Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος Microsoft Office Document Imaging μετά την εγκατάσταση του Office 2003 Service Pack 3

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που σας δείχνουν τον τρόπο μείωσης των ρυθμίσεων ασφαλείας ή τον τρόπο απενεργοποίησης των δυνατοτήτων ασφαλείας ενός υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του υπολογιστή.

Συμπτώματα

Εγκαθιστάτε το Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3). Κατά την εκτέλεση προγράμματος Microsoft Office Document Imaging, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, όπως είναι το Microsoft Office Document Image Writer, έχει ρυθμιστεί για μορφή δεδομένων εξόδου TIFF.
 • Η δυνατότητα αποθήκευσης ενός αρχείου .tif χρησιμοποιώντας τη μορφή συμπίεσης JPEG δεν είναι πλέον διαθέσιμη.
 • Τα αρχεία .tif και .mdi δεν σχετίζονται πλέον με το πρόγραμμα Microsoft Office Document Imaging. Επιπλέον, αυτά τα αρχεία δεν ανοίγουν πλέον στο Microsoft Office Document Imaging από προεπιλογή.

Αιτία

Αυτά τα ζητήματα προκύπτουν εξαιτίας των αλλαγών σε θέματα ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν στο Office 2003 SP3.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.

Για να αντιμετωπίσετε αυτά τα ζητήματα, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που είναι κατάλληλη για την περίπτωσή σας.

Σημείωση Δεν υπάρχει τρόπος επίλυσης για το ζήτημα όπου η δυνατότητα αποθήκευσης ενός αρχείου .tif, χρησιμοποιώντας μορφή συμπίεσης JPEG, δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Αυτή η δυνατότητα καταργήθηκε από το πρόγραμμα στο Office 2003 SP3.

Μέθοδος 1: Αλλαγή της μορφής δεδομένων εξόδου του προεπιλεγμένου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Για να γίνει αυτό με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Microsoft Office Document Image Writer, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το έγγραφο στο Microsoft Office Document Imaging.
 2. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση (Print).
 3. Στο πλαίσιο Όνομα (Name), κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office Document Image Writer της ενότητας
  Εκτυπωτής (Printer).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή MDI της ενότητας
  Μορφή εκτύπωσης (Output format) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μέθοδος 2: Συσχετισμός των αρχείων .tif και .mdi με το πρόγραμμα Microsoft Office Document Imaging

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά.

Στα Microsoft Windows XP

 1. Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer). Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εξερεύνηση (Explore).
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Τύποι αρχείων (File Types).
 4. Στη στήλη Επεκτάσεις (Extensions) της ενότητας Τύποι αρχείων καταχωρημένοι στο μητρώο (Registered file types), επιλέξτε το στοιχείο TIF.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα με (Open With), κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Office Document Imaging της ενότητας Προγράμματα (Programs).
 7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου
  Άνοιγμα αυτού του είδους αρχείου πάντα με το επιλεγμένο πρόγραμμα (Always use the selected program to open this kind of file) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Στα Windows Vista

 1. Στην "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer), ανοίξτε το φάκελο που περιέχει το αρχείο .tif ή .mdi που θέλετε να ανοίξετε.

  Σημείωση Για να ξεκινήσετε την "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer), κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εξερεύνηση (Explore).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο .tif ή .mdi, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Άνοιγμα με (Open With) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office Document Imaging.

  Σημείωση Εάν το Microsoft Office Document Imaging δεν εμφανίζεται στη λίστα προγραμμάτων, αναπτύξτε το στοιχείο Άλλα προγράμματα (Other Programs).
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου
  Άνοιγμα αυτού του είδους αρχείου πάντα με το επιλεγμένο πρόγραμμα (Always use the selected program to open this kind of file) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack του Office 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
870924 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για το Office 2003

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 938813 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Σεπ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια