Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο και πώς μπορείτε να διαγράψετε ένα προεπιλεγμένο πρότυπο στο Works 9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα εξής:
 • Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο στο Microsoft Works 9
 • Πώς να Διαγρ ένα προεπιλεγμένο πρότυπο στο Works 9
 • Μηνύματα λάθους που ενδέχεται να εμφανιστεί στα ακόλουθα προγράμματα του Works 9, όταν διαγράφετε ένα προεπιλεγμένο πρότυπο:
  • Επεξεργασίας κειμένου του Works
  • Υπολογιστικό φύλλο του Works
  • Βάσης δεδομένων του Works

Περισσότερες πληροφορίες

Ένα πρότυπο είναι ένα έγγραφο που έχει προκαθορισμένες ρυθμίσεις, όπως ρυθμίσεις περιθωρίων ή προεπιλεγμένο κείμενο. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να συνθέσετε γράμματα με τη χρήση ορισμένων επιστολόχαρτο, μπορείτε να σχεδιάσετε το επιστολόχαρτο και στη συνέχεια να αποθηκεύσετε το επιστολόχαρτο ως πρότυπο. Τέλος, μπορείτε να ανοίξετε το πρότυπο και στη συνέχεια να προσθέσετε το κείμενο της επιστολής.

Για κάθε πρόγραμμα Works 9, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά πρότυπα. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε ένα πρότυπο ως το προεπιλεγμένο πρότυπο για κάθε πρόγραμμα Works 9.

Δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο στο Works 9

 1. Ανοίξτε ένα νέο έγγραφο στο Works 9 πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το προσαρμοσμένο πρότυπο.
 2. Προσθέστε κείμενο, γραφικά και ρυθμίσεις (όπως γραμματοσειρές ή τα περιθώρια) που θέλετε στο προσαρμοσμένο πρότυπο.
 3. Στο μενού αρχείο , κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ωςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πρότυπο.
 4. Πληκτρολογήστε το όνομα για το πρότυπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημειώσεις
 • Εάν πληκτρολογήσετε το όνομα ενός υπάρχοντος προτύπου, λαμβάνετε ένα μήνυμα παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Το πρότυπο template_name υπάρχει ήδη. Θέλετε να αντικαταστήσετε το υπάρχον πρότυπο;
  Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το υπάρχον πρότυπο, κάντε κλικ στο κουμπί " Ναι". Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί " Ναι", το Works 9 αντικαθιστά το υπάρχον πρότυπο.
 • Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο ως το προεπιλεγμένο πρότυπο για όλα τα έγγραφα, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου χρήση αυτού του προτύπου για όλα τα νέα έγγραφα όνομα_προγράμματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Διαγράψετε ένα προεπιλεγμένο πρότυπο στο Works 9

 1. Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο που μοιάζει με το προεπιλεγμένο πρότυπο που θέλετε να διαγράψετε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να διαγράψετε ένα προεπιλεγμένο πρότυπο προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου που μοιάζει με το προεπιλεγμένο πρότυπο προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου.
 2. Στο μενού αρχείο , κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ωςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πρότυπο.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί προεπιλεγμένοκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά.

Μηνύματα λάθους που ενδέχεται να εμφανιστεί όταν διαγράφετε ένα προεπιλεγμένο πρότυπο

Μπορείτε να διαγράψετε ένα πρότυπο που έχετε καθορίσει ως το προεπιλεγμένο πρότυπο. Στην περίπτωση αυτή, όταν ξεκινάτε το πρόγραμμα Works 9 που σχετίζεται με το προεπιλεγμένο πρότυπο, ενδέχεται να λάβετε μηνύματα λάθους.

Επεξεργασίας κειμένου του Works

Μπορεί να αποφασίσετε να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο που έχει οριστεί ως το προεπιλεγμένο πρότυπο για το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου του Works Works 9. Ωστόσο, όταν ξεκινάτε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου του Works, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Έργα δεν έχετε πρόσβαση σε ένα ή περισσότερα αρχεία που χρειάζεται για να εκτελέσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Ίσως τα αρχεία ενδέχεται να έχουν μετονομαστεί, διαγραφεί ή καταργήθηκε. Δοκιμάστε την επανεγκατάσταση του Works, και στη συνέχεια να ξεκινήσετε πάλι το πρόγραμμα.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης για τα Microsoft Windows XP
 1. Ξεκινήστε τον Windows Explorer.
 2. Εντοπίστε τον ακόλουθο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ επάνω:
  % systemdrive %\Documents and Settings\όνομα_χρήστη\Application Data\Template
  Σημείωση Σε αυτό το βήμα, το σύμβολο κράτησης θέσης % systemdrive % Καθορίζει το γράμμα μονάδας δίσκου της μονάδας δίσκου που είναι εγκατεστημένα τα Windows σε. Από προεπιλογή, αυτή είναι η μονάδα δίσκου C. Το σύμβολο κράτησης θέσης όνομα_χρήστη Καθορίζει το φάκελο που ονομάζεται σύμφωνα με το λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε με τον υπολογιστή.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή κανονικήκαι, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C για να αντιγράψετε το αρχείο προτύπου Normal.wpt.
 4. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + V για να επικολλήσετε ένα αντίγραφο του αρχείου προτύπου Normal.wpt στο φάκελο προτύπων.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο αντίγραφο του αρχείου προτύπου Normal.wpt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία.
 6. Πληκτρολογήστε το όνομα του προεπιλεγμένου προσαρμοσμένου προτύπου που έχει διαγραφεί.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί " Ναι " όταν σας ζητηθεί.
Η λύση για τα Windows Vista
 1. Ξεκινήστε τον Windows Explorer.
 2. Εντοπίστε τον ακόλουθο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ επάνω:
  %systemdrive%\Users\user_name\AppData\Roaming\Template
  Σημείωση Σε αυτό το βήμα, το σύμβολο κράτησης θέσης % systemdrive % Καθορίζει το γράμμα μονάδας δίσκου της μονάδας δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows. Από προεπιλογή, αυτή είναι η μονάδα δίσκου C. Το σύμβολο κράτησης θέσης όνομα_χρήστη Καθορίζει το φάκελο που ονομάζεται σύμφωνα με το λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε με τον υπολογιστή.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή κανονικήκαι, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C για να αντιγράψετε το αρχείο προτύπου Normal.wpt.
 4. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + V για να επικολλήσετε ένα αντίγραφο του αρχείου προτύπου Normal.wpt στο φάκελο προτύπων.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο αντίγραφο του αρχείου προτύπου Normal.wpt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία.
 6. Πληκτρολογήστε το όνομα του προεπιλεγμένου προσαρμοσμένου προτύπου που έχει διαγραφεί.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί " Ναι " όταν σας ζητηθεί.

Υπολογιστικό φύλλο του Works

Μπορεί να αποφασίσετε να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο που έχει οριστεί ως το προεπιλεγμένο πρότυπο για το πρόγραμμα υπολογιστικού φύλλου του Works Works 9. Ωστόσο, όταν ξεκινάτε το πρόγραμμα υπολογιστικού φύλλου του Works, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση η διαδρομή/όνομα αρχείουτου εγγράφου. Το έγγραφο ενδέχεται να είναι ήδη ανοιχτό, ή μπορεί να είναι ένα έγγραφο μόνο για ανάγνωση. Το όνομα και η διαδρομή είναι έγκυρη, το έγγραφο ενδέχεται να υπάρχουν πλέον ή μπορεί να είναι ήδη ανοιχτό. Εάν εκτελείτε το Works από το δίκτυο, ίσως χρειαστεί να περιμένετε μέχρι κάποιος άλλος χρήστης κλείσει το Works.
Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί " Άκυρο " ως απάντηση στο μήνυμα λάθους, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Works δεν μπορεί να ανοίξει το πρότυπο προεπιλεγμένη διαδρομή/όνομα αρχείου. Το αρχείο ίσως είναι κατεστραμμένο. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να δημιουργήσετε εκ νέου το προεπιλεγμένο πρότυπό σας.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης


Ως απάντηση στο μήνυμα λάθους, κάντε κλικ στο κουμπί " OK". Ανοίγει το πρόγραμμα υπολογιστικού φύλλου του Works με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Βάσης δεδομένων του Works

Μπορεί να αποφασίσετε να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο που έχει οριστεί ως το προεπιλεγμένο πρότυπο για το πρόγραμμα βάσης δεδομένων του Works Works 9. Ωστόσο, όταν ξεκινάτε το πρόγραμμα βάσης δεδομένων του Works, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Works δεν μπορεί να ανοίξει το πρότυπο προεπιλεγμένη διαδρομή/όνομα αρχείου. Το αρχείο ίσως είναι κατεστραμμένο. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να δημιουργήσετε εκ νέου το προεπιλεγμένο πρότυπό σας.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης


Ως απάντηση στο μήνυμα λάθους, κάντε κλικ στο κουμπί " OK". Ανοίγει το πρόγραμμα βάσης δεδομένων του Works με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προτύπων και για την επεξεργασία προτύπων στο Works 9, ανατρέξτε στη Βοήθεια στο πρόγραμμα Works 9.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 941087 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια