Όταν τερματίζετε τον Windows Media Player 11 στα Windows Vista, ενδέχεται να εξακολουθήσετε να ακούτε μουσική

Συμπτώματα

Όταν τερματίζετε τον Microsoft Windows Media Player 11 στα Windows Vista, ο Windows Media Player ενδέχεται να μην τερματιστεί πλήρως. Για παράδειγμα, εάν ακούτε μουσική κατά τον τερματισμό του Windows Media Player, ενδέχεται να εξακολουθήσετε να ακούτε μουσική.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα όταν εμφανιστεί, ακολουθήστε τα βήματα για τον τερματισμό του Windows Media Player:


  1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DEL.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση της διαχείρισης εργασιών (Start Task Manager).
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαδικασίες (Processes).
  4. Κάντε κλικ στη διαδικασία wmplayer.exe.
  5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος διεργασιών (End Processes) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος διεργασίας (End Process).

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 938415 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Δεκ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια