Περιγραφή του PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 1

Περίληψη

Η Microsoft κυκλοφόρησε ένα Service Pack για το Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο απόκτησης του Service Pack. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το Service Pack.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 1 (SP1) περιέχει σημαντικές βελτιώσεις ως προς την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Ορισμένες ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο PowerPoint Viewer 2007 SP1 κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις. Το PowerPoint Viewer 2007 SP1 συνδυάζει τις ενημερώσεις κώδικα που κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε μία ενημερωμένη έκδοση.

Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομέρειες για το Service Pack

Λίστα με δυνατότητα λήψης των ζητημάτων που επιδιορθώνει το Service Pack

Διατίθενται βιβλία εργασίας του Microsoft Office Excel, τα οποία περιέχουν λίστες ζητημάτων που επιδιορθώνονται από το PowerPoint Viewer 2007 SP1.

Σημείωση Τα βιβλία εργασίας έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Τα βιβλία εργασίας δεν θα μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες.

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 2007 Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls (Αγγλική έκδοση).

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls (Αγγλική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11.Δεκεμβρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ενημερωτικά δελτία ασφαλείας που σχετίζονται με το Service Pack

Το PowerPoint Viewer 2007 SP1 σχετίζεται με τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας:
936960 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το σύστημα του Microsoft Office 2007: 14 Αυγούστου 07

934062 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το σύστημα του Office 2007: 8 Μαΐου 2007

Παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει και περιλαμβάνονται σε αυτό το Service Pack

Το PowerPoint Viewer 2007 SP1 περιλαμβάνει τις εξής παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις:
934391 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για προγράμματα του Office 2007: 18 Μαΐου 2007

934395 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για προγράμματα του Office 2007: 18 Μαΐου 2007

Γνωστά θέματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
942101 Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εφαρμόσετε τα πακέτα του Service Pack 1 για το Office 2007 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Windows XP Service Pack 2

942995 Σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Office 2007 ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office 2007

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης του PowerPoint Viewer 2007 SP1

Το PowerPoint Viewer 2007 SP1 είναι διαθέσιμο στο "Κέντρο λήψης της Microsoft" (Download Center), μαζί με οδηγίες εγκατάστασης και στρατηγικές ανάπτυξης. Για τη λήψη του Service Pack από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον "Πίνακα Ελέγχου" (Control Panel) για να καταργήσετε αυτό το Service Pack. Για να καταργήσετε το PowerPoint Viewer 2007 SP1 από τον υπολογιστή, πρέπει να καταργήσετε το PowerPoint Viewer 2007 και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε εκ νέου το PowerPoint Viewer 2007 από το πρωτότυπο CD-ROM του PowerPoint Viewer 2007.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
873125 Δεν μπορείτε να καταργήσετε Service Pack για προϊόντα του Office 2003 ή του Office 2007

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης του Service Pack

Το Service Pack περιέχει αρχεία των εκδόσεων που παρατίθενται στη λίστα του ακόλουθου πίνακα.
PPViewerSP1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Ansi_atl80.97f81af1_0e47_dc99_ff1f_c8b3b9a1e18e8.0.50727.762
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Mso.dll12.0.6213.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ppcnv.dll12.0.6211.1000
Pptview.exe12.0.6211.1000
Pxbcom.exe12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Colorscheme_apex.xml
Colorscheme_concourse.xml
Fontscheme_apex.xml
Fontscheme_concourse.xml
Mso.dll12.0.6213.1000
Offinter.dll12.0.6211.1000
Offintxc.dll12.0.6211.1000
Xcalexe12.0.6212.1000
Xcalouta.dll12.0.6211.1000
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το Service Pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που αναφέρονται στον πίνακα. Για να προσδιορίσετε αν τα αρχεία που παρατίθενται στον πίνακα είναι εγκατεστημένα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ξεκινήστε τον "Σύντροφο αναζήτησης" (Search Companion). Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στο μενού Έναρξη (Start)και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αναζήτηση (Search).

    Σημείωση Εάν ξεκινήσει το Windows Desktop Search, κάντε κλικ στο στοιχείο
    Κάντε κλικ εδώ για να χρησιμοποιήσετε το "Σύντροφο αναζήτησης" (Click here to use Search Companion).
  2. Στο παράθυρο "Αποτελέσματα αναζήτησης" (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους (All files and folders) στο τμήμα παραθύρου Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
  3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
  4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και στη συνέχεια και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  5. Στην καρτέλα Γενικά (General) και στην καρτέλα Έκδοση (Version), εξετάστε τις ιδιότητες αρχείου του αρχείου που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης της οικογένειας προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
928116 Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του Office 2007 που είναι εγκατεστημένη

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

Το διαχειριστικό Service Pack αποτελείται από ένα πλήρες αρχείο του Microsoft Windows Installer (αρχείο .msp) που περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Με αυτό το Service Pack διανέμεται το αρχείο .msp που αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα.
Όνομα αρχείου .mspΠεριγραφή
PPViewerSP1-en-us.mspΑγγλική έκδοση του PowerPoint Viewer 2007 SP1

Δυνατότητες για την επανεγκατάσταση συγκεκριμένων στοιχείων για διαχειριστές

Εάν ενημερώσετε το σημείο της διαχειριστικής εγκατάστασης και αποθηκεύσετε ξανά προσωρινά και εγκαταστήσετε ξανά το PowerPoint Viewer 2007 σε υπολογιστές-πελάτες, μπορείτε να εκτελέσετε μια γραμμή εντολών που περιλαμβάνει την ιδιότητα REINSTALL=[λίστα_δυνατοτήτων]. Αυτή η ιδιότητα καθορίζει αν θέλετε να επανεγκαταστήσετε συγκεκριμένα στοιχεία του PowerPoint Viewer 2007 από το διαχειριστικό είδωλο. Για το PowerPoint Viewer 2007 SP1, αυτή η ιδιότητα είναι η εξής:
REINSTALL=ALL
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διανομής των ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων για το Office System 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις των προϊόντων του Microsoft Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office System TechCenter, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 937158 - Τελευταία αναθεώρηση: 2 Ιουν 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια