Συνιστώμενες εξαιρέσεις αρχείων και φακέλων για τα Microsoft Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection 2010 και Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection

Ισχύει για: System Center 2012 Endpoint Protection

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Τα Microsoft Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection 2010 και Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection σαρώνουν τα αρχεία και τους φακέλους του υπολογιστή σας για να εντοπίσουν κακόβουλα προγράμματα που είναι γνωστά ως κακόβουλο λογισμικό. Από προεπιλογή, περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία και οι φάκελοι όταν τα προγράμματα σαρώνουν τον υπολογιστή σας. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection 2010 και System Center 2012 Endpoint Protection ώστε να παραβλέπουν ορισμένα αρχεία ή φακέλους όταν εκτελούν σάρωση στον υπολογιστή. Συνιστούμε να μην εκτελείτε σάρωση για κακόβουλο λογισμικό στα αρχεία για συγκεκριμένα προγράμματα ή για τη λειτουργία ρόλων του συστήματος. Και αυτό για την αποτροπή των ακόλουθων ζητημάτων: 
 • Ένα πρόγραμμα λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας θα μπορούσε να καθορίσει εσφαλμένα ότι ένα αρχείο προγράμματος είναι κακόβουλο. Αυτό θεωρείται ψευδές θετικό αποτέλεσμα.
 • Η λειτουργία σάρωσης για λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας θα μπορούσε να μειώσει την απόδοση ενός συγκεκριμένου προγράμματος, όταν αυτό το πρόγραμμα προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία προγραμμάτων του.
Αυτό το άρθρο περιέχει συνδέσεις σε άρθρα και τοποθεσίες web που προσδιορίζουν τα αρχεία και τους φακέλους ορισμένων προϊόντων της Microsoft. Συνιστούμε να εξαιρέσετε αυτά τα αρχεία και τους φακέλους από τις λειτουργίες σάρωσης των Forefront Security και System Center 2012 Endpoint Protection.

Σημείωση Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου ισχύουν, επίσης, για άλλα προγράμματα προστασίας από ιούς ή λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας που μπορεί να χρησιμοποιείτε. Επίσης, αν εκτελείτε ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς ή λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας σε έναν υπολογιστή που εκτελεί ένα πρόγραμμα ή μια υπηρεσία τρίτου, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του προγράμματος. Ο προμηθευτής του προγράμματος μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν ορισμένα αρχεία ή φάκελοι πρέπει να εξαιρούνται από τις λειτουργίες σάρωσης των προγραμμάτων προστασίας από ιούς ή λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες


Οι ακόλουθες ενότητες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία και τους φακέλους που συνιστούμε να εξαιρούνται από τη σάρωση από προγράμματα λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας. Οι πληροφορίες έχουν κατηγοριοποιηθεί βάσει του ρόλου του λειτουργικού συστήματος ή βάσει του ονόματος του προγράμματος.

Τα Forefront Endpoint Protection και System Center Endpoint Protection διαθέτουν προδιαμορφωμένα πρότυπα πολιτικών για τους διαφορετικούς ρόλους διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα πρότυπα, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg412475.aspx.

Ελεγκτές τομέα

815263 Προγράμματα προστασίας από ιούς, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και βελτιστοποίησης δίσκου που είναι συμβατά με την Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων

837932 Προκύπτουν τα μηνύματα "Αναγνωριστικό συμβάντος 2108" και "Αναγνωριστικό συμβάντος 1084" κατά την αναπαραγωγή εισερχομένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory στο Windows 2000 Server και το Windows Server 2003

822158 Συστάσεις για τη σάρωση ιών για εταιρικούς υπολογιστές που εκτελούν επί του παρόντος υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στις παρακάτω τοποθεσίες web της Microsoft:
Διαχείριση λογισμικού προστασίας από ιούς σε ελεγκτές τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc816917(v=ws.10).aspx

Microsoft Exchange Server

328841 Exchange και λογισμικό προστασίας από ιούς

245822 Συστάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε υπολογιστή Exchange Server με εγκαταστημένο λογισμικό προστασίας από ιούς

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web της Microsoft:

Forefront Endpoint Protection

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία web της Microsoft:

Internet Information Server (IIS)

817442 IIS 6.0: Η σάρωση για προστασία από ιούς του καταλόγου συμπίεσης IIS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα αρχείο 0 byte

Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία web της Microsoft:

Microsoft SharePoint Portal Server

320111 Ενδέχεται να παρουσιαστούν τυχαία σφάλματα όταν το λογισμικό προστασίας από ιούς σαρώνει το Microsoft Web Storage System στο SharePoint Portal Server 2001 και το SharePoint Portal Server 2003

322941 Η θέση της Microsoft σχετικά με τις λύσεις προστασίας από ιούς για το Microsoft SharePoint Portal Server

Microsoft SQL Server

309422 Κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή λογισμικού προστασίας από ιούς για υπολογιστές που εκτελούν SQL Server

Microsoft Systems Management Server (SMS)

327453 Τα προγράμματα προστασίας από ιούς μπορεί να συμβάλλουν σε λίστες εκκρεμοτήτων αρχείων στα SMS 2.0 και SMS 2003

Microsoft Virtual Server 2005 ή Microsoft Virtual PC 2004

840193 Οι εικονικές μηχανές εκτελούνται πολύ αργά στα Virtual PC 2004 ή Virtual Server 2005

Λειτουργικά συστήματα Windows

822158 Συστάσεις για τη σάρωση ιών για εταιρικούς υπολογιστές που εκτελούν υποστηριζόμενες προς το παρόν εκδόσεις των Windows

Γενικές πληροφορίες

900638 Προκύπτουν πολλαπλά συμπτώματα αν εμφανιστεί μια σάρωση προστασίας από ιούς ενώ αντιγράφεται το αρχείο Wsusscan.cab ή το αρχείο Wsusscn2.cab

Αναφορές


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρέσεις βάσει πολιτικής του Forefront Client Security, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία web της Microsoft:
Προγραμματισμός των πολιτικών σας
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb418804.aspx
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Forefront Client Security, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση προϊόντος του Forefront Client Security. Η τεκμηρίωση αυτή περιέχει τους εξής οδηγούς:
 • Οδηγός γρήγορων αποτελεσμάτων Microsoft Forefront Client Security
 • Οδηγός προγραμματισμού και αρχιτεκτονικής του Microsoft Forefront Client Security
 • Οδηγός υλοποίησης του Microsoft Forefront Client Security
 • Οδηγός διαχειριστή του Microsoft Forefront Client Security
 • Οδηγός απόδοσης και κλιμάκωσης του Microsoft Forefront Client Security
 • Οδηγός αποκατάστασης καταστροφών του Microsoft Forefront Client Security
 • Οδηγός ασφαλείας του Microsoft Forefront Client Security
 • Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων του Microsoft Forefront Client Security
 • Οδηγός τεχνικής αναφοράς του Microsoft Forefront Client Security

Για λήψη της παρούσας τεκμηρίωσης μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία web της Microsoft: