Τρόπος μη αυτόματης κατάργησης του διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4.0

Ισχύει για: Dynamics CRM 4.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο μη αυτόματης κατάργησης του διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Περισσότερες πληροφορίες


Συνήθως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου για να καταργήσετε το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του διακομιστή Microsoft Dynamics CRM για να καταργήσετε το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM.

Σημείωση Μπορείτε να εκτελέσετε το αρχείο ServerSetup.exe για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του διακομιστή Microsoft Dynamics CRM.

Ωστόσο, εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα όταν χρησιμοποιείτε μία από αυτές τις μεθόδους για να καταργήσετε το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM, πρέπει να καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM.

Σημείωση Ο διακομιστής Microsoft Dynamics CRM περιέχει πολλά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται σε πολλές εφαρμογές και σε πολλές τεχνολογίες. Για παράδειγμα, τα στοιχεία αφορούν σε Windows Server, για τις υπηρεσίες Internet Information Services (IIS), στον Microsoft SQL Server, σε SQL Server αναφοράς υπηρεσιών (SSRS) και για το Microsoft .NET Framework. Επομένως, εάν πρέπει να καταργήσετε πλήρως το Microsoft Dynamics CRM server, εξετάστε το ενδεχόμενο να εντελώς η αναδημιουργία του υπολογιστή αντί να την καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM.

Για να καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM, ακολουθήστε τα εξής βήματα.Σημείωση Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν τον τρόπο κατάργησης των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένη σε μια διαμόρφωση διακομιστή πλήρης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρόμοια βήματα για να καταργήσετε συγκεκριμένους ρόλους διακομιστή. Επιπλέον, τα ακόλουθα βήματα δεν καταργούν όλα τα στοιχεία που εγκαθίστανται κατά την εγκατάσταση του διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM. Ωστόσο, αφού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, μπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM.

Βήμα 1: Διακοπή της υπηρεσίας Microsoft Dynamics CRM ασύγχρονης επεξεργασίας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, εργαλεία Διαχείρισηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή υπηρεσίες.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο Microsoft Dynamics CRM υπηρεσία ασύγχρονης επεξεργασίαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή.

Βήμα 2: Διακοπή της υπηρεσίας ευρετηρίου

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, εργαλεία Διαχείρισηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή υπηρεσίες.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο Υπηρεσία ευρετηρίουκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή.

Βήμα 3: Ρύθμιση παραμέτρων της τοποθεσίας Web και το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών

 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή που εκτελεί το Internet Information Services (IIS). Αυτός ο υπολογιστής έχει την τοποθεσία Web του Microsoft Dynamics CRM 4.0 εγκατεστημένο.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, εργαλεία Διαχείρισηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη Διαχείριση υπηρεσιών Internet Information Services (IIS).
 3. Αναπτύξτε το όνομα του υπολογιστή και, στη συνέχεια, αναπτύξτε τοποθεσίες Web.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην τοποθεσία Web του Microsoft Dynamics CRM 4.0, κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.


  Σημείωση Από προεπιλογή, το όνομα της τοποθεσίας Web του Microsoft Dynamics CRM 4.0 είναι Microsoft Dynamics CRM.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στην τοποθεσία Web του Microsoft Dynamics CRM 4.0 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες. Κάντε κλικ στην καρτέλα " Κεντρικός κατάλογος ", κάντε κλικ στο κουμπί " DefaultAppPool " στη λίστα του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φίλτρα ISAPI , κάντε κλικ στο κουμπί CRM. Default.Addon isapi, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Αναπτύξτε το στοιχείο Χώροι συγκέντρωσης εφαρμογών, κάντε δεξιό κλικ στο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών του Microsoft Dynamics CRM 4.0, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.


  Σημείωση Από προεπιλογή, το όνομα του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών είναι CRMAppPool.
 9. Κλείστε τη διαχείριση των υπηρεσιών IIS.

Βήμα 4: Διαγράψτε τα αρχεία προγράμματος του Microsoft Dynamics CRM και τους φακέλους του Microsoft Dynamics CRM

Για να γίνει αυτό, διαγράψτε τον ακόλουθο φάκελο:
Μονάδα δίσκου: \Program Files\Microsoft Dynamics CRM
Σημειώσεις
 • Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης του διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4.0 δημιούργησε την τοποθεσία Web, η τοποθεσία Web βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
  Μονάδα δίσκου: \Program Files\Microsoft Dynamics CRM
  Εάν διαγράψετε αυτόν το φάκελο, μπορείτε επίσης να διαγράψετε την τοποθεσία Web του Microsoft Dynamics CRM 4.0. Επομένως, εάν διαγράψετε αυτόν το φάκελο, πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία Web του Microsoft Dynamics CRM, όταν το επανεγκαθιστάτε το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε εκ νέου τον προεπιλεγμένο φάκελο για την τοποθεσία Web.
 • Εάν εγκαταστήσετε την τοποθεσία Web του Microsoft Dynamics CRM για την προεπιλεγμένη τοποθεσία Web, την τοποθεσία Web του Microsoft Dynamics CRM είναι στον ακόλουθο φάκελο:
  Drive:\Inetpub\wwwroot
  Επομένως, πρέπει να διαγράψετε όλα τα αρχεία και όλους τους φακέλους εκτός του φακέλου Aspnet_client με τις μονάδας δίσκου: φάκελος \Inetpub\wwwroot.

Βήμα 5: Διαγραφή στις ομάδες ασφαλείας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

 1. Συνδεθείτε στον ελεγκτή τομέα ως χρήστης που έχει δικαιώματα για να διαγράψετε τις ομάδες ασφαλείας.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, εργαλεία Διαχείρισηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "(Active Directory Users and Computers.
 3. Αναπτύξτε τον κόμβο τομέα.
 4. Αναπτύξτε τον κόμβο της οργανικής μονάδας (OU) στην οποία μπορείτε να εγκαταστήσετε το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 5. Για να διαγράψετε τις ακόλουθες ομάδες ασφαλείας:
  • PrivReportingGroup
  • PrivUserGroup
  • ReportingGroup
  • SQLAccessGroup
  • UserGroup
  Για να διαγράψετε μια ομάδα ασφαλείας, κάντε δεξιό κλικ στην ομάδα ασφαλείας που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Σημείωση Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία ανάπτυξη του Microsoft Dynamics CRM 4.0 σε τομέα, μπορεί να έχετε πολλές ομάδες ασφαλείας. Για να βρείτε την ομάδα ασφαλείας σωστά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το SQL Server Management Studio και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία ερωτήματος.
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη δήλωση με τη βάση δεδομένων MSCRM_Config.
  select Id, DatabaseName, FriendlyName from Organization
 3. Σημειώστε το Αναγνωριστικό της πρώτης εταιρείας. Το Αναγνωριστικό χρησιμοποιείται στο όνομα της ομάδας ασφαλείας.
 4. Βρείτε την ομάδα ασφαλείας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Το όνομα της ομάδας ασφαλείας για την ανάπτυξη περιέχει το Αναγνωριστικό που σημειώσατε στο βήμα γ παραπάνω σε αυτήν την ενότητα.

Βήμα 6: Καταργήστε τις συνδέσεις SQL Server

 1. Συνδεθείτε με τον υπολογιστή στον οποίο εκτελείται η παρουσία του SQL Server 2005.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, στην Microsoft SQL Server 2005και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο SQL Server Management Studio.
 3. Αναπτύξτε το όνομα του υπολογιστή, αναπτύξτε το στοιχείο ασφαλείαςκαι, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο συνδέσεις.
 4. Εντοπίστε τις ακόλουθες συνδέσεις:
  • DomainName\PrivReportingGroup
  • DomainName\ReportingGroup
  • DomainName\SQLAccessGroup
  Σημειώσεις
  • Το σύμβολο κράτησης θέσης όνομα_τομέα αντιπροσωπεύει το πραγματικό όνομα του τομέα στο οποίο βρίσκονται το συνδέσεις.

  • Για να προσδιορίσετε τις ομάδες στις οποίες ανήκει η ανάπτυξη του Microsoft Dynamics CRM που θέλετε να διαγράψετε, συγκρίνετε τα πλήρη ονόματα αυτών των ομάδων με τα ονόματα των ομάδων που υπάρχουν στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Από προεπιλογή, στις ομάδες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory υπάρχει της οργανικής μονάδας που έχει δημιουργηθεί από το πρόγραμμα εγκατάστασης του διακομιστή Microsoft Dynamics CRM. Τα ονόματα ομάδων στο φάκελο "Συνδέσεις" του SQL Server Management Studio περιέχει το όνομα και ένα GUID.
 5. Για να διαγράψετε τις συνδέσεις. Για να γίνει αυτό, κάντε δεξιό κλικ σε σύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κλείστε το SQL Server Management Studio.

Βήμα 7: Καταργήστε τα δευτερεύοντα κλειδιά του Microsoft Dynamics CRM

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο MSCRM, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.
 4. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.
 6. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22
 7. Κάντε δεξιό κλικ στο C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.
 8. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22
 9. Κάντε δεξιό κλικ στο C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.
 10. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22
 11. Κάντε δεξιό κλικ στο C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.
 12. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\
 13. Διαγράψτε όλες τις καταχωρήσεις που ξεκινούν με την παρακάτω διαδρομή:
  Μονάδα δίσκου: \Program Files\Microsoft Dynamics CRM\
 14. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData
 15. Στο μενού Επεξεργασία , κάντε κλικ στο κουμπί " Εύρεση".
 16. Στο πλαίσιο Εύρεση του , πληκτρολογήστε Microsoft Dynamics CRMκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου.
 17. Κάντε δεξιό κλικ στο το GUID και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή. Για παράδειγμα, το αναγνωριστικό GUID μπορεί να C5D06E9536719E94DB7D0491EB205E22.
 18. Για να βρείτε την επόμενη καταχώρηση, να καταργήσετε, πατήστε F3.
 19. Κάντε δεξιό κλικ στο το GUID και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
 20. Επαναλάβετε τα βήματα 18 και 19, για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις που υπάρχουν στο μητρώο των στοιχείων και στο μητρώο των προϊόντων.
 21. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{BC8DD950-8100-42F4-9EA9-26FCD41690AF}
 22. Κάντε δεξιό κλικ στο {BC8DD950-8100-42F4-9EA9-26FCD41690AF}, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Βήμα 8: Χρήση "Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων" για να καταργήσετε την εγγραφή συσχέτισης, εάν εξακολουθεί να υπάρχει η εγγραφή συσχέτισης

Σημείωση Παρόλο που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου για να καταργήσετε την εγκατάσταση του διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4.0, μπορείτε να καταργήσετε τις καταχωρήσεις από τη λίστα Προσθαφαίρεση προγραμμάτων . Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχουκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
 2. Κάντε κλικ στο Διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM 4.0, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργησηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Βήμα 9: Διαγραφή του διακομιστή Microsoft Dynamics CRM από το μενού "Έναρξη"

 1. Ξεκινήστε τον Windows Explorer και, στη συνέχεια, εντοπίστε τον ακόλουθο φάκελο:
  Μονάδα δίσκου: \Documents και Ρυθμίσεις\All Users\Start Menu\Προγράμματα
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Βήμα 10: Διαγραφή των βάσεων δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM

Προειδοποίηση Αφού ολοκληρώσετε αυτό το βήμα, καταργούνται όλα τα δεδομένα που διατηρούνται στο Microsoft Dynamics CRM. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τα δεδομένα, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.


Για να διαγράψετε τις βάσεις δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε με το διακομιστή που εκτελεί τον SQL Server 2005 και στην οποία είναι εγκατεστημένες οι βάσεις δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, στην Microsoft SQL Server 2005και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server Management Studio.
 3. Όταν σας ζητηθεί να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή που εκτελεί τον SQL Server, εισαγάγετε το διακομιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένα στο πλαίσιο όνομα διακομιστή τις βάσεις δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM 4.0 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί σύνδεση.
 4. Διαγράψτε τη βάση δεδομένων παραμέτρων.


  Σημείωση Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε εκ νέου το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4.0 σε αυτήν την παρουσία του SQL Server, πρέπει να διαγράψετε αυτήν τη βάση δεδομένων.


  Για να διαγράψετε τη βάση δεδομένων παραμέτρων, αναπτύξτε την επιλογή βάσεις δεδομένων, κάντε δεξιό κλικ στο MSCRM_CONFIG, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Διαγράψτε τη βάση δεδομένων του οργανισμού.  Σημείωση Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα διαφορετικό οργανισμό κατά την επανεγκατάσταση του διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε αυτό το βήμα. Μετά την επανεγκατάσταση του διακομιστή Microsoft Dynamics CRM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό εισαγωγής του οργανισμού στην εφαρμογή Deployment Manager για να εισαγάγετε τη βάση δεδομένων του οργανισμού.  Για να διαγράψετε τη βάση δεδομένων του οργανισμού, αναπτύξτε την επιλογή βάσεις δεδομένων, κάντε δεξιό κλικ στο OrganizationName_MSCRM, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.


  Σημείωση Αντιπροσωπεύει το όνομα εταιρείας το όνομα πραγματικό οργανισμό.
 6. Κλείστε το SQL Server Management Studio.

Βήμα 11: Διαγραφή συγκροτήσεις στο GAC

 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4.0 εγκατεστημένο.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, εργαλεία Διαχείρισηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση παραμέτρων του Microsoft .NET Framework 2.0.
 3. Στην περιοχή " εργασίες ", κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση το Cache συγκροτήσεωνκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λίστας των συγκροτήσεων στη μνήμη Cache συγκροτήσεων.
 4. Στο παράθυρο Όνομα συγκρότησης , διαγράψτε τις ακόλουθες συγκροτήσεις:
  • Microsoft.Crm
  • Microsoft.Crm.Admin.AdminService
  • Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade
  • Microsoft.Crm.DuplicateDetection
  • Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper
  • Microsoft.Crm.Entities
  • Microsoft.Crm.MetadataHelper
  • Microsoft.Crm.ObjectModel
  • Microsoft.Crm.Platform.Passport
  • Microsoft.Crm.Platform.Sdk
  • Microsoft.Crm.Platform.Server
  • Microsoft.Crm.Reporting
  • Microsoft.Crm.ReportingServices
  • Microsoft.Crm.Scheduling
  • Microsoft.Crm.Sdk
  • Microsoft.Crm.SdkProxy
  • Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers
  • Microsoft.Crm.SdkTypeProxy
  • Microsoft.Crm.SdkTypeProxySerializers
  • Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy
  • Microsoft.Crm.WebStore
  Σημείωση Τα ονόματα των τα εν λόγω συγκροτήματα που ξεκινούν με "Microsoft.Crm."


  Για να διαγράψετε τις συγκροτήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή τις συγκροτήσεις που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Αφού ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, μπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4.0.


Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4.0, πρέπει να επανεκκινήσετε την υπηρεσία ευρετηρίου. Επιπλέον, πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά την τοποθεσία Web. Διαφορετικά, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους ή ένα μήνυμα προειδοποίησης στον Οδηγό διαγνωστικών περιβάλλοντος κατά την επανεγκατάσταση του διακομιστή Microsoft Dynamics CRM.