Πώς να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στα προγράμματα του Office

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες αυτόματα ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου στα προγράμματα του Microsoft Office τα οποία παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Σημείωση Τα προγράμματα Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Project και το Microsoft Outlook 2000 δεν διαθέτουν τις δυνατότητες αυτόματου ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο γραμματικό και ορθογραφικό έλεγχο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα, ανάλογα με το τι είναι καταλληλότερο για την περίπτωσή σας.

Word 2007

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Microsoft Office (Microsoft Office Button) Microsoft Office Button και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές του Word (Word Options).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Γλωσσικός έλεγχος (Proofing).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).
 4. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check grammar as you type).
Σημαντικό Οι ρυθμίσεις Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type) και Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check grammar as you type) θα επηρεάσουν τυχόν ανοικτά έγγραφα στο Word 2007. Εάν άλλα άτομα χρησιμοποιούν τα έγγραφα, καλό θα ήταν να τους ειδοποιήσετε σχετικά με την αλλαγή που εφαρμόσατε.

Outlook 2007

 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός έλεγχος (Spelling) και στη συνέχεια την επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη διόρθωση (Spelling and AutoCorrection).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).
 4. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check grammar as you type).

PowerPoint 2007

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Microsoft Office (Microsoft Office Button) Microsoft Office Button και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές του PowerPoint (PowerPoint Options).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Γλωσσικός έλεγχος (Proofing).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων (Hide spelling errors).
 4. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).

InfoPath 2007, OneNote 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007 και Visio 2007

 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος (Spelling) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου (Spelling Options).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων (Hide spelling errors).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).

Word 2003, Word 2002 και Word 2000

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός και Γραμματικός έλεγχος (Spelling & Grammar).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check grammar as you type).
Σημαντικό Οι ρυθμίσεις Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type) και Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check grammar as you type) θα επηρεάσουν τυχόν ανοιχτά έγγραφα του Word. Εάν άλλα άτομα χρησιμοποιούν τα έγγραφα, ίσως θέλετε να ενημερώσετε τα άτομα για την αλλαγή.

Outlook 2003 και Outlook 2002

 1. Συντάξτε ένα νέο μήνυμα.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός και Γραμματικός έλεγχος (Spelling & Grammar).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).
 4. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check grammar as you type).

PowerPoint 2003, PowerPoint 2002 και PowerPoint 2000

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός έλεγχος και στυλ (Spelling and style).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων (Hide spelling errors).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).

Publisher 2003

 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος (Spelling) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου (Spelling Options).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων (Hide spelling errors).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).

FrontPage 2003, FrontPage 2002 και FrontPage 2000

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές σελίδας (Page Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων (Hide spelling errors).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).

OneNote 2003

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην κατηγορία Ορθογραφικός έλεγχος (Spelling).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων (Hide spelling errors).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).

InfoPath 2003

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός έλεγχος (Spelling).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων (Hide spelling errors).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 937422 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Απρ 2010 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια