Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα αρχείο ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο μετά την εγκατάσταση του Office 2003 Service Pack 3

Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση του Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3), μπορείτε πλέον να ανοίξετε αρχεία που θα μπορούσε να ανοίξει πριν από την εγκατάσταση του Office 2003 SP3. Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε αυτά τα αρχεία στο Microsoft Office Excel 2003, στο Microsoft Office PowerPoint 2003 ή στο Microsoft Office Word 2003, λαμβάνετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
 • Μήνυμα σφάλματος 1
  Προσπαθείτε να ανοίξετε έναν τύπο αρχείου που έχει αποκλειστεί από τη ρύθμιση πολιτικής του μητρώου σας.
 • Μήνυμα σφάλματος 2
  Προσπαθείτε να ανοίξετε έναν τύπο αρχείου που έχει αποκλειστεί από τη ρύθμιση πολιτικής του μητρώου σας.
 • Μήνυμα σφάλματος 3
  Προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που δημιουργήθηκε σε μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Office. Αυτός ο τύπος αρχείου έχει αποκλειστεί από το άνοιγμα σε αυτήν την έκδοση από τη ρύθμιση πολιτικής μητρώου.
Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε αρχεία Corel Σχεδίαση (.cdr), εμφανίζεται ένα κόκκινο "X".

Επιπλέον, μετά την εγκατάσταση του Office 2003 SP3, μπορεί πλέον αποθήκευσης αρχείων που θα ήταν δυνατό να αποθηκεύσει πριν από την εγκατάσταση Office 2003 SP3. Όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε αυτά τα αρχεία, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Προσπαθείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο που έχει αποκλειστεί από τη ρύθμιση πολιτικής του μητρώου σας.
Σημείωση Για να ολοκληρώσετε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων αυτού του άρθρου, ενδέχεται να χρειάζεστε πρόσβαση σε έναν υπολογιστή που μπορεί να κάνετε κοινή χρήση αρχείων. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζεστε πρόσβαση σε έναν υπολογιστή που διαθέτει μια μονάδα δίσκου CD-RW, μια δισκέτα ή μια μονάδα δίσκου DVD-RW. Επιπλέον, ενδέχεται να πρέπει να έχετε πρόσβαση σε έναν υπολογιστή που δεν έχει εγκατεστημένο το Office 2003 SP3.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή το Office 2003 SP3 αποκλείει τη δυνατότητα να ανοίγετε αρχεία και την αποθήκευση αρχείων που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Μέθοδος 1

Για να επιλύσετε το ζήτημα, όταν κάποιος άλλος δημιούργησε το αρχείο που δεν μπορείτε να ανοίξετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ζητήστε από το άτομο που δημιούργησε το αρχείο για να αποθηκεύσετε το αρχείο σε μια μορφή αρχείου η οποία δεν αποκλείεται από το Office 2003 SP3.
 2. Μετά την αποθήκευση του αρχείου σε διαφορετική μορφή αρχείου, ανοίξτε το νέο αρχείο, για να επιβεβαιώσετε ότι το έχει αποθηκευτεί σε μορφή αρχείου που δεν αποκλείεται από το Office 2003 SP3.

Μέθοδος 2

 1. Εντοπίστε έναν υπολογιστή που δεν έχει εγκατεστημένο το Office 2003 SP3.

  Σημείωση Συνιστούμε να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις και τα service pack για το Office 2003 όσο το δυνατόν συντομότερα.
 2. Ανοίξτε το αρχείο και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο σε μια μορφή αρχείου η οποία δεν αποκλείεται από το Office 2003 SP3.
 3. Μεταφέρετε το αρχείο στον υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Office 2003 SP3.
 4. Ανοίξτε το αρχείο για να βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει με επιτυχία το αρχείο σε μια μορφή αρχείου η οποία δεν αποκλείεται από το Office 2003 SP3.

Η μέθοδος 3

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία μετατροπής δέσμης για τη μετατροπή πολλών αρχείων σε μορφές αρχείων που δεν αποκλείονται από το Office 2003 SP3.

Μπορείτε να μετατρέψετε τα παλαιότερα αρχεία του Word με τις πιο πρόσφατες Word 2003 έγγραφο αρχείο μορφής (.doc), χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό μετατροπής δέσμης" στο Word 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

826174 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: μετατροπή πολλά έγγραφα σε μορφή Word αυτόματα στο Word 2003

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Office File Converter για να μετατρέψετε τις δέσμες των αρχείων του Office για τις μορφές αρχείων του Office 2007. Το Office File Converter είναι ένα στοιχείο από τη Διαχείριση σχεδιασμού μετεγκατάστασης του Microsoft Office. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση προγραμματισμού Office μετεγκατάστασης, ανατρέξτε στο άρθρο του Microsoft TechNet που έχει τον τίτλο "Εισαγωγή OMPM." Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Σημείωση Ο ακόλουθος εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης προορίζεται για προχωρημένους χρήστες.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Office 2003 SP3, μπορείτε να τροποποιήσετε το μητρώο για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ασφαλείας του Office 2003 SP3 που αποκλείει ορισμένους τύπους αρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

938810 πληροφορίες σχετικά με ορισμένες μορφές αρχείων που αποκλείονται μετά την εγκατάσταση του Office 2003 Service Pack 3

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές αρχείων που αποκλείονται από το Office 2003 SP3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

938810 πληροφορίες σχετικά με ορισμένες μορφές αρχείων που αποκλείονται μετά την εγκατάσταση του Office 2003 Service Pack 3

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 941636 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια