Προγράμματα οδήγησης συσκευών στα Windows Vista

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα προγράμματα οδήγησης συσκευών και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης των σωστών προγραμμάτων οδήγησης για το υλικό σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ένα πρόγραμμα οδήγησης είναι λογισμικό που χρησιμοποιούν τα Windows για να επικοινωνεί με συσκευές υλικού. Χωρίς προγράμματα οδήγησης, το υλικό που είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή δεν λειτουργεί σωστά. Για παράδειγμα, εάν μια κάρτα οθόνης ή εκτυπωτή δεν έχει εγκατασταθεί το σωστό πρόγραμμα οδήγησης, αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης προγραμμάτων οδήγησης συσκευών

Συνήθως, τα προγράμματα οδήγησης που περιλαμβάνονται στα Windows ή μπορείτε να τις εγκαταστήσετε από την τοποθεσία Microsoft Update στο Web. Εάν τα Windows δεν έχει το σωστό πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή σας, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης από το δίσκο που συνοδεύει τη συσκευή. Εάν δεν έχετε ένα πρόγραμμα οδήγησης δίσκου, ελέγξτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή.


Τα Windows αναζητούν αυτόματα και εγκαθιστούν προγράμματα οδήγησης συσκευών, αφού εντοπιστεί το νέο υλικό ή όταν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό προσθήκης νέου υλικού" στον πίνακα ελέγχου. Εάν τα Windows εντοπίσουν ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης για μια συσκευή, το "Οδηγό ενημέρωσης υλικού" ξεκινά και σας ζητά να εγκαταστήσετε το ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης. Εάν έχετε προηγουμένως έχουν συνδεθεί στο Internet, τα Windows ενδέχεται να σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε έλεγχο για τα τελευταία προγράμματα οδήγησης στην τοποθεσία του Microsoft Update στο Web.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προγράμματα οδήγησης:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 942462 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια