Ζητήματα που διορθώνονται στο PowerPoint 2007 με τις οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 1

Σύνοψη

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα service pack για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007. Αυτό το service pack περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα για το Microsoft Office PowerPoint 2007.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τις οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) παρέχει τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για το PowerPoint 2007. Επιπλέον, τις οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) περιέχει βελτιώσεις ασφάλειας, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Ορισμένες ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο τις οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις. Τις οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) συνδυάζει τις επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε μία ενημερωμένη έκδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
936982 περιγραφή του τις οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 1

Περισσότερες πληροφορίες

Λίστα με δυνατότητα λήψης για τα ζητήματα που επιδιορθώνει το service pack

Διατίθεται ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel που περιέχει μια λίστα με τα ζητήματα του PowerPoint 2007 που επιδιορθώνονται από τις οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1).

Σημείωση Το βιβλίο εργασίας είναι στην αγγλική γλώσσα. Το βιβλίο εργασίας δεν θα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Download Άμεση λήψη του πακέτου Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls.

Ημερομηνία έκδοσης:, 11 Δεκεμβρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ζητήματα που επιδιορθώνονται από το service pack

Τις οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) επιδιορθώνει τα ζητήματα του PowerPoint 2007 που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
936866 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2007: 8 Μαΐου 2007

937902 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2007: 17 Ιουνίου 2007

938533 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2007: 11 Ιουνίου 2007

935869 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2007: 11 Απριλίου 2007

937204 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2007: 15 Μαΐου 2007

939598 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2007: 29 Ιουνίου 2007

938188 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2007: 1 Ιουνίου 2007

936875 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2007: 8 Μαΐου 2007

936870 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2007: 8 Μαΐου 2007

938544 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2007: 11 Ιουνίου 2007

936522 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2007: 27 Απριλίου 2007

936525 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2007: 27 Απριλίου 2007

939183 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2007: 24 Ιουνίου 2007

938539 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2007: 11 Ιουνίου 2007

939600 περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2007: 29 Ιουνίου 2007

Θέματα για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχε τεκμηρίωση στη Γνωσιακή βάση της Microsoft

Τις οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) διορθώνει επίσης τα ακόλουθα ζητήματα του PowerPoint 2007 που δεν έχουν τεκμηριωθεί προηγουμένως στη Γνωσιακή βάση της Microsoft.

Όταν ξεκινάτε μια προβολή παρουσίασης, παρουσιάζεται καθυστέρηση

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επίσης κατά την έξοδο από την προβολή παρουσίασης. Η καθυστέρηση μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τον αριθμό των εφαρμογών που έχετε ανοικτά και τον αριθμό των φορών που μπορείτε να ξεκινήσετε και να τερματίσετε την προβολή παρουσίασης. Σφάλμα #: 802359 (Office12)σφάλμα #: 19699 (Office QFE)

Οι κινήσεις επαναφέρονται αν αλλάζετε μη κινούμενο κείμενο στη διάρκεια μιας προβολής παρουσίασης

Εάν αλλάξετε το κείμενο χωρίς κίνηση σε μια διαφάνεια στη διάρκεια μιας παρουσίασης στο PowerPoint 2007, επαναφέρονται οι κινήσεις στη διαφάνεια.

Σφάλμα #: 19011 (OfficeQFE)σφάλμα #: 802209 (Office12)

Αριθμοί διαφανειών δεν αναγνωρίζονται για παρουσιάσεις αν τα πεδία αριθμού διαφάνειας είναι σε ένα ομαδοποιημένο σχήμα σε ένα υπόδειγμα διαφανειών

Όταν ένα πεδίο αριθμού διαφάνειας στο κείμενο που βρίσκεται σε ένα ομαδοποιημένο σχήμα σε ένα υπόδειγμα διαφανειών, αυτό το πεδίο αριθμού διαφάνειας δεν αναγνωρίζεται στις διαφάνειες.
Σφάλμα #: 19459 (OfficeQFE)σφάλμα #: 745048 (Office12)

Η μέθοδος Selection.TextRange αποτυγχάνει εάν το επιλεγμένο σχήμα ή το επιλεγμένο κείμενο βρίσκεται σε ένα σχήμα SmartArt ή σε ένα ομαδοποιημένο σχήμα

Όταν αυτοματοποιείτε το αντικείμενο SmartArt και, στη συνέχεια, προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή κειμένου στο PowerPoint 2007, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
ActiveWindow.Selection.TextRange.Text
Ωστόσο, όταν εκτελείτε την ακόλουθη μακροεντολή σε μια επιλεγμένη περιοχή SmartArt κειμένου, εμφανίζεται ένα αποτέλεσμα "ppSelectionText (3)":
? ActiveWindow.Selection.Type
Σφάλμα #: 797675 (Office12)

Μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο επιλογής του αντικειμένου το TextRange: "Μέθοδος 'Select' του αντικειμένου 'Το TextRange' απέτυχε"

Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο ActiveWindow.Selection.TextRange.Select για να επιλέξετε μια περιοχή με προγραμματισμό στο PowerPoint 2007, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης '-2147467259 (80004005)': η μέθοδος 'Select' του αντικειμένου 'Το TextRange' απέτυχε.
Σφάλμα #: 787218 (Office12)

Μήνυμα λάθους κατά την ενημέρωση της ιδιότητας SourceFullName: "LinkFormat (άγνωστο μέλος): απέτυχε"

Έχετε μια μακροεντολή η οποία ενημερώνει τις διαδρομές προς τα αρχεία ταινίας στις διαφάνειές σας στο PowerPoint 2007. Όταν επαναφέρετε την ιδιότητα SourceFullName , λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η Microsoft Visual Basic
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης '-2147467259 (80004005)'
LinkFormat (άγνωστο μέλος): απέτυχε.
Σφάλμα #: 787223 (Office12)

Το PowerPoint 2007 παύει να ανταποκρίνεται όταν ανοίξετε ένα αρχείο PowerPoint Show (.pps) δύο φορές και, στη συνέχεια, κλείστε το αρχείο

Ανοίξτε ένα αρχείο PowerPoint Show (.pps) σε προβολή πλήρους οθόνης δύο φορές. Στη συνέχεια, κλείστε το αρχείο. Σε αυτήν την περίπτωση, το PowerPoint 2007 παύει να ανταποκρίνεται.
Σφάλμα #: 793258 (Office12)

Το API Slide.Hyperlinks δεν λειτουργεί σωστά με το κείμενο υπερ-σύνδεσης

Μια διαφάνεια περιέχει κείμενο υπερ-σύνδεσης. Όταν προσπαθείτε να μετρήσετε τον αριθμό των συνδέσεων πάνω στις διαφάνειες, χρησιμοποιώντας το API Slide.Hyperlinks, η τιμή εμφανίζεται ως "0".
Σφάλμα #: 797714 (Office12)

Η μέθοδος ActiveWindow.Selection.TextRange.Replace δεν ισχύει για όλες τις εμφανίσεις

Όταν εκτελείτε μια λειτουργία εύρεσης ή λειτουργία αντικατάστασης, η λειτουργία δεν περιορίζεται στο εύρος της τρέχουσας περιοχής κειμένου. Αντίθετα, η λειτουργία ξεκινά από την αρχή του σώματος κειμένου και, στη συνέχεια, να καλύπτει το σώμα κειμένου.
Σφάλμα #: 798560 (Office12)

Η μέθοδος Runs.Count επιστρέφει μια εσφαλμένη τιμή για τα σύμβολα κράτησης θέσης κειμένου

Όταν προσπαθείτε να μετρήσετε τα σύμβολα κράτησης θέσης κειμένου στις διαφάνειες του PowerPoint 2007, επιστρέφεται εσφαλμένη τιμή. Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν η μορφοποίηση κειμένου είναι διαφορετική για τα σύμβολα κράτησης θέσης κειμένου.
Σφάλμα #: 799205 (Office12)

Η μέθοδος ActiveWindow.Selection.TextRange.Text δεν λειτουργεί σε πίνακες

Όταν επιλέγετε το κείμενο σε ένα κελί πίνακα, δεν έχετε πρόσβαση στην επιλογή, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ActiveWindow.Selection.TextRange.Text του μοντέλου αντικειμένου (OM).
Σφάλμα #: 802014 (Office12)

Κουκκίδες που καταργήθηκαν από το υπόδειγμα διαφανειών, εμφανίζεται ξανά μετά την επεξεργασία των διαφανειών και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις διαφάνειες στο PowerPoint 2007

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Στο Microsoft Office PowerPoint 2003, μπορείτε να καταργήσετε τις κουκκίδες από το σύμβολο κράτησης θέσης σώματος κειμένου από το υπάρχον υπόδειγμα διαφανειών.
  • Μπορείτε να κάνετε ορισμένες αλλαγές στο αρχείο. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο .ppt.
  • Ανοίξτε το αρχείο .ppt στο PowerPoint 2007, αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο .pptx και, στη συνέχεια, ανοίξτε ξανά το αρχείο ως αρχείο .pptx.
  • Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το αρχείο .pptx ως αρχείο .ppt.
  • Ανοίξτε το αρχείο .ppt που αποθηκεύσατε πρόσφατα στο PowerPoint 2003.
Σε αυτό το σενάριο, ίσως διαπιστώσετε ότι οι κουκκίδες που καταργήσατε εμφανίζονται ξανά στο αρχικό υπόδειγμα διαφανειών.
Σφάλμα #: 804691 (Office12)

Μήνυμα λάθους όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση του PowerPoint 2007: "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την πρόσβαση στο < διαδρομή >< όνομα_αρχείου >"

Όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση και ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το άνοιγμα ή την τροποποίηση της παρουσίασης στο PowerPoint 2007, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την πρόσβαση στο < διαδρομή >< όνομα αρχείου >.
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί " ΟΚ", το PowerPoint 2007 επιστρέφει στην ενεργό παρουσίαση. Σφάλμα #: 802425 (Office12)

Τα δεδομένα χάνονται στο οργανόγραμμα, εάν το οργανόγραμμα Add-in (orgchart.exe) που τυχαίνει να είναι ανοιχτό, κατά την εκτέλεση του PowerPoint ή Excel αυτόματης ανάκτησης

Στην περίπτωση του προσθέτου πρόγραμμα "Οργανόγραμμα" (orgchart.exe) είναι ανοικτός κατά την εκτέλεση του PowerPoint ή Excel αυτόματης ανάκτησης, ενδέχεται να χαθούν δεδομένα κατά ένα οργανόγραμμα.

Σφάλμα #: 783769 (Office12)

Λεπτομέρειες υπογραφής σφάλματος

Όταν χρησιμοποιείτε το PowerPoint 2007, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Το Microsoft Office PowerPoint αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση. Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχει αυτή η αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ.
Όταν προβάλλετε τα δεδομένα στην αναφορά λάθους, η αναφορά περιέχει μια υπογραφή σφάλματος παρόμοια με μία από τις ακόλουθες υπογραφές σφάλματος.
Το όνομα της εφαρμογής
Έκδοση εφαρμογής
Όνομα της λειτουργικής μονάδαςΈκδοση λειτουργικής μονάδαςΜετατόπιση
Powerpnt.exe
12.0.4518.1014Ppcore.dll12.0.4518.1014
001af7b0
Powerpnt.exe12.0.4518.1014Oart.dll
12.0.4518.1014000397c7
Powerpnt.exe12.0.4518.1014Hungapp
0.0.0.00
Powerpnt.exe12.0.4518.1014Mso.dll
12.0.4518.101400039b2d
Powerpnt.exe12.0.4518.1014Mso.dll
12.0.4518.10140004f9ba
Powerpnt.exe12.0.4518.1014Mso.dll
12.0.4518.10140003d212
Powerpnt.exe12.0.4518.1014Mso.dll
12.0.4518.1014000467c3
Powerpnt.exe12.0.4518.1014Oart.dll
12.0.4518.101495614
Powerpnt.exe12.0.4518.1014Ogl.dll
12.0.4518.101400009d61
Powerpnt.exe12.0.4518.1014Riched20.dll
12.0.4518.101400004f12
Powerpnt.exe12.0.4518.1014Oart.dll
12.0.4518.101495618
Επιπλέον, άλλες εκδόσεις προγραμμάτων, εκδόσεις λειτουργικής μονάδας και μετατοπίσεις είναι πιθανές.Σημείωση Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν διορθωθεί στο τις οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 942385 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια