211.1000
Groovegames.dll12.0.6211.1000
Groovemigrator.exe12.0.6211.1000
Groovemisc.dll12.0.6211.1000
Groovemonitor.exe12.0.6211.1000
Groovenew.dll12.0.6211.1000
Grooveprojecttoolset.dll12.0.6211.1000
Grooveresource.dll12.0.6211.1000
Grooveshellextensions.dll12.0.6211.1000
Groovesketchtool.dll12.0.6211.1000
Groovestdurllauncher.exe12.0.6211.1000
Groovestoragemgr.dll12.0.6211.1000
Groovesystemmode.dll12.0.6211.1000
Groovesystemservices.dll12.0.6211.1000
Groovetexttools.dll12.0.6211.1000
Groovetransceiver.dll12.0.6211.1000
Grooveuiframework.dll12.0.6211.1000
Grooveutil.dll12.0.6211.1000
Groovewebbrowsertool2.dll12.0.6211.1000
Groovewebplatformservices.dll12.0.6211.1000
Groovewebservices.dll12.0.6211.1000
Ieawsdc.dll12.0.6028.0
Infopath.exe12.0.6214.1000
Ipdesign.dll12.0.6214.1000
Ipeditor.dll12.0.6214.1000
Ipolk.dll12.0.6211.1000
Ipomhost.dll12.0.6215.1000
Ipomint.dll12.0.6211.1000
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Mimedir.dll12.0.6211.1000
Morph9.dll12.0.6211.1000
Msacc.olb12.0.6211.1000
Msaccess.exe12.0.6211.1000
Msaexp30.dll12.0.6211.1000
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Msgfilt.dll.x862006.822.6211.1000
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msppt.olb12.0.6211.1000
Mspst32.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mspub.exe12.0.6211.1000
Msqry32.exe12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msword.olb12.0.6211.1000
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Olmapi32.dll12.0.6211.1000
Omsmain.dll12.0.6211.1000
Omsxp32.dll12.0.6211.1000
Onbttnie.dll12.0.6211.1000
Onbttnol.dll12.0.6211.1000
Onenote.exe12.0.6211.1000
Onenotem.exe12.0.6211.1000
Onfilter.dll12.0.6211.1000
Onlibs.dll12.0.6211.1000
Onmain.dll12.0.6215.1000
Onsyncpc.dll12.0.6211.1000
Orgchart.exe12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Outlmime.dll12.0.6211.1000
Outlook.exe12.0.6212.1000
Outlph.dll12.0.6211.1000
Outlvbs.dll12.0.6211.1000
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Powerpnt.exe12.0.6211.1000
Ppcore.dll12.0.6211.1000
Pptpia.dll12.0.6211.1000
Pptview.exe12.0.6211.1000
Prtf9.dll12.0.6211.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Pstprx32.dll12.0.6211.1000
Ptxt9.dll12.0.6211.1000
Pubconv.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Regform.exe12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Scanpst.exe12.0.6211.1000
Scnpst32.dll12.0.6211.1000
Scnpst64.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Soa.dll12.0.6211.1000
Ssgen.dll12.0.5324.0
Stslist.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Ul_atl80.dll
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Vviewdwg.dll12.0.6211.1000
Vviewer.dll12.0.6211.1000
Winword.exe12.0.6211.1000
Wordpia.dll12.0.6211.1000
Wrd12cnv.dll12.0.6212.1000
Wrd12exe.exe12.0.6211.1000
Wwlib.dll12.0.6212.1000
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Excelcnv.exe12.0.6214.1000
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dl2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Proofsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
Microsoft Office Language Pack 2007 SP1
MAINMUIsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Proofsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης της οικογένειας προγραμμάτων του Office 2007 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

928116 Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του προϊόντος του Office 2007 που είναι εγκατεστημένη

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

Το διαχειριστικό service pack αποτελείται από ένα πλήρες αρχείο αρχείο του Microsoft Windows Installer (αρχείο .msp) που περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Με αυτό το service pack διανέμονται τα αρχεία .msp στον ακόλουθο πίνακα.
Το SP1 για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007
Το όνομα του αρχείου .mspΠεριγραφή
MAINMUIsp1-en-us.mspΙσχύει για το SP1 για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspΙσχύει για το SP1 για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007
MAINWWsp1-en-us.mspΙσχύει για το SP1 για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007
Office64WWsp1.mspΙσχύει για το SP1 για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007
Proofsp1-en-us.mspΙσχύει για το SP1 για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007
Microsoft Office Language Pack 2007 SP1
Το όνομα του αρχείου .mspΠεριγραφή
MAINMUIsp1-en-us.mspΙσχύει για Office Language Pack 2007 SP1
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspΙσχύει για Office Language Pack 2007 SP1
Proofsp1-en-us.mspΙσχύει για Office Language Pack 2007 SP1
Για λεπτομερείς διαδικασίες που περιγράφουν τον τρόπο διανομής των ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων για το 2007 Microsoft Office system, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Microsoft Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office System TechCenter, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 936982 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια