Μια ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για τη διόρθωση μιας διακοπής λειτουργίας της υπηρεσίας Background Intelligent Transfer Service (BITS) σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista

Συμπτώματα

Μετά τη λήψη ενημερωμένων εκδόσεων από το Windows Update σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που υποδεικνύει ότι η διαδικασία κεντρικού υπολογιστή για τις υπηρεσίες των Windows δεν λειτουργεί.
 • Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου του Windows Update. Αυτό το παράθυρο διαλόγου περιέχει το ακόλουθο μήνυμα:
  Ορισμένες ενημερώσεις δεν εγκαταστάθηκαν
  Αποτυχία: xx ενημερωμένες εκδόσεις
  Σφάλματα που εντοπίστηκαν:
  Κωδικός 800706BA

  (Some Updates were not installed
  Failed: xx updates

  Error(s) Found:
  Code 800706BA)
 • Καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής ένα συμβάν που μοιάζει με το ακόλουθο:

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή τα αρχεία κατάστασης της υπηρεσίας Background Intelligent Transfer Service (BITS) είναι κατεστραμμένα. Αυτό το ζήτημα διακόπτει τη διαδικασία κεντρικού υπολογιστή για τις υπηρεσίες των Windows. Αυτή η συμπεριφορά σάς εμποδίζει να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία BITS για τη μεταφορά αρχείων.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Το εργαλείο BITS Repair Tool θα σας βοηθήσει να διορθώσετε ένα ζήτημα που προκαλείται από την καταστροφή αρχείων κατάστασης της υπηρεσίας BITS. Το ζήτημα διακόπτει τη διαδικασία κεντρικού υπολογιστή για τις υπηρεσίες των Windows. Αυτή η συμπεριφορά σάς εμποδίζει να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία BITS για τη μεταφορά αρχείων. Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο, για να επιλύσετε την καταστροφή και να ενεργοποιήσετε ξανά τις μεταφορές BITS. Μετά την εκτέλεση αυτού του εργαλείου, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Πληροφορίες λήψης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

Windows Vista, εκδόσεις 32 bit

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 940520 (Αγγλική έκδοση).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 940520 (Ελληνική έκδοση).

Windows Vista, εκδόσεις 64 bit

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 940520 (Αγγλική έκδοση).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 940520 (Ελληνική έκδοση).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Μπορείτε επίσης να επιλύσετε αυτό το ζήτημα με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

 1. Ενεργοποιήστε την επιλογή Προβολή κρυφών αρχείων (View Hidden Files). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) Κουμπί , κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές φακέλων (Folder Options) και τέλος κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Ως διαχειριστής συστήματος, εντοπίστε το φάκελο Programdata\Microsoft\Network\Downloader και κατόπιν διαγράψτε όλα τα αρχεία των οποίων το όνομα ξεκινά με Qmgr: Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) κουμπί , πληκτρολογήστε
   \Programdata\Microsoft\network\downloader στο πλαίσιο
   Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Στο παράθυρο διαλόγου λήψης, επιλέξτε και κατόπιν διαγράψτε τα αρχεία που ξεκινούν με Qmgr. Για παράδειγμα, διαγράψτε τα ακόλουθα αρχεία:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
   Σημειώσεις
   • Εάν τα αρχεία δεν έχουν διαγραφεί, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία χωρίς δικτύωση. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο 2 ή 3.
   • Εάν τα αρχεία έχουν διαγραφεί με επιτυχία, ανοίξτε αμέσως το Windows Update και κατόπιν εγκαταστήστε τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις.

Μέθοδος 2

 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 2. Πιέστε το πλήκτρο F8 καθώς γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή.

  Σημείωση Πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο F8 πριν να εμφανιστεί η ένδειξη προόδου των Windows Vista.
 3. Όταν εμφανιστεί το μενού Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους (Advanced Boot Options), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στοιχείο Ασφαλής λειτουργία (Safe Mode) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Προβολή κρυφών αρχείων (View Hidden Files). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) Κουμπί , κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές φακέλων (Folder Options) και τέλος κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Ως διαχειριστής συστήματος, εντοπίστε το φάκελο Programdata\Microsoft\Network\Downloader και κατόπιν διαγράψτε όλα τα αρχεία των οποίων το όνομα ξεκινά με Qmgr: Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) κουμπί , πληκτρολογήστε
   Programdata\Microsoft\network\downloader στο πλαίσιο
   Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Στο παράθυρο διαλόγου λήψης, επιλέξτε και κατόπιν διαγράψτε τα αρχεία που ξεκινούν με Qmgr. Για παράδειγμα, διαγράψτε τα ακόλουθα αρχεία:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 6. Ανοίξτε αμέσως το Windows Update και κατόπιν εγκαταστήστε τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις.

Μέθοδος 3

 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode) χωρίς δίκτυο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Τερματίστε όλα τα προγράμματα που είναι ανοιχτά.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)the Start button , πληκτρολογήστε Run στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Πληκτρολογήστε msconfig και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Εμφανίζεται το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκκίνηση (Boot), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ασφαλής εκκίνηση (Safe boot), κατόπιν κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ελάχιστη (Minimal) και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί
   OK.
  • Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή, όταν σας ζητηθεί.
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Προβολή κρυφών αρχείων (View Hidden Files). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) Κουμπί , κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές φακέλων (Folder Options) και τέλος κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Ως διαχειριστής συστήματος, εντοπίστε το φάκελο Programdata\Microsoft\Network\Downloader και κατόπιν διαγράψτε όλα τα αρχεία των οποίων το όνομα ξεκινά με Qmgr: Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) κουμπί , πληκτρολογήστε
   \Programdata\Microsoft\network\downloader στο πλαίσιο
   Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Στο παράθυρο διαλόγου λήψης, επιλέξτε και διαγράψτε τα αρχεία που ξεκινούν με Qmgr. Για παράδειγμα, διαγράψτε τα ακόλουθα αρχεία:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 4. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Τερματίστε όλα τα προγράμματα που είναι ανοιχτά.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)the Start button , πληκτρολογήστε Run στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Πληκτρολογήστε msconfig και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εμφανίζεται το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility).
  • Στην καρτέλα Εκκίνηση (Boot), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ασφαλής εκκίνηση (Safe boot) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
   , για να ξεκινήσετε ξανά τον υπολογιστή.
  • Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή, όταν σας ζητηθεί.
 5. Ανοίξτε αμέσως το Windows Update και κατόπιν εγκαταστήστε τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 940520 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιουλ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια