Μορφές αρχείου που υποστηρίζονται στο Works 9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις μορφές αρχείου που υποστηρίζονται στα παρακάτω προγράμματα του Microsoft Works 9:
 • Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου
 • Υπολογιστικό φύλλο
 • Βάση δεδομένων
 • Ημερολόγιο

Περισσότερες πληροφορίες

Για να ανοίξετε ένα αρχείο σε μορφή αρχείου συγκεκριμένα στο Works 9, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Works 9.
 2. Στο μενού αρχείο , κάντε κλικ στο " Άνοιγμα".

  Σημείωση Στο ημερολόγιο του Works 9, επιλέξτε την εντολή " Εισαγωγή " από το μενού αρχείο .
 3. Στη λίστα " αρχεία τύπου ", κάντε κλικ στη μορφή αρχείου που θέλετε να ανοίξετε.
 4. Στη λίστα Διερεύνηση σε , εντοπίστε το αρχείο που θέλετε. Κάντε κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.
Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο σε μια συγκεκριμένη μορφή στο Works 9, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Works 9.
 2. Στο μενού αρχείο , κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως.

  Σημείωση Στο ημερολόγιο του Works 9, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή από το μενού αρχείο .
 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου , κάντε κλικ στη μορφή αρχείου στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο.
 4. Στη λίστα " Αποθήκευση σε ", εντοπίστε όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο πλαίσιο όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Επεξεργασίας κειμένου του Works 9

Μπορείτε να ανοίξετε τις ακόλουθες μορφές αρχείου στο το επεξεργασίας κειμένου του Works 9:
 • Έγγραφα του Works (*.wps)

 • Πρότυπα έργων (*.wpt)

 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (*.rtf)

 • Αρχεία κειμένου (*.txt, *.csv)

 • Έγγραφο HTML (*.htm, * .html, *.htx, *.otm)

 • Ανάκτηση κειμένου από οποιοδήποτε αρχείο (*. *)

 • Word (ασιατικές εκδόσεις) 6.0/95 (* .doc, * .dot)

 • Το Word 2.x για Windows
 • Έγγραφο του Word 2007 (*.docx)
 • Έγγραφο του Word 2007 με δυνατότητα μακροεντολών (*.docm)
 • Το Word 6.0/95 για Windows και Macintosh (* .doc)

 • Το Word 97-2002 (* .doc)

 • Έγγραφο του Word 97-2003 (* .doc)
 • WordPerfect 5.x (* .doc)

 • WordPerfect 6.0 ή νεότερη έκδοση (* .doc)
Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στις ακόλουθες μορφές στον επεξεργαστή Word 9 Works:
 • Έγγραφα του Works (*.wps)

 • Πρότυπα έργων (*.wpt)

 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (*.rtf)

 • Αρχεία κειμένου (*.txt, *.csv)

 • Έγγραφο HTML (*.htm, * .html, *.htx)

 • Το Word 2.x για Windows
 • Έγγραφο του Word 2007 (*.docx)
 • Το Word 6.0/95 (* .doc, * .dot)

 • Το Word 97-2002 (* .doc)

 • Το Word 97-2002 & 6.0/95 - RTF (* .doc)

 • Έγγραφο του Word 97-2003 (* .doc)

Υπολογιστικού φύλλου Works 9

Μπορείτε να ανοίξετε τις ακόλουθες μορφές αρχείων στο υπολογιστικό φύλλο 9 Works:
 • Works 6.0-9.0 (*.xlr)

 • Λειτουργεί 4.x 2000 (* .wks)
 • Excel 97-2007 (* .xl)

 • Κείμενο (*.txt, *.csv)

 • Όλα τα αρχεία (*. *)
Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στις ακόλουθες μορφές στο υπολογιστικό φύλλο 9 Works:
 • Works 6.0-9.0 (*.xlr)

 • Λειτουργεί 4.x 2000 (* .wks)
 • Βιβλίο εργασίας του Excel 2007 (*.xlsx)
 • Excel 2007 δυαδικό βιβλίο εργασίας (*.xlsb)
 • Excel 97-2003 (*.xls)
 • Κείμενο & κόμματα (*.csv)

 • Κείμενο & καρτελών (*.txt)

Βάση δεδομένων Works 9

Μπορείτε να ανοίξετε τις ακόλουθες μορφές αρχείου της βάσης δεδομένων του Works 9:
 • Βάσης δεδομένων του Works (*.wdb)

 • Τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας (*.bdb)

 • Κείμενο (*.txt, *.csv)

 • Όλα τα αρχεία (*. *)
Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στις ακόλουθες μορφές της βάσης δεδομένων του Works 9:
 • Database(*.wdb) έργων

 • Κείμενο & κόμματα (*.csv)

 • Κείμενο & καρτελών (*.txt)

Ημερολόγιο του Works 9

Μπορείτε να εισαγάγετε τις παρακάτω μορφές αρχείων στο ημερολόγιο του Works 9:
 • iCalendar (*.ics)
 • vCalendar (* .vcs)

 • Όλα τα αρχεία (*. *)
Μπορείτε να εξαγάγετε τα αρχεία στις ακόλουθες μορφές στο ημερολόγιο του Works 9:
 • iCalendar (*.ics)
 • vCalendar (* .vcs)
 • HTML (*.htm)
 • Οριοθετημένο με tab (*.tsv)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 940005 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια