Χρήση του χώρου εικονικών διευθύνσεων στην ανάπτυξη παιχνιδιών για Windows Vista

Περίληψη

Αυτή η ενημέρωση μειώνει τη χρήση του χώρου εικονικών διευθύνσεων σε ορισμένα σενάρια. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι εφαρμογές που εκτελούνται σε ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού που διαθέτουν μεγάλη ποσότητα μνήμης βίντεο είναι λιγότερο πιθανόν να φτάνουν τα όρια του χώρου εικονικών διευθύνσεων. Αυτή η ενημέρωση ενδέχεται να βελτιώσει τις επιδόσεις των εφαρμογών σε ορισμένες ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού.

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνεται στο Windows Vista Service Pack 1 (SP1).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του τελευταίου Service Pack για τα Vista ή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον μπορείτε να επιβεβαιώστε αν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το τελευταίο Service Pack για τα Vista, κάντε κλικ στο αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:

935791 Τρόπος λήψης του τελευταίου service pack των Windows Vista

Περισσότερες πληροφορίες για προχωρημένους χρήστης

Αυτό το άρθρο ασχολείται με τη χρήση του χώρου εικονικών διευθύνσεων στην ανάπτυξη παιχνιδιών για Windows. Το άρθρο περιγράφει τα πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση εφαρμογών σε ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα, όπως τα Windows Vista. Το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με μια ενημέρωση, η οποία ενδέχεται να επιλύσει ορισμένα από αυτά τα προβλήματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προβλήματα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σε ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα, όπως τα Windows Vista, οι εφαρμογές εκτελούνται στο δικό τους χώρο εικονικών διευθύνσεων. Συνήθως, το μέγεθος του χώρου εικονικών διευθύνσεων ορίζεται στα 2 gigabyte (GB) για εφαρμογές 32-bit. Το μέγεθος του διαθέσιμου χώρου εικονικών διευθύνσεων δεν σχετίζεται με το μέγεθος της φυσικής μνήμης που υπάρχει στον υπολογιστή.

Κάθε εκχώρηση μνήμης, αντιστοίχιση αρχείων ή βιβλιοθήκη που φορτώνεται από μια εφαρμογή καταναλώνει μέρος αυτού του χώρου εικονικών διευθύνσεων. Όταν η εφαρμογή καταναλώσει ολόκληρο το χώρο εικονικών διευθύνσεων, οποιαδήποτε περαιτέρω λειτουργία αυτού του είδους αποτυγχάνει. Παρόλο που όλες οι εφαρμογές πρέπει να είναι κωδικοποιημένες προκειμένου να χειρίζονται τις αποτυχίες εκχώρησης μνήμης, πολλές εφαρμογές δεν επανέρχονται σωστά μετά από τέτοιες αποτυχίες. Επομένως, τα προγράμματα ενδέχεται να παρουσιάσουν αστάθεια ή να σταματήσουν να ανταποκρίνονται μετά την αποκατάστασή τους από τέτοιες αποτυχίες.

Τα υπάρχοντα παιχνίδια και άλλες εφαρμογές γραφικών συχνά εκχωρούν εικονική μνήμη για ένα αντίγραφο των πόρων της μνήμης βίντεο που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί αυτό το αντίγραφο για τη γρήγορη επαναφορά της οθόνης σε περίπτωση που χαθούν τα περιεχόμενα της μνήμης βίντεο. Για παράδειγμα, η εφαρμογή χρησιμοποιεί αυτό το αντίγραφο σε περίπτωση που ο χρήστης πιέσει το συνδυασμό πλήκτρων ALT+TAB ή θέσει τον υπολογιστή σε κατάσταση αναμονής. Συνήθως, ο χρόνος εκτέλεσης του DirectX διαχειρίζεται το αντίγραφο για λογαριασμό της εφαρμογής όταν η εφαρμογή δημιουργήσει ένα διαχειριζόμενο πόρο. Ωστόσο, μια εφαρμογή μπορεί επίσης να διαχειριστεί το αντίγραφο μόνη της. Η εικονική μνήμη που χρησιμοποιεί το αντίγραφο είναι ευθέως ανάλογη των πόρων μνήμης βίντεο που εκχωρεί η εφαρμογή.

Μια σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) μπορεί να διαθέτει μνήμη βίντεο 512 MB ή μεγαλύτερη. Οι εφαρμογές που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τέτοιες μεγάλες ποσότητες μνήμης βίντεο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγάλο ποσοστό του δικού τους χώρου εικονικών διευθύνσεων για ένα αντίγραφο στη μνήμη των πόρων βίντεο. Στα συστήματα 32-bit, τέτοιες εφαρμογές ενδέχεται να καταναλώσουν ολόκληρο το διαθέσιμο χώρο εικονικών διευθύνσεων.


Με την εισαγωγή του DirectX 10 και του Windows Display Driver Model (WDDM) στα Windows Vista, δεν είναι πλέον απαραίτητο για μια εφαρμογή να διατηρεί ένα αντίγραφο των πόρων της στη μνήμη του συστήματος. Αντί για αυτό, η διαχείριση μνήμης βίντεο εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο κάθε εκχώρησης μνήμης βίντεο διατηρείται σε όλες τις εναλλαγές της οθόνης. Για λόγους συμβατότητας, τα Windows Vista μιμούνται την κατάσταση "η συσκευή χάθηκε" (device lost) για τις εκδόσεις του DirectX που είναι παλαιότερες από το DirectX 10 προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η συμπεριφορά των API που είναι ορατά σε εφαρμογές δεν αλλάζει.

Για να αναπαραστήσει τη μνήμη βίντεο, η διαχείριση μνήμης βίντεο των Windows Vista εκχωρεί μια περιοχή εικονικών διευθύνσεων σε κάθε πόρο μνήμης βίντεο. Αυτή η περιοχή είναι εννοιολογικά παρόμοια με το αντίγραφο που μπορεί να δημιουργήσει μια εφαρμογή. Ωστόσο, η διαχείριση μνήμης βίντεο διαχειρίζεται τη διαδικασία πιο αποτελεσματικά από την εφαρμογή. Η διαχείριση μνήμης βίντεο χρησιμοποιεί την περιοχή εικονικών διευθύνσεων για το χειρισμό των εναλλαγών ή της υπερβολικής δέσμευσης της μνήμης βίντεο. Ωστόσο, η περιοχή εικονικών διευθύνσεων δεν χρησιμοποιείται συνήθως σε ένα σύστημα που διαθέτει μεγάλη ποσότητα μνήμης βίντεο. Όσο αυτή η περιοχή εικονικών διευθύνσεων παραμένει αχρησιμοποίητη, δεν εκχωρείται σε αυτή καθόλου φυσική μνήμη. Αντίθετα, το αντίγραφο της μνήμης συστήματος που διατηρείται στο παλαιότερο μοντέλο του προγράμματος οδήγησης είναι εγγυημένα πλήρως συμπληρωμένο με φυσική μνήμη.

Αν μια εφαρμογή δημιουργήσει το δικό της αντίγραφο πόρων βίντεο στη μνήμη ή χρησιμοποιήσει το DirectX 9 ή μια προηγούμενη έκδοση, ο χώρος εικονικών διευθύνσεων περιέχει την αναπαριστώμενη περιοχή της διαχείρισης μνήμης βίντεο WDDM και το αντίγραφο της εφαρμογής. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν API γραφικών παλαιότερα από το DirectX 10 και που προορίζονται για GPU με μεγάλες ποσότητες μνήμης βίντεο, μπορούν εύκολα να εξαντλήσουν το χώρο εικονικών διευθύνσεων που χρησιμοποιούν.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η Microsoft αλλάζει τον τρόπο με τον οποίον η διαχείριση μνήμης βίντεο διατηρεί το περιεχόμενο των πόρων μνήμης βίντεο. Αυτή η αλλαγή γίνεται ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιείται μια μόνιμη περιοχή εικονικών διευθύνσεων για κάθε εκχώρηση που αναπαριστάται. Με τη νέα προσέγγιση, μόνο οι εκχωρήσεις που δημιουργούνται "με δυνατότητα κλειδώματος" (lockable) καταναλώνουν μέρος του χώρου εικονικών διευθύνσεων της εφαρμογής. Οι εκχωρήσεις που δεν δημιουργούνται "με δυνατότητα κλειδώματος" (lockable) δεν καταναλώνουν χώρο. Αυτή η προσέγγιση μειώνει σημαντικά το χώρο εικονικών διευθύνσεων που χρησιμοποιείται. Επομένως, η εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί σε ρυθμίσεις παραμέτρων μεγάλης ποσότητας μνήμης βίντεο χωρίς να φτάσει τα όρια.

Παρόλο που αυτή η προσέγγιση μειώνει την κατανάλωση εικονικών διευθύνσεων, δεν εξαλείφει το όριο των 2 GB του χώρου εικονικών διευθύνσεων, στο οποίο φτάνουν γρήγορα πολλές εφαρμογές από μόνες τους. Τελικά, οι εφαρμογές θα φτάσουν το όριο για άλλους λόγους.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Windows Vista, εκδόσεις 32 bit

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 940105

Windows Vista, εκδόσεις 64 bit

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 940105

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows Vista, ο οποίος διαθέτει πολλές κάρτες γραφικών, συνιστούμε να εγκαταστήσετε πρώτα την άμεση επιδιόρθωση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 936710 της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:

936710 Όταν εκτελείται μια εφαρμογή DirectX 10 σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista, ο οποίος διαθέτει πολλές κάρτες γραφικών, ο υπολογιστής δεν χρησιμοποιεί τη δευτερεύουσα κάρτα γραφικών (US)

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά μια ενημέρωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Windows Vista, εκδόσεις 32 bit
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Cdd.dll6.0.6000.2064836,86427 Ιουλ. 200702:17x86
Dxgkrnl.sys6.0.6000.20648621,05627 Ιουλ. 200701:07x86
Update.mumΔεν ισχύει1,78827 Ιουλ. 200717:27Δεν ισχύει
X86_5e2dac6229b5926b0c74da835150f1a5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20648_none_42a29c9b7959cc08.manifestΔεν ισχύει69627 Ιουλ. 200717:27Δεν ισχύει
X86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20648_none_aa48b77dff9d11aa.manifestΔεν ισχύει8,95827 Ιουλ. 200717:27Δεν ισχύει
Windows Vista, εκδόσεις 64 bit
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Amd64_ce07f9e62de28926f56e50610267ed82_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20648_none_ff82e7b15cf29216.manifestΔεν ισχύει70027 Ιουλ. 200717:27Δεν ισχύει
Amd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20648_none_06675301b7fa82e0.manifestΔεν ισχύει9,22327 Ιουλ. 200717:31Δεν ισχύει
Cdd.dll6.0.6000.2064847,10427 Ιουλ. 200703:13x64
Dxgkrnl.sys6.0.6000.20648878,08027 Ιουλ. 200701:19x64
Update.mumΔεν ισχύει1,78827 Ιουλ. 200717:27Δεν ισχύει
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 940105 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιουλ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια