Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση ενεργοποίησης αυτόματης στοιχείο του Internet Explorer (IE ACA) για να απενεργοποιήσετε τη συμπεριφορά "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε"

Εισαγωγή

Η Microsoft θα κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση ενεργοποίησης αυτόματης στοιχείο του Internet Explorer (IE ACA) που θα απενεργοποιήσει τη συμπεριφορά "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε" της ενημερωμένης έκδοσης στοιχείων ActiveX του Internet Explorer που κυκλοφόρησε αρχικά στις Απριλίου 2006 στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 912812. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προεπισκόπησης ACA IE επηρεάζει τα ακόλουθα προϊόντα:
 • IE ACA προεπισκόπηση για τον Internet Explorer 6 για Windows XP SP2
 • IE ACA προεπισκόπηση για τον Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 SP1
 • IE ACA προεπισκόπηση για τον Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 SP1, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
 • IE ACA προεπισκόπηση για τον Internet Explorer 6 για Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε x64
 • IE ACA προεπισκόπηση για τον Internet Explorer 6 για Windows XP Professional x64 Edition
 • IE ACA προεπισκόπηση για τον Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 SP2
 • IE ACA προεπισκόπηση για τον Internet Explorer 7 για το Windows XP SP2
 • IE ACA προεπισκόπηση για τον Internet Explorer 7 για το Windows Server 2003 SP1
 • IE ACA προεπισκόπηση για τον Internet Explorer 7 για το Windows Server 2003 SP2
 • IE ACA προεπισκόπηση για τον Internet Explorer 7 για τα Windows Vista

Περισσότερες πληροφορίες

Κατά την ανάπτυξη της ενημερωμένης έκδοσης IE ACA, απενεργοποιεί τη συμπεριφορά "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε" της ενημερωμένης έκδοσης στοιχείων ActiveX του Internet Explorer που περιέχεται στην ενημερωμένη έκδοση KB942615. Τις άλλες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που περιέχονται στην ενημερωμένη έκδοση KB942615 εξακολουθούν να υπάρχουν και να λειτουργούν.

Συνιστούμε να αναπτύξετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση IE ACA μόνο σε υπολογιστές για τον έλεγχο πριν από τη συμπεριφορά "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε" καταργείται οριστικά στην αθροιστική ενημέρωση του Internet Explorer που έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο 2008. Κατάργηση της συμπεριφοράς "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε" από τον Internet Explorer θα απαιτεί καμία αλλαγή σε υπάρχουσες σελίδες Web. Επιπλέον, η κατάργηση αυτής της συμπεριφοράς δεν απαιτούν νέες ενέργειες για προγραμματιστές για να δημιουργήσουν νέες σελίδες. Όλες οι σελίδες που πριν απαιτούσε πλέον την behaviorwill "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε" απαιτεί ότι ο χρήστης ενεργοποιεί με μη αυτόματο τρόπο ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX. Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν πριν γίνει αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε".

Ειδοποίηση

Οι χρήστες πρέπει να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση IE ACA σε υπολογιστές, στο οποίο ο Internet Explorer έχει εφαρμοστεί η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS07-069. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι υπολογιστές έχουν ενημερωθεί με τη λειτουργικότητα που απαιτείται και ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας. Εφαρμογή της προεπισκόπησης ACA IE χωρίς MS07-069 θα εγγυάται ότι ο Internet Explorer λειτουργεί σωστά.

Παρόλο που οι κίνδυνοι συμβατότητας αναμένεται με την κατάργηση της συμπεριφοράς "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε", σας παροτρύνουμε συνεργάτες μας για να δοκιμάσετε και να αναφέρετε τυχόν ζητήματα συμβατότητας εφαρμογών που βρέθηκαν στην υποστήριξη της Microsoft. Εφαρμογές αναμένεται να λειτουργούν σωστά μετά την κατάργηση του "κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε"τη συμπεριφορά.

Κεντρικοί υπολογιστές προγράμματος περιήγησης Web

Οι ακόλουθες εφαρμογές σχεδιασμένου δεν θα είναι πλέον opt-in εφαρμογών στη συμπεριφορά "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε":
 • Εξερεύνηση των Windows
 • Του Internet Explorer
 • Ο MSN Explorer
 • AOL Explorer

 • AOL 8.0

 • AOL 9.0

 • CompuServe 2000

 • ΣΤΌΧΟΣ

 • NetCaptor

 • Browse3D

 • Το Macromedia Dreamweaver

 • Συμβάλλουν Macromedia

 • Netscape 8, όταν χρησιμοποιείται με το μηχανισμό απόδοσης του Internet Explorer
Μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης IE ACA, θα χρησιμοποιείται πλέον στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου που ενεργοποιεί τη συμπεριφορά "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε":
\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE HKEY_LOCAL_MACHINE (ή το HKEY_CURRENT_USER)
Εφαρμογές που φιλοξενούν το στοιχείο ελέγχου Web του αντικειμένου (WebOC) ή το MSHTML μπορούν να συνεχίσουν να ενεργοποιήσετε τη συμπεριφορά "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε" χρησιμοποιώντας τη σημαία DOCHOSTUI για να ενεργοποιούν τον αποκλεισμό αλληλεπιδραστικό στοιχείο ελέγχου. Για να γίνει αυτό, προσθέστε τη σημαία DOCHOSTUIFLAG_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE για την τιμή της dwFlags παράμετρο από τη δομή της DOCHOSTUIINFO , όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.
HRESULT GetHostInfo(DOCHOSTUIINFO *pInfo) { ... pInfo->cbSize = sizeof(DOCHOSTUIINFO); pInfo->dwFlags = { Other DOCHOSTUIFLAGs } | DOCHOSTUIFLAG_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE; ... return S_OK; }

Ανάπτυξη

Συνιστούμε να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε υπολογιστές, μόνο, για να δοκιμάσετε τη λειτουργικότητα των εφαρμογών σας και των τοποθεσιών Web.

Οι χρήστες πρέπει να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση IE ACA σε υπολογιστές, στο οποίο ο Internet Explorer έχει εφαρμοστεί η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS07-069. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι υπολογιστές έχουν ενημερωθεί με τη λειτουργικότητα που απαιτείται και ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης IE ACA ενδέχεται να απαιτεί επανεκκίνηση εάν το αρχείο Mshtml.dll χρησιμοποιείται κατά την εγκατάσταση.

Πληροφορίες λήψης

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Ο Internet Explorer 6 για Windows XP
Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης του IE αυτόματης ενεργοποίησης στοιχείων για Internet Explorer για Windows XP Service Pack 2 (KB945007).

Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης του IE αυτόματης ενεργοποίησης στοιχείων για έκδοση του Internet Explorer για τα Windows του XP x64 (KB945007).
Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003
Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης IE αυτόματης ενεργοποίησης στοιχείων για τον Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 (KB945007).

Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης IE αυτόματης ενεργοποίησης στοιχείων για τον Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 64-bit Edition σε τεχνολογία Itanium (KB945007).

Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης IE αυτόματης ενεργοποίησης στοιχείων για τον Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 x64 Edition (KB945007).
Ο Internet Explorer 7 για τα Windows XP
Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης IE αυτόματης ενεργοποίησης στοιχείων για τον Internet Explorer 7 για τα Windows XP Service Pack 2 (KB945007).

Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης IE αυτόματης ενεργοποίησης στοιχείων για τον Internet Explorer 7 για το πακέτο Windows XP x64 έκδοση (KB945007).
Ο Internet Explorer 7 για Windows Server 2003
Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης IE αυτόματης ενεργοποίησης στοιχείων για τον Internet Explorer 7 για το πακέτο Windows Server 2003 (KB945007).

Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης IE αυτόματης ενεργοποίησης στοιχείων για τον Internet Explorer 7 για το πακέτο Windows Server 2003 64-bit Edition σε τεχνολογία Itanium (KB945007).

Download Άμεση λήψη της προεπισκόπησης ενεργοποίησης αυτόματης στοιχείο IE για τον Internet Explorer 7 για το πακέτο Windows Server 2003 x64 Edition (KB945007).
Ο Internet Explorer 7 στα Windows Vista
Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης IE αυτόματης ενεργοποίησης στοιχείων για τον Internet Explorer 7 στο πακέτο των Windows Vista (KB945007).

Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης IE αυτόματης ενεργοποίησης στοιχείων για τον Internet Explorer 7 στο πακέτο της ενημερωμένης έκδοσης των Windows Vista x64 (KB945007).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες αρχείων

Η αγγλική έκδοση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Zώνη ώρας στο στοιχείο Hμερομηνία και ώρα " στον πίνακα ελέγχου.
Ο Internet Explorer 6 για Windows XP με SP2
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Mshtml.dll6.0.2900.32523,059,20013-Nov-0710:51x86SP2SP2G
Mshtml.dll6.0.2900.32523,066,88013-Nov-0710:53x86SP2SP2Q
Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 με SP1 και Windows Server 2003 με SP2. εκδόσεις που βασίζονται σε x86
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Mshtml.dll6.0.3790.30433,156,48014-Nov-072:41x86SP1SP1G
Mshtml.dll6.0.3790.30433,160,06414-Nov-072:41x86SP1SP1Q
Mshtml.dll6.0.3790.41883,132,92814-Nov-072:41x86SP2SP1G
Mshtml.dll6.0.3790.41883,135,48814-Nov-072:41x86SP2SP1Q
Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 με SP1 και Windows Server 2003 με SP2, εκδόσεις που βασίζονται σε x64
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Mshtml.dll6.0.3790.30435,999,10414-Nov-073:14Δεν ισχύειSP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.30433,156,48014-Nov-073:14x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.30436,003,71214-Nov-073:18Δεν ισχύειSP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.30433,160,06414-Nov-073:18x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.41886,002,68814-Nov-073:25Δεν ισχύειSP2SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.41883,132,92814-Nov-073:25x86SP2WOW
Mshtml.dll6.0.3790.41886,006,27214-Nov-073:14Δεν ισχύειSP2SP1Q
Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 με SP1 και Windows Server 2003 με SP2, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Mshtml.dll6.0.3790.30439,366,52814-Nov-073:11IA-64SP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.30433,156,48014-Nov-073:12x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.30439,376,25614-Nov-073:14IA-64SP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.30433,160,06414-Nov-073:14x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.41889,373,18414-Nov-073:23IA-64SP2SP2G
Wmshtml.dll6.0.3790.41883,132,92814-Nov-073:23x86SP2WOW
Mshtml.dll6.0.3790.41889,381,88814-Nov-073:11IA-64SP2SP2Q
Wmshtml.dll6.0.3790.41883,135,48814-Nov-073:11x86SP2WOW
Ο Internet Explorer 7 για τα Windows Vista
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Mshtml.dll7.0.6000.165953,591,16813-Nov-0711:09x86ΚαμίαGDR
Mshtml.dll7.0.6000.207193,593,72813-Nov-0711:09x86ΚαμίαLDR
Mshtml.dll7.0.6000.165955,678,08013-Nov-0711:15Amd64ΚαμίαGDR
Mshtml.dll7.0.6000.207195,680,12813-Nov-0711:15Amd64ΚαμίαLDR
Mshtml.dll7.0.6000.165953,591,16813-Nov-0711:15x64ΚαμίαGDR
Mshtml.dll7.0.6000.207193,593,72813-Nov-0711:15x64ΚαμίαLDR
Ο Internet Explorer 7 για τα Windows XP με SP2
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Mshtml.dll7.0.6000.165953,591,16815-Nov-075:35x86SP2SP1G
Mshtml.dll7.0.6000.163863,593,72815-Nov-075:35x86SP2SP1Q
Ο Internet Explorer 7 για Windows Server 2003 με SP1, και τον Internet Explorer 7 για Windows Server 2003 με SP2
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Mshtml.dll7.0.6000.165953,591,16814-Nov-071:47x86SP1GDR
Mshtml.dll7.0.6000.163863,593,72814-Nov-071:47x86SP1QFE
Mshtml.dll7.0.6000.163865,678,08014-Nov-0711:50x64SP1GDR
WMshtml.dll7.0.6000.165953,591,16814-Nov-0711:50x64SP1WOW
Mshtml.dll7.0.6000.207195,680,12814-Nov-0711:46x64SP1QFE
WMshtml.dll7.0.6000.163863,593,72814-Nov-0711:46x64SP1WOW
Mshtml.dll7.0.6000.1659510,050,04815-Nov-072:31IA-64SP1GDR
WMshtml.dll7.0.6000.165953,591,16815-Nov-072:31IA-64SP1WOW
Mshtml.dll7.0.6000.2071910,056,19214-Nov-0711:38IA-64SP1QFE
WMshtml.dll7.0.6000.163863,593,72814-Nov-0711:39IA-64SP1WOW

Τεχνική υποστήριξη για εκδόσεις των Microsoft Windows που βασίζονται σε x64

Εάν το υλικό σας συνοδευόταν από μια έκδοση των Microsoft Windows x64 ήδη εγκατεστημένο, τον κατασκευαστή του υλικού σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και Βοήθεια για την έκδοση των Windows x64. Σε αυτήν την περίπτωση, τον κατασκευαστή του υλικού σας παρέχει υποστήριξη επειδή μια έκδοση των Windows x64 περιλαμβανόταν στο υλικό σας. Κατασκευαστής του υλικού σας ενδέχεται να προσάρμοσε την εγκατάσταση της έκδοσης Windows x64 με μοναδικά στοιχεία. Μοναδικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών ή προαιρετικές ρυθμίσεις για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του υλικού. Microsoft θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια Εάν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη με μια έκδοση των Windows x64. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή του. Ο κατασκευαστής σας είναι ο πιο κατάλληλος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό. Εάν έχετε αγοράσει μια έκδοση των Windows x64, όπως μια έκδοση του Windows Server 2003 x64 ξεχωριστά, επικοινωνήστε με τη Microsoft για τεχνική υποστήριξη.

Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των Windows XP Professional x64 για το προϊόν, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για πληροφορίες προϊόντος σχετικά με εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε x64, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 945007 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια