Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση για το Visual Studio 2005, το Visual Studio .NET 2003 ή το Visual Studio .NET 2002: "η δυνατότητα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται σε πόρο δικτύου που δεν είναι διαθέσιμη"

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Visual Studio 2005, το Microsoft Visual Studio .NET 2003 ή το Microsoft Visual Studio .NET 2002, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:

Η δυνατότητα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται σε πόρο δικτύου που δεν είναι διαθέσιμη.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να προσπαθήσετε πάλι ή εισαγάγετε μια εναλλακτική διαδρομή προς το φάκελο που περιέχει το πακέτο εγκατάστασης όνομα_αρχείου .msi στο παρακάτω πλαίσιο.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί για πολλούς λόγους. Αυτά περιλαμβάνουν τα εξής.

 • Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να εντοπίσει το σωστό αρχείο MSI προϊόντος στην προσωρινή αποθήκευση του Windows Installer.
  Κατά την εγκατάσταση του Visual Studio 2005, το Visual Studio .NET 2003 ή το Visual Studio .NET 2002, το πρόγραμμα Εγκατάστασης αποθηκεύει το αντίστοιχο αρχείο .msi στην προσωρινή αποθήκευση του Windows Installer. Το προσωρινά αποθηκευμένο αρχείο .msi αναφέρεται κάθε φορά που προσπαθείτε να επιδιορθώσετε ή να επανεγκαταστήσετε το προϊόν ή κάθε φορά που εφαρμόζετε μια ενημερωμένη έκδοση στο προϊόν.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να εντοπίσει το αρχείο .msi στην προσωρινή αποθήκευση του Windows Installer. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόγραμμα εγκατάστασης προσπαθεί να αναλύσει τη θέση προέλευσης, δοκιμάζοντας για την παρουσία της εγκατάστασης προϊόντος στη θέση που χρησιμοποιήθηκε, όταν το πρόγραμμα Εγκατάστασης εκτελέστηκε για τελευταία φορά. Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να αναλύσει τη θέση προέλευσης, ζητείται από το χρήστη να εισαγάγει τα μέσα εγκατάστασης.
 • Υπάρχει αναντιστοιχία κλειδιού κατακερματισμού αρχείου.
  Ενημερωμένες εκδόσεις για το Visual Studio βασίζονται στον Windows Installer. Windows Installer χρησιμοποιεί αριθμούς έκδοσης αρχείων, για να προσδιορίσετε αν ένα αρχείο στον υπολογιστή είναι παλαιότερης έκδοσης που πρέπει να αντικατασταθεί από νεότερο αρχείο το οποίο περιέχεται σε μια ενημερωμένη έκδοση.

  Ορισμένα αρχεία, όπως αρχεία κειμένου και αρχεία προέλευσης, δεν φέρουν αριθμούς έκδοσης. Επομένως, η ενημερωμένη έκδοση που βασίζεται σε Windows Installer πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια άλλη μέθοδο για την επιβεβαίωση των νεότερων αρχείων. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί ένα κλειδί κατακερματισμού για όλα τα αρχεία χωρίς έκδοση. Για αρχεία που δεν διαθέτουν έκδοση, το κλειδί κατακερματισμού του αρχείου στον υπολογιστή συγκρίνεται με το κλειδί κατακερματισμού του αρχείου που είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων του Windows Installer. Εάν εντοπιστεί διαφορά μεταξύ αυτών των δύο κλειδιών κατακερματισμού αρχείων, το πρόγραμμα εγκατάστασης προσπαθεί να λάβει το αρχείο από τα μέσα εγκατάστασης προέλευσης.
  • Αναντιστοιχίες κλειδιού κατακερματισμού αρχείου που προκαλούνται από τροποποιήσεις σε αρχεία στον υπολογιστή

   Υπό ορισμένες συνθήκες, ένας χρήστης μπορεί να τροποποιήσει με μη αυτόματο τρόπο ένα αρχείο που εγκαθίσταται στη διάρκεια της εγκατάστασης. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε τα μέσα εγκατάστασης για το προϊόν όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση.   Σημείωση Υπάρχουν έγκυροι λόγοι για τη μη αυτόματη τροποποίηση ενός αρχείου που εγκαθίσταται στη διάρκεια της εγκατάστασης. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος (PID) στη διαδικασία εγκατάστασης για ένα αντίγραφο του Visual Studio με άδεια χρήσης, πριν να τοποθετήσετε το προϊόν σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου στην επιχείρησή σας. Αυτό γίνεται έτσι ώστε να μην έχετε να κάνετε κοινή χρήση του PID με χρήστες που πρέπει να εγκαταστήσετε το προϊόν. Αυτή η αλλαγή γίνεται τυπικά σε ένα αρχείο κειμένου που ονομάζεται Setup.sdb. Όταν πραγματοποιείτε μια τέτοια αλλαγή, το κλειδί κατακερματισμού του αρχείου δεν συμφωνεί πλέον με το κλειδί κατακερματισμού του αρχείου που φέρει το Windows Installer για το αρχείο στη βάση δεδομένων του.
  • Αναντιστοιχίες κλειδιού κατακερματισμού αρχείου που προκύπτουν εσφαλμένα κλειδιά κατακερματισμού που φέρει το προϊόν
   Visual Studio .NET 2002 και το Visual Studio .NET 2003 μπορεί να φέρουν κλειδιά κατακερματισμού στη βάση δεδομένων του Windows Installer που δεν ταιριάζουν με το κλειδί κατακερματισμού για το αρχείο που εγκαθίσταται από το προϊόν.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στο Visual Studio .NET 2002, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

   939401 εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Visual Studio .NET 2002: "η δυνατότητα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται σε πόρο δικτύου που δεν είναι διαθέσιμη"

   Σημείωση Άρθρο Γνωσιακής βάσης 939401 δεν ισχύει για το Visual Studio 2005 ή για το Visual Studio .NET 2003.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εισαγάγετε το CD εγκατάστασης προϊόντος στη μονάδα CD ROM του υπολογιστή. Εναλλακτικά, δώστε τη διαδρομή των διαθέσιμων μέσων εγκατάστασης για το προϊόν. Για παράδειγμα, τα μέσα εγκατάστασης ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου.

Εάν προσπαθείτε να αναπτύξετε μια ενημερωμένη έκδοση σε πολλούς υπολογιστές όπου παρουσιάζεται αυτό το ζήτημα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε την επιλογή γραμμής εντολών/addsource .

Χρησιμοποιήστε την επιλογή γραμμής εντολών/addsource

Πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού για το Microsoft Visual Studio .NET 2002, το Microsoft Visual Studio .NET 2003 και το Microsoft Visual Studio 2005 περιλαμβάνουν υποστήριξη για την επιλογή της γραμμής εντολών/addsource . Εάν λάβετε το μήνυμα λάθους που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα" όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση για τα καθορισμένα προϊόντα, χρησιμοποιήστε την επιλογή γραμμής εντολών/addsource . Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή της γραμμής εντολών για να καθορίσετε τη θέση όπου θέλετε να αναζητήσετε τα αρχεία Windows Installer. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή της γραμμής εντολών, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που προσπαθείτε να εγκαταστήσετε υποστηρίζει την επιλογή γραμμής εντολών/addsource

Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε έναν από τους ακόλουθους διακόπτες γραμμής εντολών για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου χρήσης:
 • /?
 • /help
Εάν έχει εγκατασταθεί μια ενημερωμένη έκδοση που υποστηρίζει την επιλογή γραμμής εντολών/addsource , αυτή η επιλογή της γραμμής εντολών θα εμφανιστεί στο παράθυρο διαλόγου χρήσης.

Βήμα 2: Αντιγραφή του μέσου εγκατάστασης του Visual Studio ή ενός διαχειριστικού ειδώλου

Αντιγράψτε κάποιο από τα ακόλουθα στοιχεία σε ένα φάκελο που είναι προσπελάσιμα από όλους τους υπολογιστές στους οποίους θέλετε να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού:
 • Το μέσο εγκατάστασης του Visual Studio. Πρέπει να αντιγράψετε όλα τα αρχεία από το μέσο εγκατάστασης.
 • Α διαχειριστικό είδωλο για το προϊόν του Visual Studio που δημιουργήθηκε προηγούμενα
Σημειώσεις
 • Συνήθως, αυτός ο φάκελος βρίσκεται σε κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου.
 • Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο Vs_setup.msi βρίσκεται στον φάκελο που περιέχει τα αρχεία του μέσου εγκατάστασης του Visual Studio. Απαιτείται το αρχείο Vs_setup.msi κατά τη χρήση της γραμμής εντολών/addsource αργότερα .
 • Εάν προσπαθείτε να ενημερώσετε ένα πρόγραμμα στοιχείου του Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition όπως η Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition, ενδέχεται να πρέπει να εξαγάγετε πρώτα το προϊόν από ένα πρόγραμμα εξομοίωσης IExpress, για να αποκτήσετε το πακέτο του Windows Installer για το προϊόν. Για παράδειγμα, θα πρέπει να το κάνετε αυτό εάν το αντίγραφο του Visual Basic 2005 Express Edition είναι ένα μεμονωμένο αρχείο, όπως Ixpvb.exe.

  Για να εξαγάγετε τα περιεχόμενα του αρχείου, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
  Το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου του προγράμματος εγκατάστασης για το Visual Studio 2005 Express Edition /C/t:"Πλήρης διαδρομή του φακέλου στον οποίο θέλετε να εξαγάγετε τα περιεχόμενα του αρχείου"
  Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να εξαγάγετε τα περιεχόμενα του αρχείου:
  ixpvb.exe /C /T:"c:\temp\vbfiles\"

Βήμα 3: Χρησιμοποιήστε την επιλογή γραμμής εντολών/addsource

Χρησιμοποιήστε την επιλογή γραμμής εντολών/addsource όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού. Όταν το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε την εξής σύνταξη στην εντολή:
Το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου για την ενημερωμένη έκδοση/addsource "ηδιαδρομή του πακέτου Windows Installer για το προϊόν"
Σημείωση Στην εντολή, αντικαταστήστε το σύμβολο κράτησης θέσης διαδρομή του πακέτου Windows Installer για το προϊόν με τη διαδρομή του πακέτου του Windows Installer για το προϊόν που αντιγράψατε σε ένα φάκελο στο βήμα 2.

Εάν η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού ενημερώνει πολλές εκδόσεις του Visual Studio, μπορείτε να καθορίσετε πολλές θέσεις προέλευσης για κάθε έκδοση του Visual Studio. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε πολλές εμφανίσεις της επιλογής γραμμής εντολών/addsource , ως εξής:
Το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου για την ενημερωμένη έκδοση/addsource "η διαδρομή του πακέτου Windows Installer για το πρώτο"/ addsource"η διαδρομή του πακέτου Windows Installer για το δεύτερο"
Σημείωση Πρέπει να καθορίσετε την επιλογή γραμμής εντολών/addsource μία φορά για κάθε έκδοση του Visual Studio που είναι εγκατεστημένη στους υπολογιστές στους οποίους θέλετε να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού. Ωστόσο, έχετε μόνο για να καθορίσετε την επιλογή γραμμής εντολών/addsource μία φορά Εάν ενημερώνετε μόνο μία έκδοση του Visual Studio. Αυτό το κάνετε ακόμη και αν η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις για πολλές εκδόσεις του Visual Studio.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 944298 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια