Περιγραφή του 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 και του 2007 Microsoft Office servers Language Pack Service Pack 1

Περίληψη

Η Microsoft κυκλοφόρησε ένα Service Pack για το 2007 Microsoft Office servers και για το 2007 Microsoft Office servers Language Pack. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης των Service Pack καθώς και τον τρόπο απόκτησης μιας λίστας ζητημάτων τα οποία επιδιορθώνονται από τα Service Pack.

Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση των Service Pack και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο τα Service Pack.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα προγράμματα 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 (SP1) και 2007 Microsoft Office servers Language Pack Service Pack 1 (SP1) περιέχουν βελτιώσεις ως προς την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Ορισμένες ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο 2007 Microsoft Office servers SP1 και στο 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 κυκλοφόρησαν νωρίτερα ως ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις.

Λεπτομέρειες του Service Pack

Λίστα με δυνατότητα λήψης των ζητημάτων που επιδιορθώνει το Service Pack

Διατίθεται ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel, το οποίο περιέχει μια λίστα ζητημάτων που παρουσιάστηκαν στα προγράμματα 2007 Microsoft Office servers και 2007 Microsoft Office servers Language Pack και επιδιορθώνονται από το 2007 Microsoft Office servers SP1 και από το 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1.

Σημείωση Το βιβλίο εργασίας έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Το βιβλίο εργασίας δεν θα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 2007 Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11.Δεκεμβρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνονται από το Service Pack

Τα προγράμματα 2007 Microsoft Office servers SP1 και 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 επιδιορθώνουν τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
942383 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στο Groove 2007 από το 2007 Microsoft Office suites Service Pack 1

942387 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στον Project Server 2007 από το 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1

942390 Περιγραφή ζητημάτων του SharePoint Server 2007 τα οποία επιδορθώνονται από το 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1

Ενημερωτικά δελτία ασφαλείας που σχετίζονται με αυτό το Service Pack

Τα προγράμματα 2007 Microsoft Office servers SP1 και 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 σχετίζονται με το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας:
936227 MS07-042: Θέματα ευπάθειας στις υπηρεσίες Microsoft XML Core Services θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Γνωστά θέματα

942101 Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εφαρμόσετε τα πακέτα του Service Pack 1 για το Office 2007 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Windows XP Service Pack 2

942118 Σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Office Groove 2007 ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office Groove 2007

942618 Οι διακόπτες γραμμής εντολών /log και /passive δεν λειτουργούν όπως αναμένεται όταν εκτελείτε το πακέτο εγκατάστασης, το οποίο περιέχει τα προγράμματα Windows SharePoint Services 3.0 και Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1

942619 Μετά από την εφαρμογή του Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1, καταγράφεται ένα συμβάν στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής του διακομιστή: "Ο χρήστης, η ομάδα ή ο ρόλος 'WSS_Content_Application_Pools' υπάρχει ήδη στην τρέχουσα βάση δεδομένων" (User, group, or role 'WSS_Content_Application_Pools' already exists in the current database)

942620 Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε το Microsoft Office 2007 servers Service Pack 1 σε έναν υπολογιστή που δεν έχει εγκατεστημένο το Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1

942621 Ο "Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων των προϊόντων και τεχνολογιών του SharePoint" (SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard) εκτελείται απροσδόκητα όταν χρησιμοποιήσετε την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα για να εγκαταστήσετε τα προγράμματα 2007 Microsoft Office System Servers ή Windows SharePoint Services 3.0 και εφαρμόσετε ένα Service Pack, μια ενημερωμένη έκδοση ή μια επείγουσα επιδιόρθωση

942995 Σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Office 2007 ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office 2007

943100 Τρόπος ορισμού περιορισμών σε μια συλλογή τοποθεσιών, έτσι ώστε να επιτρέπονται μόνο οι χρήστες μιας συγκεκριμένης οργανικής μονάδας σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το 2007 Office servers Service Pack 1

943102 Τρόπος ενεργοποίησης της καταχώρησης σε ευρετήριο αρχείων .xlsb και .zip στο 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1

943105 Ο μέγιστος χώρος στο δίσκο που χρησιμοποιείται σε ένα διακομιστή ερωτημάτων ή σε ένα διακομιστή ευρετηρίου γίνεται 2,85 φορές μεγαλύτερος από το φυσικό μέγεθος του ευρετηρίου μετά την εγκατάσταση του Office servers Service Pack 1

944446 Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε το 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 σε έναν υπολογιστή όπου υπάρχει επίσης εγκατεστημένο το Project Server 2007

944447 Μετά από την εγκατάσταση του 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 ή του Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 σε ένα διακομιστή όπου υπάρχει εγκατεστημένο το Foxit PDF IFilter, οι τύποι εγγράφου .pdf δεν καταχωρούνται στο ευρετήριο

Γνωστά ζητήματα κατά την εγκατάσταση του Service Pack

Οι ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις συμπεριλαμβάνονταν στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Οκτωβρίου 2007. Αυτές οι επείγουσες επιδιορθώσεις θα χαθούν όταν εγκαταστήσετε το 2007 Microsoft Office servers SP1:
 • Χρησιμοποιείτε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο σε μια συλλογή τοποθεσιών του Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. Εάν δημιουργήσετε μια νέα ιστοσελίδα, όλα τα τυπικά τμήματα Web ενδέχεται να μην διαθέσιμα όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τμήματος Web (Add a Web Part).
  BUG #: 801509 (Office12)
 • Ορισμένες υπηρεσίες άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να σταματήσουν εσφαλμένα κατά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Όταν εμφανιστεί αυτό το ζήτημα, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά από την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
  BUG #: 806331 (Office12)
 • Συνδέεστε με μια συλλογή τοποθεσιών του Windows SharePoint Services 3.0 ή του Microsoft Office SharePoint Server 2007. Εάν η σελίδα περιέχει ένα τμήμα Web ημερολογίου που έχει οριστεί σε προβολή ημερολογίου, η σελίδα ενδέχεται να μην φορτωθεί σωστά. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να εμφανιστεί στην περίπτωση που δεν έχετε δικαίωμα ανάγνωσης της λίστας "Ημερολόγιο" (Calendar ).
  BUG #: 809502 (Office12)
 • Όταν χρησιμοποιείτε το Forms Based Authentication (FBA) για την αναζήτηση μιας συλλογής τοποθεσιών SharePoint Server 2007, δεν επιστρέφονται αποτελέσματα αναζήτησης. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσετε το NTLM για την αναζήτηση της συλλογής τοποθεσιών SharePoint Server 2007, τότε επιστρέφονται αποτελέσματα αναζήτησης.
  BUG #: 803302 (Office12)
 • Όταν κάνετε σταδιακή αναβάθμιση μιας συλλογής τοποθεσιών Microsoft SharePoint Portal Server 2003 σε SharePoint Server 2007, η αναβάθμιση ενδέχεται να αποτύχει. Επιπλέον, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα λάθους "Άγνωστο σφάλμα" (Unknown Error).
  BUG #: 804933 (Office12)
 • Έχετε μια συλλογή τοποθεσιών που αναβαθμίστηκε σε SharePoint Server 2007. Εάν το URL της τοποθεσίας περιέχει μια τελεία, μια πλήρης αναζήτηση ενδέχεται να μην καταχωρήσει σε ευρετήριο τη συλλογή τοποθεσιών. Ωστόσο, μια σταδιακή αναζήτηση καταχωρεί τη συλλογή τοποθεσιών σε ευρετήριο, όπως αναμένεται.
  BUG #: 806165 (Office12)
 • Χρησιμοποιείτε την επιλογή Συμπερίληψη τιμών από όλες τις ιδιότητες ανίχνευσης που έχουν αντιστοιχιστεί (Include values from all crawled properties mapped). Στη συνέχεια, αντιστοιχίζετε εκ νέου την ιδιότητα Συντάκτης (Author) σε άλλες ιδιότητες ανίχνευσης. Όταν το κάνετε αυτό, η ιδιότητα Τύπος (Type) αλλάζει σε ένα αντικείμενο ιδιοτήτων με πολλές τιμές. Εάν, στη συνέχεια, αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε την επιλογή Συμπερίληψη τιμών από όλες τις ιδιότητες ανίχνευσης που έχουν αντιστοιχιστεί (Include values from all crawled properties mapped), η ιδιότητα Τύπος (Type) δεν μετατρέπεται ξανά στην προεπιλεγμένη ιδιότητα κειμένου.
  BUG #: 806166 (Office12)
 • Εάν αναβαθμίσετε μια συλλογή τοποθεσιών Windows SharePoint Services 3.0 σε συλλογή τοποθεσιών SharePoint Server 2007, η τοποθεσία ενδέχεται να φαίνεται ότι δεν έχει αναβαθμιστεί. Αντίθετα, η συλλογή τοποθεσιών εξακολουθεί να λειτουργεί ως τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0.
  BUG #: 809468 (Office12)
 • Όταν κάνετε κλικ στη σελίδα "Προφίλ" (Profile) για ένα KPI (key performance indicator) σε μια συλλογή τοποθεσιών SharePoint Server 2007, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Εσφαλμένη λειτουργία (Εξαίρεση από, HRESULT:0x80070001)

  (Incorrect function (Exception from, HRESULT:0x80070001)).
  BUG #: 809622 (Office12)
 • Όταν εκτελείται πλήρης ανίχνευση για την ανίχνευση αρχείων .pdf σε συλλογή τοποθεσιών SharePoint Server 2007, η συλλογή ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί. Επιπλέον, η χρήση της CPU ενδέχεται να αυξηθεί σε 100 τοις εκατό. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν ένα αρχείο .ocn είναι ενσωματωμένο σε ένα αρχείο .pdf.
  BUG #: 810311 (Office12)

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης των Service Pack

Τα προγράμματα 2007 Microsoft Office servers SP1 και 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 βρίσκονται στο "Κέντρο Λήψης της Microsoft" (Microsoft Download Center). Για να κάνετε λήψη αυτών των Service Pack και για να αποκτήσετε οδηγίες εγκατάστασης και στρατηγικές ανάπτυξης, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Τρόπος ανάπτυξης των Service Pack

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 και του 2007 Microsoft Office servers Language Pack Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
945013 Τρόπος ανάπτυξης του 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 και του Office Server Language Pack 2007 Service Pack 1

Τρόπος διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένα τα Service Pack

Το Service Pack περιέχει αρχεία των εκδόσεων που παρατίθενται στη λίστα των ακόλουθων πινάκων.

Σημείωση Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτά τα Service Pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που αναφέρονται στους πίνακες.

Για να προσδιορίσετε αν τα αρχεία που παρατίθενται στους πίνακες είναι εγκατεστημένα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον "Σύντροφο αναζήτησης" (Search Companion). Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στο μενού Έναρξη (Start)και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αναζήτηση (Search).


  Σημείωση Εάν ξεκινήσει το Windows Desktop Search, κάντε κλικ στο στοιχείο
  Κάντε κλικ εδώ για να χρησιμοποιήσετε το "Σύντροφο αναζήτησης" (Click here to use Search Companion).
 2. Στο παράθυρο Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους (All files and folders) στο τμήμα παραθύρου Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που εντοπίσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στις καρτέλες Γενικά (General) και
  Έκδοση (Version), εξετάστε τις ιδιότητες αρχείου του αρχείου Outlfltr.dat που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
2007 Microsoft Office servers SP1, έκδοση 32-bit
Dlcappwwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Microsoft.Office.Server.Conversions.Launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Server.Conversions.LoadBalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll12.0.6211.1000
Ifswfewwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Core.jsΔεν εφαρμόζεται
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxΔεν εφαρμόζεται
Osrchappwwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
BDCConnector.dll12.0.6211.1000
ChsBrkr.dll12.0.6211.1000
CHTBRKR.dll12.0.6211.1000
KorWbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll.oss12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexΔεν εφαρμόζεται
Oss.korwbrkr.lexΔεν εφαρμόζεται
Oss.search.admin.asmxΔεν εφαρμόζεται
Oss.search.global.admin.asmxΔεν εφαρμόζεται
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.11
Grcste.dll1.0.0.13
Huczlr.dll2.0.4.2
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Επιπλέον, όταν εγκαθιστάτε το αρχείο Osrchwfewwsp1.msp, εγκαθίστανται και τα ακόλουθα αρχεία:
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apxEdtfedl.apx
Expfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apxImpfedl.apx
Mngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apxNoiseara.txt
Noiseben.txtNoisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txt
Noisecht.txtNoisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txt
Noiseeng.txtNoiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txt
Noisefra.txtNoisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txt
Noisehin.txtNoiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txt
Noisejpn.txtNoisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txt
Noiselit.txtNoisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txt
Noiseneu.txtNoisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txt
Noisepol.txtNoisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txt
Noiserom.txtNoiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txt
Noiseslo.txtNoisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txt
Noisetel.txtNoisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txt
Noiseurd.txtOss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lex
Oss.danlr.lexOss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lex
Oss.hustem.lexOss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmx
Oss.summaryresults.dwpOss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwp
Oss.wbdbase.plkOsssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apx
S2farm.apxS2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apx
Spanishdict.txtTsara.xmlTsben.xmlTsbul.xml
Tscat.xmlTschs.xmlTscht.xmlTscro.xml
Tsdeu.xmlTseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xml
Tsfin.xmlTsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xml
Tshin.xmlTsice.xmlTsind.xmlTsita.xml
Tsjpn.xmlTskan.xmlTskor.xmlTslat.xml
Tslit.xmlTsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xml
Tsneu.xmlTsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xml
Tspol.xmlTspor.xmlTsptb.xmlTspun.xml
Tsrom.xmlTsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xml
Tsschema.xmlTsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xml
Tstam.xmlTstel.xmlTstha.xmlTstur.xml
Tsukr.xmlTsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apx
Vssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Spswfewwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
DocXPageConverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
Επιπλέον, όταν εγκαθιστάτε το αρχείο Spswfewwsp1.msp, εγκαθίστανται και τα ακόλουθα αρχεία:
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Atl80.dll8.0.50727.762
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslΔεν εφαρμόζεται
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Pjsrvappwwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Dataedit.dll.x8612.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.PI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Επιπλέον, όταν εγκαθιστάτε το αρχείο Osrvmuisp1-en-us.msp, εγκαθίστανται και τα ακόλουθα αρχεία.
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Επιπλέον, όταν εγκαθιστάτε το αρχείο Pjsrvwfewwsp1.msp, εγκαθίστανται και τα ακόλουθα αρχεία:
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Xlsrvwfewwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Ewrfind.aspxΔεν εφαρμόζεται
Ewrscripts.jsΔεν εφαρμόζεται
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Σημείωση Το πακέτο 2007 Microsoft Office servers SP1 32-bit edition περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα αρχεία .msp, τα οποία περιλαμβάνονται στο πακέτο 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 32-bit edition:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
2007 Microsoft Office servers SP1, έκδοση 64-bit
Dlcappwwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Dlc.workflow.routing.dll12.0.6211.1000
Edbwwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Edb.botservermsgs.dll4.2.1.2704
Edb.grooveaccountmgr.dll4.2.1.2704
Edb.grooveautoproxy.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfacilitator.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfactory.dll4.2.1.2704
Edb.grooveclean.exe4.2.1.2704
Edb.grooveclusterservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovecommoncomponents.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentconnector.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentupdatecontroller.dll4.2.1.2704
Edb.groovecsmviewer.exe4.2.1.2704
Edb.groovedocumentsharetool.dll4.2.1.2704
Edb.grooveeis.exe4.2.1.2704
Edb.grooveintlresource2.dll4.2.1.2704
Edb.grooveprojecttoolset.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresource.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresourceedb.dll4.2.1.2704
Edb.grooveshellextensions.dll4.2.1.2704
Edb.groovestoragemgr.dll4.2.1.2704
Edb.groovesystemservices.dll4.2.1.2704
Edb.grooveuls.dll12.0.6211.1000
Edb.grooveutil.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebplatformservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebservices.dll4.2.1.2704
Grooveaudio.dll4.2.1.2704
Groovecalendartool.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsservices.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll4.2.1.2704
Groovecomponentmgr.dll4.2.1.2704
Groovecrypto.dll4.2.1.2704
Groovedataviewertool.dll4.2.1.2704
Groovefetchservices.dll4.2.1.2704
Groovegames.dll4.2.1.2704
Groovemisc.dll4.2.1.2704
Groovenew.dll4.2.1.2704
Groovesketchtool.dll4.2.1.2704
Groovesystemmode.dll4.2.1.2704
Groovetexttools.dll4.2.1.2704
Groovetransceiver.dll4.2.1.2704
Grooveuiframework.dll4.2.1.2704
Groovewebbrowsertool2.dll4.2.1.2704
Installed.resources.xssΔεν εφαρμόζεται
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Starternotificationdescriptors.xmlΔεν εφαρμόζεται
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Emswwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Appcode.compiledΔεν εφαρμόζεται
Appcode.dll4.2.1.2703
Appglobal.asax.compiledΔεν εφαρμόζεται
Appglobal.asax.dll4.2.1.2703
Atl80.dll8.0.50727.762
Auditdbstoredproc.sqlΔεν εφαρμόζεται
Gmsdbstoredproc.sqlΔεν εφαρμόζεται
Groovemanagementserver.dll4.2.1.2705
Groovepsconfig.exe12.0.6211.1000
Groovepsconfigui.exe12.0.6211.1000
Mems.dll4.2.1.2703
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Microsoft.groovemanagementserver.ui.controls.dll4.2.1.2703
Microsoft.groovemanagementserver.ui.enhancedwebcontrols.dll4.2.1.2703
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Grswwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dbwritetest.exe12.0.0.1406
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Ffqbackup.exe12.0.0.1407
Ffqrebuild.exe12.0.0.1407
Ffqreview.exe12.0.0.1407
Groovecrypto.dll4.2.1.2703
Groovemisc.dll4.2.1.2703
Groovenew.dll4.2.1.2703
Grooverelayperfmon.dll12.0.0.1406
Groovetracing.exe12.0.4518.1007
Grooveuls.dll12.0.4518.1007
Grooveutil.dll4.2.1.2703
Metabackup.exe12.0.0.1407
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Relay.exe12.0.0.1407
Relaycfg.cpl12.0.0.1407
Relaycfgsec.dll12.0.0.1407
Relaymsgs.dll12.0.0.1406
Rqexport.exe12.0.0.1407
Rqimport.exe12.0.0.1407
Rqwritetest.exe12.0.0.1407
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Επιπλέον, όταν εγκαθιστάτε το αρχείο Grswwsp1.msp, εγκαθίστανται και τα ακόλουθα αρχεία:
Db.archive.exeDb.checkpoint.exeDb.deadlock.exeDb.dump.exe
Db.load.exeDb.printlog.exeDb.recover.exeDb.stat.exe
Db.upgrade.exeDb.verify.exe
Ifswfewwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Core.jsΔεν εφαρμόζεται
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxΔεν εφαρμόζεται
Osrchappwwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexΔεν εφαρμόζεται
Oss.korwbrkr.lexΔεν εφαρμόζεται
Oss.search.admin.asmxΔεν εφαρμόζεται
Oss.search.global.admin.asmxΔεν εφαρμόζεται
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Επιπλέον, όταν εγκαθιστάτε το αρχείο Osrchwfewwsp1.msp, εγκαθίστανται και τα ακόλουθα αρχεία:
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cformsec.acxCpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apx
Edtfedl.apxExpfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apx
Impfedl.apxMngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apx
Mssdmn.exeMssearch.exeNoiseara.txtNoiseben.txt
Noisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txtNoisecht.txt
Noisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txtNoiseeng.txt
Noiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txtNoisefra.txt
Noisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txtNoisehin.txt
Noiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txtNoisejpn.txt
Noisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txtNoiselit.txt
Noisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txtNoiseneu.txt
Noisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txtNoisepol.txt
Noisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txtNoiserom.txt
Noiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txtNoiseslo.txt
Noisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txtNoisetel.txt
Noisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txtNoiseurd.txt
Oss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lexOss.danlr.lex
Oss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lexOss.hustem.lex
Oss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmxOss.summaryresults.dwp
Oss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwpOss.wbdbase.plk
Osssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apxS2farm.apx
S2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apxSpanishdict.txt
Tsara.xmlTsben.xmlTsbul.xmlTscat.xml
Tschs.xmlTscht.xmlTscro.xmlTsdeu.xml
Tseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xmlTsfin.xml
Tsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xmlTshin.xml
Tsice.xmlTsind.xmlTsita.xmlTsjpn.xml
Tskan.xmlTskor.xmlTslat.xmlTslit.xml
Tsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xmlTsneu.xml
Tsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xmlTspol.xml
Tspor.xmlTsptb.xmlTspun.xmlTsrom.xml
Tsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xmlTsschema.xml
Tsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xmlTstam.xml
Tstel.xmlTstha.xmlTstur.xmlTsukr.xml
Tsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apxVssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Pjsrvappwwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Dataedit.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Mspsqservice.exe12.0.6211.1000
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlΔεν εφαρμόζεται
Prjsvr.sql.addpubsps12.sqlΔεν εφαρμόζεται
Prjsvr.sql.addpubtab12.sqlΔεν εφαρμόζεται
Prjsvr.sql.addpubvw12.sqlΔεν εφαρμόζεται
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlΔεν εφαρμόζεται
Prjsvr.sql.addsps12.sqlΔεν εφαρμόζεται
Prjsvr.sql.addversionsps12.sqlΔεν εφαρμόζεται
Prjsvr.sql.addverstab12.sqlΔεν εφαρμόζεται
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlΔεν εφαρμόζεται
Prjsvr.sql.addworksps12.sqlΔεν εφαρμόζεται
Prjsvr.sql.addworktab12.sqlΔεν εφαρμόζεται
Prjsvr.sql.delvw12.sqlΔεν εφαρμόζεται
Prjsvr.sql.initrep12.sqlΔεν εφαρμόζεται
Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Επιπλέον, όταν εγκαθιστάτε το αρχείο Pjsrvappwwsp1.msp, εγκαθίστανται και τα ακόλουθα αρχεία:
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Επιπλέον, όταν εγκαθιστάτε το αρχείο Pjsrvwfewwsp1.msp, εγκαθίστανται και τα ακόλουθα αρχεία:
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Spswfewwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Docxpageconverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
Επιπλέον, όταν εγκαθιστάτε το αρχείο Spswfewwsp1.msp, εγκαθίστανται και τα ακόλουθα αρχεία:
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslΔεν εφαρμόζεται
Sql90.xslΔεν εφαρμόζεται
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xlsrvwfewwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Ewrfind.aspxΔεν εφαρμόζεται
Ewrscripts.jsΔεν εφαρμόζεται
Microsoft.office.excel.webui.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.webservices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Σημείωση Το πακέτο 2007 Microsoft Office servers SP1 64-bit edition περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα αρχεία .msp, τα οποία περιλαμβάνονται στο πακέτο 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1, 64-bit edition:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1, έκδοση 32-bit
Osrchmuisp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Cssportalstyle.cssΔεν εφαρμόζεται
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Notesstp.exe12.0.6214.1000
Oss.search.data.sqlΔεν εφαρμόζεται
Microsoft.Office.Server.Search.Intl.Resources.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlΔεν εφαρμόζεται
Spsmuisp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Cssportalstyle.cssΔεν εφαρμόζεται
Editmenu.jsΔεν εφαρμόζεται
Htmledtr.jsΔεν εφαρμόζεται
Ptdlg.jsΔεν εφαρμόζεται
Sm.jsΔεν εφαρμόζεται
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1, έκδοση 64-bit
Osrchmuisp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Cssportalstyle.cssΔεν εφαρμόζεται
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Oss.search.data.sqlΔεν εφαρμόζεται
Oss.search.intlr.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlΔεν εφαρμόζεται
Spsmuisp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Cssportalstyle.cssΔεν εφαρμόζεται
Editmenu.jsΔεν εφαρμόζεται
Htmledtr.jsΔεν εφαρμόζεται
Ptdlg.jsΔεν εφαρμόζεται
Sm.jsΔεν εφαρμόζεται
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msolui90.rll9.0.1399.0

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

2007 Microsoft Office servers SP1, έκδοση 32-bit
Το πακέτο 2007 Microsoft Office servers SP1, έκδοση 32-bit και το πακέτο 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1, έκδοση 32-bit αποτελούνται από ένα πλήρες αρχείο του Microsoft Windows Installer file (αρχείο .msp) που περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Με αυτό το Service Pack διανέμονται τα αρχεία .msp που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.
Όνομα αρχείου .mspΠεριγραφή
Dlcappwwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Dlcwwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Ifswfewwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Osrchappwwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Osrchwfewwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Osrvwwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Pjsrvappwwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Pjsrvwfewwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Spswfewwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Xlsrvappwwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Xlsrvwfewwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Osrchmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office servers Language Pack
Spsmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office servers Language Pack
Xlsrvmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office servers Language Pack
2007 Microsoft Office servers SP1, έκδοση 64-bit
Το πακέτο 2007 Microsoft Office servers SP1, έκδοση 64-bit και το πακέτο 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1, έκδοση 64-bit αποτελούνται από ένα πλήρες αρχείο του Microsoft Windows Installer file (αρχείο .msp) που περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Με αυτό το Service Pack διανέμονται τα αρχεία .msp που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.
Όνομα αρχείου .mspΠεριγραφή
Dlcappwwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Dlcwwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Edbwwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Emswwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Grswwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Ifswfewwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Osrchappwwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Osrchwfewwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Osrvwwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Pjsrvappwwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Pjsrvwfewwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Spswfewwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Xlsrvappwwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Xlsrvwfewwsp1.mspΙσχύει για το 2007 Microsoft Office servers
Osrchmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office servers Language Pack
Spsmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office servers Language Pack
Xlsrvmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office servers Language Pack
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 936984 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Απρ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια