Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows Vista

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση, δίνει στα Windows Vista τη δυνατότητα εντοπισμού στοιχείων εκμετάλλευσης της ενεργοποίησης, τα οποία παρακάμπτουν την ενεργοποίηση προϊόντος και παρεμβαίνουν στη συνηθισμένη λειτουργία των Windows. Η εκμετάλλευση ενεργοποίησης είναι μια μορφή λογισμικού που αντικαθιστά ή τροποποιεί αυθεντικά στοιχεία των Windows. Όταν υπάρχουν στοιχεία εκμετάλλευσης ενεργοποίησης σε ένα σύστημα, υποδηλώνεται ότι ένας προμηθευτής λογισμικού ή υλικού ενδέχεται να έχει αλλοιώσει κάποια γνήσια στοιχεία των Windows προκειμένου να μπορέσει να διαθέσει πλαστό λογισμικό. Επομένως, η ασφάλεια και το απόρρητο ενός υπολογιστή τίθενται σε κίνδυνο. Μετά την εγκατάσταση αυτής την ενημερωμένης έκδοσης, θα γνωρίζετε εάν υπάρχουν στοιχεία εκμετάλλευσης της ενεργοποίησης στο σύστημά σας.Για να αποκτήσετε την ενημερωμένη αυτή έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web ή ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Αυτόματης ενημέρωσης (Automatic Update) για να εγκαταστήσετε τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις:Σημείωση Η εγκατάσταση της ενημερωμένης αυτής έκδοσης δεν επηρεάζει τη λειτουργία του λειτουργικού σας συστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση για Windows Vista εντοπίζει τα στοιχεία εκμετάλλευσης ενεργοποίησης τα οποία ενδέχεται να υπάρχουν σε ένα σύστημα. Ένα στοιχείο εκμετάλλευσης της ενεργοποίησης παρακάμπτει την αδειοδότηση και την ενεργοποίηση. Αυτή η συμπεριφορά επιτρέπει την εκτέλεση πλαστών αντιγράφων των Windows Vista χωρίς να χρειάζεται ενεργοποίηση. Τα στοιχεία εκμετάλλευσης της ενεργοποίησης κάνουν μετατροπές σε βασικά αρχεία του συστήματος των Windows. Αυτά τα στοιχεία εκμετάλλευσης της ενεργοποίησης επηρεάζουν τόσο τη σταθερότητα όσο και την ασφάλεια του συστήματος.Όταν εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση, δεν θα επηρεάζεται καμία λειτουργία του λειτουργικού σας συστήματος. Εάν δεν εντοπιστεί κανένα στοιχείο εκμετάλλευσης ενεργοποίησης, η ενημερωμένη έκδοση υπάρχει στο σύστημα. Εάν εντοπιστούν στοιχεία εκμετάλλευσης της ενεργοποίησης, θα σας δοθεί μια σύνδεση με μια τοποθεσία Web, η οποία περιγράφει τον τρόπου με τον οποίο μπορείτε να καταργήσετε τα στοιχεία εκμετάλλευσης της ενεργοποίησης. Όταν καταργηθούν τα στοιχεία εκμετάλλευσης της ενεργοποίησης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε ένα έγκυρο κλειδί προϊόντος για να ενεργοποιήσετε το αντίγραφό σας των Windows. Εάν θέλετε να καταργήσετε τα στοιχεία εκμετάλλευσης της ενεργοποίησης, τα Windows ενδέχεται να τα απενεργοποιήσουν και, στη συνέχεια, να σας ζητήσουν να χρησιμοποιήσετε ένα έγκυρο κλειδί προϊόντος για να ενεργοποιήσετε τα Windows.

Διαβάστε τη δήλωση απορρήτου μας online

Για να διαβάσετε τη "Δήλωση απορρήτου του Windows Genuine Advantage", επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 940510 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Μαΐ 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια