Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που φιλοξενείται στο IIS 7.0: "Σφάλμα HTTP 401.2 - μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση"

Συμπτώματα

Κατά την προσπάθειά σας να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που φιλοξενείται στον Internet Information Services (IIS) 7.0, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα διακομιστή στην εφαρμογή "<όνομα εφαρμογής>"
--------------------------------------------------------------------------------
Σφάλμα HTTP 401.2 - μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
HRESULT: 0X80070005
Περιγραφή της HRESULT: δεν επιτρέπεται η πρόσβαση

Αιτία

Αιτία 1

Η εφαρμογή Web έχει ρυθμιστεί για χρήση του ενσωματωμένου ελέγχου ταυτότητας Windows. Ωστόσο, η δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας των Windows δεν ενεργοποιείται. Ή, στην ενότητα Windows ενσωματωμένου ελέγχου ταυτότητας εγγενής λειτουργικής μονάδας αρχείου ApplicationHost.config ή το αρχείου Web.config δεν είναι έγκυρο. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ανατρέξτε στην ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση 1".

Αιτία 2

Η εφαρμογή Web δεν έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί μια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ανατρέξτε στη λύση 2.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 1

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Ενεργοποίηση της δυνατότητας ελέγχου ταυτότητας των Windows

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε Πίνακας ελέγχου στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου στη λίστα προγραμμάτων .
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα και δυνατότητες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση δυνατοτήτων των Windows ή να απενεργοποιήσετε.
 3. Επεκτείνετε τις υπηρεσίες Internet Information Services , αναπτύξτε τις Υπηρεσίες World Wide Web και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο ασφαλείας.
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος ταυτότητας των Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Βήμα 2: Προσθήκη υποσυστήματος εγγενή ενσωματωμένος Windows έλεγχος ταυτότητας στη διαχείριση των υπηρεσιών IIS

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε Inetmgr στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Inetmgr στη λίστα προγραμμάτων .


  Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί συνέχεια.
 2. Στο παράθυρο " συνδέσεις ", αναπτύξτε τον υπολογιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες IIS 7.0, αναπτύξτε τοποθεσίες στο Webκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην προεπιλεγμένη τοποθεσία Web.
 3. Στην Προεπιλεγμένη τοποθεσία Web αρχική σελίδα, κάντε διπλό κλικ σε λειτουργικές μονάδες.
 4. Στο παράθυρο ενεργειών , κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη εγγενή λειτουργική μονάδα.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη εγγενή λειτουργική μονάδα , κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου " WindowsAuthenticationModule " και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 2

Ρυθμίστε τις παραμέτρους στην εφαρμογή Web να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία μέθοδο ελέγχου ταυτότητας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε Inetmgr στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Inetmgr στη λίστα προγραμμάτων .


  Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί συνέχεια.
 2. Στο παράθυρο " συνδέσεις ", αναπτύξτε τον υπολογιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες IIS 7.0, αναπτύξτε τοποθεσίες στο Webκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην προεπιλεγμένη τοποθεσία Web.
 3. Στην Προεπιλεγμένη τοποθεσία Web αρχική σελίδα, κάντε διπλό κλικ ελέγχου ταυτότητας.
 4. Κάντε κλικ σε μία από τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση στο παράθυρο ενεργειών .
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 942043 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια