Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε το Windows Media Player για ροή ήχου ή βίντεο από το Windows Media Services: "το καθορισμένο πρωτόκολλο δεν υποστηρίζεται"

Συμπτώματα

Πρόβλημα 1

Κατά την προσπάθειά σας να μεταφέρετε με ροή ήχου ή βίντεο από το Microsoft Windows Media Services, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο στο Microsoft Windows Media Player:

Το καθορισμένο πρωτόκολλο δεν υποστηρίζεται.
Σημείωση Αυτό το ζήτημα δεν παρουσιάζεται κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο σε μια μονάδα σκληρού δίσκου.

Το ζήτημα 2

Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα " δίκτυο " του Windows Media Player Επιλογές μενού, δεν συμβαίνει τίποτα.

Το ζήτημα 3

Στην καρτέλα Δίκτυο του Windows Media Player , η καταχώρηση πρωτοκόλλου "Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης ροής" είναι κενό.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Το αρχείο Wmnetmgr.dll δεν έχει καταχωρηθεί.


  Σημείωση Το αρχείο Wmnetmgr.dll βρίσκεται στο φάκελο C:\Windows\System32.
 • Το αρχείο Wmsdkns.xml είναι κατεστραμμένο.

  Σημείωση Το αρχείο είναι αρχείο χώρου ονομάτων δικτύου του Windows Media Player.

 • Το αρχείο Wmsdkns.xml έχει εσφαλμένα δικαιώματα.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Καταχωρήστε το αρχείο Wmnetmgr.dll χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό που ανήκει στην ομάδα διαχειριστών. Σε μια γραμμή εντολών, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή.
regsvr32 wmnetmgr.dll

Μέθοδος 2

Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός χρήστη που χρησιμοποιεί το Windows Media Player διαθέτει δικαιώματα τροποποίησης για το αρχείο Wmsdkns.xml.

Σημείωση Στα Windows Vista, το αρχείο βρίσκεται στο φάκελο C:\Users\Userame\AppData\Local\Microsoft\Windows Media\11.0. Στα Windows XP, το αρχείο βρίσκεται στο φάκελο Data\Microsoft\Windows Media\11.0 \Local Settings\Application C:\Documents and Settings\όνομα χρήστη.

Η μέθοδος 3

Διαγράψτε το αρχείο Wmsdkns.xml. Μετά τη διαγραφή τους, το Windows Media Player θα δημιουργήσει ξανά το αρχείο Wmsdkns.xml.

Περισσότερες πληροφορίες

Βήματα για την αναπαραγωγή του προβλήματος

 1. Κατάργηση της καταχώρησης του αρχείου Wmnetmgr.dll χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό που ανήκει στην ομάδα διαχειριστών. Στη γραμμή εντολών, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή.
  regsvr32 /u wmnetmgr.dll
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός χρήστη που χρησιμοποιεί το Windows Media Player έχει άρνηση δικαιωμάτων για το αρχείο Wmsdkns.xml.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 940029 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια