Περιγραφή των εργαλείων διαχείρισης του Windows Server 2008 απομακρυσμένου διακομιστή για Windows Vista Service Pack 1

Η υποστήριξη για τα Windows Vista χωρίς κανένα service pack εγκατεστημένο έληξε στις 13 Απριλίου 2010. Για να συνεχίσετε τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows Vista με Service Pack 2 (SP2). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Microsoft: η υποστήριξη λήγει για ορισμένες εκδόσεις των Windows

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Microsoft απομακρυσμένου διακομιστή Εργαλεία διαχείρισης (RSAT) σας δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ να πραγματοποιήσετε απομακρυσμένη διαχείριση ρόλων και λειτουργιών στον Windows Server 2008 από έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows Vista με Service Pack 1 (SP1). Περιλαμβάνει υποστήριξη για την απομακρυσμένη διαχείριση υπολογιστών που εκτελούν μια επιλογή εγκατάσταση Server Core ή μια επιλογή πλήρους εγκατάστασης του Windows Server 2008. Παρέχει λειτουργικότητα παρόμοια με το πακέτο εργαλείων διαχείρισης του Windows Server 2003.

Περισσότερες πληροφορίες

Απαιτήσεις συστήματος

 • Το RSAT μπορεί να εγκατασταθεί σε εκδόσεις 32-bit και 64-bit του τις ακόλουθες ρυθμίσεις παραμέτρων:
  • Τα Windows Vista Ultimate με SP1 ή νεότερη έκδοση service pack των Windows Vista
  • Τα Windows Vista Enterprise με SP1 ή νεότερη έκδοση service pack των Windows Vista
  • Τα Windows Vista Business με SP1 ή νεότερη έκδοση service pack των Windows Vista
 • Το RSAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχειριστείτε τις εκδόσεις 32-bit και 64-bit του Windows Server 2008.
 • Το RSAT δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το πακέτο εργαλείων διαχείρισης του Windows Server 2003 ή το πακέτο εργαλείων διαχείρισης του Windows 2000 Server. Καταργήστε όλες τις εκδόσεις του πακέτου εργαλείων διαχείρισης από τον υπολογιστή πριν από την εγκατάσταση του RSAT.
 • Μόνο ένα αντίγραφο του RSAT μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή τη φορά. Πριν να εγκαταστήσετε ένα νέο πακέτο, καταργήστε τις υπάρχουσες εκδόσεις του RSAT. Σε αυτές περιλαμβάνονται τυχόν αντίγραφα που βρίσκονται σε διαφορετικές γλώσσες.

Εργαλεία διαχείρισης του Windows Server 2008 για ρόλους

Ρόλος Εργαλεία διαχείρισηςΠεριγραφή
Εργαλεία υπηρεσιών πιστοποιητικού υπηρεσίας καταλόγου Active DirectoryΕνεργό Εργαλεία υπηρεσιών πιστοποιητικού καταλόγου περιλαμβάνει τα συμπληρωματικά προγράμματα αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, προτύπων πιστοποιητικών, Enterprise PKI και ηλεκτρονική Διαχείριση υπολογιστή που αποκρίνεται.

Active Directory το εργαλείων αρχής πιστοποίησης περιλαμβάνει την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, προτύπων πιστοποιητικών, και τα εργαλεία Online ανταπόκριση εταιρικό PKI συμπληρωματικά προγράμματα περιλαμβάνει το συμπληρωματικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής διαχείρισης υπολογιστή που αποκρίνεται.
Των υπηρεσιών τομέα Active Directory (AD DS) εργαλείαΕνεργό Εργαλεία υπηρεσιών τομέα καταλόγου περιλαμβάνει Active Directory Users και υπολογιστές, Active Directory τομείς και σχέσεις αξιοπιστίας, Active Directory Sites και υπηρεσίες και άλλα εργαλεία συμπληρωματικών προγραμμάτων και τη γραμμή εντολών για την απομακρυσμένη διαχείριση των υπηρεσιών τομέα Active Directory.

Διακομιστής για εργαλεία υπηρεσίας πληροφοριών δικτύου (NIS) περιλαμβάνει μια επέκταση για το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers και το εργαλείο γραμμής εντολών Ypclear.exe.
Ελαφριά καταλόγου Active Directory (AD LDS) εργαλεία των υπηρεσιώνΕνεργό εργαλεία υπηρεσίες καταλόγου Lightweight Directory περιλαμβάνει Active Directory Sites και υπηρεσίες, διασυνδέσεις υπηρεσιών Active Directory (ADSI) Edit, Διαχείριση σχήματος και άλλα εργαλεία συμπληρωματικών προγραμμάτων και τη γραμμή εντολών για τη Διαχείριση υπηρεσίες καταλόγου Lightweight Active Directory.
Εργαλεία διακομιστή DHCPΔυναμικά εργαλεία διακομιστή Host Configuration Protocol (DHCP) περιλαμβάνουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα DHCP.
Εργαλεία διακομιστή DNSΕργαλεία διακομιστή συστήματος ονομάτων (DNS) του τομέα περιλαμβάνει το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση DNS και το εργαλείο γραμμής εντολών Dnscmd.exe.
Εργαλεία υπηρεσιών αρχείωνΕργαλεία υπηρεσιών αρχείων περιλαμβάνει το συμπληρωματικό πρόγραμμα Storagemgmt.msc και τα παρακάτω εργαλεία:
 • Εργαλεία συστήματος κατανεμημένων αρχείων.
  Αυτό περιλαμβάνει το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση DFS και τα εργαλεία γραμμής εντολών Dfsradmin.exe, Dfscmd.exe, Dfsdiag.exe και Dfsutil.exe.
 • Εργαλεία διαχείρισης πόρων διακομιστή αρχείων.
  Αυτό περιλαμβάνει το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση πόρων διακομιστή αρχείων και τα εργαλεία της γραμμής εντολών Filescrn.exe και Storrept.exe.
Πολιτική δικτύου και υπηρεσίες πρόσβαση στα εργαλείαΠολιτική δικτύου και υπηρεσίες πρόσβαση στα εργαλεία που περιλαμβάνει το συμπληρωματικό πρόγραμμα δρομολόγησης και απομακρυσμένης πρόσβασης.
Τα εργαλεία των υπηρεσιών Terminal ServicesΕργαλεία τερματικού υπηρεσιών περιλαμβάνει τα συμπληρωματικά προγράμματα απομακρυσμένες επιφάνειες εργασίας και διαχείριση υπηρεσιών τερματικού.
Universal Description, Discovery και εργαλεία υπηρεσιών ενοποίησης (UDDI)Εργαλεία υπηρεσιών UDDI περιλαμβάνουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα των υπηρεσιών UDDI.

Εργαλεία διαχείρισης του Windows Server 2008 για τις δυνατότητες

Δυνατότητα "Εργαλεία διαχείρισης"Περιγραφή
Εργαλεία κρυπτογράφησης μονάδων δίσκου BitLockerΕργαλεία κρυπτογράφησης μονάδας δίσκου BitLocker περιλαμβάνει τη δέσμη ενεργειών bde.wsf διαχείριση.
Εργαλεία συμπλέγματος ανακατεύθυνσηςΕργαλεία συμπλέγματος ανακατεύθυνσης περιλαμβάνουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση συμπλέγματος ανακατεύθυνσης και το εργαλείο γραμμής εντολών Cluster.exe.
Εργαλεία διαχείρισης πολιτικής ομάδαςΕργαλεία διαχείρισης πολιτικής ομάδας περιλαμβάνουν την Κονσόλα διαχείρισης πολιτικής ομάδας, το πρόγραμμα επεξεργασίας διαχείρισης πολιτικής ομάδας και το πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ Starter πολιτικής ομάδας.
Εξισορρόπηση εργαλεία φόρτου δικτύουΕργαλεία εξισορρόπησης φόρτου δικτύου περιλαμβάνουν το βοηθητικό πρόγραμμα Διαχείριση εξισορρόπησης φόρτου δικτύου και τα εργαλεία γραμμής εντολών Nlb.exe και Wlbs.exe.
Εργαλεία διακομιστή SMTPΑπλά εργαλεία διακομιστή Mail Transfer Protocol (SMTP) περιλαμβάνουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα SMTP.
Διαχείριση χώρου αποθήκευσης για SANs εργαλείαΔιαχείριση αποθήκευσης για εργαλεία δίκτυα περιοχής αποθήκευσης (SAN) περιλαμβάνει τη Διαχείριση χώρου αποθήκευσης για SANs συμπληρωματικό πρόγραμμα και το εργαλείο γραμμής εντολών ProvisionStorage.exe.
Εργαλεία διαχείρισης πόρων συστήματος των WindowsΕργαλεία διαχείρισης πόρων συστήματος των Windows περιλαμβάνουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση πόρων συστήματος των Windows και το εργαλείο γραμμής εντολών Wsrmc.exe.

Δυνατότητες γλωσσών

Τα πακέτα εγκατάστασης έχουν σχεδιαστεί για μεμονωμένες εκδόσεις του Windows Vista SP1.

Πρέπει να εγκαταστήσετε το πακέτο γλωσσών του RSAT που ταιριάζει με τη γλώσσα που έχετε επιλέξει για το λειτουργικό σύστημα. Εάν εκτελείτε μια έκδοση αγγλικής γλώσσας των Windows ή μια έκδοση των Windows που έχει προσαρμοστεί για γλώσσα διαφορετική από τις γλώσσες στη λίστα που ακολουθεί, εγκαταστήστε το πακέτο αγγλική RSAT.

Το RSAT είναι πλήρως μεταφρασμένες όλες τις γλώσσες που υποστηρίζονται από το Windows Server 2008:
 • Απλοποιημένα κινέζικα
 • Παραδοσιακά κινέζικα
 • Τσεχικά
 • Ολλανδικά
 • Ουγγρικά
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Ιταλικά
 • Ιαπωνικά
 • Κορεατικά
 • Πορτογαλικά
 • Ρωσικά
 • Ισπανικά
 • Σουηδικά
 • Τουρκικά
Σημείωση Μόνο ένα αντίγραφο του RSAT μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή ταυτόχρονα. Πριν να εγκαταστήσετε ένα νέο πακέτο, καταργήστε τις υπάρχουσες εκδόσεις του RSAT. Σε αυτές περιλαμβάνονται τυχόν αντίγραφα που βρίσκονται σε διαφορετικές γλώσσες.

Υποστήριξη του Windows Server 2003

Μόνο τα παρακάτω εργαλεία υποστήριξης της διαχείρισης του Windows Server 2003:
 • Των υπηρεσιών τομέα Active Directory (AD DS) εργαλεία
 • Ελαφριά καταλόγου Active Directory (AD LDS) εργαλεία των υπηρεσιών
 • Εργαλεία αρχή έκδοσης πιστοποιητικών του καταλόγου Active Directory
 • Εργαλεία διακομιστή DHCP
 • Εργαλεία διακομιστή DNS
 • Εργαλείων των υπηρεσιών τερματικού
 • Universal Description, Discovery και εργαλεία υπηρεσιών ενοποίησης (UDDI)
 • Εργαλεία διαχείρισης πολιτικής ομάδας
 • Εξισορρόπηση εργαλεία φόρτου δικτύου

Πληροφορίες λήψης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Download Άμεση λήψη των εργαλείων απομακρυσμένης διαχείρισης διακομιστή Microsoft για πακέτο έκδοσης (KB941314) 32-bit των Windows Vista Service Pack 1.

Download Άμεση λήψη των εργαλείων απομακρυσμένης διαχείρισης διακομιστή Microsoft για το πακέτο του Windows Vista Service Pack 1 64-bit Edition (KB941314).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Καταργήστε την εγκατάσταση του πακέτου εργαλείων διαχείρισης του Windows Server 2003

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του πακέτου εργαλείων διαχείρισης του Windows Server 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα σε έναν υπολογιστή που εκτελεί την τελική έκδοση των Windows Vista με SP1:
 1. Ανοίξτε Τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην εντολή προγράμματακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα και δυνατότητες.

  Εάν σας ζητηθεί να παρέχετε άδεια από τον έλεγχο λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί " συνέχεια".
 2. Κάντε διπλό κλικ στο Πακέτο εργαλείων διαχείρισης του Windows Server 2003 Service Pack 1 (ή R2) στη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να καταργήσετε το πακέτο εργαλείων διαχείρισης του Windows Server 2003.

Εγκατάσταση του RSAT

Για την εγκατάσταση του RSAT, ακολουθήστε τα εξής βήματα σε έναν υπολογιστή που εκτελεί την τελική έκδοση των Windows Vista με SP1:
 1. Άμεση λήψη του πακέτου RSAT από τοποθεσία Web της Microsoft.
 2. Κάντε διπλό κλικ το πακέτο λήψης για να ξεκινήσετε τον "Οδηγό εγκατάστασης". Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
 3. Ανοίξτε Τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην εντολή προγράμματακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows Ενεργοποίηση στην περιοχή προγράμματα και δυνατότητες.

  Εάν σας ζητηθεί να παρέχετε άδεια από τον έλεγχο λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί " συνέχεια".
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δυνατότητες των Windows , επιλέξτε την απομακρυσμένη διαχείριση συμπληρωματικών προγραμμάτων και τα εργαλεία που θέλετε να εγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Ρυθμίστε τις παραμέτρους του μενού "Έναρξη" για να εμφανιστεί η συντόμευση Εργαλεία διαχείρισης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε δεξιό κλικ στο Έναρξηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
  2. Στην καρτέλα Μενού "Έναρξη" , κάντε κλικ στο κουμπί " Προσαρμογή".
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή του μενού "Έναρξη" , κάντε κύλιση προς τα κάτω, Εργαλεία διαχείρισης συστήματοςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση στο μενού "όλα τα προγράμματα" και "του μενού" Έναρξη ".
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Για μια πλήρη λίστα των εργαλείων που περιλαμβάνονται στο πακέτο τελική RSAT, οδηγίες εγκατάστασης, και άλλα θέματα της Βοήθειας, ανατρέξτε στο θέμα Απομακρυσμένο διακομιστή διαχείρισης εργαλεία σας βοηθούν στη λίστα " Εργαλεία διαχείρισης " στο μενού Έναρξη .
Για να χρησιμοποιήσετε μια γραμμή εντολών για την εγκατάσταση του RSAT, ακολουθήστε τα εξής βήματα σε έναν υπολογιστή που εκτελεί την τελική έκδοση των Windows Vista με SP1:

 1. Άμεση λήψη του πακέτου RSAT από την τοποθεσία της Microsoft στο Web.
 2. Κάντε διπλό κλικ το πακέτο λήψης για να ξεκινήσετε τον "Οδηγό εγκατάστασης". Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
 3. Για να εγκαταστήσετε όλα τα στοιχεία του RSAT χρησιμοποιώντας το ocsetup, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
  Έναρξη /w ocsetup IIS WebServerRole; IIS IIS6ManagementCompatibility; IIS LegacySnapIn; IIS-Metabase WindowsAdministrationTools
  Για να εγκαταστήσετε όλα τα στοιχεία του RSAT εκτός από SmtpServer χρησιμοποιώντας το ocsetup, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
  Ξεκινήστε το ocsetup /w WindowsAdministrationTools
  Για να εγκαταστήσετε όλα τα στοιχεία του RSAT χρησιμοποιώντας pkgmgr, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
  Έναρξη /w Pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole; IIS IIS6ManagementCompatibility; IIS LegacySnapIn; IIS-Metabase WindowsAdministrationTools
  Για να εγκαταστήσετε όλα τα στοιχεία εκτός από το SmtpServer με τη χρήση pkgmgr, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
  Έναρξη /w Pkgmgr /iu:WindowsAdministrationTools

  Σημείωση Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο γραμμής εντολών για να εγκαταστήσετε μεμονωμένα στοιχεία RSAT.
Σημείωση Για να βρείτε την ενημερωμένη έκδοση του αρχείου CBS.log, αναζητήστε ένα από τα ακόλουθα ονόματα πακέτου:
 • Microsoft-Windows-AdministrationTools-Package-TopLevel~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.6001.18000
 • Microsoft-Windows-AdministrationTools-Package-TopLevel~31bf3856ad364e35~x64~~6.0.6001.18000

Καταργήστε την εγκατάσταση του RSAT

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του RSAT, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε Πίνακας ελέγχου στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου στη λίστα προγραμμάτων .


  Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ή κάντε κλικ στο κουμπί συνέχεια.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή " προγράμματα και δυνατότητες".
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων.
 5. Στην ομάδα Των Microsoft Windows , κάντε διπλό κλικ στην Ενημερωμένη έκδοση για Windows (941314) στη λίστα των εγκατεστημένων ενημερωμένων εκδόσεων και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να καταργήσετε το RSAT.

Γνωστά ζητήματα

Το εργαλείοΠεριγραφή προβλήματοςΕναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Αναβάθμιση Build-Build του Windows Vista Service Pack 1Το απομακρυσμένο Beta Εργαλεία διαχείρισης διακομιστή δεν υποστηρίζει build-build αναβάθμιση σε Windows Vista Service Pack 1 (SP1).Εγκαταστήστε ξανά το RSAT, μετά την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος.
Εργαλεία SMTPΣτο συμπληρωματικό πρόγραμμα SMTP, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου "Διασύνδεση που δεν υποστηρίζεται" όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο περιόδων λειτουργίας .Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα SMTP και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις πιστοποιήσεις διαχειριστή για να ανοίξετε ένα παράθυρο γραμμής εντολών. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε εντολή:
cd %windows%\system32\inetsrv
regsvr32 smtpadm.dll
Ανοίξτε το συμπληρωματικό πρόγραμμα SMTP και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να επιλέξετε ξανά τις περιόδους λειτουργίας .
Κοινή χρήση και συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση αποθήκευσηςΗ λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων επεξεργασία NFS στο συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση διανομής και αποθήκευσης δεν λειτουργεί. Αυτή η ενέργεια απαιτεί το εργαλείο Nfsconfigguide, και αυτό το εργαλείο δεν υποστηρίζεται στο πακέτο του RSAT.Για τη διαχείριση του συστήματος αρχείων δικτύου (NFS) σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας για να συνδεθείτε σε αυτόν το διακομιστή.
Συμπληρωματικό πρόγραμμα Κονσόλας διαχείρισης πολιτικής ΟΜΆΔΑΣΤο συμπληρωματικό πρόγραμμα της κονσόλας διαχείρισης πολιτικής ομάδας (GPMC) λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, από προεπιλογή, είναι απενεργοποιημένη η καταγραφή επέκταση-πελάτη προτιμήσεων πολιτικής ομάδας. Για να ενεργοποιήσετε την επέκταση πλευράς προγράμματος-πελάτη σύνδεσης, ένας διαχειριστής πρέπει να ενεργοποιήσετε την καταγραφή, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στην RSAT.Το RSAT δεν εγκαθίσταται το αρχείο GroupPolicyPreferences.ADMX ή GroupPolicyPreferences.ADML του υπολογιστή-πελάτη που βασίζεται στα Windows Vista.Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κάντε λήψη των αρχείων GroupPolicyPreferences.ADMX και GroupPolicyPreferences.ADML. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Εγκαταστήστε τα αρχεία στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την εκτέλεση της διαχείρισης πολιτικής ομάδας. Ή, εάν έχετε υλοποιήσει τον κεντρικό χώρο αποθήκευσης, τοποθετήστε αυτά τα αρχεία δεν υπάρχουν.
Εργαλεία διακομιστή DHCPΑπομακρυσμένη διαχείριση διακομιστών DHCP των Windows 2000 δεν υποστηρίζεται.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πακέτο διαχείρισης του Windows Server 2003 για την απομακρυσμένη διαχείριση διακομιστών DHCP των Windows 2000, ή μπορείτε να συνδεθείτε με τους διακομιστές DHCP χρησιμοποιώντας τη σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.
Το συμπληρωματικό πρόγραμμα συμπλέγματος ανακατεύθυνσηςΗ επικύρωση μιας συνάρτησης δοκιμή ρύθμισης παραμέτρων συμπλέγματος στο συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση συμπλέγματος ανακατεύθυνσης δεν αναγνωρίζει τις ακόλουθες εκδόσεις του Windows Server 2008:
 • Έκδοση διακομιστή Enterprise αποθήκευσης
 • Windows έκδοση Datacenter Server χωρίς Hyper-V
 • Windows Server Enterprise Edition χωρίς Hyper-V
 • Windows Server Core Datacenter χωρίς έκδοση Hyper-V
 • Windows Server Core εταιρικού χωρίς έκδοση Hyper-V
Η αποτυχία αυτή έχει ως αποτέλεσμα της δοκιμασίας επικύρωσης αποτυχία και του συμπλέγματος δεν υποστηρίζονται. Ωστόσο, η αποτυχία δεν σας αποτρέπει από τη χρήση του συμπλέγματος ανακατεύθυνσης.
Καμία.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 941314 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια