Ορισμένες υπηρεσίες δεν εκκινούνται στα Windows Vista

Προέλευση: Υποστήριξη της Microsoft

Αποτέλεσμα

Σε υπολογιστές με Windows Vista, ανακαλύπτετε ότι η υπηρεσία Τείχους προστασίας των Windows δεν εκτελείται. Όταν δοκιμάζετε να εκκινήσετε μη αυτόματα την υπηρεσία, λαμβάνετε το σφάλμα που αναφέρεται παρακάτω. Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται, επίσης, να προκύψει για την υπηρεσία υπολογιστή-πελάτη DHCP ή την Υπηρεσία πολιτικής διαγνωστικών.

Ακολουθούν τα σφάλματα που εμφανίζονται για την υπηρεσία "Τείχος προστασίας των Windows":
Δεν ήταν δυνατή η έναρξη του Τείχους προστασίας από τα Windows στον τοπικό υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος. Εάν πρόκειται για υπηρεσία που δεν ανήκει στη Microsoft, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της υπηρεσίας και ανατρέξτε στον κωδικό σφάλματος 5 που αφορά τη δεδομένη υπηρεσία.


Στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος, εμφανίζεται το ακόλουθο συμβάν:
Προέλευση: Εργαλείο παροχής αρχείων καταγραφής συμβάντων της διαχείρισης ελέγχου υπηρεσιών.
Αναγνωριστικό συμβάντος: 7024
Η υπηρεσία Τείχους προστασίας των Windows τερματίστηκε με σφάλμα υπηρεσίας 5 (0x5)

Αιτία

Το σφάλμα σημαίνει ότι "Η πρόσβαση δεν επιτρέπεται". Αυτό ενδέχεται να συμβεί εάν ο λογαριασμός "MpsSvc" δεν διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα για τα σχετικά κλειδιά μητρώου.

Για το λογαριασμό NT Service\MpsSvc, απαιτούνται δικαιώματα για τα ακόλουθα κλειδιά:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch
  απαιτούμενο δικαίωμα: Ερώτηση τιμής, Ορισμός τιμής (Query Value, Set Value)
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy 
  απαιτούμενο δικαίωμα: Πλήρης έλεγχος, Ανάγνωση (Full Control, Read)
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Defaults\FirewallPolicy
  απαιτούμενο δικαίωμα: Πλήρης έλεγχος, Ανάγνωση (Full Control, Read)

Για την υπηρεσία υπολογιστή-πελάτη DHCP, το πρόβλημα ενδέχεται να παρουσιαστεί εάν ο λογαριασμός "NT Service\DHCP" δεν διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιώματα για τα ακόλουθα κλειδιά:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp
  απαιτούμενο δικαίωμα: Ερώτημα τιμής, Δημιουργία τιμής, Αρίθμηση δευτερευόντων κλειδιών, Ειδοποίηση, Έλεγχος ανάγνωσης (Query value, Create value, Enumerate Subkeys, Notify, Read Control)
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Configurations
  απαιτούμενο δικαίωμα: Πλήρης έλεγχος, Ανάγνωση (Full Control, Read)

Για την "Υπηρεσία πολιτικής διαγνωστικών", το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει όταν από το λογαριασμό Trustedinstaller λείπουν τα δικαιώματα για τα ακόλουθο κλειδί:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DPS\Parameters
απαιτούμενο δικαίωμα: Πλήρης έλεγχος, Ανάγνωση (Full Control, Read)

Επίλυση

Αυτόματη διάγνωση και επίλυση συνήθων προβλημάτων του Τείχους προστασίας των Windows, όπως τα ακόλουθα:
 • Το Τείχος προστασίας των Windows δεν είναι το προεπιλεγμένο τείχος προστασίας
 • Το Τείχος προστασίας των Windows δεν ξεκινά.
 • Τα Windows Vista δεν ήταν δυνατό να εκκινήσουν το Τείχος προστασίας των Windows
 • Σφάλμα υπηρεσίας 5 (0x5) Η Απομακρυσμένη βοήθεια δεν λειτουργεί
 • Δεν έχετε πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία και εκτυπωτές
Για τη λήψη και την εκτέλεση αυτής της αυτοματοποιημένη αντιμετώπισης προβλημάτων, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος:


Εάν προτιμάτε να επιλύσετε μόνοι σας αυτό το πρόβλημα αντί να χρησιμοποιήσετε την αυτοματοποιημένη αντιμετώπιση προβλημάτων, προσθέστε το δικαίωμα για το λογαριασμό στα εξής κλειδιά μητρώου. Ως παράδειγμα, ακολουθούν τα βήματα για την υπηρεσία τείχους προστασίας των Windows:
 1. Από τον Επεξεργαστή μητρώου, μεταβείτε στο κλειδί για το οποίο θέλετε να προσθέσετε δικαιώματα.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο κλειδί και στη συνέχεια στην εντολή Δικαιώματα.
 3. Βεβαιωθείτε ότι στην επιλογή Θέσεις έχει επιλεγεί ο τοπικός υπολογιστής.
 4. Στο πεδίο "Εισαγάγετε τα ονόματα αντικειμένων για επιλογή", πληκτρολογήστε "NT SERVICE\mpssvc". Κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Έλεγχος ονόματος".
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
 6. Στη συνέχεια, επιλέξτε το λογαριασμό που εμφανίζεται στη λίστα και προσθέστε τα κατάλληλα δικαιώματα.
 7. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 943996 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Οκτ 2010 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια