Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να αποθηκεύσετε ένα αρχείο στο Excel 2007 ή το Excel 2003: "Επιχειρείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο που εμποδίζεται από τη ρύθμιση πολιτικής μητρώου που έχετε."

Συμπτώματα

Κατά την προσπάθειά σας να αποθηκεύσετε ένα αρχείο στο Microsoft Office Excel 2007 ή το Microsoft Office Excel 2003, το αρχείο δεν αποθηκεύεται. Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Επιχειρείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείου που εμποδίζεται από τη ρύθμιση πολιτικής μητρώου που έχετε.

(You are attempting to save a file that is blocked by your registry policy setting.)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να εμφανιστεί αν κάποιος διαχειριστής έχει περιορίσει τους τύπους των αρχείωνπου μπορείτε να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε στο Excel 2007 ή το Excel 2003. Για να γίνει αυτό, ένας διαχειριστής μπορεί να ορίσει ένα κλειδί μητρώου.

Για το Excel 2007, το κλειδί μητρώου μπορεί να οριστεί στα αρχεία προτύπων διαχείρισης του συστήματος Office 2007. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποενότητα "Excel 2007" της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες".

Για το Excel 2003, η ενημερωμένη έκδοση 933666 δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να αποτρέψει την αποθήκευση ή το άνοιγμα αρχείων στο Excel 2003. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποενότητα "Excel 2007" της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες".

Από προεπιλογή, τα ακόλουθα αρχεία αποκλείονται στο Excel 2003 Service Pack 3:
 • Γραφήματα του Microsoft Excel 4.0 (.xlc)
 • DBF 2 (dBASE II) (*.dbf)
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
938810 Πληροφορίες σχετικά με ορισμένες μορφές αρχείων, οι οποίες εμποδίζονται μετά την εγκατάσταση του Office 2003 Service Pack 3

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Ζητήστε από το διαχειριστή του συστήματος να αλλάξει τη ρύθμιση πολιτικής ομάδας (Group Policy).
 • Προσπαθείστε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε μια μορφή αρχείου η οποία δεν αποκλείεται από το διαχειριστή.

Περισσότερες πληροφορίες

Excel 2007

Για να περιορίσει τους τύπους των αρχείων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στο Excel 2007, ένας διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αρχεία προτύπων διαχείρισης του Συστήματος Office 2007 για να ρυθμίσει τις παραμέτρους του μητρώου σε υπολογιστή-πελάτη.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα ονόματα DWORD που μπορεί να προσθέσει ένας διαχειριστής στο μητρώο για να περιορίσει ορισμένους τύπους αρχείων χρησιμοποιώντας το δευτερεύον κλειδί FileSaveBlock. Επιπλέον, ο πίνακας περιέχει τους αντίστοιχους τύπους αρχείων που περιορίζονται.
Όνομα DWORDΤύποι αρχείων που περιορίζονται
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Binary12Files.xlsb
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
Σημειώσεις
 • Για να κάνετε λήψη των αρχείων προτύπων διαχείρισης του Συστήματος Office 2007, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 • Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποκλεισμού του ανοίγματος και της αποθήκευσης μορφών αρχείων στα προγράμματα του Office 2007, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, και στη συνέχεια, δείτε το θέμα "Εφαρμογή ρυθμίσεων με τη χρήση πολιτικής ομάδας στο σύστημα του Office 2007" (στα αγγλικά):

Excel 2003

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώοyou εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows XP και Windows Vista
Ένας διαχειριστής μπορεί να περιορίσει τους τύπους των αρχείων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στο in Excel 2003. Αυτή η δυνατότητα δεν παρέχεται στην επίσημη έκδοση του Microsoft Office 2003. Για να περιορίσετε τους τύπους των αρχείων που είναι δυνατό να αποθηκευτούν στο Excel 2003, εγκαταστήστε την ενημερωμένή έκδοση ασφαλείας 933666. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 933666, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
933666 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2003: 08.05.07

Για να περιορίσει τους τύπους αρχείων που μπορείτε να αποθηκεύετε στο Excel 2003, ένας διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Χρησιμοποιήστε τα ενημερωμένα αρχεία προτύπων διαχείρισης (Administrative Templates) του Office 2003, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του μητρώου στον υπολογιστή-πελάτη. Για να κάνετε λήψη των αρχείων προτύπων διαχείρισης (Administrative Template - ADM), των αρχείων OPA και της ενημερωμένης έκδοσης κειμένου επεξήγησης (Explain Text Update) του Office 2003 Service Pack 3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 • Τροποποιήστε το μητρώο προσθέτοντας μια ρύθμιση κλειδιού μητρώου στον υπολογιστή-πελάτη.
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα ονόματα DWORD που μπορεί να προσθέσει ένας διαχειριστής στο μητρώο για να περιορίσει ορισμένους τύπους αρχείων χρησιμοποιώντας το δευτερεύον κλειδί FileSaveBlock. Επιπλέον, ο πίνακας περιέχει τους αντίστοιχους τύπους αρχείων που περιορίζονται.
Όνομα DWORDΤύποι αρχείων που περιορίζονται
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
ConvertersΌλες οι μορφές αρχείων που είναι διαθέσιμες μέσω μετατροπέα κειμένου (συμπεριλαμβανομένου του "Πακέτου συμβατότητας του Office" (Office Compatibility Pack)
DatabaseandDatasourceFiles.dbf4, .dbf3
LotusandQuattroFilesMicrosoft Excel 97-Excel 2003 & 5.0/95 Workbook, Microsoft Excel 3.0 Macro, Microsoft Excel 2.1 Macro, Microsoft Excel 4.0 Macro, Excel 4.0 International Macro, Microsoft Excel 2.1 Worksheet, Microsoft Excel 4.0 Worksheet, Microsoft Excel 3.0 Worksheet, Microsoft Excel 4.0 Workbook, .wk1, .wk4, .wks, .wk3, wk1 FMT, .wq1, wk3 FM3
LegacyBinaryFilesΑρχεία γραφήματος του Microsoft Excel 4.0 Charts (*.xlc) (για το Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesΑρχεία DBF 2 (dBASE II) (*.dbf) (για το Office 2003 SP3)
Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις του δευτερεύοντος κλειδιού FileSaveBlock, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Τερματίστε το Excel.
 2. Για το Excel 2003, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 933666 σε περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένη.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
  regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileSaveBlock

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileSaveBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileSaveBlock

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileSaveBlock
  Σημείωση Εάν το δευτερεύον κλειδί FileSaveBlock δεν υπάρχει, δημιουργήστε το. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το δευτερεύον κλειδί Security.
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε FileSaveBlock και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 6. Πληκτρολογήστε το όνομα DWORD των αρχείων που θέλετε να περιορίσετε και πιέστε το πλήκτρο ENTER. Για παράδειγμα, για να περιορίσετε τους τύπους αρχείων .xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw και .xlb, πληκτρολογήστε
  BinaryFiles.
 7. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα DWORD που πληκτρολογήσατε στο βήμα 6 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 8. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
  ΟΚ.
 9. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
922848 Παρουσιάζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε έναν τύπο αρχείου που έχει αποκλειστεί από τη ρύθμιση πολιτικής του μητρώου σας στο Excel 2007 ή το Excel 2003

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 945797 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Μαΐ 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια